Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Τραγούδι Δεν πληρώνω το χαράτσι [ VIDEO + ΣΤΙΧΟΙ ]

Η εκπομπή του τηλεθεασούλα Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΙ ήταν η αφορμή να γράψει τραγούδι για το χαράτσι μια παρέα από το Ηράκελιο Κρήτης.

Δείτε το VIDEO και διαβάστε τους στίχους:
Οι στίχοι:

ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΙΑ ΓΟΠΑ
ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΜΙΑ ΦΩΤΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΥ ΦΥΓΕ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑ
ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ΡΕ ΑΥΤΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΛΙΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΦΤΩΧΙΚΟ ΓΕΜΑΤΟ ΖΕΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΙ Ο ΠΟΥΣΤΗΣ
ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ΡΕ ΑΥΤΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΕΣΠΑ2: Δείτε αναλυτικά ποιες προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν

Με βασικό άξονα την κατανομή των 16,4 δισ. ευρώ, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε τη 2η εγκύκλιό του για το ΕΣΠΑ 2 (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020), δίνοντας ουσιαστικά «αφυκτικές» ημερομηνίες σε περιφέρειες και υπουργεία, ώστε να αποστείλουν αναλυτικά τα σχέδια και τις προτάσεις τους, με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Μαΐου 2013.

Από τους φορείς, το υπουργείο Ανάπτυξης ζητεί «να λάβουν .......

υπόψη τους κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020, πέρα από τη δυσμενή οικονομική, κοινωνική... και δημοσιονομική συγκυρία, την εμπειρία από τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις όλων των προηγουμένων περιόδων καθώς και της τρέχουσας, ιδίως σε ότι αφορά σε έργα/δράσεις που, παρά το ότι προβλέφθηκαν, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 2015».

Αναπτυξιακό όραμα για τη νέα προγραμματική περίοδο

Κεντρικός στόχος – όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα του 2020, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Βάσει και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για όλες τις χώρες – μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δύναται να διατυπωθεί κατ’ αρχήν ως ακολούθως: Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Πέντε άξονες αναπτυξιακής στρατηγικής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο στρατηγικός στόχος για την ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας είναι η σταδιακή μεταστροφή της εγχώριας επιχειρηματικότητας από μη διεθνώς ανταγωνιστικούς τομείς, κυρίως υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες, προς την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας καθώς και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας και η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές θα προωθηθούν προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτεραιότητα θα δοθεί στα κάτωθι:

- Προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων.

- Ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικής συνεργασίας, μεταξύ των βασικών φορέων των παραγωγικών συστημάτων (επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, επιστημονική-ερευνητική κοινότητα, αρμόδιοι κρατικοί φορείς, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις).

- Ανάπτυξη «έξυπνης εξειδίκευσης» με αποδοτική, αποτελεσματική και συνεργατική χρήση των δημοσίων επενδύσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας, αναβάθμιση του των ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία σε κλάδους της οικονομίας που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

- Διαμόρφωση και αποτελεσματική υλοποίηση περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση.

- Στήριξη επενδύσεων σε υποδομές, με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας καθώς και τη μείωση του κόστους.

- Στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας με γνώμονα την έξοδο από την κρίσης.

- Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση.

Ποιες επιδοτήσεις προκρίνονται

- Υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των επιχειρήσεων και των προϊόντων που παράγουν, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

- Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας «παραδοσιακών» κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

- Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και επιχειρήσεων.

- Στον τομέα του εμπορίου, δημιουργία διαμετακομιστικών υποδομών και συστημάτων στα λιμάνια της χώρας που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυναμικότητα των ελληνικών λιμένων.

- Στον τουρισμό, ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής και αστικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από περισσότερα από ένα ταμεία με κύρια χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα περιλαμβάνουν ποικιλία δράσεων σε επιμέρους τομείς (πχ ενίσχυση επιχειρηματικότητας επιμέρους ομάδων πληθυσμού, υποδομές, δικτύωση, εξωστρέφεια, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και προορισμών) που θα συνδέονται και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

- Δημιουργία του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων με ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων και επενδυτών.

- Καινοτόμα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

- Υλοποίηση τερματικών εγκαταστάσεων κρουαζιέρας και το δίκτυο τουριστικών λιμένων, η Συνεδριακή υποδομή μεγάλων πόλεων και κυρίως της Αθήνας με την ταυτόχρονη ανάδειξη, με τα έργα ανάπλασης, του Φαληρικού Όρμου ως βασικού τουριστικού προορισμού.

- Ειδικό πρόγραμμα για την τουριστική εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ελκυστικότητας και ασφάλειας των πόλεων και την καθιέρωσή τους ως τουριστικών προορισμών city break.

- Στοχευμένα έργα υποδομής που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα πχ τουριστικές διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, μύλοι, καφενεία), αλιευτικά καταφύγια, υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.

- Δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως δράσεις ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε τουριστικούς προορισμούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατάρτισης εμπλεκομένων στελεχών κ.α.

- Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) με στόχο διασύνδεση υπηρεσιών, δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων κτλ

- Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

- Πιλοτικά προγράμματα ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων, εθελοντικά προγράμματα αναγνώρισης και ανάδειξης της ενεργειακής αριστείας των επιχειρήσεων, καθιέρωση ενεργειακού συμβούλου για τις επιχειρήσεις, ολοκληρωμένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρα κτίρια του οικιακού τομέα, ολοκληρωμένες δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδειγματικών δημοσίων κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση συμβατικών καυσίμων), υποστήριξη της λειτουργίας εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών μέσω χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

- Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί), υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με χρήση και εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως είναι η συλλογική ιδιωτική χρηματοδότηση (crowd funding), αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (στερεή βιομάζα, βιοαέριο), υποστήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εφαρμογών διεσπαρμένης παραγωγής.

- Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. βιομηχανικές περιοχές), συμπεριλαμβανομένης της μικροσυμπαραγωγής και της τριπαραγωγής (παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης) π.χ. σε κτίρια του τριτογενούς τομέα.

- Επιπροσθέτως, θα επιδιωχθεί η υποστήριξη των φτωχών νοικοκυριών μέσω της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

- Ολοκλήρωση βασικών μεταφορικών δικτύων διευρωπαϊκής σημασίας και αναβάθμιση της σύνδεσης των πρωτευόντων με τα δευτερεύοντα συστήματα.

- Εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδομών μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

- Ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές. Αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, προώθηση της χρήσης των οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Ξανανοίγουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ … ΤΕΛΟΣ. Πέρασαν τρεις μήνες, για να καταλάβει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης ότι έπρεπε να δώσουν παράταση στην προθεσμία απόκτησης πιστοποίησης για τα δημόσια ΚΤΕΟ.
Το αποτέλεσμα .......

αυτής μέχρι τώρα πολιτικής ήταν να χαθούν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα της χώρας. Τροπολογία που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Γιάννης Μανιάτης και Βασίλης Κεκέρογλου από τις 6-3-13 ψηφίστηκε την Πέμπτη, 5-4-13, παρατείνοντας για δεκατέσσερις ακόμα μήνες την προθεσμία απόκτησης πιστοποίησης από τα δημόσια ΚΤΕΟ.

Ζητάμε να ανοίξουν άμεσα τα δημόσια ΚΤΕΟ, να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους και η Περιφέρεια και το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα στην πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ, ώστε να μη χαθεί ούτε μια μέρα ακόμα, ούτε ένα ευρώ ακόμα από τα δημόσια έσοδα. Επιπλέον ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες για την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία και να σταματήσει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Τα δημόσια ΚΤΕΟ είναι η πιο κερδοφόρα δημόσια υπηρεσία και μαζί μ’ αυτή κινδυνεύουν με ιδιωτικοποίηση όλες οι κερδοφόρες δημόσιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι όμως δεν πρόκειται να το επιτρέψουν αυτό, όπως και δεν επέτρεψαν με τους αγώνες της ομοσπονδίας και των τοπικών συλλόγων τους την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ.

Δημήτριος Γ. Φαββατάς
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Π.Ε. Μεσσηνίας

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΜΑΘΗΜΑ 4ο)
Κάρτες


Το τέταρτο βασικό τμήμα των υπολογιστών που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι κάρτες με τσιπ, οι οποίες συνδέονται στη μητρική κάρτα και κάνουν ότι δεν μπορεί να κάνει η μητρική.
Οι κάρτες αυτές έχουν διάφορα ονόματα, όπως προσαρμογής, ............

πλακέτες, κάρτες επέκτασης, πρόσθετες κάρτες κλπ.
Υπάρχουν κάρτες διαφόρων τύπων που αναλαμβάνουν ξεχωριστές λειτουργίες. Στον υπολογιστή σας ίσως έχετε κάποια κάρτα στην οποία συνδέεται η οθόνη, η κάποια άλλη για να παρακολουθείτε τηλεόραση στην οθόνη του υπολογιστή. Ισως έχετε και κάποια κάρτα για να συνδέεστε στο δίκτυο η για να έχετε ψηφιακό ήχο, η και κάποιο μόντεμ σε περίπτωση που η μητρική σας κάρτα δεν έχει ενσωματωμένα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι θύρες που διαθέτει η μητρική δεν είναι αρκετές η αρκετά γρήγορες, γιατί μπορείτε να εγκαταστήσετε κάρτες για να κάνετε περισσότερα πράγματα η με πιο γρήγορο τρόπο.

Τα εξωτερικά μέρη του υπολογιστή

Εκτός από τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό τού κουτιού κάθε υπολογιστή, υπάρχουν τουλάχιστον δυο και στο εξωτερικό του: το πληκτρολόγιο και το ποντίκι επειδή ίσως οι συσκευές αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες, υπάρχει μεγάλη ποικιλία για κάθε τύπο χρήστη.

Το πληκτρολόγιο

Εκτός από το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, υπάρχουν και ειδικοί τύποι για χρήστες που πατούν δυνατά η ελαφρά τα πλήκτρα. Οι περιπτώσεις βλαβών από συνεχείς καταπονήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, προκαλώντας πόνο, ιατρικά έξοδα, και μείωση της παραγωγικότητας. Η εργονομία - η μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου σώματος με διάφορα εργαλεία - οδήγησε στη σχεδίαση πληκτρολογίων υπό γωνία, που μειώνουν την καταπόνηση τού καρπού κατά την πληκτρολόγηση. Επίσης, υπάρχουν και διαιρούμενα πληκτρολόγια, τα οποία επιτρέπουν στα χέρια να βρίσκονται όπως στη φυσική στάση ξεκούρασης, πάνω στην επιφάνεια του γραφείου.
Αν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις μπορείτε να αγοράσετε ένα διαιρούμενο πληκτρολόγιο και να διαμορφώσετε την κλήση των δυο τμημάτων του ανάλογα με τη στάση που έχουν τα χέρια σας στο γραφείο. Αν έχετε ακόμη πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορείτε να αγοράσετε ένα πληκτρολόγιο με δυο τελείως αποσπώμενα μέρη, τα οποία να τοποθετείτε στο γραφείο σας με όποια διάταξη θέλετε. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και κατακόρυφα διαιρούμενα πληκτρολόγια που σας επιτρέπουν να πληκτρολογείτε με τους αντίχειρες στραμμένους προς τα πάνω, όπως όταν κάνετε χειραψία με κάποιο γνωστό σας. Σχεδόν για κάθε τύπο πληκτρολογίου, υπάρχουν ενσύρματα και ασύρματα μοντέλα.

