Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Κυνήγι για παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία της χώρας

Σε σαφάρι ελέγχων στα δημόσια νοσοκομεία επιδίδονται το τελευταίο διάστημα οι «ράμπο» του υπουργείου Υγείας με εντολή Αδώνιδος Γεωργιάδη, προκειμένου να «καθαρίσουν» το σύστημα υγείας από παράνομες αλλοδαπές αποκλειστικές νοσοκόμες!

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα διαβεβαιώνει ότι θα είναι έτοιμο .......

το εθνικό μητρώο των αποκλειστικών νοσοκόμων στο οποίο θα εντάσσονται μόνο όσες διαθέτουν πτυχίο, εμπειρία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά μεταξύ άλλων και καθαρό ποινικό μητρώο. Εργασία θα βρίσκουν μόνο όσες είναι ενταγμένες στο εθνικό μητρώο και διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η αρχική παρότρυνση, πάντως, για ελέγχους στα νοσοκομεία ήρθε διά χειρός της Χρυσής Αυγής στην οποία και απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στη Βουλή. Να σημειωθεί ότι καιρό τώρα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής πιέζουν να απομακρυνθούν οι αλλοδαπές αποκλειστικές από τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ είναι γνωστά και τα επεισόδια που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς με αιφνιδιαστικές επισκέψεις τους στο ΕΣΥ.

Πρόσφατα οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής με ερώτησή τους στη Βουλή ζητούσαν να ενημερωθούν για τις παράνομες αποκλειστικές του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός». Στην απάντησή του ο κ. Γεωργιάδης επικαλείται έγγραφο της διοίκησης του ΓΝΑ «Ερυθρός Σταυρός» σύμφωνα με το οποίο «λειτουργεί καθ' όλο το 24ωρο η υπηρεσία ασφαλείας του νοσοκομείου και σε περίπτωση κατά την οποία εντοπίζονται άτομα, κυρίως αλλοδαπές, που παραμένουν δίπλα στους ασθενείς και συμπεριφέρονται ως αποκλειστικές νοσοκόμες, απομακρύνονται άμεσα».

Να σημειωθεί ότι κατά τον υπουργό Υγείας το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) έχει πραγματοποιήσει πολλούς ελέγχους για τον εντοπισμό των παράνομων αλλοδαπών αποκλειστικών που εργάζονται στα νοσοκομεία.

Μεταξύ αυτών ο «Ευαγγελισμός», το «Λαϊκό», το Γ.Ν. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», το «Αττικόν» και το «Τζάνειο».

Τα δικαιολογητικά

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια:

Στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) τηρείται αντίγραφο του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σε όλη την επικράτεια.

Για την εγγραφή στο μητρώο, απαιτείται να προσκομίζονται στις κατά τόπους ΥΠΕ:

* Χορήγηση βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

* Αδεια εργασίας από το ΙΚΑ.

* Επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής.

* Ο ΑΜΚΑ.

* Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

E-net

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.

1. Τι είναι η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση;
Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος που σταδιακά θα αντικαταστήσει την παραδοσιακή αναλογική.
2. Τι σημαίνει ........

ψηφιακή μετάβαση;
Με τον όρο αυτό ορίζεται το μεσοδιάστημα στο οποίο θα υπάρχει παράλληλη εκπομπή αναλογικού και ψηφιακού σήματος ούτως ώστε να προσαρμοστούν όλοι στην νέα ψηφιακή εποχή. Είναι διάστημα προσαρμογής που παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη νέα τεχνολογία αλλά και εφοδιασμού με τον κατάλληλο αποκωδικοποίηση η την τηλεόραση που να τον περιλαμβάνει.
Μετά το τέλος της περιόδου αυτής η εκπομπή αναλογικού σήματος θα τερματιστεί καθώς θα υπάρχει μόνο ψηφιακό σήμα.
3. Πότε θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση;
Σύμφωνα με την απόφαση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ως το 2015 όλες οι χώρες παγκοσμίως θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει την ξεπερασμένη αναλογική τεχνολογία και να έχουν περάσει στην ψηφιακή. Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι χώρες-μέλη ανάμεσα τους φυσικά και η Ελλάδα, προτρέπονται να σταματήσουν την προβολή των αναλογικών προγραμμάτων τους ως το τέλος του 2012.
4. Τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάβασης;
Κατά την περίοδο της μετάβασης συγκεκριμένες περιοχές αναπόφευκτα θα χάσουν το αναλογικό σήμα.
θα χάσουν κάθε αναλογικό σήμα και θα χρειαστούν άμεσα την προμήθεια αποκωδικοποιητων προκειμένου να μπορούν να δουν τηλεόραση.
5. Ποια είναι τα οφέλη της ψηφιακής τηλεόρασης;
Το βασικό όφελος για τους τηλεθεατές είναι η καλύτερη ποιότητα σήματος, που σημαίνει καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, χωρίς «χιόνια» και παρεμβολές στον ήχο. Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος ώστε να γνωρίζουν τι παρακολουθούν αλλά και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Επίσης οι τηλεθεατές θα μπορούν να προγραμματίζουν την εγγραφή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της αρεσκείας τους, για να τα παρακολουθήσουν όταν έχουν την ευκαιρία. Στο μέλλον οι τηλεθεατές θα έχουν επί πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν περισσότερα κανάλια, αλλά και να απολαμβάνουν τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και διαδραστικες υπηρεσίες.
6. Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί;
Το πρωτόκολλο κωδικοποίησης που επελέγη είναι το MPEG-4 το οποίο θεωρείται και το πλέον σύγχρονο. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε από όλες τις χώρες που ξεκίνησαν το συγκεκριμένο εγχείρημα μετά το 2006, δεδομένου ότι προσφέρει 40% καλύτερη ποιότητα από το προγενέστερο MPEG-2.
7. Τι είναι ο αποκωδικοποιητης;
Ο αποκωδικοποιητης είναι η ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με την τηλεόραση σας και με την εξωτερική κεραία σε περίπτωση που η τηλεόραση σας δεν έχει ψηφιακό δέκτη-αποκωδικοποιητη η αυτός πού έχει δεν είναι συμβατός με το σύστημα κωδικοποίησης της πλατφόρμας. Οι αποκωδικοποιητες μπορεί να συνδεθούν με οποιαδήποτε τηλεόραση έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική κεραία, και η σύνδεση είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται ειδικός τεχνικός. Επίσης οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθούν τα ψηφιακά κανάλια και μέσω υπολογιστή, αρκεί να προμηθευτούν την ειδική κάρτα από τα εξειδικευμένα καταστήματα.
8. Που θα βρω αποκωδικοποιητη;
Αποκωδικοποιητες μπορούμε να προμηθευτούμε από τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
9. Προβλέπεται τέλος συνδρομής;
Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται χρέωση καμιάς συνδρομής για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.
10. Χρειάζομαι νέα τηλεόραση;
Δεν απαιτείται αγορά νέας τηλεόρασης για τη λήψη του ψηφιακού σήματος. Ακόμη και με την παλιά σας τηλεόραση είναι δυνατόν να βλέπετε ψηφιακά αρκεί να συνδέσετε έναν απλό αποκωδικοποιητη που υποστηρίζει το σύστημα εικόνας MPEG-4
11. Θα χρειαστώ καινούργια κεραία η πιάτο;
Καμιά αλλαγή στην εγκατάσταση της ήδη υπάρχουσας κεραίας δεν απαιτείται προκειμένου να λάβουμε το ψηφιακό σήμα. Η μετατροπή του σήματος γίνεται εξ ολοκλήρου από τον αποκωδικοποιητη που θα τοποθετήσουμε.
12. Πόσο θα κοστίσει η αλλαγή;
Το κόστος για έναν απλό αποκωδικοποιητη που αναβαθμίζει την τηλεόραση σας με μια απλή σύνδεση είναι πραγματικά μικρό και υπολογίζεται γύρω στα 50 ευρώ. Φυσικά, υπάρχουν και περίπλοκοι ψηφιακοί δέκτες στην αγορά και απευθύνονται σε πιο απαιτητικούς τηλεθεατές που παρακολουθούν δορυφορικά και άλλα εξειδικευμένα προγράμματα.
13. Κάθε τηλεόραση μας θέλει αποκωδικοποιητη;
Θα χρειαστεί ένας διαφορετικός αποκωδικοποιητης για κάθε τηλεόραση που υπάρχει στο σπίτι και δεν διαθέτει ψηφιακό δέκτη που υποστηρίζει το σύστημα MPEG-4. ο κάθε αποκωδικοποιητης που συνδέεσαι στην τηλεόραση μας ουσιαστικά αποκαθιστά μόνο τον δικό της αναλογικό δέκτη. Επομένως κάθε τηλεόραση που έχουμε στο σπίτι θα χρειαστεί τον δικό της ξεχωριστό αποκωδικοποιητη.
14. Τι γίνεται με συσκευές όπως βίντεο DVD κλπ;
Όλες οι συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας που διαθέτουν αναλογικό δέκτη θα χρειαστούν οπωσδήποτε τον δικό τους αποκωδικοποιητη. Κάθε συσκευή που έχει δικό της αναλογικό δέκτη (βίντεο, DVD εγγραφής) θα χρειαστεί αποκωδικοποιητη, αν πχ θέλετε να βλέπετε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση και να γράφετε άλλο πρόγραμμα στο βίντεο σας η στο DVD εγγραφής. Το απλό μας DVD το οποίο μόνο παίζει ταινίες η άλλο πρόγραμμα που νοικιάζουμε η αγοράζουμε συνδέεται απευθείας στην τηλεόραση μας και δεν επηρεάζεται από την μετάβαση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις κονσόλες παιχνιδιών που συνδέονται απευθείας στην τηλεόραση.
15. Πως μπορούν να προετοιμαστούν οι τηλεθεατές για την μετάβαση;
Πρέπει να ενημερωθούν για την έναρξη των δοκιμαστικών ψηφιακών εκπομπών που αφορούν την περιοχή όπου διαμένουν ώστε εγκαίρως να προμηθευτούν τον ειδικό αποκωδικοποιητη. Αν το τελευταίο διάστημα έχετε αποκτήσει τηλεόραση που διαθέτει ψηφιακό δέκτη, βεβαιωθείτε ότι αυτός υποστηρίζει το σύστημα κωδικοποίησης MPEG-4. αν προγραμματίζετε τώρα να αποκτήσετε νέα τηλεόραση φροντίστε να καλύπτει αυτή την προδιαγραφή. Ειδάλλως θα χρειαστείτε αποκωδικοποιητη.
16. Αν οι τηλεθεατές δεν κάνουν τίποτε δεν θα βλέπουν τηλεόραση;
Ώσπου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση στην περιοχή όπου διαμένουν μπορούν να μην κάνουν τίποτα. Όταν όμως σταματήσει εντελώς η εκπομπή αναλογικού τηλεοπτικού σήματος και δεν έχουν φροντίσει να προμηθευτούν τον αποκωδικοποιητη, δεν θα έχουν πλέον εικόνα στην τηλεόραση τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ- ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

«Εξαφανίστηκε» επαγγελματικό αλιευτικό από το λιμάνι Κυπαρισσίας

Πρωτοφανής, για τα χρονικά της ευρύτερης περιοχής αλλά και ευρύτερα, είναι η «εξαφάνιση» επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από το λιμάνι της Κυπαρισσίας, όπου ήταν ελλιμενισμένο.

