Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΟΠΑΔ. Παράταση ισχύος των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων του

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2014 η ισχύς της θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική Απογραφή και Θεώρηση των βιβλιαρίων τους το 2013.

Τα μη θεωρημένα ......

βιβλιάρια, θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31/03/2014, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.