Το ποντίκι

Το ποντίκι, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι μια μικρή συσκευή χειρός με την οποία ελέγχετε το δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το ποντίκι ανεκαθεν ήταν μια μηχανική συσκευή. Όταν κινείτε το ποντίκι επάνω στο γραφείο σας, περιστρέφεται μια μεγάλη μπίλια στο εσωτερικό του και, ανάλογα με την ταχύτητα και τη φορά της περιστροφής, παράγονται τα σήματα που στέλνει το ποντίκι στον υπολογιστή για τον έλεγχο του δείκτη.
Στη σχεδίαση των ποντικιών, όμως, έγινε μια μεγάλη καινοτομία με την εμφάνιση των οπτικών συσκευών. Τα οπτικά ποντίκια δεν έχουν περιστρεφόμενη μπίλια, αλλά χρησιμοποιούν μια τεχνολογία δανεισμένη από το κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, με την οποία «φωτογραφίζεται» ο χώρος κάτω από το ποντίκι και «διαπιστώνεται» πότε και που μετακινήθηκε το ποντίκι. Τα οπτικά ποντίκια έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τα μηχανικά, και δεν χρειάζονται ποτέ συντήρηση η καθάρισμα (σε αντίθεση με τα μηχανικά που το χρειάζονται αρκετά συχνά).

Δυστυχώς, η ταλαιπωρία και οι βλάβες από συνεχή καταπόνηση που προκαλούνται από τη χρήση του ποντικιού είναι αρκετά συχνές, και γι αυτό τα εργονομικά μοντέλα έχουν αντικαταστήσει κατά ένα μεγάλο μέρος τα παλιότερα, τετράγωνου σχήματος.
Τα σημερινά καμπυλόγραμμα ποντίκια εφαρμόζουν τόσο στο δεξιό όσο και στο αριστερό χέρι. Επίσης, αρκετά γνωστά είναι και τα ποντίκια που διαθέτουν ένα τρίτο, προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εξαιρετικά δημοφιλή είναι και τα ποντίκια με τροχό, μις δημοφιλή και χρήσιμη καινοτομία που μειώνει τον αριθμό των κινήσεων που πρέπει να κάνει ο χρήστης με το ποντίκι, αφού μπορεί να κυλαει τα περιεχόμενα των εγγράφων χρησιμοποιώντας ένα μόνο δάκτυλο.

Όπως και στα πληκτρολόγια, υπάρχουν ενσύρματα και ασύρματα ποντίκια. Τα ενσύρματα μοντέλα πληκτρολογίων και ποντικιών συνδέονται στη μητρική κάρτα στη μια από τις δυο θύρες PS/2, το όνομα των οποίων προέρχεται από το μοντέλο IBM PC όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Τα βύσματα των πληκτρολόγιων και των ποντικιών έχουν συγκεκριμένα χρώματα - μοβ για τα πληκτρολόγια PS/2 και πράσινο για τα ποντίκια PS/2 - για να μπορούν οι χρήστες να συνδέουν την αντίστοιχη συσκευή στη σωστή θύρα. (Κατά τα άλλα, οι θύρες PS/2 δε διαφέρουν καθόλου). Ορισμένες μητρικές επιτρέπουν τη σύνδεση του πληκτρολογίου η του ποντικιού σε οποιαδήποτε από τις δυο θύρες, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι θύρες μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα, η μπορεί να είναι χρωματισμένες και με τα δυο χρώματα.

Από τι αποτελείται ένας υπολογιστής;

Η μνήμη

Η μνήμη είναι πιθανότατα το πιο χρήσιμο και λιγότερο κατανοητό κομμάτι του υπολογιστή σας. Παρόλο που είναι περιορισμένος, μπορεί να χρησιμοποιείται άπειρες φορές. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε να εξαντλήσετε όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Όμως τίποτα δεν σας αναγκάζει να αγοράσετε καινούρια μόνο και μόνο επειδή εξαντλήθηκε η ήδη υπάρχουσα, η μνήμη δεν είναι κάποιο είδος χάρτινου σημειωματάριου όπου κάποια στιγμή συμπληρώνονται όλες οι σελίδες του. Επίσης, όταν χρησιμοποιήσετε κάποιο τμήμα της μνήμης, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε άλλη, διαφορετική μνήμη για την αποθήκευση άλλων δεδομένων, η μνήμη δεν είναι ο καμβάς όπου κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει χώρος για να ζωγραφίσετε τίποτε άλλο.
Γιατί όμως κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις; Επειδή η μνήμη θεωρείται ένα από τα πλεον πολύπλοκα τμήματα του υπολογιστή.

Τι είναι η μνήμη;

Μνήμη είναι ο ηλεκτρονικός χώρος στον οποίο λειτουργεί το PC. Είναι μια συλλογή ειδικά σχεδιασμένων μικροτσίπ που συνδέονται στη μητρική κάρτα του υπολογιστή (και σε ορισμένες άλλες θέσεις), τα οποία χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για να αποθηκεύει προγράμματα και δεδομένα προσωρινά ενώ εργάζεστε με αυτά. Χρησιμοποίησα τη λέξη προσωρινά επειδή η μνήμη διαφέρει από τις συσκευές αποθήκευσης - μια διαφορά που αγνοούν πολλοί χρήστες. Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή και ξεκινήσετε μια εφαρμογη, ο κώδικας που κάνει τη συσκευή να λειτουργεί αποθηκεύεται στη μνήμη. Αν, για κάποιο λόγο, σταματήσει η λειτουργία του υπολογιστή, ο,τι βρίσκεται στη μνήμη χάνεται για πάντα.

Γνωρίζετε, όμως, από τη μέχρι τώρα πείρα σας πως δεν χάνετε τα προγράμματα σας όποτε συμβαίνει μια διακοπή ρεύματος, και πως μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα σας αποθηκεύοντας τα σε αρχεία. Ο λόγος για τον οποίο δεν χάνονται τα προγράμματα και τα αρχεία σας είναι επειδή αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο. Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογη, αυτή απλώς αντιγράφεται από τη συσκευή αποθήκευσης (το σκληρό δίσκο) στη μνήμη. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μεταφέρεται στη μνήμη ένα αντίγραφο του και με αυτό δουλεύετε. Όταν, από την άλλη, κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο και το αποθηκεύσετε πάλι, τα δεδομένα αντιγράφονται από τη μνήμη στο σκληρό δίσκο - από τη μνήμη, ξανά στη συσκευή αποθήκευσης.

Συνήθως, η δουλειά που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή αποθήκευσης δεν μπορεί να χαθεί, ακόμη και όταν όλα όσα βρίσκονται στη μνήμη χάνονται μετά το σβήσιμο του υπολογιστή. Με παρόμοιο τρόπο, όταν κλείσετε ένα αρχείο η ένα πρόγραμμα, η δουλειά που αποθηκεύσατε στη συσκευή αποθήκευσης διατηρείται, όπως και το πρόγραμμα με το οποίο δουλεύατε. Τα μόνα δεδομένα που χάνονται είναι αυτά που βρίσκονται στη μνήμη και δεν τα αποθηκεύσατε. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορούν να χαθούν και αποθηκευμένα δεδομένα, όταν για παράδειγμα πάθει κάποια ζημιά ο σκληρός δίσκος, αλλά γενικά η αποθήκευση δεδομένων στο σκληρό δίσκο μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 6ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Ποιος έσφαξε το παιδί;», ρώτησε ο πρόεδρος δείχνοντάς το κατακρεουργημένο
Φρίκη και αποτροπιασμός επικράτησε στο Δικαστήριο


Ένα επιφώνημα αποτροπιασμού και φρίκης κυριάρχησε χθες στην .........

αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όταν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κάλεσε κοντά στην έδρα τον 24χρονο που βρισκόταν το μοιραίο απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 2011 μέσα στο αυτοκίνητο που πυροβολήθηκε στο κεφάλι ο 35χρονος Αλβανός Φελίμ Μεσάι και σφαγιάσθηκε ο 2χρονος γιος του Κέρι και σηκώνοντας μια μεγάλη φωτογραφία με το κατακρεουργημένο παιδί του ζήτησε να πει την αλήθεια: «ποιος έσφαξε το παιδί;»

Ο νεαρός κατηγορούμενος υπέδειξε ως δράστη τον Αλβανό με το παρατσούκλι «Νίκος»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΟΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ νέου Μπουρλότου στη Μεσσήνη, αλλά και στα πεδινά χωριά του Δήμου Καλαμάτας, επιδιώκουν οι Δήμοι.
- Ο Παν. Νίκας πήγε χθες στον Εισαγγελέα και την Αστυνομία.
- Ο Στ. Αναστασόπουλος απέστειλε νέα επιστολή στον υπουργό Ν. Δένδια.
- Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Καλαμάτας μετά απο παρέμβαση Μπρεδήμα.
Άπαντες συνιστούν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση για να αποτραπούν τα χειρότερα.
ΑΥΤΟ ειναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ στα οικονομικά κινείται ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Α΄ Τριμήνου.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ του δάσους και της παραλίας της Ελαίας. Κοινότητα και Σύλλογοι υπέρ της ήπιας ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη νομιμότητα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ τη Δευτέρα απο το ΣΥΡΙΖΑ στο Rex για την κρίση στους μικρομεσαίους και τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ η γιορτή για την επέτειο γέννησης του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για Ολυμπία και Ιόνια οδό.
"ΧΤΥΠΗΣΑΝ" πιτσαρία και οπωροπαντοπωλείο στα Φιλιατρά. Εγκληματικότητα δίχως τέλος στη Μεσσηνία...

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και
παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη
της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις
ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα.
Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά
δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους,
διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε
γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Ροζ αποκλειστικές Νοσοκόμες στο νοσοκομείο του Ρίου

Την ώρα που στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει 21 γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για αδικαιολόγητο πλουτισμό, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και άλλες ιστορίες με πρωταγωνίστριες αποκλειστικές νοσοκόμες που προσφέρουν και... ροζ υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την .......

Espresso, πρόσφατα οι προβολείς της δημοσιότητας έπεσαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όταν έγινε γνωστό πως νοσοκόμες προσέφεραν... έξτρα υπηρεσίες σε ασθενείς και συνοδούς.

Δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα πάντα με την Espresso, ανέφεραν πως ήταν κοινό μυστικό το γεγονός ότι μέσα στο νοσοκομείο εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες γυναίκες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που προσέφεραν... ροζ θεραπείες στα δωμάτια και τις τουαλέτες του νοσοκομείου. Την υπόθεση κατήγγειλαν νόμιμες συναδέλφισσές τους, που πρόσθεσαν ότι η «ταρίφα» είναι 30 ευρώ.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε πρόσφατα ένα ακόμη τραγελαφικό περιστατικό:
Οι λογαριασμοί των τηλεφώνων του νοσοκομείου εκτινάχθηκαν στα 67.000 ευρώ, τη στιγμή που φυσιολογικά κυμαίνονταν από 7.000 έως και 10.000 ευρώ.
Οπως αποκαλύφθηκε, υπάλληλοι τηλεφωνούσαν σε εταιρεία με προβλέψεις μελλοντολόγων.