Η κλοπή, επειδή ουσιαστικά περί κλοπής φέρεται να πρόκειται, εικάζεται .........

πως συνέβη τη νύχτα της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, καθώς τότε διαπιστώθηκε ότι είχε «εξαφανιστεί».
Το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, μήκους περίπου 10 – 12 μέτρων, με το όνομα «Γρηγόριος», ανήκει σε επαγγελματία αλιέα από τον Κακόβατο της Ηλείας, ο οποίος, όπως και άλλοι επαγγελματίες αλιείς, το «δένει», μετά την ψαριά στο λιμάνι της Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Θ», το πρωί της Τετάρτης επαγγελματίας αλιέας που πήγε στο λιμάνι για το σκάφος του, δίπλα στο οποίο ήταν «δεμένο» το σκάφος του συναδέλφου του από τον Κακόβατο, είδε ότι δεν ήταν εκεί. Επικοινώνησε με άλλον επαγγελματία αλιέα για να τον ρωτήσει μήπως ξέρει αν ο συνάδελφός τους έχει βγει στα ανοιχτά στη θαλάσσια περιοχή της Ηλείας για ψάρεμα, αλλά εκείνος του απάντησε πως δε γνωρίζει. Επικοινώνησαν, ακολούθως, με τον επαγγελματία αλιέα, ο οποίος πληροφορήθηκε για την «εξαφάνιση» του σκάφους από τους συναδέλφους του. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή και δηλώθηκε το συμβάν, ενώ στις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος έχει σημάνει συναγερμός και γίνονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, και όχι μόνο, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το σκάφος να εκλάπη για να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως μέσο μεταφοράς λαθρομεταναστών.

Σημειώνεται πως, κατά το πρόσφατο παρελθόν, άγνωστοι είχαν προκαλέσει ζημιές σε αλιευτικά σκάφη και βάρκες, ενώ είχαν κλέψει μηχανές και άλλα εργαλεία και είδη αλιείας, αλλά ουδείς μπορούσε να φανταστεί πως θα σημειωθεί και κλοπή σκάφους και, μάλιστα, επαγγελματικού!

Θάρρος

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου απόψε στην Κυπαρισσία στο τρενοτεχνείο

Στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Τριφυλίας «Τρενοτεχνείον», του Νίκου Καλογερόπουλου, στην Κυπαρισσία, θα εμφανιστεί απόψε ο 40 χρόνια έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου!
Μια μεγάλη γιορτή που θα συνοψίσει τις σημαντικότερες στιγμές μιας μουσικής πορείας. Μια σαραντάχρονη διαδρομή γεμάτη χιλιάδες πωλήσεις δίσκων, σπουδαίες συνεργασίες, άπειρες συναυλίες και εκατοντάδες ρεφρέν.

Η συναυλία θα έχει έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα, με ........

προβολή σπάνιου οπτικού υλικού από την πορεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τραγούδια που σημάδεψαν τόσο διαφορετικές γενιές ακροατών. Άλλωστε, η μοναδική του σκηνική παρουσία δεν έχει πάψει να ηλεκτρίζει και να συγκινεί ούτε μια στιγμή μέχρι σήμερα.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ευτύχησε να συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργούς μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Οι συνεργασίες του με τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Νικόλα Άσιμο και Θάνο Μικρούτσικο έδωσαν ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές. Τραγούδησε ποιητές όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Νίκος Καββαδίας, ο Άλκης Αλκαίος, ο Κώστας Καρυωτάκης, αλλά και σπουδαίους στιχουργούς, όπως ο Κώστας Τριπολίτης και ο Οδυσσέας Ιωάννου, μεταξύ πολλών άλλων, επιλέγοντας πάντα να είναι αιχμηρός στο λόγο του, είτε κοινωνικός είτε ερωτικός.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου –απλά Βασίλης για τους φίλους του - δεν έκανε ούτε μια φορά έκπτωση στο έργο του και στις επιλογές του για χάρη οποιαδήποτε σίγουρης επιτυχίας, αλλά ακολουθούσε πάντα το βαθύ καλλιτεχνικό του ένστικτο και την ανάγκη του για επικοινωνία με τους δικούς του όρους.
Αυτή η συνέπεια και η ειλικρίνεια είναι που του χάρισαν αυτή τη σημαντική πορεία και οδήγησαν στη φετινή γιορτή των σαράντα χρόνων στο τραγούδι, που ξεκίνησε πριν από πολλούς μήνες με συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με την αποψινή συναυλία, στις 9.00 μ.μ., στο «Τρενοτεχνείον» Κυπαρισσίας, ολοκληρώνει το μεγάλο του μουσικό ταξίδι στη χώρα και έχει ήδη προγραμματιστεί η επόμενη συναυλία σε αυτό το μεγάλο τουρ, που θα συνεχιστεί και το χειμώνα, για τις 19 0κτωβρίου στη Νέα Υόρκη!
Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

Θάρρος

Παραδόθηκε ο βουλευτής της Χ.Α. Νίκος Μίχος στη ΓΑΔΑ [ VIDEO ]

Στη ΓΑΔΑ έφτασε πριν λίγο ο βουλευτής Χρυσής Αυγής στον νομό Ευβοίας, Νίκος Μίχος, προκειμένου να παραδοθεί.

Σύμφωνα με ........

πληροφορίες, νωρίς το πρωί όταν αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ζήτησαν από την αστυνομική διεύθυνση Χαλκίδας να συλληφθεί, εκείνοι απάντησαν ότι "δεν ξέρουμε πού μένει".

Της σύλληψης διαφεύγει ακόμα ο Χρήστος Παππάς.

enikos

Το χρονικό των συλλήψεων για την Χρυσή Αυγή [ VIDEO ]

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, καθώς, από το πρωί, άρχισε η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Δείτε το βίντεο από το MEGA:


Τι γίνεται με την βουλευτική ιδιότητα των συλληφθέντων

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, διατηρούν τη βουλευτική ιδιότητα ακόμη και μετά τη σύλληψή τους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Τη βουλευτική........

ιδιότητα χάνει βουλευτής μόνο αν υπάρξει απόφαση της δικαιοσύνης για στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Για το σενάριο της παραίτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής που συντηρεί τα τελευταία 24ωρα ο κ. Μιχαλολιάκος, ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει ότι κάθε βουλευτής μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα με γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η πλήρωση των βουλευτικών εδρών που χηρεύουν γίνεται σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία. Τη θέση των παραιτηθέντων βουλευτών καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί τους εκτός και αν δηλώσουν γραπτώς ότι δεν επιθυμούν τη βουλευτική ιδιότητα.

newsit

Η στιγμή της σύλληψης του Νίκου Μιχαλολιάκου

Ήταν ξημερώματα όταν άνδρες της αντιτρομοκρατικής έφτασαν στην οικία του Νίκου Μιχαλολιάκου στην Πεύκη για να του περάσουν χειροπέδες.

Ο επικεφαλής ........

της Χρυσής Αυγής άνοιξε την πόρτα και κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί.

Ενημερώθηκε ότι ενεργοποιήθηκε η παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς έχει τεκμηριωθεί ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση.

Δεν προέβαλλε καμία αντίσταση όπως λένε οι πληροφορίες και ακολούθησε τους άνδρες της αντιτρομοκρατικής στην ΓΑΔΑ.

Newsit

Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα οι συλλήψεις μελών της Χρυσής Αυγής

Το γύρο του κόσμου ακόμα και με έκτακτα δελτία κάνει η είδηση της σύλληψης του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και βουλευτών της.Σε έκτακτη ανάρτηση το δίκτυο BBC, αναφέρει ότι ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής συνελήφθη από την αστυνομία κατηγορούμενος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Με τον ίδιο τρόπο το Al Jazeera, μετέδωσε την είδηση στο .......

twitter για τη σύλληψη του Ν. Μιχαλολιάκου και λίγο αργότερα ανέβασε την είδηση στην πρώτη του σελίδα.

BEST TV

Συνελήφθησαν Μιχαλολιάκος, βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής

Στη σύλληψη του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, των βουλευτών Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώταρου και Γιάννη Λαγού και Γιώργου Γερμενή προχώρησε η αστυνομία. Ο Ηλίας Παναγιώταρος και Γιώργος Γερμενής προσήλθαν από μόνοι τους στη ΓΑΔΑ.

«Ξήλωσαν όλη την αστυνομία και την ΚΥΠ για να μας συλλάβουν» .......

δήλωσε στους δημοσιογράφους Γιώργος Γερμενής. Νωρίτερα, ο Ηλίας Παναγιώταρος, δήλωσε: «Ντροπή τους. Ο κόσμος βλέπει. Ο κόσμος θα εξυψώσει τη Χρυσή Αυγή, είτε ως ΧΑ, είτε ως άλλο όνομα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει και σε άλλες συλλήψεις (14 μέχρι στιγμής). Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και στελέχη της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής Γιώργος Πατέλης, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ενας ειδικός φρουρός ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη αστυνομικό. Ο ειδικός φρουρός, ο οποίος υπηρετεί στην ομάδα ΔΙΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενοχοποιείται για σχέσεις με την οργάνωση από τηλεφωνικές επικοινωνίες του με μέλη της ΧΑ, οι οποίες προέκυψαν από την άρση τού απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από σχετικά εντάλματα που εκδόθηκαν σε βάρος τους από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς έχει τεκμηριωθεί ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση.

