Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβολύλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 19:00 το Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ....


1.Συζήτηση επί της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τα αποθεματικά του Δήμου.
2.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προυπολογισμού έτους 2015 (Έγκριση της αριθ.102/2015 ΑΟΕ).
3.Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Τριφυλίας.
4.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
5.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη μετάβασης υπαλλήλου του Δ. Τριφυλίας στην Αθήνα για την παραλαβή ενός press- container.
6.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη του Εορτασμού Αγ. Μαύρας Δ.Κ Φιλιατρών.
7.Έγκριση της μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος Ν.2971/01 και ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ/7-4-2015 (ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος β και καθορισμός των χώρων που θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας.
8.Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση δικτύου ΔΕΗ στην Τ. Κ Βρυσών.
9.Αντικατάσταση μελών ομάδας εργασίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου (Αριθ.429/19-12-2011 Α Δ Σ).
10.Αποδοχή διακανονισμού οφειλής εργοδοτικών εισφορών της ΚΕΠΠΑΔΗΤ(έγκριση της αριθ.106/2015 Α Ο Ε ).
11.Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ(Έγκριση της αριθ.22/2015 Απόφασης ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ).
12.Χορήγηση –Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
13.Ορισμός Επιτροπής για την σύνταξη και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων της ύδρευσης-αποχέτευσης από τον Δήμο στην ΔΕΥΑ Τριφυλίας και καθορισμός οικονομικών στοιχείων (ύδρευσης-αποχέτευσης )του Δήμου Τριφυλίας, προς παράδοση στην ΔΕΥΑ.
14.Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία 2015.
15. Τροποποίηση Προυπολογισμού οικ. έτους 2015 ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ(Έγκριση της αριθ.25/2015 Απόφαση Δ. Σ ).
16.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου(Έγκριση της αριθ.22/2015 ΑΕΠΖ)
17.Περί αιτήσεως του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας(Έγκριση της αριθ.23/2015 ΑΕΠΖ)
18.Περί αιτήσεως Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Τριφυλίας για παραχώρηση χώρου (Έγκριση της αριθ.24/2015 ΑΕΠΖ)
19.Εφαρμογή κυκλοφοριακής Μελέτης Δ.Κ Κυπαρισσίας(Έγκριση της αριθ.27/2015 ΑΕΠΖ)
20.Κατανομή ποσού 47.384,28 ΕΥΡΩ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.