Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Τέλος από σήμερα 1η Μαΐου οι φωτιές. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος.

Τέλος μπαίνει από σήμερα και μέχρι 31 Οκτωβρίου σε κάθε μορφής φωτιά αφού από σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή η αντιπυρική περίοδος που έχει οριστεί με Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Ειδικότερα η διάταξη προβλέπει ότι:

"Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι
η καύση σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη από 01-05-2018 έως 31-10-2018.

Την ίδια χρονική περίοδο, απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005) και ισχύει.

Καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2015 μέχρι 31-10-2015, κατά την διάρκεια της οποίας
α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι,
λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β της παρούσης."

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:

α. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.

ΟΙ οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ' αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012).

β. Στις αλυκές.

γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και

δ. Στα λατομεία και ορυχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.