Κατά τις ίδιες πηγές, έχουν εκδοθεί εντάλματα για 32 στελέχη της ΧΑ και έξι βουλευτές της, μεταξύ των οποίων οι Χρήστος Παππάς (ο οποίος δήλωσε στον REALFM: «Εγώ κυκλοφορώ ελεύθερος. Δεν είδα κανένα. Η κατοχική κυβέρνηση προβαίνει σε πρωτοφaνείς παράνομες διώξεις εναντίον βουλευτών και με αυτά που κάνει θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσει ενώπιον του λαού. Η κυβέρνηση αυτή συνιστά μια εγκληματική οργάνωση που σε συνεργασία με την τρόικα καταστρέφει την πατρίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να βυθίσει τη χώρα στο χάος και τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτό δε θα γίνει») και Νίκος Μίχος.

Πορισμα: Κατηγορίες για ανθρωποκτονίες – Διευθύνων ο «Φύρερ πριντς»

Στο εννιασέλιδο εισαγγελικό πόρισμα, που παρέδωσε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτ. Κουτζαμάνη, ο ανεισαγγελέας του ΑΠ, Χαρ. Βουρλιώτης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν 10 ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών, μεταξύ αυτών η δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, το περιστατικό του Πακιστανού μετανάστη στα Πετράλωνα και το επεισόδιο με τον Αιγύπτιο εργάτη στην ιχθυόσκαλα, υποθέσεις που περιλαμβάνονται στους 32 φακέλους, τους οποίους είχε αποστείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ν. Δένδιας, στην κ. Κουτζαμάνη, όπως βομβιστικές επιθέσεις στην περιοχή του Βόλου αλλά και σωρεία άλλων ποινικών αδικημάτων, όπως επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εκβιασμοί.

Σύμφωνα με το πόρισμα, διευθύνων της οργάνωσης φέρεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος περιγράφεται ως «Φύρερ πριντς» (πρίγκιπας Φύρερ), ενώ ως υπαρχηγός κατονομάζεται ο Χρήστος Παππάς. Επίσης, στο πόρισμα περιγράφεται ότι έχουν διαπραχθεί και άλλες αξιόποινες πράξεις -εκτός της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης- όπως είναι αυτές του «ξεπλύμματος βρώμικου χρήματος» και της δωροδοκίας.

Επιπλέον, «φωτογραφίζονται» και άλλα πρόσωπα, η συμμετοχή των οποίων θα διερευνηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Όλοι οι συλληφθέντες βρίσκονται στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Στην συνέχεια θα οδηγηθούν σε ανακριτή.

Έρευνες σε σπίτια – Παράνομα όπλα στο σπίτι του Μιχαλολιάκου

Σε εξέλιξη είναι έρευνες, από δέκα εισαγγελείς, στα σπίτια συλληφθέντων μελών της Χρυσής Αυγής, ανά το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Κατά την έρευνα στο στο σπίτι τού γγ της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκου, στην Πεύκη, βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Επίσης, στο σπίτι τού Ν. Μιχαλολιάκου βρέθηκαν πλήθος φυσιγγίων κυνηγετικών και πυροβόλων όπλων, 43.100 ευρώ και υπολογιστές και USB, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για διερεύνηση.

Κεδίκογλου: Η Δημοκρατία έχει θεσμούς προστασίας

Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί από την Παρασκευή και γι” αυτό υπήρξε σύσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου και τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη.

«Η Δημοκρατία έχει θεσμούς προστασίας της. Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ενώ σε ερώτηση για το αν η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές απάντησε αρνητικά τονίζοντας πως θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον εκλογικό νόμο.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής διατηρούν τη βουλευτική ιδιότητα ακόμη και μετά τη σύλληψή τους. Τη βουλευτική ιδιότητα χάνει βουλευτής μόνο αν υπάρξει απόφαση της δικαιοσύνης για στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Για το σενάριο της παραίτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής που συντηρεί τα τελευταία 24ωρα ο κ. Μιχαλολιάκος, ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει ότι κάθε βουλευτής μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα με γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής. Η πλήρωση των βουλευτικών εδρών που χηρεύουν γίνεται σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία. Τη θέση των παραιτηθέντων βουλευτών καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί τους εκτός και αν δηλώσουν γραπτώς ότι δεν επιθυμούν τη βουλευτική ιδιότητα.

Aftodioikisi.gr

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 28ης Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Δοκιμαστική ήχηση των Σειρήνων την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου ώρα 11 το πρωί

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού της Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Ασκήσεως Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Παρμενίων».

Αναλυτικά: ,,,,,,

Στις 11.00 το πρωί, θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης για 60 δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Στις 11.05, θα σημάνει η λήξη του συναγερμού για 60 δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επισημαίνεται πως η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού της Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή σύγχυσης.

ΒΕST TV

Πέτρος Τατούλης: Επιβεβαίωση της δυναμικής πορείας του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η εξαιρετική δυναμική της πορείας του προγράμματος του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναδείχθηκε κατά την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά 2007-2013», η οποία έλαβε χώρα στην Πάτρα την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.
Στη συνεδρίαση, υπό την.........

προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ από τις Αιρετές Περιφέρειες, για την αποδοτικότερη αξιοποίησή του, δεδομένων των αποτελεσμάτων και των στόχων που έχουν επιτευχθεί, τα οποία υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις.

Οι Αιρετές Περιφέρειες, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην τοποθέτησή του, αποτελούν βασικό παράγοντα ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλει η χώρα μας για την επίτευξη των στόχων και την έξοδο από την κρίση.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έκανε σημαντικές παρατηρήσεις για τη δημιουργία των προϋποθέσεων μεγαλύτερης ευελιξίας και χρηστής διαχείρισης του ΕΣΠΑ, κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις, όπως την απαραίτητη αναβάθμιση των φορέων διαχείρισης του ΕΣΠΑ από Ενδιάμεσες σε Διαχειριστικές και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο κ. Τατούλης επεσήμανε την αναγκαιότητα υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Πελοποννήσου, το οποίο είναι το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα στη χώρα που έχει σαν στόχο την κοινωνική συνοχή και την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «παράδειγμα» αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ακολουθήσουν και οι άλλες Περιφέρειες.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση των έργων παραχωρήσεων για τους οδικούς άξονες, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, για μια ακόμα φορά, τόνισε την αδιαπραγμάτευτη θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της Ολυμπίας Οδού, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο.
Η Ολυμπία Οδός, τόνισε ο Περιφερειάρχης, πληροί τον όρο του Διευρωπαϊκού Δικτύου υψηλής σπουδαιότητας των τριών Περιφερειών, όπως έχει χαρακτηριστεί και αποφασιστεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο αν καταλήγει στην Τσακώνα.

Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως τις έθεσε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, αποτελούν η επανεκκίνηση του Σιδηρόδρομου Πελοποννήσου και η αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του Περιφερειάρχη στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, λόγω της αδυναμίας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Οι προτάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου έγιναν όλες αποδεκτές και αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα της σημερινής Συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η δυναμική του Προγράμματος του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι εμφανής.

«Η δυναμική, που παρουσίασε τα δύο τελευταία χρόνια το Πρόγραμμά μας, το οποίο ενώ τον Ιούλιο του 2011 κατέγραφε μηδενικές απορροφήσεις και ελάχιστες συμβασιοποιήσεις, σήμερα παρουσιάζει απορροφήσεις που αγγίζουν το 45%, ενώ ανάλογη δυναμική παρουσιάζουν και οι δείκτες εντάξεων και συμβασιοποιήσεων» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Μέχρι πριν δύο χρόνια, στο πλαίσιο του ΔΕΠΙΝ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν χαμηλότερα κατά είκοσι (20) και πλέον ποσοστιαίες μονάδες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και κατά δεκαπέντε (15) μονάδες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ τα σημερινά στοιχεία αποδεικνύουν τους εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, που κινήθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Ιούλιο του 2011, οπότε και ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του Προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, 31-12-2015, το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα έχει υπερκαλύψει τον προϋπολογισμό του σε δαπάνες.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, σε ότι αφορά στην κάλυψη του κανόνα ν+2 και ν+3 και για να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων το έτος 2013, όπως αναδείχθηκε και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στην καλύτερη θέση σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποδεχθεί τη Νέα Προγραμματική Περίοδο, για πρώτη φορά, χωρίς προβλήματα απεντάξεων έργων- γέφυρες και διοικητικές εμπλοκές, δήλωσε τέλος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Στην ψηφιακή εποχή από τα ξημερώματα η Καλαμάτα, η μισή Μεσσηνία και μικρό τμήμα της Λακωνίας [ VIDEO ]

Έσβησε οριστικά μπαίνοντας στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας το αναλογικό σήμα.
Στην υπόλοιπη Μεσσηνία πότε;;;


Στην ιστορία πέρασε από τα ξημερώματα της παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου η Καλαμάτα, η μισή Μεσσηνία και τμήμα του Νομού Λακωνίας καθώς σύμφωνα με το BEST TV ο Γενικός Διευθυντής της Digea, ......

Γιώργος Μαθιός "κατέβασε" το αναλογικό σήμα από το κέντρο εκπομπής "Πεταλίδι" και πλέον οι Μεσσήνιοι έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν το επίγειο ψηφιακό σήμα της Digea.

Έτσι η Μεσσηνία μπήκε ολοκληρωτικά στην ψηφιακή εποχή. Οι τηλεθεατές ωστόσο θα βλέπουν τα αγαπημένα τους περιφερειακά κανάλια αλλά και τα κανάλια εθνικής εμβέλειας με τέλεια εικόνα και ήχο στις τηλεοράσεις τους εφόσον έχουν προμηθευτεί αποκωδικοποιητή MPEG4.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ΟΛΗ η Μεσσηνία που λαμβάνει το ψηφιακό σήμα αλλά μόνο ο μισός Νομός.
Το σήμα φτάνει μέχρι τον Δήμο Τριφυλίας και συγκεκριμένα μέχρι τους Γαργαλιάνους (σύμφωνα με τον χάρτη κάλυψης) ενω από τους Γαργαλιάνους και πίσω (Φιλιατρά Κυπαρισσία κλπ κλπ το αναλογικό σήμα εξακολουθεί να υπάρχει καθώς η λήψη γίνεται από δυο σημεία εκπομπής. Το Φραγγαπήδημα (Πύργος Ηλείας) και Αίνο (Κεφαλλονιά) και σε αυτά τα δυο σημεία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ψηφιακή εκπομπή.