BEST TV

Εως την Τρίτη η συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ από τους συνταξιούχους

Έως και το απόγευμα της Τρίτης, 9 Απριλίου 2013, θα παραμείνουν διαθέσιμες, για συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ από τους συνταξιούχους, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις ιστοσελίδες του ΙΚΑ του ΑΜΚΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
Οι συγκεκριμένες .......

υπηρεσίες απευθύνονται στους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων του Δημοσίου και των ταμείων, οι οποίοι μπορούν με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσουν τα κενά ή να διορθώσουν λάθη σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους σε κάποια δημόσια υπηρεσία.

Η συμπλήρωση των κενών ή η διόρθωση των σφαλμάτων, όπου υπάρχουν, είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η αναστολή συντάξεων και μερισμάτων στο τέλος Απριλίου, λόγω έλλειψης έγκυρων στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Ειδικότερα:

- Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ( www.ika.gr) στα παρακάτω πεδία: Στο πεδίο «Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» μπορούν να πληροφορούνται εάν υπάρχει κατεγεγραμμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ στα αρχεία του ΙΚΑ. Στο πεδίο «Ενημέρωση Στοιχείων Συνταξιούχων» μπορούν να συμπληρώσουν τα σωστά στοιχεία σε περίπτωση έλλειψης.

- Οι συνταξιούχοι όλων των υπόλοιπων ταμείων κύριας και επικουρικής σύνταξης, μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ στην ιστοσελίδα της (www.idika.gr) και στο πεδίο «Συμπλήρωση στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr).

Οι υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς στα σχετικά αρχεία δεν υπάρχει έλλειψη σε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Express

Καθαρίζουν τη γραμμή για να «φτάσει» το εκδρομικό τρένο και στην Κυπαρισσία!

Εργασίες καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο δίκτυο από το Καλό Νερό μέχρι την Κυπαρισσία έγιναν χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα, από το δήμο Τριφυλίας, ώστε να μπορέσει το τρένο με τα εκδρομικά – τουριστικά δρομολόγια να «φτάσει» και στον Σταθμό του ΟΣΕ στην Κυπαρισσία!
Για τον καθαρισμό της γραμμής, μάλιστα, ήρθε και Δρεζίνα από.........

τον Πύργο με τεχνικούς υπαλλήλους του ΟΣΕ οι οποίοι και στον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν και επαναβεβαίωσαν την αρτιότητα της γραμμής για τη ασφαλή διέλευση αμαξοστοιχίας!

Ο δημοτικός σύμβουλος και μεταταχθείς υπάλληλος του ΟΣΕ Σπύρος Χρονόπουλος σε δηλώσεις του είπε ότι, «γίνεται καθαρισμός της γραμμής από το Καλό Νερό μέχρι την Κυπαρισσία, για να μπορέσει το τρένο το εκδρομικό – τουριστικό να έρθει και στην Κυπαρισσία, και στις 14 Απριλίου να υποδεχθούμε τους πρώτους τουρίστες φίλους του Σιδηροδρόμου!». Αναφέρθηκε, επίσης, στην Επιτροπή για το σιδηρόδρομο που συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας για την ανάπτυξη του εκδρομικού τουρισμού. Με τη σειρά του, ο υπεύθυνος γραμμής Κωνσταντίνος Τρίμμης είπε ότι «σε καμία περίπτωση δε μπορεί να προηγηθεί αμαξοστοιχία αν δε γίνει έλεγχος ή καθαριότητα του χώρου, για να μπορεί να γίνεται η διέλευση σωστή. Αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια άλλων, τρίτων (σ.σ. του δήμου Τριφυλίας), γίνεται καθαρισμός της γραμμής για να είναι σε άρτια κατάσταση η γραμμή στις 14 του μηνός που είναι η εκδρομή με το τρένο».

Για την κατάσταση του δικτύου τόνισε πως, «η κατάσταση της γραμμής, σαν υποδομή, είναι αρίστη, εκτός από κάποιους θάμνους οι οποίοι εμποδίζουν κατ’ ελάχιστο και θα κοπούν».

Θάρρος

13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο: Ασφαλής λύση οι γλυκαντικές ύλες

Η χρήση των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών και η συμβολή τους στη βελτίωση των διατροφικών επιλογών, που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα από τις 27 έως 31 Μαρτίου 2013.

Ξένοι διακεκριμένοι ομιλητές ........

και γνωστοί Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με το Σακχαρώδη Διαβήτη σε κλινικό και ερευνητικό πεδίο συμμετείχαν, δίνοντας τη νέα γνώση και συζήτησαν την τρέχουσα πραγματικότητα και τις προοπτικές αντιμετώπισης της νόσου και των επιπλοκών της.

Για το σημαντικό αυτό θέμα στο συνέδριο συμμετείχε ο καθηγητής Βιοχημικής Φαρμακολογίας στο τμήμα Ιατρικής Imperial College του Λονδίνου και διευθυντής του Τμήματος Τοξικολογίας του Imperial, κ. Alan Boobis. Ο κ. Boobis σε ομιλία του με θέμα "Safety assessment of low calorie sweeteners" (Αξιολόγηση της ασφάλειας των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών), υπογράμμισε με έμφαση την απόλυτη ασφάλεια των γλυκαντικών υλών.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο διακεκριμένος επιστήμονας σημείωσε: "ο κόσμος τρομοκρατείται χωρίς λόγο από πληθώρα λανθασμένων πληροφοριών και ιστοριών συνωμοσίας στο ίντερνετ σχετικά με τις γλυκαντικές ύλες, όπως η ασπαρτάμη, ή από έρευνες που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντικά σφάλματα".
"Το ότι ένα συστατικό είναι φυσικής προέλευσης δεν το κάνει απαραίτητα πιο ασφαλές από ένα συνθετικό συστατικό. Για παράδειγμα, τόσο το γλυκαντικό που προέρχεται από το φυτό στέβια όσο και η ασπαρτάμη, έχουν αξιολογηθεί με ακριβώς τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες για την ασφάλειά τους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων" σχολίασε ο ίδιος.

Η ασπαρτάμη είναι ένα από τα πιο εκτενώς μελετημένα πρόσθετα τροφίμων. Η ασφάλειά της έχει επιβεβαιωθεί από περισσότερες από 200 μελέτες, μεταξύ των οποίων, συμπεριλαμβάνονται κλινικές και εργαστηριακές, μελέτες τοξικότητας και καρκινογένεσης σε πολλά ζωικά είδη και μελέτες πρόσληψης σε διάφορους πληθυσμούς.
Τα αποτελέσματα αυτών έχουν δείξει ότι η ασπαρτάμη είναι ασφαλής, για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαβήτη, τις γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν και τα παιδιά.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στον σακχαρώδη διαβήτη έχει αποδειχθεί μέσω των ερευνών ότι οι ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες είναι ένας βασικός σύμμαχος, καθώς μπορούν να προσφέρουν στα άτομα με διαβήτη περισσότερες επιλογές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαμβάνουν γλυκά τρόφιμα και ροφήματα, χωρίς να αυξάνουν το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα, εφόσον βέβαια δεν περιέχονται άλλοι υδατάνθρακες στο τρόφιμο, όπως π.χ. από αλεύρι.

Έρευνες

Στην Ευρώπη, η ασφάλεια της ασπαρτάμης έχει επανειλημμένως αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα (SCF) και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC). Σήμερα περιέχεται σε περισσότερα από 6.000 προϊόντα σε όλο τον κόσμο, όπως ανθρακούχα αναψυκτικά, τσίχλες, γλυκά, ζελέ, κρέμες ζαχαροπλαστικής, παγωτά, κρύα επιδόρπια, επιδόρπια γιαουρτού, επιτραπέζια γλυκαντικά, αλλά και συμπληρώματα διατροφής όπως βιταμίνες.

Το 2012, ο Αμερικανικος Διαβητολογικός Σύλλογος (American Diabetes Association) και ο Αμερικανικος Καρδιολογικός Σύλλογος (American Heart Association) επιβεβαίωσαν με κοινή τους δημοσίευση τα οφέλη των γλυκαντικών υλών: <<όταν τα μη θερμιδογόνα γλυκαντικά αντικαθιστούν τα πρόσθετα σάκχαρα σε τρόφιμα και ροφήματα, μπορούν πιθανόν να συνεισφέρουν στην επίτευξη και τη διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους>>.

Στις αρχές του 2013, η EFSA δημοσίευσε προς δημόσια διαβούλευση την πιο πρόσφατη αξιολόγηση της ασπαρτάμης, που συμπεριέλαβε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (δημοσιευμένες και μη) σχετικά με την ασπαρτάμη και τα προϊόντα διάσπασής της και κατέληξε ότι η σημερινή τιμή ADI (Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη) θεωρείται ασφαλής για το γενικό πληθυσμό, με εξαίρεση βεβαίως τα άτομα με φαινυλκετονουρία PKU, καθώς και ότι η έκθεση των καταναλωτών είναι κάτω από την τιμή Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (EFSA, 2013).

Κυριακές με Τέχνη στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Τριφυλίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας και οι Σύλλογοι Γονέων του 1ου, 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών οργανώνουν από κοινού επισκέψεις των μαθητών των σχολείων τους στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία με στόχο τα παιδιά να περάσουν ένα δημιουργικό απόγευμα, να γνωρίσουν το περιβάλλον του ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓAΣΤΗΡΙΟΥ και να κατασκευάσουν το δικό τους έργο, πείθοντάς τα έτσι ότι η τέχνη είναι προσιτή σε όλους και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν με απλούς τρόπους και απλά υλικά μέσα από αυτήν.

Οι επισκέψεις έχει οριστεί να πραγματοποιηθούν :..........


Την Κυριακή 7/4/2013 και ώρα 5.00 μμ, για το 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Την Κυριακή 14/4/2013 και ώρα 5.00 μμ, για το 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Την Κυριακή 21/4/2013 και ώρα 5.00 μμ, για το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να το δηλώσουν το συντομότερο στο Σύλλογο γονέων του σχολείου τους προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι επισκέψεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟYΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟYΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ανακοινώνει στους πατατοπαραγωγούς τα εξής:

Εν όψει της .........

συγκομιδής της ανοιξιάτικης πατάτας, η οποία αρχίζει στο Νομό μας το προσεχές διάστημα, και για την αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση του προϊόντος στις αγορές, παρακαλούνται οι παραγωγοί πατάτας να τηρούν πριν και κατά τη συγκομιδή τα παρακάτω μέτρα, ώστε το προς εμπορία προϊόν να είναι άριστης ποιότητας για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα τιμών και διάθεσης.

1. Δεν πρέπει να γίνεται συγκομιδή πριν οι πατάτες μπουν στο στάδιο ωρίμανσης, δηλαδή πριν «ψηθούν», όπως λέμε.

2. Η προστασία από τον περονόσπορο, όταν είναι απαραίτητο, να συνεχίζεται μέχρι μια εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή για να μην μολυνθούν οι κόνδυλοι. Πατάτες που προέρχονται από μολυσμένα χωράφια είναι ακατάλληλες για εμπορία, έστω και αν οι κόνδυλοι δεν φέρουν ακόμη συμπτώματα προσβολής .

