Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Από χθές Τρίτη εκδίδονται άμεσα από τα ΚΕΠ βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

Νέες υπηρεσίες διεκπαιρεώνονται από χθές Τρίτη 27 Μαΐου από τα ΚΕΠ της χώρας.
Οι πολίτες μπορούν πλέον να προμηθεύονται μια σειρά από βεβαιώσεις και πιστοποιητικά άμεσα.
Εκτός από τα παραπάνω οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις και για μια σειρά προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση ........

σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την έναρξη νέων διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα πλέον για τα ακόλουθα πιστοποπιητικά και βεβαιώσεις αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομή των αντίστοιχων δελτίων, μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, για τις ακόλουθες παροχές (η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2014):
α) πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
β) πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού
γ) πρόγραμμα εκδρομών δ) πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων ε) πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων θεάτρων.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν ήδη να λαμβάνουν, απλά και άμεσα: πιστοποιητικά δημοτολογίου:
- βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
- βεβαίωση γέννησης
- βεβαίωση ιθαγένειας
- βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και
εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.