Πάντως σε επικοινωνία που είχε το Φιλιατρά News με την Digea ρωτήσαμε για τον χρόνο έναρξης της ψηφιακής εκπομπής α[[ο τα δυο προαναφερόμενα σημεία και μας απάντησαν ότι δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης.
Πάντως σύμφωνα με εκτιμήσεις το κέντρο εκπομπής στο Φραγκαπήδημα θα προηγηθεί από το κέντρο εκπομπής του Αίνου Κεφαλλονιάς καθώς σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ το Φραγγαπήδημα στον Πύργο Ηλείας ανήκει στον τομέα 22 και έχει χρονοδιάγραμμα (Τ0 + 60 ημέρες) ενω ο Αίνος Κεφαλλονιάς εχει τομέα 17 και σαν χρονοδιάγραμμα έχει (Τ0 + 180 μέρες)
Σε ερώτηση μας προς την Digea για το τι τιμή έχει το Τ0, μας απάντησαν ότι δεν έχει οριστεί ακόμα από το υπουργείο η τιμή του Τ0 και έτσι δεν μπορούν με ακρίβεια να μας προσδιορίσουν τον χρόνο έναρξης της ψηφιακής εκπομπής σε κανένα σημείο αππο τα υπόλοιπα που είναι να λειτουργήσουν.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS είναι ότι η ψηφιακή εκπομπή τουλάχιστον για το Φραγγαπήδημα στον Πύργο Ηλείας θα ξεκινήσει τέλη του 2013 με αρχές Ιανουαρίου του 2014.Δέσποινα Βανδή και Έλλη Κοκκίνου απόψε στην Μεσσήνη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΒΑΝΔΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10 ΕΥΡΩ!!!

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες έρχονται μαζί στη Μεσσήνη, για μια μοναδική συναυλία!!!
Η Δέσποινα Βανδή και η .......

Ελλη Κοκκίνου ένωσαν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις το φετινό καλοκαίρι και έδωσαν συναυλίες σε επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, ενώ λίγο πριν το τέλος της θερινής περιοδείας τους, θέλησαν να βρεθούν στη Μεσσήνη και μάλιστα αυτές τις μέρες που η πόλη έχει βάλει τα γιορτινά της!
Η Ελλη και η Δέσποινα, που βρίσκονται πια στην ίδια δισκογραφική
εταιρεία αλλά και που από την αρχή της καριέρας τους ερμηνεύουν τις επιτυχίες που έχουν την υπογραφή του Φοίβου, ξέρουν να μοιράζονται και τη σκηνή!

Αλλωστε, τις συνδέει μακρόχρονη φιλία και αυτό είναι ...το μυστικό για την δημιουργία μιας καταπληκτικής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι δυο τους στις κοινές εμφανίσεις τους.
Η Δέσποινα Βανδή θα ερμηνεύσει τις επιτυχίες του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Αλλαξα» και η Ελλη Κοκκίνου τη νέα της δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες με τίτλο «Καληνύχτα», που βέβαια φέρουν ...τη χρυσή υπογραφή του Φοίβου!
Η Δέσποινα και η Ελλη σε ένα πολύωρο πρόγραμμα θα ερμηνεύσουν από κοινού και τις παλιότερες επιτυχίες τους αλλά και τραγούδια που έχουν αγαπήσει και οι ίδιες και όλο το κοινό.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ


www.viva.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
Αριστομένους 33, τηλ. 27210-87902
Προπώληση Μαρία Χρυσομάλλη : 6979380699

HONDOS CENTER:
Βας.Αμαλίας & Αριστοδήμου, τηλ 27210-93660,93661
Υπεύθυνη: Μαρία Αντωνοπούλου :6937098982

VIDEO CLUB MOVIES:
Φάρων & Ευριπίδου 23, τηλ 27210-82216
Υπεύθυνος: Κώστας Καρακασλιώτης : 6977803623

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»:
Ελ.Βενιζέλου 21 , τηλ. 27610-24960
Υπεύθυνος Δημήτριος Αβδάλας

ΚΟΡΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΧΑΡΤΙ & ΜΟΛΥΒΙ»
Περικλή Ράλλη 9, τηλ 2725022720

Υπεύθυνη Χρυσοβαλάντη Λευτάκη :6972008937

ΜΕΣΣΗΝΗ «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ»
Πολυτεχνείου 25, τηλ 27220 22547
Υπεύθυνος Σταύρος Μίχος

BEST TV

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη και εντός της σήραγγας Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χιλιομετρική Θέση 168,400 έως την χιλιομετρική θέση 169,300 (σήραγγα Καλογερικού και στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, οι ..........

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα (30-9-2013) και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή (04-10-2013) και ώρα 16.00, διακοπή της κυκλοφορίας στη σήραγγα Καλογερικού στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό Α).

Από τον κλάδο αυτό (άνοδο προς Αθήνα), θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contrafiow).

2. Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.)

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»

Κύπελλο Μεσσηνίας: Δεν άσκησε έφεση ο Μιλτιάδης κατά της Εράνης

Στα λόγια έμεινε η δήλωση του προέδρου του ΑΟ Μιλτιάδη Γ. Καλογερόπουλου ότι θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης(κλικ) της ΕΠΣ Μεσσηνίας στην ένσταση (κλικ) του Πύργου Τριφυλίας ότι η Εράνη έπαιξε αντικανονικά με 5 αντί για 4 ξένους παίκτες στην σύνθεση της χαρακτηρίζοντας τους ΕΛΛΗΝΕΣ παίκτες της Εράνης Θανάση Γκίνο και Σταύρο Γιάννη ως "Αλβανούς"!!!

Οι λόγοι της ........

υπαναχώρησης ήταν καθαρά οικονομικοί καθώς το ποσό για το παράβολο που χρειαζόταν για την άσκηση έφεσης στην δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ ήταν αρκετό και έτσι η διοίκηση του Μιλτιάδη δεν πραγματοποίησε την "απειλή" της.

Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενη δημοσίευση (κλίκ), ακόμα και αν η ομάδα του Μιλτιάδη, ασκήσει έφεση, η δευτεροβάθμια πειθαρχική Επιτροπή θα εξετάσει τα χαρτιά των δύο παικτών, θα δει αν τηρήθηκε η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων και θα επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση δικαιώνοντας ξανά την Εράνη.
Φάινεται ότι αυτό φρενάρισε τους διοικούντες της ομάδας του Πύργου Τριφυλίας και δεν έκαναν την έφεση καθώς κατάλαβαν ότι ήταν χαμένη υπόθεση.


Δημήτρης Μανιάτης: Ξαφνικός φορολογικός Θάνατος η απενεργοποίηση του ΑΦΜ των φοροοφειλετών

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του Επιμελητρηρίου Μεσσηνίας Δημήτρης Μανιάτης, για την απόφαση του υπουργείου οικονομικών για απενεργοποίηση του ΑΦΜ των φοροοφειλετών.
Στην επιστολή του ο κ. Μανιάτης χαρακτηρίζει την απενεργοποίηση του ΑΦΜ των φοροοφειλετών ως ξαφνικό θάνατο και δηλώνει την αντίθεση του σε αυτό το ενδεχόμενο καθώς όπως υποστηρίζει ο οφειλέτης δεν θα μπορεί χωρίς αυτόν να λειτουργεί και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Προτείνει δε την ένταξη των οφειλετών σε ρύθμιση αποπληρωμής των φόρων του ωστε το κράτος να έχει έσοδα.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημήτρη Μανιάτη αναφέρει:


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε εσάς, σχετικά με το θέμα της απενεργοποίησης του ΑΦΜ των φοροοφειλετών, διότι εάν υλοποιηθεί, αυτόματα για τον επιχειρηματία θα σημαίνει αιφνίδιο «φορολογικό θάνατο», αφού χωρίς αυτόν δεν θα μπορεί να λειτουργεί και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας λέει όχι στην κατάργηση του ΑΦΜ και καταδικάζει τις όποιες προσπάθειες φοροδιαφυγής, παράλληλα όμως ζητάει από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, στόχος του να είναι η διασφάλιση της είσπραξης των οφειλομένων και όχι της αύξησης των λουκέτων.
Πρέπει να προωθείται η ένταξη των φοροοφειλετών στην διαδικασία της ρύθμισης, ώστε τα κρατικά ταμεία να συνεχίζουν να εισπράττουν τις δόσεις από τους οφειλέτες, αλλά και οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν να λειτουργούν προς όφελος του Δημοσίου – Ασφαλιστικών Ταμείων και κυρίως του κοινωνικού συνόλου.

Η πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να προχωρήσει στο όνομα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ, για όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ και στη συνέχεια να ισχύσει για φοροοφειλέτες με ληξιπρόθεσμες μη ρυθμιζόμενες οφειλές, προκαλεί εύλογες απορίες και ερωτήματα.
Θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος πίεσης για την είσπραξη των οφειλομένων και όχι αυτός της αφαίρεσης της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του ΟΦΕΙΛΕΤΗ;
Στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία απαιτείται ψύχραιμη σκέψη, ενώ πρέπει να προσδιορισθεί η συστηματική φοροδιαφυγή και ο διαχωρισμός της από την εντός κρίσης φοροαδυναμία.

Εάν το Υπουργείο Οικονομικών υιοθετούσε μηνιαία ηλεκτρονική παρακολούθηση του ΑΦΜ, μεσαίου και υψηλού κινδύνου οφειλετών, με διαδικασία αυτόματης ένταξης των φοροοφειλετών στην ρύθμιση των 48 δόσεων, θα περιοριζόταν η απώλεια εσόδων του δημοσίου από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκφράζει την δυσαρέσκεια και την αντίθεση του σε τέτοιες αναποτελεσματικές κινήσεις, διότι αποτελούν «θηλιά» για τους χιλιάδες χρεωμένους επιχειρηματίες και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Μανιάτης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.
Κύριος στόχος ....