3. Υποβοηθητικά στο «ψήσιμο» του φλοιού της πατάτας, και στην αντιμετώπιση του όψιμου περονόσπορου μπορεί να συνεισφέρει το «κάψιμο» των στελεχών της πατάτας πριν την συγκομιδή με τα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα, όταν η καλλιέργεια έχει συμπληρώσει το βιολογικό της κύκλο.

4. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού και της συγκομιδής, όπως αυτό προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του χρησιμοποιημένου σκευάσματος.

5. Τα ποτίσματα να σταματήσουν τουλάχιστον 4-5 ημέρες προ της συγκομιδής και οπωσδήποτε όχι συγκομιδή μετά από βροχή.

6. Ο πατατοεξαγωγέας να εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να είναι καλά συντηρημένος.

7. Μια πρώτη διαλογή να γίνεται στο χωράφι, ώστε να απομακρύνονται οι πατάτες που είναι τραυματισμένες, κομμένες, πράσινες κ.λ.π.

8. Τα κιβώτια συσκευασίας (κλούβες) να μη γεμίζονται μέχρι επάνω, ώστε να μην συμπιέζονται και τραυματίζονται οι κόνδυλοι κατά τη μεταφορά τους.

9. Οι πατάτες παραμένουν 2-3 ώρες μετά την εξαγωγή τους στο χωράφι, ώστε να στεγνώσουν και μετά να τοποθετηθούν στις κλούβες.

10. Η μεταφορά στο συσκευαστήριο να γίνεται αυθημερόν για να αποφεύγεται το πρασίνισμα από τον ήλιο. Αν παραμείνουν στο χωράφι γεμάτες κλούβες να σκεπάζονται με πανί ή μαύρο πλαστικό και ποτέ με πατατόφυλλα.

11. Να μην ανακατεύονται διαφορετικές ποικιλίες στα ίδια μέσα συσκευασίας.

Η καλή μεταχείριση του προϊόντος συνεχίζεται στο συσκευαστήριο και τα μέσα μεταφοράς με ευθύνη των συσκευαστών και εξαγωγέων, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες μας.
Επειδή η πρώιμη πατάτα είναι ένα ευαίσθητο νωπό προϊόν, πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς της, να φροντίσουν ο καθένας στον τομέα του, ώστε η μεσσηνιακή πατάτα να φθάσει στους καταναλωτές σε άριστη κατάσταση, πράγμα που θα έχει οικονομικό όφελος για όλους.

Υπενθυμίζουμε τέλος την υποχρέωση των παραγωγών και διακινητών πατάτας για την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο που τηρείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, διότι η διακίνηση πατάτας χωρίς αριθμό μητρώου είναι παράνομη και στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις.

Φιλιατρά: Κλοπές σε Πιτσαρία και Μίνι Μάρκετ. [ VIDEO ]

Ψίχουλα η λεία τους.

Ενα μίνι μάρκετ και μια πιτσαρία ήταν ο στόχος αγνώστων διαρρηκτών χθες βράδυ στα Φιλιατρά. Η λεία τους μπορεί να μην ήταν μεγάλη καθώς μιλάμε για συνολικά περίπου στα 40 με 50 ευρώ αλλά οι ιδιοκτήτες τους σκέφτονται περισσότερο την "μαγάρα" από την πράξη της κλοπής.
Να τα πάρουμε με την σειρά.

Στόχος διαρρηκτών έπεσε νωρίς το πρώι η πιτσαρία ......

"Mamma Bossa" στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών όταν άγνωστοι παραβίασαν την γυάλινη πόρτα, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεεσαν από μέσα ενα πορτοφόλι που άνηκε στον σύζυγοι της ιδιοκτήτριας κ. Ιωάννας Φωτεινέα.
Όπως μας είπε η ίδια μιλώντας στην κάμερα του Φιλιατρά News από το ταμείο αφαίρεσαν κάτι ψιλά περίπου στα 10 ευρώ ενω τα χαρτιά (ταυτότητες διαβατήρια κλπ βρέθηκαν μπροστά σε άλλο μαγαζί χωρίς όμως να βρούν το πορτοφόλι.
Η σήμανση που επισκέφθηκε το κατάστημα πήρε αποτυπώματα τα οποία θα αποστείλει για επεξεργασία στα εργαστήρια της Αστυνομίας.

Επίσης τις πρωϊνές ώρες (σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 04:30) άγνωστοι παραβίασαν την πόρτα από το Μίνι Μάρκετ "Λεμονίτσα" ιδιοκτησίας της κ. Καραχάλιου Μαρίας που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στα Φιλιατρά λίγο παραπάνω από το Δημαρχείο.
Όπως είπε μιλώντας στην κάμερα του Φιλιατρά News ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας κ. Χαράλαμπος Κατσούλης η κλοπή έγινε περίπου στις 4:30 το πρώι και αυτό γιατί η κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος αγροτικών προϊόντων κατέγραψε κινήσεις έξω απο το κατάστημα νωρίς το πρωί. Αφαίρεσαν πολύ μικρό χρηματικό ποσό, αλλαντικά απορρυπαντικά γάντια κήπου ενώ δεν πείραξαν τίποτε άλλο.
Η αγανάκτηση του κ. Κατσούλη είναι μεγάλη και όπως είπε νιώθει ανασφαλής και τον προβληματίζει το τι θα γίνει στην πόλη αν φύγει το Αστυνομικό τμήμα από τα Φιλιατρά.
Εξήρε την στάση της αστυνομίας καθώς μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει στο κατάστημα της συζύγου του περίπου στις 6:15 ειδοποίησε την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο.
Η σήμανση βρήκε κάποιο αποτύπωμα το οποίο θα αποστείλει για επεξεργασία στα εργαστήρια της αστυνομίας.Προ των πυλών μετατάξεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία

Σε ανακατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, καθώς διαπιστώθηκε μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής ότι σε άλλα σχολεία υπηρετούν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, ενώ την ίδια στιγμή σε κάποια άλλα διαπιστώνονται σημαντικά κενά.

Με έγγραφο.........

που εστάλη από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης ζητείται να καταθέσουν άμεσα τις απόψεις τους για τις περιπτώσεις σχολείων που εμφανίζουν υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

Όπως ανέφεραν ανώτερα στελέχη του υπουργείου Παιδείας στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή η κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς μέσα από την καταγραφή στοιχείων για τον αριθμό καθηγητών και μαθητών θα προκύψει πού υπάρχουν υπαραριθμίες εκπαιδευτικού προσωπικού και πού παρατηρούνται ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο έχει ήδη μελετήσει σχέδιο που περιλαμβάνει μετατάξεις και μεταθέσεις και μόνο αν χρειαστεί αύξηση του ωραρίου 1 ή 2 ώρες.

Ωστόσο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της κατήγγειλε την κίνηση αυτή, κάνοντας λόγο για επιχείρηση «συρρίκνωσης των θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία, που είναι βέβαιο ότι δημιουργείται στη βάση της υλοποίησης των αντιλαϊκών πολιτικών».

in.gr - Θάρρος

Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε το Facebook

Μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του Facebook ανακοίνωσε απόψε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, με την αποκάλυψη εφαρμογής για κινητά με τεχνολογία Android, που θα επιτρέψει στο κοινωνικό δίκτυο που ο ίδιος δημιούργησε, να γίνει το “σπίτι” κάθε συσκευής Android.

Η πλατφόρμα ..........

ονομάζεται “Facebook Home”, και προορίζεται να φέρει το περιεχόμενο του Facebook απευθείας στην οθόνη μιας συσκευής Android, αντί να πρέπει ο χρήστης να αποκτήσει σε πρόσβαση σε μια εφαρμογή που θα τον διευκόλυνε να κάνει κάτι τέτοιο.

Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να βλέπουν εικόνες, status updates και σημαντικά γεγονότα από την οθόνη της συσκευής τους, ενώ θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα αλληλόδρασης με φίλους τους, ενώ θα χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές, μέσω του Chat Heads, μιας υπηρεσίας που συνδυάζει μηνύματα του Facebook και sms.

Υστερόγραφα

Το χθεσινοβραδινό Δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 4-4-2013 ]ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΒΛΑΣΤΟΥ VIDEO

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το nocomments.gr, στο οποίο καταγράφεται λεπτό προς λεπτό η κινηματογραφική απόπειρα απόδρασης του Παναγιώτη Βλαστού από τις φυλακές των Τρικάλων.

Στο βίντεο.......

φαίνεται ο Παναγιώτης Βλαστός να βρίσκεται μια ανάσα από την ελευθερία σκαρφαλωμένος πάνω στην ανεμόσκαλα του ελικοπτέρου αλλά το συρματόπλεγμα που ήταν τοποθετημένο πάνω από το προαύλιο , εμπόδισε μια ακόμα εντυπωσιακή απόδραση.

Ο Παναγιώτης Βλαστός ρίσκαρε την ίδια του τη ζωή. Έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε. Η κάμερα κατέγραψε καρέ καρέ όλο το χρονικό της απόπειρας απόδρασης.

Στις εικόνες που δημοσιεύει αποκλειστικά το nocomments.gr φαίνονται οι κρατούμενοι στο προαύλιο των φυλακών. Κάποιοι μάλιστα παίζουν και μπάσκετ. Ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης Βλαστός ο οποίος κάνει βόλτες υπομονετικά μαζί με ένα φίλο του και περιμένει να ακούσει τον ήχο του ελικοπτέρου. Και όταν αυτό συμβαίνει , φαίνονται οι κρατούμενοι που καταλαβαίνουν τι θα ακολουθήσει να τρέχουν προς το εσωτερικό της φυλακής.

Ο Παναγιώτης Βλαστός σηκώνει το χέρι του και κάνει νόημα στους συνεργάτες του μέσα στο ελικόπτερο να του πετάξουν τη σκάλα. Το ελικόπτερο κατεβαίνει χαμηλά και η ανεμόσκαλα πέφτει προς το προαύλιο. Πιάνεται όμως στα συρματοπλέγματα.

Γίνεται και δεύτερη προσπάθεια. Ρίχνουν και πάλι την ανεμόσκαλα και ο Παναγιώτης Βλαστός την αρπάξει με δύναμη. Έχει όμως και αυτή την φορά πιαστεί στο συρματόπλεγμα. Αποφασίζει να ρισκάρει αν και γνωρίζει ότι παίζει κορώνα γράμματα την ίδια του τη ζωή.

Ανεβαίνει πάνω στην ανεμόσκαλα και βρίσκεται μια ανάσα από την ελευθερία. Όταν όμως το ελικόπτερο αρχίζει να ανεβαίνει , η σκάλα δεν ξεκολλά από το συρματόπλεγμα, κάνει μια δυνατή ταλάντωση και ο Παναγιώτης Βλαστός πέφτει στο κενό από μεγάλο ύψος.

Κάποιοι κρατούμενοι τρέχουν από πάνω του. Τρεις από αυτούς τον παίρνουν στα χέρια και τον μεταφέρουν στο εσωτερικό των φυλακών.

