Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: 17.360 ευρώ για έλεγχο ποιότητας νερού σε 4 Δημοτικές Ενότητες

Δαπάνη ύψους 17.360 ευρώ για υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας νερού σε 4 Δημοτικές Ενότητες διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας, έπειτα από διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτη εξωτερικό συνεργάτη για την ....

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

«Στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας υπάρχει ανάγκη για τον περιοδικό έλεγχο των επιπέδων χλωρίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλα τα δίκτυα της ενότητας, καθώς και η ρύθμιση και συντήρηση του συστήματος χλωρίωσης», αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης, και «Λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, πρέπει να αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη χημικό μηχανικό τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» στις Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Αετούς και Αυλώνος, για τις οποίες υπάρχουν οι αντίστοιχες μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μάλιστα, αφού προηγήθηκαν ομόφωνες αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ, εξασφαλίστηκαν και δεσμεύθηκαν οι πόροι από τον προϋπολογισμό της, που ήταν διαθέσιμοι σε αντίστοιχους κωδικούς.

Ο πρόεδρος της Επιχείρησης απηύθυνε πρόσκληση σε ιδιώτη χημικό μηχανικό για υποβολή προσφορών, ο (ίδιος) ιδιώτης χημικός μηχανικός υπέβαλε προσφορές, οι προσφορές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας και αυτό ομόφωνα αποφάσισε την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ελέγχου της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις Δημοτικές Ενότητες Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Αετού και Αυλώνος.

Επίσης, υπεγράφησαν οι αντίστοιχες, τέσσερις, συμβάσεις με τον ανάδοχο, αντί 3.500 ευρώ συν 840 ευρώ ΦΠΑ (4.340 ευρώ κάθε μία εξ αυτών) και συνολικό κόστος 17.360 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Απόφαση για έλεγχο ποιότητας στο νερό των Δ.Ε. Γαργαλιάνων και Τριπύλης, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@υγεια.

Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.