του εορτασμού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής συμβολής που διαδραματίζει ο τουρισμός, η ενημέρωση και η διαμόρφωση τουριστικής συνείδησης της νέας γενιάς, προκειμένου να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Οι καλές επιδόσεις που σημείωσε ο τουρισμός την φετινή χρονιά δίνουν ΑΝΑΣΑ στην οικονομία και δημιουργούν την υποχρέωση για ποιοτική αναβάθμιση, διότι πίσω από την ποσοτική βελτίωση, εξακολουθεί να κρύβεται η ποιοτική υστέρηση.
1. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνυπάρχει με την κατάρρευση του εσωτερικού τουρισμού.
2. Η αύξηση του ALL INCLUSIVE δοκιμάζει την αντοχή των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
3. Η άνοδος της κρουαζιέρας και το ενδιαφέρον για τα περιφερειακά αεροδρόμια καθιστά επιτακτική την επίλυση των προβλημάτων σε υποδομές.
4. Πρέπει να διαχειριστούμε τα γερασμένα καταλύματα με κίνητρα, είτε για απόσυρση, είτε για αλλαγή χρήσης.
5. Αναμόρφωση στο σύστημα κατηγοριοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, με την απονομή αστέρων και κλειδιών.

Δεν γίνεται αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος χωρίς την διαφοροποίηση του ή την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, πρέπει να είναι στρατηγική επιλογή και για τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών και για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες χρονίζουν, όπως για τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις καλές επιδόσεις που σημειώνει η φετινή χρονιά για να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στον τουρισμό μας, οι δυνατότητες υπάρχουν.

Κύπελλο Μεσσηνίας: Οι διαιτητές των επαναληπτικών αγώνων στην φάση των "8"

Από την ΕΠΣ Μεσσηνίας ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες του Σαββατοκύριακου για την φάση των "8".

Αναλυτικά τα παιχνίδια θα σφυρίξουν οι:
1. Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (2oς Αγώνας) Κυριακή 29/09/13 16:30
ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ.

2. ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ (2oς Αγώνας) Κυριακή 29/09/13 16:30
ΑΛΕΞΕΑΣ Η., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ.

3. ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ (2oς Αγώνας) Κυριακή 29/09/13 16:30
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ.

4. ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2oς Αγώνας) Κυριακή 29/09/13 16:30
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι.


Μπρος Γκρεμός και πίσω…ρέμα;

Άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Σε εξαιρετικά ‘καλή διάθεση’ φάνηκε να είναι ο Αντιπρόεδρος της Συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και Υπουργός Εξωτερικών κ Βενιζέλος στη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε για την Σύνοδο των χωρών μελών του ΟΗΕ.

Σε ανοικτή συζήτηση με διευθυντές μεγάλων ΜΜΕ, στο Reuters, ........

ο κ Βενιζέλος δήλωσε με έμφαση ότι δεν ‘βλέπει’ τρίτο μνημόνιο (και πακέτο διάσωσης) για την Ελλάδα ούτε περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων που θα μπορούσε να πυροδοτήσει σοβαρές κοινωνικές αναταραχές στη χώρα μας.
Εξήγησε, μάλιστα, το κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο της ανόδου της Χρυσής Αυγής και εισόδου αυτού του Κόμματος στην παρούσα Βουλή με 18 βουλευτές ως απότοκο της αρνητικής ψυχολογίας που διακρίνει το Ελληνικό εκλογικό σώμα.
Στο σχετικό άρθρο του CNBC,πάντως, γίνεται και η αναφορά στην ιδιότητα του κ Βενιζέλου ως Υπουργού Οικονομικών το 2012 και στην ενέργειά του για το ‘ιστορικό κούρεμα’ των ελληνικών ομολόγων

http://www.cnbc.com/id/101063987

Η Ελλάδα θα χρειασθεί, πρόσθετα, τουλάχιστον 10 δις ευρώ που δεν προβλέπονται από τα ισχύοντα μνημόνια.
Το ερώτημα είναι, φυσικά, εάν τα χρήματα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ αλλά ΔΕΝ υπάρχουν και εφόσον η παρούσα Συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δεν προτίθεται να οξύνει ακόμη περισσότερο τη δυσφορία και την αγανάκτηση των Ελλήνων πώς θα λυθεί ο γρίφος του «μπρος γκρεμός και πίσω…ρέμα;»
Το άρθρο ΔΕΝ παραλείπει να μνημονεύσει το ποσοστό του 28% των ανέργων που είναι 60% στη νεολαία…
Κάπου υπάρχει ο υπαινιγμός του κ Βενιζέλου ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ‘ταμείο εθνικής περιουσίας’ που θα ελέγχεται από την Κυβέρνηση και την τρόικα και θα μπορεί να αποκτήσει οικονομικούς πόρους ‘ξεπουλώντας’ εθνική περιουσία με την έκδοση ομολόγων που θα εγγυάται η περιουσία αυτού του Ταμείου…
Υπάρχει και, είπε ακόμη ο κ Βενιζέλος, και το θέμα της «προσφυγής της Ελλάδος στις Διεθνείς αγορές το 2014…»
Ο κ Βενιζέλος φέρεται να δήλωσε ότι το Ελληνικό Δημόσιο χρέος των 330 περίπου δις ευρώ είναι «ελάχιστο σε σύγκριση με τα τρις ευρώ του χρέους της Γερμανίας της Ιταλίας και της Γαλλίας…»
Αναρωτιέμαι εάν ‘του διέφυγε’ του κ Βενιζέλου το σημαντικό στοιχείο που αφορά τα μεγέθη του ΑΕΠ της χώρας μας και των 3 χωρών με τις οποίες μας συνέκρινε…
Πάντως σε ότι αφορά την πιθανή προσφυγή μας στις Διεθνείς αγορές το 2014 αξίζει να θυμηθούμε ότι τον Ιούνιο του 2005 τα δεκαετή μας ομόλογα είχαν καταγράψει ένα ιστορικό χαμηλό της τάξης του 3.2%, εκτινάχτηκαν στο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ποσό του 48.6% το 2012 και σήμερα κυμαίνονται σχεδόν στο 10%
(ποσοστό που αντανακλά τις χρηματικές εισροές των 2 μνημονίων αλλά είναι απροσδιόριστο το μέγεθός του όταν τον Μάη του 2014 τελειώσει και η τελευταία εισροή των 240 δις ευρώ που μας δάνεισαν για να μας…σώσουν!)

http://www.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield

Μήπως να το δούμε ως ‘πίσω μας το ρέμα με 3ο μνημόνιο’ και μπροστά ο ‘γκρεμός που ακούει στο όνομα ΔΡΑΧΜΗ;’

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 27ης Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Διαμαρτυρίες, παράπονα και οργή των Τοπικών Συμβούλων στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας [ 7 VIDEO ]

Μια πολύ δύσκολη βραδιά πέρασε χθες ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε οριστεί για ενημέρωση και απολογισμό της δημοτικής αρχής.
Και λέμε ότι.......

πέρασε πολύ δύσκολή βραδιά καθώς τα πυρά που δέχτηκε από ορισμένους συμβούλους αλλά και από τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων ήταν πολλά και στοχευμένα στην πλήρη ανοργανωσιά του Δήμου, στην έλλειψη αντιμετώπισης της καθημερινότητας του πολίτη.
Πιο πολύ σε ενημέρωση ήταν η χθεσινή βραδιά παρά απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής. Η συνεδρίαση κράτησε περίπου 4 ώρες και σε όλη την διάρκεια το κλίμα ήταν πολύ βαρύ.

Τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας υπήρχε ένταση και πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος είχε φραστικό διαπληκτισμό με δυο τοπικούς προέδρους διαμερισμάτων.
Φυσικά η όλη ένταση μεταφέρθηκε και στην αίθουσα του συμβουλίου όπου σημειώθηκαν και δύο αποχωρήσεις.
Η πρώτη ήταν του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Καλκαβούρα, και η άλλη του Δημοτικού Συμβούλου της αντιπολίτευσης Θανάση Πετρόπουλου ο οποίος αποχώρησε εις ένδειξη διαμαρτυρίας διότι όπως ο ίδιος υποστήριζε πρώτοι πρώτοι στην συνεδρίαση έπρεπε να μιλήσουν οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων και μετα οι εκπρόσωποι φορέων του Δήμου.
Πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από το προεδρείο και ενώ ομόφωνα αποφάσισαν μετα τους εκπροσώπους φορέων να μιλήσουν οι πρόεδροι εν τούτοις αυτό δεν έγινε και έτσι η σειρά που ακολουθήθηκε ήταν Δήμαρχος > Επικεφαλής παρατάξεων > Εκπρόσωποι φορέων του Δήμου > Δημοτικοί Σύμβουλοι και τέλος οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. (αργά αυτό κατα τις 11:15...)

Οστόσω αν και κανείς απο την Δημοτική ομάδα Κόλλια δεν το παραδέχτηκε, υπήρξε ειδικά στο προεδρεία η αγωνία για το τι θα γίνει όταν φτάσει η ώρα να μιλήσουν οι πρόεδροι.
Η αγωνιώδης προσπάθεια να μην ακουστούν (σ.σ. οι πρόεδροι) με καθυστέρηση στις τοποθετήσεις τους και επί ώρες ομιλίες του Δημάρχου και των συνεργατών του έπεσε στο κενό και μόλις πήραν το λόγο οι πρόεδροι στόλισαν το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή με πολλά επίθετα για το ανύπαρκτο έργο τους , για την διάλυση των υπηρεσιών και την αναποτελεσματικότητα τους.

Οστόσω δεν ήταν μόνο οι πρόεδροι που τα είπαν χύμα και τσουβαλάτα στον Δήμαρχο αλλά τα έχωσαν κανονικά και σύμβουλοι του γεγονός που φανερώνει ότι η πλειοψηφία έχει γίνει κομμάτια και είναι αδύνατο να ενωθούν.
Αλλα στο "χώσιμο" δεν πήγε πίσω και η Αντιπολίτευση με ψυχρό "εκτελεστή" τον Σωτήρη Μπακούρο.