Μια ακόμη εντυπωσιακή απόδραση από τις φυλακές με ελικόπτερο, μόλις είχε αποτραπεί.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί το οποίο καταγράφει όλο το χρονικόΚαφέ - Ψητοπωλείο Μ' άλλη γεύση.

Προσφορά Απριλίου. Κλικ  στην εικόνα για λεπτομέρειεςΜεσσηνιακές εφημερίδες της 5ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ… ΜΗΝΥΜΑ
Έκαψαν αυτοκίνητο τσιγγάνου στη Μεσσήνη με αυτοσχέδιο μηχανισμό
Κίνδυνος μετατροπής σε εμπόλεμη ζώνη


Τα επίχειρα της-επί μήνες- κρατικής αδράνειας στην αντιμετώπιση .........

της παραβατικότητας, αλλά και της ανεπαρκούς πολιτικής διαχείρισης του προσωπικού της Αστυνομίας, φαίνεται να πληρώνει η πόλη της Μεσσήνης και, μάλιστα, με επικίνδυνο τρόπο.

Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, ενημερώθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι.Χ. φορτηγό όχημα στη Μεσσήνη, ιδιοκτησίας 23χρονου τσιγγάνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ. Ο Μεσσήνιος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καθόρισε χθες τους βασικούς άξονες της περιόδου 2014-2020. Σημαντικοί πόροι για την αγροτική ανάπτυξη και τις αγροτικές επιδοτήσεις της νέας ΚΑΠ.
Αυτό είναι το σημερινό πρώτο θέμα στη «ΦΩΝΗ» στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:
• ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ φορτηγού στη Μεσσήνη! Αρχισαν τα όργανα και η βεντέτα με τους τσιγγάνους με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου και αστυνόμευσης.
• ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Δήμου Τριφυλίας για την τήρηση της νομιμότητας στην παραλία της Ελαίας. Αίσθηση από το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Φ».
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σήμερα ο καθαρισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Καλόνερο-Κυπαρισσία. Επιτροπή Εκδρομικού Τουρισμού συγκρότησε ο Δήμος Τριφυλίας.
• ΤΩΡΑ ή ΠΟΤΕ ο δρόμος Καλαμάτα-Ριζόμυλος που είναι μελετητικά ώριμος για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Εκκληση Νίκα να πρυτανεύει το κοινό έναντι του ατομικού συμφέροντος. Να αξιοποιηθεί η πολιτική βούληση για την υλοποίηση του έργου.
• ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ οφειλών προετοιμάζεται ο Δήμος Καλαμάτας, σε μια εποχή που η τοπική αγορά έχει στεγνώσει κυριολεκτικά.
• ΕΛΠΙΔΑ κατά του Αλτσχάιμερ το ελαιόλαδο, σύμφωνα με Αμερικάνικη έρευνα.


● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Απόφαση Δημάρχου για την ανάπτυξη του Εκδρομικού Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ. 220/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
την ανάγκη επεξεργασίας συγκεκριμένων προτάσεων και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσων για την ανάπτυξη του Εκδρομικού Τουρισμού με βάση τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Καλού Νερού και Κυπαρισσίας, συγκροτούμε Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ....


1. Γεώργιο Σαμπαζιώτη, εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας,
2. Ιωάννη Φιλντίση, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αυλώνας,
3. Σπυρίδωνα Χρονόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Τριφυλίας,
4. Σωτήριο Γιαννόπουλο, Σύμβουλο Τοπικής Κοινότηατς Κυπαρισσίας,
5. Σπυρίδωνα Παπαηλίου, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλού Νερού,
6. Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας,
7. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων Τριφυλίας,

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η διαμόρφωση προτάσεων και η υλοποίηση δράσεων σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ,την Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας με σκοπό την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού εκδρομικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή μας.
Συντονιστής ορίζεται ο Γεώργιος Σαμπαζιώτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Ελεγχο από Πλεοδομία ζητά ο Δήμος Τριφυλίας για την περιοχή Ελαία – Άη Γιαννάκης

Ύστερα από προφορικές καταγγελίες από κατοίκους σχετικά με τις εργασίες άρωσης στην περιοχή Ελαίας – Άη Γιαννάκη που βρίσκεται η ιδιοκτησία της Α.Ε. ΚΟΤΙΝΟΣ, η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας με έγγραφό της ζήτησε από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου να διενεργήσει αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εν λόγω εργασίες υπερέβησαν τα όρια της ανωτέρω ιδιοκτησίας.

Με την ευκαιρία αυτή η Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει αυτό ........

που έχει κατ' επανάληψη δηλώσει ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας ότι η ανάπτυξη της περιοχής που περνάει και μέσα από ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, όπως αυτές της «ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε.» έχει την υποστήριξη του Δήμου στα πλαίσια βέβαια της νομιμότητας και της μη προσβολής των βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος, η προστασία των οποίων ανήκει επίσης στην φροντίδα του Δήμου.

Ή «ιδεώδες σώμα» ή αυτοαναίρεση;

Άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Ο θάνατος, αναμφίβολα, βρίσκεται στο τραγικότερο σημείο στο ευρύ φάσμα του ανθρώπινου δράματος και των ανθρώπινων συναισθημάτων.
Ο θάνατος, όμως, .......

από αυτοκτονία, πέρα από την τραγικότητά εμπεριέχει και τα καταθλιπτικά στοιχεία που δημιουργούν οι υποκειμενικές ενοχές συγγενών και φίλων για την αδυναμία τους και να προβλέψουν και να αποτρέψουν το γεγονός!...

Επιπρόσθετα στην κοινή γνώμη γεννιέται και το απλό, φαινομενικά, αλλά φοβερά δύσκολο να απαντηθεί, μονολεκτικό ερώτημα του "γιατί".
Στην Ελλάδα σήμερα ένας εντυπωσιακά και οδυνηρά μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας δεν αυτοκτονούν μόνο για τους κλασικούς λόγους της ερωτικής απογοήτευσης αλλά κυρίαρχα λόγω της ανεπανόρθωτης οικονομικής καταστροφής.
Δεν θα σταθώ στις δύο μεγάλες αυτές αιτιολογικές κατηγορίες της δραματικής πράξης της αυτοαναίρεσης, αλλά θα καλέσω την προσοχή σας στις περιπτώσεις όπου κάποια άτομα αυτοκτονούν επειδή αδυνατούν να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις των τηλεοπτικών εκπομπών, Life-Style, δηλαδή της μόδας που μας προστάζει να είμαστε ΩΡΑΙΟΙ και ΩΡΑΙΕΣ, ΛΕΠΤΟΙ και ΛΕΠΤΕΣ!...

Ο καθένας και η καθεμιά μας δημιουργούμε την υποκειμενική αίσθηση της επάρκειας ή της ανεπάρκειας καθώς από τα παιδικά χρόνια οδεύουμε προς την ενηλικίωση με τη βοήθεια της οικογένειας, του σχολείου, της εκκλησίας, και μαζί της παρέας ή κλίκας και στην εποχή μας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Μεγαλώνοντας μαθαίνουμε τι είναι το «ιδεώδες σώμα» και ταυτόχρονα αξιολογούμε ΠΟΣΟ απέχουμε από αυτό ή πόσο το πλησιάζουμε.
Σε ότι αφορά τους σωματοτύπους και τα θέματα της μυοσκελετικής μας κατασκευής τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους και εντυπωσιακά ανυπέρβλητα στην δυσκολία τους για μερικούς. Και οι δυσκολίες εντείνονται ακόμη περισσότερο εάν το μπόι, το βάρος και η κατανομή των κιλών στο σώμα μας ΔΕΝ συνάδουν με τα «ιδεώδη» και τα «πρότυπα» που οι άνθρωποι των ΜΜΕ προβάλλουν ως επιθυμητά.
Ο βομβαρδισμός των ΜΜΕ για τον επιθυμητό, ιδεώδη σωματότυπο είναι ανελέητος σε σημείο ώστε κάποια άτομα που αισθάνονται ανεπάρκεια με τα δικά τους δεδομένα, καθώς αξιολογούν τα είδωλά τους στον καθρέπτη, να οδηγούνται ακόμη και στην ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΣΗ της ζωής εφόσον δεν ελπίζουν ότι μπορεί να προσεγγίσουν το «ιδεώδες και επιθυμητό…»

Πολλές γυναίκες γίνονται ανορεκτικές και μετέρχονται πολλά τεχνάσματα γι την επιτυχία του στόχου που είναι να παραμείνουν λεπτές και ανάλαφρες, σχεδόν αιθέριες υπάρξεις. Στην περίπτωση της παθολογικής κατάστασης που συνιστά η νευρική ανορεξία έχουμε καθολική αποφυγή φαγητού ή δραματική ελάττωση τροφής που το άτομο καταναλώνει, πρόκληση εμετών μετά από έντονες κρίσεις βουλιμίας ακόμη και η χρήση καθαρτικών.
Τα συμπτώματα είναι εμφανή στην γενική σωματική καχεξία, κυάνωση των άκρων, βραδυκαρδίες, ελάττωση μυϊκού τόνου, πτώση του σφρίγους του γυναικείου στήθους. Το αιτιολογικό υπόβαθρο είναι, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, σαφώς ψυχοδυναμικό. Το ανορεξικό άτομο, σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει από κλινικές έρευνες ότι έζησε σε οικογένειες όπου ο ένας ή ίσως και οι δύο γονείς είχαν υπέρμετρη ενασχόληση με θέματα σωστής διατροφής και προσοχής κατανάλωσης θερμίδων.

Όταν το άτομο αυτό «ενσωματώσει» και τις προτροπές των τηλεοπτικών εκπομπών τύπου Life Style οι δυσκολίες γίνονται ακόμη πιο έντονες καθώς σε καθημερινή βάση οι ρυθμοί της ζωής μας επιβάλλουν κακή διατροφή, εξάρτηση από ‘φαστφουντάδικα’ και το δίδυμο άγχος-στρες μας οδηγούν σε υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών που μπορεί να μας «χαλαρώνουν» αλλά ταυτόχρονα μας προσθέτουν ανεπιθύμητες θερμίδες και κιλά.
Μέσα στα πλαίσια του σημερινού προβληματισμού, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και ευαισθησία για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες εξαιτίας των προσφάτων γεγονότων, χρειάζεται να επισημάνω εμφαντικά ότι το άτομο που αποπειράται να αυτοκτονήσει, άσχετα εάν το κατορθώνει ή όχι σε τελική ανάλυση, πιστεύει ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο μόνο επιλογές, δηλαδή να συνεχίσει την υπαρξιακή του πορεία όπως έχει αλλά ΔΕΝ το ικανοποιεί, ή να την αναστείλει τελεσίδικα.
Δυστυχώς, μέσα στην πολύβουη, αγχωτική, καθημερινή μας ζωή οι περισσότεροι από εμάς, γονείς, συγγενείς και φίλοι, ή αδυνατούμε να συλλάβουμε «τις κραυγές απόγνωσης του ατόμου» ή όταν τις συλλαμβάνουμε τις εκτιμούμε περισσότερο ως «κενές απειλές» ή ακόμη ως «παρατραβηγμένους θεατρινισμούς…»
Θα επαναλάβω, έστω και άς γίνω κουραστικός, ότι είναι απαραϊτητο οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι να προστρέξουν ζητώντας τη γνώμη κάποιου ειδικού αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτά τα πρώτα σημάδια ή αμέσως μετά την πρώτη «ανεπιτυχή απόπειρα». Εάν τα πάρουμε στα σοβαρά και τα δούμε με αγάπη και κατανόηση οπωσδήποτε θα προλάβουμε την μετέπειτα ανείπωτη ψυχική οδύνη των συγγενών και φίλων του κάθε αυτόχειρα που κλείνει βίαια την «παρένθεση της εφήμερης προσωπικής του ύπαρξης»...

