Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ από το ΣτΕ

Αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για αναστολή εκτέλεσης άρθρου σχετική ΚΥΑ με την οποία ορίζεται οτι ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία από τα οποία θα χορηγούνται , αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του, ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’αριθμ. 514/2012 απόφαση της Επιτροπής αναστολών αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και απορρίπτει την αίτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την οποία ζητήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’αριθμ. Φ90380/5383/738/10.4.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που με το άρθρο 9 ορίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία, από τα οποία θα χορηγούνται , αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του, ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Επίσης, όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης η ίδρυση φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ διασφαλίζει την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού και επιπλέον, «δεδομένων, εξ άλλου, των εξόχως δυσχερών οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες τελεί η χώρα, οι προσβαλλόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ετέρου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος έγκειται στην ανάγκη μειώσεως της φαρμακευτικής δαπάνης που επωμίζονται οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και τελικά το κράτος».

Η βασική υποχρέωση και ο κύριος στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η ανεμπόδιστη εξασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην υγεία που είναι κοινωνικό αγαθό για όλους τους ασφαλισμένους μας.

Messinia Portal

1 σχόλιο:

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.