Σας έχουμε ετοιμάσει 7 ενδιαφέροντα video από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να παρακολουθήσετε και σεις το πόσο "καλοπέρασε" χθες βράδυ ο Δήμαρχος Τριφυλίας.Επιτέθηκαν - χτύπησαν τα γραφεία στο "Πρωτο Θέμα"

Ομάδα περίπου 20 ατόμων, έριξε μπογιές, πέτρες και προκηρύξεις κατά του κτιρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές, τόσο στο κτίριο όσο και σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα .

Η φωτογραφία του.......

Παύλου Φύσσα που τον έδειχνε να ψυχορραγεί στην αγκαλιά της φίλης του (λίγο μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε), την οποία δημοσίευσε πρόσφατα το «Πρώτο Θέμα» ήταν η αφορμή για την επίθεση που έγινε κατά του κτιρίου της εφημερίδας, το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, περίπου στις 8 το βράδυ, ομάδα 20 ατόμων, έριξε μπογιές, πέτρες και προκηρύξεις κατά του κτιρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές, τόσο στο κτίριο όσο και σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Alfavita

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ [ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ]

ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Όπως όλοι σας ξέρετε από χθες σήμερα θα είχαμε διακοπή νερού μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι λόγω σύνδεσης του νέου αγωγού ύδρευσης με την δεξαμενή.

Δυστυχώς η ώρα αυτή την στιγμή είναι 18:50 και ....

η ύδρευση δεν έχει αποκατασταθεί.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Φιλιατρά News η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει περίπου στις 9 το βράδυ.

Ο λόγος της πολύωρης καθυστέρησης, η οποία έχει προκαλέσει τα δικαιολογημένα παράπονα σε συμπολίτες μας -είναι πάρα πολλά τα e-mail διαμαρτυρίας που έχουμε δεχτεί όλο το μεσημέρι- είναι ότι οι θερμοκολήσεις που γίνονται στον αγωγό ύδρευσης απαιτούν μιάμιση ωρα αναμονής για την κάθε θερμοκόληση και απόλυτα στεγνό το σημείο που γίνονται γιατί αν υπάρχει υγρασία, ο αγωγός θα έχει διαρροή.

Απο την Δημοτική ενότητα Φιλιατρών ζητείται η κατανόηση των πολιτών στο πρόβλημα που υπάρχει και στην πολύωρη καθυστέρηση που δημιουργήθηκε.Φιλιατρά - Εράνη: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα τμήματα Ακαδημιών για παιδιά 5 - 14 ετών

Ξεκίνησαν από τις 20 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στα τμήματα υποδομών της Εράνης για παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από τις 6 έως 7 το απόγευμα στο παλιό γήπεδο της Εράνης.

Όπως αναφέρει η ..........

ανακοίνωση, οι προπονήσεις στα τμήματα υποδομών ξεκινούν στις 28 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε στο τηλέφωνο: 2761 0 33 821

Και νέα ερώτηση Λαμπρόπουλου για την Ολύμπια Οδό.

Την έχει πάρει "επ ώμου" την υπόθεση Ολύμπια οδό και καλά κάνει!!!

Και νέα ερώτηση σχετικά με την κατασκευή της ολύμπιας οδού κατέθεσε στην βουλή ο Βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Ο κ. Λαμπρόπουλος......

αναφέρεται εκ νέου στην εξέλιξη που υπήρχε για την κατασκευή του τμήματος Κόρινθοσ - Πάτρα και αναφέρει ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας ο οποίος συνδέει την βόρεια με την νότια Ελλαδα και λέχει αναπτυξιακό χαρακτήρα τόσο για τον νομό Ηλείας όσο και για τον νομό μεσσηνίας.
Και ζητά με την ερώτηση του να μάθει τι πρόκειται να γίνει με το τμήμα Πάτρα - Ππύργος - Τσακώνα, και αν θα γίνει το τμήμα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα ακόμα και με μηδενική Λύση για τον Καϊάφα.

Αναλυτικά η Ερώτηση του καθώς και η συζήτηση στην βουλή για την επίμαχη ερώτηση αναφέρουν:

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ : Κατασκευή ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

Όπως είναι γνωστόν από το 2007 έχει κυρωθεί στη Βουλή η σύμβαση για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου από την Κόρινθο – Πάτρα – Πύργος μέχρι την Τσακώνα.
Με την οικονομική κρίση του 2008 , οι τράπεζες άρχισαν να βάζουν εμπόδια στη χρηματοδότηση και τελικά δεν προχώρησαν το έργο.
Πρόσφατα και ύστερα από συμφωνία μεταξύ Υπουργείου , Τραπεζών και Παραχωρησιούχων , ξεκίνησαν οι εργασίες στο τμήμα από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα.
Για το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα δεν γίνεται καμιά αναφορά.
Επειδή , κάθε απόφαση για μη κατασκευή του τμήματος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα , θα αποτελέσει πλήγμα για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος και συνεπώς βρίσκει αντίθετους σύσσωμους τους Νομούς Μεσσηνίας και Ηλείας .

Ε ρ ω τ ά τ α ι ο κ. Υπουργός

1.] Θα εφαρμοσθεί η συμφωνία του 2007 για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ; .
2.] Θα κατασκευασθεί το τμήμα ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΤΣΑΚΩΝΑ έστω με την αποκαλούμενη μηδενική λύση στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα ; .

Αθήνα 18 - 9 - 2013

Ο Επερωτών Βουλευτής

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ακολουθεί η συζήτηση στην βουλή:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.

Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 47/23-9-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» της Ολυμπίας Οδού.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοίδης.
Ο συνάδελφος κ. Λαμπρόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του
.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, το 2007 εδώ στην Βουλή κυρώθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του δρόμου Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα στη Μεσσηνία. Όλοι τότε και σχεδόν όλα τα Κόμματα χαιρέτισαν την κατασκευή αυτού του δρόμου ως ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα, όχι μόνο για το Νομό Μεσσηνίας ή για το Νομό Ηλείας, αφού θα συνδέει τη Μεσσηνία με το κυριότερο λιμάνι, είσοδο-έξοδο προς την Ευρώπη, αλλά και μέχρι τα Ιωάννινα. Ένας οδικός άξονας που θα συνδέει το νότο με το βορρά.

Το 2009, όμως, οι τράπεζες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο με την οικονομική κρίση που ξέσπασε διεθνώς. Γιατί προφανώς έβλεπαν ότι θα κερδίσουν λιγότερα απ’ ό,τι είχαν υπολογίσει. Από τότε άρχισαν οι συζητήσεις, όπου ζητούσαν και αποζημίωση και να σταματήσει ο δρόμος στην Πάτρα. Εμείς μιλάμε για ανάγκη ανάπτυξης της περιοχής και όταν μιλάμε για ανάπτυξη δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτός ο δρόμος.

Ναι, αποδεχόμαστε στην περιοχή του Καϊάφα -τα είκοσι χιλιόμετρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας- να υπάρξει λύση, να γίνουν οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.
Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει να μείνει έξω το έργο Τσακώνα-Καλό Νερό. Και για το Νομό αποτελεί εσωτερικό δίκτυο, αλλά είναι και τμήμα του μεγάλου οδικού άξονα, που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πάτρα και τα Ιωάννινα.
Με το δρόμο αυτό η Καλαμάτα θα απέχει τρεις ώρες από τα Ιωάννινα. Σκεφθείτε, λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για όλη τη Δυτική Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο δι’ όλίγον.
Εγώ θα σας δώσω τρία λεπτά κι επαφίεστε στον πατριωτισμό, όσον αφορά το χρόνο.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Χαίρομαι που ο κ. Λαμπρόπουλος, παλιός και εκλεκτός συνάδελφος εδώ στη Βουλή είναι τόσο μαχητικός με τα καλώς εννοούμενα περιφερειακά συμφέροντα της Πελοποννήσου. Εγώ νομίζω ότι τα συμφέροντα αυτά είναι και εθνικά αναπτυξιακά συμφέροντα.
Πιστεύω, κύριε συνάδελφε, θα βρεθούν λύσεις σύντομα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένα σημαντικό όραμα, ένα σχέδιο μεγάλο που πολλοί άνθρωποι στη Μεσσηνία και στη Δυτική Πελοπόννησο σχεδίασαν αυτή τη στιγμή γίνεται σιγά-σιγά πραγματικότητα.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που πριν ορισμένα χρόνια ήταν νεκρό, αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια εκπληκτική αύξηση στις πτήσεις, στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα για το τι δυνατότητες υπάρχουν στην περιοχή και στη χώρα.
Βέβαια, υπάρχουν οι οδικοί άξονες και ο σιδηρόδρομος, ο οποίος είναι έτοιμος. Υπάρχει ο Σιδηρόδρομος Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος όμως κι αυτός είναι νεκρός. Μέσα από την αξιοποίηση του την τουριστική και την εμπορευματική θα δώσει τη δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές εμπορευματικών μεταφορών. Εύχομαι να γίνει η κύρια μορφή εμπορευματικής μεταφοράς.
Θα βρεθούν, λοιπόν, λύσεις σύντομα. Ας δώσουμε ραντεβού στην Αίθουσα αυτή για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από τη συζήτηση που θα προκύψει.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Πάντως, ευχάριστο είναι να συζητάμε για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και για την επανεκκίνηση κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων.
Εμείς κάτω στην Κρήτη με πολύ μελαγχολία τα βλέπουμε όλα αυτά, περιοριζόμενοι στους κατσικόδρομους.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Μου δίνετε για λίγο το λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως, σας τον δίνω και θέλω και απάντηση. Συντόμως θα συζητήσουμε κι επισήμως το θέμα.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, ορθά θέτετε το ζήτημα.
Εγώ πραγματικά ως πολιτικός δεν αισθάνομαι καλά με το θέμα κυρίως του ΒΟΑΚ του βορείου, δηλαδή, άξονα της Κρήτης.
Θέλω να πω όμως, ότι πρέπει να υπάρξει και μια συνολική αυτοκριτική και αναστοχασμός όλων των συναδέλφων της Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια για τις προτεραιότητες που δώσαμε.
Πιστεύω ότι εάν υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στις πολιτικές μας μεταπολιτευτικά, ήταν η μη ολοκλήρωση έστω και ενός άξονα κεντρικού, του βόρειου άξονα στην Κρήτη.
Θα έχουμε νέα σύντομα και ίσως βρούμε μια ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στην Αίθουσα αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.