Ακόμη και για λόγους τόσο ανόητους όσο είναι αυτοί της υποκειμενικής αίσθησης ότι ΔΕΝ είμαι, κατά το κοινωνικώς αποδεκτό, όσο λεπτοί, ωραίοι ή Ψηλοί όσο υπαγορεύουν τα ΜΜΕ!...

Την αυτοάμυνα μας τη δίνει όμορφα και με χρήσιμα και πρακτικά ψυχαναλυτικά υπονοούμενα το γνωστό τραγούδι...
«Σε όσους αρέσουμε, για τους άλλους ΔΕΝ θα… μπορέσουμε!...»

Το χθεσινοβραδινό δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 3-4-2013 ]
Φιλιατρά: Επίσκεψη στο Κ. Υ. Φιλιατρών για το 1ο Νηπιαγωγείο [ VIDEO ]

Συνεχίσει τις δράσεις του και τις εξορμήσεις του το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών αυτή την φορά με επίσκεψη στην οδοντίατρο του Κ.Υ. Φιλιατρών για έλεγχο των δοντιών και συμβουλές τόσο στα παιδιά όσο και τους γονείς φια τον σωστό τρόπο πλησίματος των δοντιών.

Το ραντεβού είχε οριστεί για τις 8:30 το πρωί και στο χώρο του.......

Κέντρου Υγείας βρέθηκαν γονείς με τα παιδιά τους και την νηπιαγωγό κ. Βιβή Παντελάκη όπου οι μικροί μας φίλοι δέχτηκαν τις συμβουλές της οδοντιάτρου κ. Βάσως Αγγελοπούλου για τον σωστό τρόπο πλυσίματος των δοντιών.
Οι μικροί μας φίλοι αν και σε πολύ μικρή ηλικία φάνηκαν εξαιρετικά ενημερωμένοι για την τερηδόνα για τις τροφές που πρέπει να τρώνε και που δεν πρέπει αν τρώνε για το πότε βουρτσίζουν τα δόντια τους. Αμέσως μετα την ενημέρωση ενας ένας οι μικροί μαθητές κάθησαν στην καρέκλα του Οδοντιατρείου για να δει η Οδοντίατρος τα δόντια τους.

Μιλώντας στην κάμερα του Φιλιατρά Νews η Νηπιαγωγός κ. Βιβή Παντελάκη είπε ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να είναι ανοικτό σε ότι συμβαίνει στην κοινωνία. Τον τελευατίο καιρό στο νηπιαγωγείο έγινε ένα πρόγραμμα σχετικά με την στοματική υγιεινή. Επεσήμανε ότι είναι σημαντικά να υιοθετούνται απο τα παιδιά συνήθειες που σχετίζονται με την υγεία τους όπως να πλένουν τα δόντια τους τι πρέπει να τρώνε κλπ
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κάναμε ένα προγραμματάκι σχετικό με την στοματική υγιεινή και το συνοδέψαμε με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας.

Την ικανοποίση τους για τις δράσεις και εξορμήσεις που κάνει το πρώτο νηπιαγωγείο Φιλιατρών εξέφρασαν και δυο από τους γονείς που ήταν παρόντες μιλώντας στην Κάμερα του Φιλιατρά News
Η μητέρα κ. Μαθιουδάκη Μαρία είπε ότι εκτιμά πάρα πολύ την πρωτοβουλία της νηπιαγωγού για την επίσκεψη στο Κέντρο υγείας προκειμένου να εξεταστούν, ευχαρίστησε για την ενημέρωση και επεσήμανε την σημαντική αξία στο σωστό πλύσιμο των δοντιών.

Η μητέρα κ. Βάσω Μακρή είπε ότι χαίρεται που το σχολείο κάνει τέτοιες κινήσεις. Τα παιδιά έμαθαν πολλά για τις τροφές για τον τρόπο που πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας και επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει συνήθεια των παιδιών το πλύσιμο των δοντιών και σε αυτό πρέπει να συμβάλουν και οι γονείς.

Δείτε το σχετικό Video
Ευχαριστήρια επιστολή στον ΑΟΚ από το Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Κυπαρισσίας)

Το Νοσοκομείο Μεσσηνίας και ειδικότερα η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη αποδέχεται τη δωρεά υγειονομικού υλικού από τον Αθλητικό Όμιλο Κυπαρισσίας (ΑΟΚ).

Η διοίκηση του .....

ΑΟΚ οργάνωσε Αθλητική συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομάδα της ‘’Καλαμάτας’’ και όλα τα έσοδα τα διέθεσε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση : Ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Τριφυλίας (Σύλλογοι, Σωματεία, Οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα) αγκαλιάζει το Νοσοκομείο της και το υποστηρίζει με τον πιο θερμό τρόπο.
Οι δύσκολες μέρες που διανύουμε θα περάσουν.
Όλοι όμως θα έχουν να λένε ότι το Νοσοκομείο μας υπάρχει, λειτουργεί και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες χάρις και στη δική τους βοήθεια, χάρις και στη δική τους συμμετοχή και συμπαράσταση.

Σας ευχαριστούμε.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Πάνος Ι. Μπόζος

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 4ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Βρίσκεται ανάμεσα στους έξι κυριότερους «μνηστήρες»
Θέλει τον «Αστέρα» ο Κωνσταντακόπουλος


Δεκαπέντε φάκελοι κατατέθηκαν στην πρώτη φάση του .........

διαγωνισμού για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Μάλιστα, το σημαντικό επίπεδο ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους η Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις, διεθνείς κολοσσοί και επενδυτικά funds, μεταξύ αυτών και η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΡΓΩΣΑΝ μέχρι και την άμμο στην παραλία της Ελαίας!
Αντιδράσεις από τους κατοίκους για τις αυθαιρεσίες και απόπειρες παράνομης πολεοδόμησης στο «κτήμα Κανελλάκη», καθώς και της περίφραξης της ακτής σε μήκος πάνω από ένα χιλιόμετρο!
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή «ΦΩΝΗ» στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:
• «ΛΑΒΡΑΚΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ στους ελέγχους του Μαρτίου, όπου αποκαλύφθηκε βιομηχανία εικονικών τιμολογίων, άεργος τοκογλύφος με αδήλωτο χρήμα, γιατροί με απόκρυψη εισοδημάτων, λαθρεμπόριο και άλλα πολλά…
• ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ είναι οι λιμνοδεξαμενές σε Πολιανή και Ταΰγετο δήλωσε η αρμόδια ελεγκτής της Ε.Ε., κατά τη χθεσινή επίσκεψη-αυτοψία με τους αντιπεριφερειάρχες Ντ. Νικολακου και Παν. Αλευρά.
• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ σε πρόταση-νόμο του ΚΚΕ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Αντίδραση από τη Ν.Ε. Μεσσηνίας.
• ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ στον αέρα χθες τα ξημερώματα στον Αρι. Ο Θ. Μπρεδήμας ζητεί παρέμβαση Εισαγγελέα-Αστυνομίας και Δήμου.
• ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με τροπολογία που θα καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος.
• ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ και άλλων 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των εταιρειών ρεύματος και το ρόλο της ΡΑΕ.

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Αναστάσιος Πούλος: Χωρίς καύσιμα εδώ και 45 μέρες η Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών [ VIDEO ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Το δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος με ρεπορτάζ του κ. Γιαννόπουλου για τα σκουπίδια στους κάδους που έχουν μείνει αμάζευτα στάθηκε αφορμή για να επισκεφτούμε την Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών και συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο Φιλιατρών κ. Αναστάσιο Πούλο ο οποίος αν και πολύ σπάνια δίνει συνεντεύξεις εν τούτοις απάντησε στα ερωτήματα που του θέσαμε σχετικά με το θέμα για το πρόβλημα με την συγκομιδή σκουπιδιών και γενικά το πρόβλημα που υπάρχει στην Δημοτική μας ενότητα με τα καύσιμα στα απορριμματοφόρα.

Είναι κοινό μυστικό στην Δημοτική ενότητα Φιλιατρών τα χρήματα για.......

την κίνηση των ασθενοφόρων, αποφρακτικού και σκαπτικών μηχανημάτων δεν βγαίνουν από κάποιο ταμείο της Δημοτικής ενότητας ή του Δήμου Τριφυλίας αλλά από τις τσέπες (την σύνταξη τους δηλαδή) τόσο του Αντιδημάρχου Φιλιατρών κ. Αναστάσιου Πούλου (άμισθος Αντιδήμαρχος) και του προέδρου της Δημοτικής ενότητας Φιλιατρών κ. Χαράλαμπου Στάμου επίσης άμισθου προέδρου.

Στην συζήτηση μας τόσο ο κ. Στάμος όσο και ο κ. Πούλος μας αποκάλυψαν ότι η Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών είναι Χωρίς καύσιμα εδώ και 45 μέρες καθώς ο Δήμος Τριφυλίας δεν προχωρά σε σύμβαση με πρατήριο των Φιλιατρών για προμήθεια καυσίμων.
Καθημερινά η Δημοτική Ενότητα βγάζει ένα δρομολόγιο για σκουπίδια ενώ κανονικά θα έπρεπε να βγάζουμε δύο τόνισε ο Αντιδήμαρχος Φιλιατρών.
Σε ερώτηση μας για το από που προέρχονται τα χρήματα για να κινηθούν τα απορριμματοφόρα στον Δήμο Τριφυλίας ο κ. Πούλος απέφυγε να μας απαντήσει ευθέως λέγοντας μας ότι η καθαριότητα της πόλης των Φιλιατρών επαφίεται στον πατριωτισμό.... και το σταμάτησε εκεί μην θέλοντας να πει ευθέως και χωρίς περιστροφές τους "χρηματοδότες" των καυσίμων.
Όχι όμως ότι εμείς δεν ξέρουμε ότι βγαίνουν από την τσέπη του κ. Πούλου (θυμίζουμε είναι ΑΜΙΣΘΟΣ αντιδήμαρχος) και του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Χαράλαμπου Στάμου (αυτός και αν είναι άμισθος) που είναι και η αλήθεια.
Όσο κάναμε ρεπορτάζ υπάλληλος του Δήμου παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοτικής ενότητας απόδειξη με το ποσό των 50 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε καύσιμα ημέρας.
Δεν καταλόγισε ευθύνες σε κάποιον προμηθευτή καθώς τα καύσιμα που παίρνει τα προπληρώνει.

