Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΗ: Σε ισχύ το μειωμένο οικιακό τιμολόγιο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2010, και έως την 30η Απριλίου 2011, η ρύθμιση για τους πελάτες της ΔΕΗ που κάνουν χρήση του μειωμένου (νυχτερινού) οικιακού τιμολογίου, με τμηματικό ωράριο (15:30-17:30 και 02:00-08:00).

Η χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος στο τιμολόγιο Γ1Ν περιλαμβάνει δυο περιόδους χρέωσης κατά τη διάρκεια του 24ώρου : την περίοδο της Κανονικής Χρέωσης (κανονική τιμή όπως στο τιμολόγιο Γ1), και την περίοδο της Μειωμένης Χρέωσης με συνεχές ή τμηματικό ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, η χρέωση είναι το ..........

άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) και της χρέωσης για το πάγιο (€ ανά τετράμηνο), τα οποία, για το τιμολόγιο κανονικής χρέωσης (ημέρας) βαίνουν κλιμακούμενα όσο αυξάνεται η κατανάλωση, ενώ για το τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης (νύκτας) είναι σταθερά και όχι κλιμακούμενα.

Στο τιμολόγιο κανονικής χρέωσης (ημέρας), οι τιμές χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος (€/ΩΧΒ) αναλογούν σε κλίμακες κατανάλωσης τετραμηνιαίας βάσης, δηλαδή σε ποσότητες ρεύματος που καταναλώνονται σε χρονική περίοδο 120 ημερών και τιμολογούνται με συγκεκριμένη τιμή σε κάθε ζώνη κατανάλωσης (0-800 ΩΧΒ, 801-1600 ΩΧΒ, 1601-2000 ΩΧΒ, 2001-3000 ΩΧΒ, κτλ), ενώ στο τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης (νύκτας), οι τιμές χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος (€/ΩΧΒ) είναι σταθερές, δηλαδή ανεξάρτητες του ύψους κατανάλωσης.

Tο ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου οικιακής χρήσης είναι:

Τμηματικό ωράριο

- 2.00-8.00 και 15.30-17.30 για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου και

- 23.00-7.00 για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Συνεχές ωράριο

Οι οικιακοί πελάτες που έχουν πάρει το Νυχτερινό τιμολόγιο πριν από το έτος 1988 και στο εν τω μεταξύ δεν έχουν ζητήσει να έχουν το παραπάνω τμηματικό ωράριο, έχουν μειωμένη τιμολόγηση τις ώρες 23.00-7.00 για όλο το έτος. Αυτό το ωράριο (23.00-7.00) δε χορηγείται πλέον.

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν έχετε το τμηματικό ή το συνεχές ωράριο, ελέγχοντας το μετρητή της παροχής σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να παρατηρήσετε εάν από τις ώρες 15:30 έως 17:30 (από 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου) ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Μ (Μειωμένο τιμολόγιο) ή στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Κ (Κανονικό τιμολόγιο), οπότε θα διαπιστώσετε πιο ωράριο του μειωμένου τιμολογίου έχετε.

Προϋποθέσεις χορήγησης και Δικαιολογητικά χορήγησης Νυχτερινού Τιμολογίου

Θα πρέπει να τοποθετηθεί από ηλεκτρολόγο, εάν δεν υπάρχει ήδη, ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος πρέπει να σας χορηγήσει μια "Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου", στην οποία θα αναφέρεται και αυτός ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης.

Αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες από τον ηλεκτρολόγο χρειάζεται να υποβληθούν στη ΔΕΗ:

1. Αίτηση χορήγησης μειωμένου (νυχτερινού) τιμολογίου (έντυπο ΔΕΗ).

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, στην οποία εμφανίζεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης

3. Αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζετε τα στοιχεία του ΑΦΜ σας.

4. Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.