Πέτρος Τατούλης: Έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Σχολιάζοντας αναφορές για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης χαρακτήρισε το έργο ως έργο πρώτης προτεραιότητας για την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης δήλωσε:....

«Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα και έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επαναλαμβάνω απευθυνόμενος προς όλους όσους κάνουν δηλώσεις για το έργο αυτό ότι έχουμε τη διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι το θα το εντάξει στο τομεακό του πρόγραμμα. Σε περίπτωση ωστόσο που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν καταστεί εφικτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησής του. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή έχουν λάβει οδηγία να ενεργοποιήσουν όλες τις δομές τους για να παρακολουθούν και να συνδράμουν στη μελετητική ωρίμανση του έργου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου άλλωστε ήταν αυτή που ανακίνησε πρώτη το θέμα αυτό.

Η Πελοπόννησος έχει αλλάξει σελίδα και με συνδυασμένες ενέργειες σε όλους τους τομείς κινείται στο δρόμο της ανάπτυξης. Οι Μεσσήνιοι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι θα αποκτήσουν ασφαλές και άνετο οδικό δίκτυο, ιδίως μάλιστα για τη σύνδεση της πρωτεύουσάς τους με ένα προορισμός με ιδιαίτερα τουριστικά και αγροτικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά».

Το χθεσινοβραδινό Δελτίο ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 25-9-2013 ]
Ώρες ευθύνης από όλους!

Γράφει η Αντωνία Μπούζα

Η συνοχή της κοινωνίας βρίσκεται σε κρίση.
Οι δοκιμασίες για τους Έλληνες πολλαπλασιάζονται.
Η ποιότητα ζωής μας διολισθαίνει!

Όλα αυτά τα ........

τραγικά αλλά και πολλά ακόμη σε εξειδικευμένους τομείς, έκαναν έναν λαό σαν τους Έλληνες να ...έχουν χάσει κυριολεκτικά το μπούσουλα!
Παρά λίγο να φτάσουμε στο σημείο τα τριάμισι χρόνια της οικονομικής κρίσης, να μας οδηγήσουν στην απόλυτη καταστροφή και το διχασμό.
Αν κάνουμε μία αναδρομή στις αντιδράσεις μας των τελευταίων κρίσιμων ετών, θα απογοητευθούμε ακόμη περισσότερο από τη συμπεριφορά μας, διότι οι δύσκολες αλήθειες και η πραγματικότητα μας ενοχλούσε.

Ακόμη και η ειδησεογραφία περί της ανάγκης λήψης μέτρων που θα άλλαζαν κακώς κείμενα στην καθημερινότητά μας και αφορούσαν π.χ. το ασφαλιστικό μας, τη φορολόγησή μας, τα εργασιακά μας ζητήματα και γενικά προνόμια ή όποια ευμάρεια πιστεύαμε πως είχαμε, μας προκαλούσε δυσανεξία!
Εξ αφορμής αυτής της λογικής, υποστηρίξαμε πολιτικές που εμφανώς μας παρουσίαζαν το άσπρο-μαύρο, μας βαυκάλιζαν για τη δική μας υπεροχή απέναντι στους λοιπούς Ευρωπαίους, πείθοντάς μας πως συνήθως μας επιβουλεύονται, ενώ σπανίως μας απεκάλυπταν αλήθειες για τις δικές τους ευθύνες διαχείρισης της Χώρας, ενώ όποιος τόλμησε να το πράξει....το μετάνιωσε!!!

Φτάσαμε λοιπόν στο 2013 να έχουμε στείλει να μας αντιπροσωπεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο...κάθε καρυδιάς καρύδι !
Ας εξετάσουμε όσο καλόπιστα μπορούμε την ανθρωπογεωγραφία και τα πεπραγμένα των εκπροσώπων μας στην Ελληνική Βουλή.
Από τη μία πλευρά, συντηρούμε πεισματικά την πολιτική νομενκλατούρα που αυτομάτως οι ίδιοι καταδικάζουμε και υποτίθεται θέλουμε ν΄ αλλάξουμε.
Από την άλλη, θέλοντας να χτυπήσουμε το σύστημα που συνήθως καταγγέλλεται από τους δήθεν πολέμιούς του, αλλά μετά ακολουθείται ευλαβικά από όλους ανεξαιρέτως, στείλαμε για εκπροσώπους μας νεόκοπους πολιτικούς που δυστυχώς εκτός της έντασης, της φιλονικίας και της προσβολής του Κοινοβουλευτισμού, τίποτε άλλο μέχρι στιγμής δεν έχουν προσφέρει.

Έγινε το Κοινοβούλιο πεδίον όχι υγιών αντιπαραθέσεων, αλλά πεζοδρομιακός χώρος, όπου ξεδιπλώνονται καθημερινά ανιστόρητοι φανατισμοί όπου οι ύβρεις και οι διχαστικές κορώνες πρωταγωνιστούν.
Εποχές που οι νεώτεροι μόνο ιστορικά γνωρίζουν, με φανατισμό και πρόκληση ξαναζωντανεύουν μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, την ώρα που όλοι οι Έλληνες περιμένουν μία καλή είδηση για την πορεία της Χώρας, για να ανέβει το ηθικό τους.

Δυστυχώς η λογική της διάλυσης επικρατεί της λογικής του νοικοκυρέματος και μετά την ανάδειξη και στοιχειοθέτηση των εγκληματικών πρακτικών της Χρυσής Αυγής που ζει τη δική της φρικτή φαντασίωση την οποία μετουσίωσε σε πράξεις, όπως είναι η δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, έχουμε και τη φασίζουσα λογική από κομμάτι της Αριστεράς, που συντηρεί τη ρητορική της βίας και καλεί μονίμως σε αναταραχή και εκτροχιασμό.
Έτσι χωρίς να καταδικάσει έκτροπα από πλευράς μερίδας αντιφασιστών, διαφωνεί με την αυστηροποίηση του νόμου για την καταστροφή δημόσιας περιουσίας και εν πολλοίς με πολιτικές αποδοκιμασίας σε αυθαιρεσίες από τους συνήθεις γνωστούς-αγνώστους, δοκιμάζοντας την υπομονή και καλή προαίρεση των πολιτών, που επιθυμούν να απολαμβάνουν την ευνομία, την ευταξία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Δυστυχώς με αφορμή την οικονομική κρίση, αν δεν προσέξουμε και παρασυρθούμε από τις λογικές της αντιπαλότητας, της ωμής βίας, της αυτοδικίας και εκτραχυνσμού της πολιτικής ζωής, η περίοδος που ζούμε θα μείνει στην ιστορία με μελανά χρώματα.

Οι υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελληνική Βουλή ,έχουν βρεθεί σήμερα ενώπιον πρωτοφανών καταστάσεων, δυσκολιών, αλλά και ευθύνης.
Οι Έλληνες αναμένουν από αυτές, αλλά και από όσους σέβονται και τιμούν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, να οδηγήσουν σε ασφαλή νερά τη Χώρα και να εμπνεύσουν θετικά την κοινωνία και τους Ελληνες.
Μακάρι να τα καταφέρουμε!

Απαγόρευση αλίευσης του Ξιφία της Μεσογείου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για τον ξιφία της Μεσογείου, διακόπτεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο είδος Ξιφίας Μεσογείου για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2013 (εθνικά και διεθνή ύδατα).

Οι αλιείς που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας ξιφία θα πρέπει να ........

εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες ξιφία μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20:00 και να υποβάλλουν την ίδια μέρα τα Ημερολόγια Αλιείας και τις Δηλώσεις Εκφόρτωσης στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Οκτωβρίου 2013 θα γίνεται αποκλειστικά για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο μέχρι και το Σάββατο 05-10-2013.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:΄....


1. Παραχώρηση θέσεων εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Γαργαλιάνων, έτους 2013

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013.

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Εκκαθάρισης Εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» Δ.Κ. Γαργαλιάνων.

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Εκκαθάρισης Εργολαβίας του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΓΚΟΥΡΗ» Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ".

5. Αίτηση Καλογερόπουλου Αντωνίου του Χρήστου για διαγραφή τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Αετού.

6. Καθορισμός παραβόλου υπέρ του Δήμου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και για την ετήσια ανανέωση των χορηγουμένων αδειών (έγκριση της αριθ. 123/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

7. Αίτηση Ανδρώνη Λυκούργου για μείωση μισθώματος στο δημοτικό ακίνητο «Κληροδότημα Κοκκώνη» Δ.Κ. Γαργαλιάνων (έγκριση της αριθ. 131/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

8. Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο και στον Κεντρικό δρόμο της Τ.Κ. Μαραθόπολης κατά το χρονικό διάστημα από 20/07 έως 31/08.

9. Εκκαθάριση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δ.Ε. Γαργαλιάνων (έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων).

10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (5 ημ/σθια για το μήνα Οκτώβριο).

Η προκήρυξη για 5μηνα του ΟΑΕΔ 2013 [ Συνημμένο ]

Από σήμερα οι αιτήσεις
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΉ

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα 10.000 θέσεων πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις ......

που αφορούν προσλήψεις προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.

Οι αιτούντες θα αξιολογηθούν με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως η διάρκεια της ανεργίας και η οικονομική κατάσταση του ανέργου.

Οι συμβάσεις όσων επιλεγούν θα είναι πεντάμηνες, χωρίς τη δυνατότητα να παραταθούν ή να ανανεωθούν, ενώ θα λαμβάνουν μισθό 427 ευρώ το μήνα οι άνεργοι έως 25 ετών και 490 ευρώ το μήνα οι άνεργοι άνω των 25 ετών με καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και πάνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 11ης Οκτωβρίου 2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5)άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Δείτε άνετα την προκήρυξη πατώντας εδώΦιλιατρά: Διακοπή ρεύματος αύριο το πρωί της Παρασκευής.

Από το Γραφείο της ΔΕΗ Φιλιατρών ανακοινώνεται ότι αύριο το πρωί της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου από ώρα 08:30 έως 12:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών στις περιοχές:....

Είσοδο των Φιλιατρών από την πλευρά της Κυπαρισσίας,
Αγιαννάκη,
Έκθεση Ειδών υγιεινής Αλεξόπουλου,
Πρατήριο βενζίνης Γριβοκωστόπουλου,
ΑΒ Βασιλόπουλος,
Ηλεκτρολογία Μπουγά,
Μάντρα οικοδομικών υλικών Αθανασόπουλου
Εργατικές κατοικίες.