Επεσήμανε ότι τα προβλήματα τώρα με τον Δήμο Τριφυλίας είναι πολύ μεγάλα. Καύσιμα δεν χρειάζονται μόνο τα απορριμματοφόρα αλλά και άλλα μηχανήματα όπως μια τσάπα, το αποφρακτικό. Εργαλεία που χρειάζονται να επέμβουν σε περίπτωση προβλήματος με το δίκτυο της αποχέτευσης.
Σε ερώτηση μας αν υπάρχουν πολίτες που να έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτά που γράφει το δημοσίευμα επεσήμανε ότι πρώτοι εκείνοι έχουν την ευαισθησία αυτή. Ζήτησε από τους συμπολίτες να προσέχουν να μην πετάνε κλαδιά έξω στους κάδους και γενικά να βοηθήσουν και εκείνοι να παρουσιάζει η πόλη μια καλή εικόνα.
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους χειριστές των μηχανημάτων που δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για καλό αποτέλεσμα σύμφωνα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν και την οικονομική Μιζέρια που περνά η Δημοτική μας ενότητα.

Ευχαρίστησε τους Φιλιατρινούς για την πολύ μεγάλη κατανόηση που έχουν δείξει και που έχουν ανεχτεί πάρα πολλά στην διετία που πέρασε.
Έχουμε ανάγκη να βοηθήσουν όλοι.
Αν και του επισημάναμε ότι και η υπομονή έχει και όρια του αναφέραμε ότι η Δημοτική μας ενότητα αδικείται καθότι πληροφορίες του Φιλιατρά News αναφέρουν ότι όλες οι άλλες Δημοτικές ενότητες έχουν καύσιμα ενώ εμείς όχι. Αλλα και πάλι ο κ. Πούλος προσπάθησε να δώσει κάλυψη στον Δήμο.
Κλείνοντας ο κ. Πούλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τον Δήμο τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα.

Το θέμα είναι ότι όσο και ήθελε ο Αντιδήμαρχος Φιλιατρών να καλύψει την αστοχία του Δήμου Τριφυλίας και ειδικά της οικονομικής Υπηρεσίας, το πρόβλημα που δημιουργείται ξεκινά από την οικονομική Υπηρεσία.
Και θα έπρεπε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας να έχει επέμβει ώστε να μην υπάρχει αυτό το αισχρό φαινόμενο με τα Φιλιατρά ριγμένα οικονομικά ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της η Δημοτική μας ενότητα.
Στο κάτω κάτω της γραφής οι πολίτες των Φιλιατρών πληρώνουν μέσω της ΔΕΗ Δημοτικά τέλη τα οποία είναι ανταποδοτικά. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ στους πολίτες αυτά τα χρήματα??? ΠΟΥ πάνε αυτά τα Χρήματα?
Το θέμα μόλις άνοιξε και να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε συνέχεια.

Δείτε το Video με την συνέντευξη που πήραμε από τον Κ. Πούλο και βγάλτε μόνοι σας συμπεράσματα.Όχι στη λήθη και αθώωση όσων ευθύνονται για τα Ελληνικά αδιέξοδα.

Γράφει η Αντωνία Μπούζα.

Ο Ευρωπαϊκός Νότος βρίσκεται σε αναβρασμό εξ΄αφορμής των σκληρών αποφάσεων της Ευρώπης απέναντι στους λαούς του και των ασφυκτικών αδιεξόδων, από την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας. Πρωτοφανείς καταστάσεις ζήσαμε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, ενώ στο τραπέζι του Προσκρούστη μπαίνει σιγά-σιγά και η Ισπανία ,η Ιταλία, η Πορτογαλία , ενώ αρχίζει η οικονομική ρωγματοποίηση ακόμη και της Γαλλίας.

Οι εκλογές στην Ιταλία, μίας Χώρας που εδώ και δεκαετίες .......

σχηματίζει Κυβερνήσεις Κυβερνητικών συνασπισμών, είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα απογοήτευσης των πολιτών και διάθεσής τους να δώσουν μία γροθιά στο πολιτικό κατεστημένο.
Επέλεξαν λοιπόν κόμματα αντισυστημικά, κόμματα διαμαρτυρίας και έκφρασης της αγανάκτησης του λαού , εξ αφορμής των οικονομικών αδιεξόδων, ανεργίας και φτώχειας, αλλά και των εκτεταμένων φαινομένων διαφθοράς.
Όσον αφορά τη διαφθορά όμως , η Ιταλία είχε δείξει στο παρελθόν την αποφασιστικότητά της για εφαρμογή κράτους δικαίου και χτυπήματος της διαφθοράς, όσο ψηλά κι αν βρισκόταν ,όπως στην περίπτωση της φυλάκισης του πρώην πρωθυπουργού της ,Τζούλιο Αντρεότι .
Παρά ταύτα η διαφθορά συνεχίστηκε και το αποτέλεσμα της κάλπης οδήγησε τη γείτονα Χώρα σε αδιέξοδο. Ευτυχώς λόγω άλλης δομής της διοίκησης, ο δημόσιος τομέας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν διαταραχθεί.

Στον αντίποδα της Ιταλίας βρίσκεται η Ελλάδα, που εν έτει 2013 και παρά τις ενδείξεις και σε αρκετές περιπτώσεις αποδείξεις ,για μακροχρόνια μακροβούτια του πολιτικού μας προσωπικού στη διαφθορά και τη συσσώρευση μαύρου χρήματος , κινούμαστε με βηματισμό χελώνας στην απόδοση ευθυνών.
Περιοριστήκαμε στην τιμωρία 2-3 πολιτικών δευτέρας διαλογής και θεωρήσαμε ότι έκλεισε ο κύκλος της διαφθοράς κάνοντας το καθήκον μας;
Έκλεισε ο κύκλος των ευθυνών όσων πλούτισαν σε βάρος του Ελληνικού λαού και τον οδήγησαν στις πρωτοφανείς καταστάσεις του σήμερα;
Έκλεισε ο κύκλος των ευθυνών επειδή κάποιοι ψήφισαν Νόμους παραγραφής;
Ίσως απαιτείται για τους πολιτικούς μας, περισσότερος συγχρωτισμός με τον απλό λαό που βρίσκεται σε οδυνηρή κατάσταση σήμερα , για να γίνει αντιληπτή η οργή για τις παραγραφές, τα κουκουλώματα και τα συγχωροχάρτια.
Λένε χαρακτηριστικά οι πολίτες πως …«κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει»

Επειδή δεν είναι σωστή η γενίκευση της απαξίωσης και της αποδοχής της παραπάνω λαϊκής ρήσης, ελπίζω να γίνουν από την Κυβέρνηση, όλα εκείνα που θα φέρουν την ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου στους Έλληνες και θα αποστομώσουν τους ακραίους που έχουν κάνει σημαία της πολιτικής τους παρουσίας, την τιμωρία των διεφθαρμένων.
Αντιληπτό πως η ανάγκη διακυβέρνησης και σταθερότητας της πατρίδας μας ,έφερε τη συγκυβέρνηση των τριών κομματικών σχηματισμών, βασισμένη πάνω σε κάποιες προγραμματικές αρχές και συγκλίσεις.
Αυτό δεν σημαίνει όμως, αθώωση πολιτικών προσώπων της Κυβέρνησης Παπανδρέου κυρίως, που διαδραμάτισαν ύποπτο ρόλο στην Ελληνική τραγωδία και θέλουν ν΄αναλάβουν και πρωταγωνιστικούς ρόλους, στη διακυβέρνηση του σήμερα .
Όσο και να πιστεύουν κάποιοι πως έχουμε υποστεί λοβοτομή , καλό είναι να μην ξεχνούν πως κανένας Έλληνας δεν αθώωσε όσους όρθιοι χειροκροτούσαν την καταστροφή μας, παρουσίαζαν ως μέγα «ηγέτη» τον Παπανδρέου και έμεναν αδιάφοροι μπροστά στις καταγγελίες για «φούσκωμα» του ελλείμματος και παραποίησης των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Να κυβερνηθούμε ναι, αλλά όχι να ξαναδούμε σε Υπουργεία και θέσεις ευθύνης όσους σιώπησαν, αδιαφόρησαν ή ενεπλάκησαν στη διάλυσή μας .
Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε πως δεν ξεχνάμε και δεν αθωώνουμε κανέναν από τους θλιβερούς πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου, από τις μεγάλες ευθύνες τους.

Το χθεσινοβραδινό Δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 2-4-2013 ]
Στην Εισαγγελία θα πάνε κάτοικοι το Δήμο Τριφυλίας για το σκουπιδαριό…

Αποφασισμένοι να υπερασπιστούν και να προασπίσουν το δημόσιο αγαθό της υγείας και της υγιεινής στα Φιλιατρά είναι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι ήδη έχουν απευθυνθεί σε νομικό για να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, σε βάρος του Δήμου Τριφυλίας, για το σκουπιδαριό που τους «πνίγει»!

Κάτοικοι των Φιλιατρών επικοινώνησαν χθες με το «Θ» και .......

περιέγραψαν την τραγική κατάσταση που βιώνουν με τα σκουπίδια στην πόλη των Φιλιατρών και την αδιαφορία του Δήμου Τριφυλίας και της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους για αποκομιδή των απορριμμάτων που βρωμίζουν την πόλη και εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους. Δυστυχώς, όπως μας είπαν, όσες φορές και αν παρακάλεσαν το Δήμο να μαζεύουν, όπως έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, τα σκουπίδια, δεν υπήρξε ανταπόκριση και η κατάσταση με το σκουπιδαριό διαρκώς γίνεται και χειρότερη.

Επί μέρες, κάδοι γεμάτοι με σκουπίδια και στους χώρους γύρω από αυτούς υπάρχουν διασκορπισμένα κάθε είδους απορρίμματα. Η έντονη βρώμα και δυσοσμία κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχει ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Πεζοδρόμια έχουν «κλείσει» από σκουπίδια και κλαριά δέντρων και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ακόμα και έξω από εκκλησίες, όπως στην Παναγία (Εισόδια της Θεοτόκου) και αλλού οι κάδοι είναι γεμάτοι, όπως και σε κοντινές αποστάσεις από σχολεία. Σε κεντρικά σημεία της πόλης η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, αλλά εκτός από την πλατεία όμως, οι γειτονιές των Φιλιατρών είναι γεμάτες με σκουπίδια.

Όπως είπαν στο «Θ» κάτοικοι των Φιλιατρών, «Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καλλικράτη, “προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας”. Εδώ έχει και τοπικό Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών και πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, με αρμοδιότητες - υποχρεώσεις για την καθαριότητα της πόλης και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Δεν κάνουν τίποτα.

Μας έχουν “πνίξει” τα σκουπίδια και δεν κάνουν τίποτα. Πήγαμε σε νομικό, γιατί δεν πάει άλλο, για να κινηθούμε νομικά και να κάνουμε προσφυγή στη Δικαιοσύνη με παράσταση στην Εισαγγελία και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του Δήμου Τριφυλίας και των νόμιμων εκπροσώπων του, του Δήμαρχου, του Αντιδήμαρχου Φιλιατρών και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, αλλά και του αρμόδιου Αντιδήμαρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης για παράβαση καθήκοντος και παραβιάσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και την καθαριότητα».
Ηλίας Γιαννόπουλος - Θάρρος

-

Κυπαρισία: Καθαρισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας - Καλού Νερού.

Καθαρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Καλού Νερού – Κυπαρισσίας πραγματοποιεί αύριο ο Δήμος Τριφυλίας, σε συνεννόηση με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να επιτευχθεί η επισκεψιμότητα και στο σταθμό του ΟΣΕ στην Τριφυλιακή πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζουμε οτι ο Δήμος Τριφυλίας .......