Η ΔΕΗ Φιλιατρών εφιστά την προσοχή στους πολίτες στις περιοχές που θα γίνει η διακοπή ρεύματος να είναι πολύ προσεκτικοί με τις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μέχρι λήξεως των εργασιών θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ο χρόνος των εργασιών να είναι ο λιγότερο δυνατός.

37 Έλεγχοι με 16 παραβάσεις σε ελέγχους της Περιφερειακης Ενότητας Μεσσηνίας

Αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας σε διάφορα καταστήματα στη Μεσσηνία στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Συγκεκριμένα ........

ελέγχθησαν 37 καταστήματα (καφέ – σνακ μπαρ, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ταβέρνες, κρεοπωλεία και αρτοζαχαροπλαστεία και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 16 καταστήματα ως εξής:
α) Κατεψυγμένα χοιρινά και μοσχαρίσια κρέατα, τα οποία είχαν καταψυχθεί από ιδιοκτήτες εστιατορίων, χωρίς αντίστοιχη ένδειξη στους τιμοκαταλόγους τους σε 5 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης.
Β) Έλλειψη τιμοκαταλόγων και έλλειψη σήμανσης του ελαίου που χρησιμοποιούσαν εστιατόρια σε 11 καταστήματα στην περιοχή της Μάνης και της Πυλίας.

Για τις παραβάσεις αυτές υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα.
Στα υπόλοιπα καταστήματα δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις που να επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς δήλωσε ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Έφεδροι ζητούν παραίτηση της κυβέρνησης και σύμπραξη λαού - στρατού

Συναγερμό σήμανε στη Δικαιοσύνη η ανάρτήση σε ιστολόγιο στο Διαδίκτυο ενός κειμένου που φέρεται να το υπογράφει η «Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων (Κ.Ε.Ε.Δ.)» και με το οποίο ζητούν «την άμεση παραίτηση της Κυβέρνησης και την σύμπραξη λαού – στρατού».
Το περιεχόμενο του άρθου προκάλεσε έντονη ανησυχία και με ........

αφορμή αυτό πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στον Αρειο Πάγο. Προκαταρκτική εξέταση για την ανάρτηση στον ιστότοπο διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη με παραγγελία της στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών κυρία Παναγιώτα Φάκου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο διαδίκτυο η Κ.Ε.Ε.Δ. ζητά την «άμεση παραίτηση της Κυβέρνησης λόγω αδυναμίας να προσφέρει στον λαό τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα σε εργασία (άρθρο 22), υγεία, παιδεία, Δικαιοσύνη, ασφάλεια» και την «συγκρότηση Κυβέρνησης Εθνικής ανάγκης υπό την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας εκτός πολιτικής σκηνής και συμβούλους από την Ακαδημία Αθηνών».

Επίσης, καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί «σε κατάλληλο χρόνο για την διευκόλυνση των εξελίξεων που επιθυμεί ο Ελληνικός λαός».

Σημειώνεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου η ΚΕΕΔ έχει καλέσει σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος (4.00 μ.μ.) με στόχο, όπως αναφέρει, «την αποκατάσταση της Εθνικής μας κυριαρχίας.» Στη συγκέντρωση έχει δηλώσει συμμετοχή η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών Α.ΚΙ.Σ. που, όπως αναφέρει η ΚΕΕΔ «αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται, έχοντας σωστή κρίση και συντάσσονται μαζί μας για την αποκατάσταση της Εθνικής μας κυριαρχίας».

Στη σύσκεψη η οποία έγινε υπό την προεδρία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Εμμανουήλ Ρασιδάκης, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου, ο εισαγγελέας Εφετών Ιωάννης Σακελλάκος και εποπτεύων εισαγγελέας της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Η εισαγγελικοί λειτουργοί θα συνεδριάσουν ξανά για το συγκεκριμένο θέμα την Πέμπτη οπώτε αναμένεται να λάβουν και τις οριστικές αποφάσεις.

Ακόμη, οι εισαγγελείς εξέτασαν και σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian στο οποίο γινόταν αναφορά για «στοιχεία» του Ελληνικού Στρατού που εκπαιδεύουν ομάδες κρούσης της Χρυσής Αυγής, ενώ 3.000 μέλη της, παραστρατιωτικού σχεδιασμού, φέρονται να δέχονται εκπαίδευση για μάχη από στρατιωτικούς.

Πηγή: Με άρθρο έφεδροι ζητούν παραίτηση της κυβέρνησης και σύμπραξη λαού - στρατού | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/123465#ixzz2fyYYD5nbΑναλυτικά το κείμενο των Εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο keed-hellas.blogspot.com έχει ως εξής:

«ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΟΙ Έφεδροι των Ειδικών Δυνάμεων και ο Ελληνικός Λαός σε εφαρμογή του Άρθρου 120 του ΣΥντάγματος Απαιτούν:

1. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ λόγω Αδυναμίας να προσφέρει στον λαό τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα σε Εργασία (άρθρο 22), Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ υπό την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από προσωπικότητες εγνωσμένης Αξίας εκτός Πολιτικής Σκηνής και συμβούλους από την Ακαδημία Αθηνών.

3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εντός Διμήνου, με την Απαγόρευση Συμμετοχής όλων των Πολιτικών που μετείχαν στις Κυβερνήσεις που ευθύνονται για την σημερινή οικονομική κατάσταση.

4. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από Ανωτάτους Δικαστικούς και ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ για το ΠΩΣ και ΠΟΙΟΙ μας Οδήγησαν στην Καταστροφική Συμφωνία του Μνημονίου. Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου με Πραγματική Ισχύ Επιβολής των Αποφάσεων του.

5. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ από το Δημόσιο.

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ περαιτέρω ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ για Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι 25.000€.

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ μέχρι την Ολοκλήρωση Ελέγχου των Τραπεζών από Ορκωτούς Λογιστές και ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΧΡΕΟΥΣ.

9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, συνέχιση Λειτουργίας Αμυντικών Βιομηχανιών.

10. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ (Ιδιωτών/Επιχειρήσεων/Κράτους) μέχρι ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ του Ελληνικού Δημοσίου για τις Πολεμικές Επανορθώσεις και το Κατοχικό Δάνειο.

11. ΑΡΣΗ του ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ και ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ. Όλοι Ανεξαρτήτως «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ» (άρθρο 4).

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ όσων μετείχαν σε Οικονομικές Θέσεις του Δημοσίου, Άσκηση Διώξεων για Παράνομο Πλουτισμό και Απόδοση στο Κράτος.

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στο Ελληνικό Δημόσιο των Οφειλών τους.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σε ΑΙΓΑΙΟ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟ, ΘΡΑΚΗ και ΚΥΠΡΟ, με ταυτόχρονη καταστολή των διαφόρων Ομάδων που δουν στο εσωτερικό.

15. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ με ανάλογη προώθηση στις Ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες Διακομιστές. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Άνω του 20% του Φορολογητέου Εισοδήματος Αυτών.

• Ο Κ.Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ όπως ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ σε κατάλληλο χρόνο για την Διευκόλυνση των Εξελίξεων που Επιθυμεί ο Ελληνικός Λαός.

• ΘΕΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ όλων των παραπάνω μπορεί να είναι ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΣ.

• ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ».

iefhmerida

Έκρηξη στην ΔΟΥ Κηφισιάς [ VIDEO ]

Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της ΔΟΥ Κηφισιάς προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς προηγήθηκαν προειδοποιητικά τηλεφωνήματα.

Σύμφωνα με .......

τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου, επί της Αχαρνών.

Η έκρηξη έγινε αισθητή στους κατοίκους της περιοχής καθώς δεν πρόλαβε να εξουδετερωθεί ο μηχανισμός. Επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής και της Πυροσβεστικής.Μεσσηνιακές εφημερίδες της 26ης Σεπτεμβρίου 2013


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Θα τραβήξει καιρό ο επανέλεγχος των δηλώσεων

Συνήθεια έχει γίνει στο υπουργείο Οικονομικών η παροχή παρατάσεων, καθώς όλες οι φορολογικές διαδικασίες έχουν εξελιχθεί σε βατερλό.

Το νέο επεισόδιο ......

περιλαμβάνει μία ακόμα παράταση, αυτή τη φορά για την υποβολή των δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων, όπως εξετάζει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών εκπνέει αύριο 26 Σεπτεμβρίου, αλλά η απεργία χθες και σήμερα των εφοριακών δεν επέτρεψε σε πολλούς φορολογούμενους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Μέσω Twitter ο κ. Θεοχάρης γνωστοποίησε το ενδεχόμενο παράτασης, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίσει τη νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η διορία στους 340.788 φορολογούμενους για να προσκομίσουν στις εφορίες τα παραστατικά που υπέβαλαν με το Ε1 προκειμένου να εκκαθαρισθούν οι φορολογικές δηλώσεις τους είναι μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία βέβαια που δίνει το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι οι εκκαθαρίσεις γίνονται με ρυθμούς χελώνας, καθώς από τους 340.788 φορολογουμένους που έχουν κληθεί για έλεγχο μόνο οι 46.391 έχουν παραλάβει εκκαθαριστικά. Σύμφωνα μάλιστα με τα ίδια στοιχεία, από τους φορολογουμένους που ειδοποιήθηκαν να προσκομίσουν για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ τα δικαιολογητικά τους, μόνο οι 121.404 ανταποκρίθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 219.384 δεν έχουν προσέλθει ακόμα στις ΔΟΥ για έλεγχο.

Βέβαια, το υπουργείο Οικονομικών δεν υπολογίζει όσους έχουν στείλει τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των φορολογουμένων που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακόμα δεν έχουν παραλάβει το ατομικό ειδοποιητήριο, με το οποίο η ΓΓΔΕ τους καλεί για έλεγχο.

Παράλληλα, αρκετά μεγάλος είναι και ο αριθμός των φορολογουμένων οι οποίοι προσήλθαν στις εφορίες αλλά οι ουρές που υπάρχουν δεν τους επέτρεψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, καθώς το μειωμένο προσωπικό των εφοριών δεν προλαβαίνει να κάνει τους ελέγχους και τις εκκαθαρίσεις των δηλώσεων ταυτόχρονα.


e-net