ο οποίος στηρίζει τον σιδηροδρομικό εκδρομικό τουρισμό έχει υποβάλλει επίμονο αίτημα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μην παρακάμπτεται ο σταθμός της Κυπαρισσίας από τις εκδρομικές της δραστηριότητες τις οποίες ο Δήμος Τριφυλίας έχει εκφράσει την βούλησή του να τις στηρίζει.
Δείγμα γραφής άλλωστε έδωσε ο Δήμος με τη συνεργασία κοινωνικών φορέων σε μια από τις πρόσφατες επισκέψεις του τρένου στο σταθμό του Καλού Νερού.

Από την πρόσφατη επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας με εκπρόσωπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκύπτει ότι το αίτημα της επισκεψιμότητας του τρένου και στο σταθμό της Κυπαρισσίας θα ικανοποιηθεί.
Γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμος προχωρά στο καθαρισμό της γραμμής ενώ άμεσα θα συγκροτηθεί και Επιτροπή από αιρετούς και εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων του Δήμου, η οποία σε συνεργασία με τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις που θα ικανοποιούν τους εκδρομείς και θα αναδεικνύουν τις ομορφιές της περιοχής μας.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ

Χρήση της Ειδικής Διαδικτυακής Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) μπορούν να κάνουν από την 1-4-2013 έως και τις 8-4-2013, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που δεν προσήλθαν έως τις 29 Μαρτίου 2013 στους ανταποκριτές του ΟΓΑ να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.

Σύμφωνα με ...........

ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι μπορούν να ελέγξουν εάν είναι συμπληρωμένα σωστά τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ στην ενημερωτική επιστολή που τους έχει στείλει ο Οργανισμός.
Στην περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα, μπορούν να συμπληρώσουν τις ελλείψεις στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). στη θέση, «Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Συνταξιούχων».

Οι συνταξιούχοι που θα συμπληρώσουν τον ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας έως τις 8-4-2013 θα λάβουν κανονικά τη σύνταξη του Μαΐου 2013.

Για την Εφαρμογή πατήστε εδώ

Στο ΣτΕ οι δικηγόροι για το χαράτσι [ VIDEO ]

Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος του Δικηγ. Συλλόγου Αθηνών, Γ. Αδαμόπουλος
Συγκρούσεις φέρνει το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ στην τρικομματική κυβέρνηση.

Ήδη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γ. Αδαμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1» σημείωσε ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ αν διατηρηθεί το χαράτσι στα ακίνητα ενώ τόνισε ακόμη τα προβλήματα που υπάρχουν με αφορμή το θέμα.

Δείτε το Video
MarketBeast

Καφέ - Ψητοπωλείο Μ' άλλη γεύση.


Το καφέ - Ψητοπωλείο "Μ' άλλη γεύση",

είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει

ότι στην κρίση ρίχνει τις τιμές του

και για όλο τον Απρίλιο,

σας προσφέρει όλες τις πίτες ΜΟΝΟ με 1,50 ευρώ

και το χοιρινό σουβλάκι ΜΟΝΟ 0,80 ευρώ.

Τηλέφωνο παραγγελιών 2761 0 33 363
Facebook profile: Μ' άλλη Γεύση

Δείτε παρακάτω και το φυλλάδιο μας.Μεσσηνιακές εφημερίδες της 3ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Κόμβος η Καλαμάτα, φέρνει την Πελοπόννησο πιο κοντά στην Ευρώπη
Mιλάνο - Καλαμάτα σε 1 ώρα και 50 λεπτά


Σε διάφορα σημεία της Μεσσηνίας βρίσκονται ήδη από τις .........

2.00 χθες μετά το μεσημέρι οι 78 τουρίστες που χρησιμοποίησαν την πτήση της Ryanair από το Μιλάνο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας.

Με την πτήση αυτή εγκαινιάστηκε και το συγκεκριμένο δρομολόγιο της εταιρείας. Το αεροσκάφος υποδέχθηκαν η θεματική αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Δ. Μανιάτης και ο πρόεδρος της διαδημοτικής επιτροπής τουρισμού, Αθαν. Ψαρούλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΣΑΝ χθες οι πτήσεις από Μιλάνο, δύο φορές την εβδομάδα μέχρι τον Οκτώβριο. Σε λιγότερο από δύο ώρες πας ή έρχεσαι. Έντονο ενδιαφέρον από τη Σκανδιναβική τουριστική αγορά για τη Μεσσηνία από την επόμενη χρονιά.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή «ΦΩΝΗ» στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:
• «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΑΙ «ΠΑΝΩΠΡΟΙΚΙ» στις αποζημιώσεις για την Ολυμπία Οδό , ξανά στη Βουλή με νέα ερώτηση του Γιάννη Λαμπρόπουλου.
• ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπεροχή Σαμαρά στη δημοφιλία και την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση για το Mega από τη GPO. Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το πολιτικό σκηνικό δεν διαταράσσεται.
• ΣΥΣΚΕΨΗ στην Π.Ε. Μεσσηνίας για την επικείμενη έναρξη συγκομιδής της εαρινής πατάτας. Προέχει η ποιότητα και οι ικανοποιητικές τιμές.
• ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ευθύνες για το λιμάνι Κυπαρισσίας.
• ΚΑΛΠΑΖΕΙ η ανεργία στην Ευρώπη. Εφιάλτης στην Ελλάδα που πιάνει ταβάνι και ιδιαίτερα στους νέους που πλησιάζει το 60%!!!
• ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΜΑ από τις εταιρείες που εμπορεύονται επιτραπέζιες ελιές.

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Φλώρα"
Συνεχίζονται οι παραστάσεις "Η Σκιά του Ειδώλου" του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου συνεχίζεται και τον Απρίλιο το θεατρικό έργο του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου "Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ" κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 9 μ.μ. στο θέατρο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, οδός Ιάκχου 19 Γκάζι, σε σκηνοθεσία Μαρίκας Θωμαδάκη, μουσική Φίλιππου Περιστέρη και σκηνικά Μάγκυς Μοντζολή. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπαδημητρίου.

Ένας μονόλογος με αφορμή τη ζωή και το έργο του Έλληνα .........

Βαν Γκογκ Νικόλαου Δραγούμη Διάρκεια 1 ώρα και δέκα λεπτά.


Ερώτηση Λαμπρόπουλου για την επανεκίνηση της Ολύμπιας Οδού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με Δημοσιεύματα περί επανεκκίνησης των εργασιών για την κατασκευή της Ολύμπιας Οδού κατέθεσε ο Βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Ιωάννης Λαμπρόπουλος με την οποία ζητά να ενημερωθεί αν περιλαμβάνεται και το τμήμα Πάτρα – Πύργος- Τσακώνα.

Αναλυτικά η Ερώτηση έχει ως εξής:......

Τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επανεκκίνηση των εργασιών που αφορούν την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από Κόρινθο μέχρι Πάτρα .
Για το τμήμα της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα , δεν υπάρχει καμιά σχετική αναφορά.
Το παραπάνω τμήμα , του οποίου η κατασκευή είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη όλης της Δυτικής Ελλάδος , είχε δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί αλλά και κυρωθεί από τη Βουλή , από το έτος 2007.
Επειδή μια τέτοια απόφαση βρίσκει αντίθετους σύσσωμους τους δύο Νομούς Μεσσηνίας και Ηλείας.
Επειδή από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008 ,οι τράπεζες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση και ζητούσαν μαζί με τις τεχνικές εταιρείες επιμόνως να σταματήσει ο δρόμος στην Πάτρα , αλλά και να τους καταβληθεί και αποζημίωση από πάνω , κάτι που , προς μεγάλη έκπληξη όλων μας , απεδέχθη ο ορισθείς από την πλευρά του Κράτους ως Διαπραγματευτής κ. Βιδάλης.

Ε ρ ω τ ά τ α ι ο κ. Υπουργός

1.] Ποια είναι η τελική συμφωνία του διαπραγματευτή με τις Τράπεζες και τους παραχωρησιούχους ; .
2.] Έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο ;.
3.] Τι θα γίνει με το τμήμα της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ , Πάτρα – Πύργος- Τσακώνα ;.
4.] Έχει το Υπουργείο συμφωνήσει στην καταβολή αποζημίωσης στους παραχωρησιούχους και με ποιο ποσό ;. -

Αθήνα 2 - 4 - 2013

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΕΘ. Συνεχίζει τις παραστάσεις του "Δεν πληρώνω Δεν πληρώνω" στους Γαργαλιάνους

Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στα Φιλιατρά η παράσταση του ΤΕΘ με το έργο του Ντάριο Φο "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" το ΤΕΘ μεταφέρει την παράσταση στους Γαργαλιάνους αυτή την φορά Στον πολιτιστικό Σύλλογο "Αποθήκη 186" για το τριήμερο Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 5 ,6 , και 7 Απριλίου ΩΡΑ 9:30 μμ , όπως σας είχαμε ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα πριν λίγες μέρες.

Η Θεατρική Αντωνία..........

(κατα κόσμον Γιούλα Ζαχαροπούλου) ετοιμάζεται να καταπλήξει και τους Γαργαλιάνους με τις συνεχείς ραδιουργίες της προκειμένου να ξεγελάσει τον άντρα της Λουκά (κατα κόσμον Γιάννη Αλεξανδρόπουλο) και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
Μαζί της η Μαργαρίτα (κατα κόσμον Ελένη Πετροπούλου) η οποία μπλέκεται χωρίς να το θέλει στις ραδιουργίες και τα ψέματα της φιλενάδας της Αντωνίας μπλέκοντας σε κωμικές καταστάσεις.

Μαζί τους και άλλοι ταλαντούχοι ερασιτέχνες ηθοποιοί οι οποίοι με ξεχωριστό τρόπο συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στην επιτυχία της παράστασης.

Μετάφραση, Διασκευή, Σκηνοθεσία: Κώστας Δριμυλής

Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά).......
Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, Βελισσάρη Τότα, Βλαχαδάμη Ελίζα, Γαραντζιώτη Άσπα, Ζαχαροπούλου Γιούλα, Μαγγανά Νάνσυ, Μακρής Βασίλης, Μερκούρη Ντίντα, Μίχος Κωνσταντίνος, Πετροπούλου Ελένη, Ράλλης Λεωνίδας, Σαρδέλη Ευγενία, Σταθόπουλος Γιάννης, Φιλντίσης Κωνσταντίνος, Χριστοδουλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Τάκης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε μια κοινωνία που οι τιμές ανεβαίνουν και οι μισθοί κατεβαίνουν, δυο απελπισμένες νοικοκυρές αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση.
Η ξεκαρδιστική κωμωδία του νομπελίστα συγγραφέα σε μια σύγχρονη μετάφραση που φέρνει το έργο στην Ελλάδα του 2013.

ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ


Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή, 5 , 6 , 7 Απριλίου ΩΡΑ 9:30 μμ
Στους Γαργαλιάνους στο πολιτιστικό Κέντρο (Αποθήκη 186)

Δείτε το trailer για να πάρετε γεύση της παράστασης.
Το trailer είχε δημιουργηθεί για την πρεμιέρα στα Φιλιατρά