Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Διόδια στα Αρφαρά πριν παραδοθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος

Για να γλυτώσει το Ελληνικό Δημόσιο τμήμα της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει επειδή καθυστέρησε να παραδώσει στο "Μορέα" τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις, οι οδηγοί θα πληρώνουν διόδια στον κόμβο των Αρφαρών πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρος ο νέος δρόμος.

Την απόφαση αυτή εξέδωσε στις 6 Μαΐου ο ..........

τέως υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης αφήνοντας τους οδηγούς να πληρώσουν τα… καθυστερημένα του κράτους. Σύμφωνα με την απόφαση οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις έπρεπε να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2011 και επειδή δεν παραδόθηκαν ο "Μορέας" ζητάει αποζημίωση. Για να μην πληρώσει λοιπόν το Δημόσιο ολόκληρη την αποζημίωση δίνει το δικαίωμα στο "Μορέα" να εισπράττει διόδια πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία και ο περιφερειακός της Καλαμάτας. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση, το τμήμα Τσακώνα -Καλαμάτα είναι εφικτό να παραδοθεί στις 10 Ιουνίου και οι οδηγοί θα πληρώνουν στα Αρφαρά για αυτά τα 21,8 χιλιόμετρα διόδια 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο χωρίς ΦΠΑ.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Βορίδη:
"Η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Τσακώνα - Καλαμάτα που σύμφωνα με το άρθρο 18 της σύμβασης παραχώρησης προβλεπόταν έως την 3-7-2011, καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου. Η καθυστέρηση αυτή συνιστά γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου και επισύρει την καταβολή αποζημιώσεων στον παραχωρησιούχο λόγω απώλειας εσόδων. Ηδη το υπόψη γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου επισυμβαίνει από την 3-7-2011 και μέχρι σήμερα και ο παραχωρησιούχος έχει υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης λόγω απώλειας εσόδων. Μέχρι την 10-6-2012 είναι απόλυτα εφικτή η τμηματική παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος από την Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) μήκους 21,8 χλμ. περίπου, που περιλαμβάνει τους Α/Κ Αρφαρών και εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).

Το υπόψη υποτμήμα είναι απόλυτα λειτουργικό και σε αυτό εμπεριέχεται και έχει ολοκληρωθεί ο σταθμός διοδίων Καλαμάτας καθώς και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων του Α/Κ Αρφαρών. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης και χρέωσης για την χρήση του περαιωμένου και λειτουργικά αυτοτελούς υποτμήματος, το ∆ημόσιο θα περιορίσει σημαντικά τις καταβλητέες αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο εξ αιτίας του γεγονότος ευθύνης ∆ημοσίου για την αργοπορημένη παράδοση του χώρου εκτέλεσης του έργου στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα με προφανές το όφελος του ∆ημοσίου εξ αιτίας αυτής της ρύθμισης. Για την υπόψη τμηματική παράδοση, η απαιτούμενη βεβαίωση περάτωσης εργασιών θα εκδοθεί με αναλογική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 18 της σύμβασης παραχώρησης περί βεβαίωσης περάτωσης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για το περαιωμένο μήκος του υπόψη υποτμήματος. ∆εδομένου ότι ο αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί στην τελική του μορφή στο τμήμα αυτό, δηλαδή δεν θα γίνουν επιπλέον κατασκευές ώστε να εκπληρωθεί ο όρος της 12μηνης καθυστέρησης στην επιβολή του ποσού των 0,04€/χλμ. σε τιμές ημέρας βάσης και προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ημόσιο, λόγω απώλειας εσόδων στον παραχωρησιούχο, η ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) είναι δυνατόν να καθοριστεί σε 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία του σταθμού διοδίων Καλαμάτας και των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Αρφαρών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 143 του Ν. 4070 (ΦΕΚ 82 Α/ 10-04- 2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις», ύστερα από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του ανεξάρτητου μηχανικού με την παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).
2. Καθορίζουμε την ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) ίση με 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης".

Επισημαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πολλά προβλήματα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη Μεσσηνία

Την πρόθεσή τους να σταματήσουν να συνταγογραφούν, όπου δε λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, εξέφρασαν οι γιατροί προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ζητώντας να ανασταλεί ο νόμος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο, για κάθε χειρόγραφη συνταγή που δίνουν, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ένα ευρώ.

Το σύστημα της ηλεκτρονικής ...........

συνταγογράφησης παρουσιάζει πολλά προβλήματα και στη Μεσσηνία, όπως ανέφερε χθες στο «Θ» ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του νομού, Μιχάλης Μιχαήλ.

Όπου υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ, το σύστημα «πέφτει» συνέχεια, ενώ άλλες φορές ο γιατρός μπορεί να προσπαθεί ακόμη και 10 λεπτά για να μπει στο Δίκτυο. Τα πράγματα χειροτερεύουν στα απομακρυσμένα χωριά, όπου δεν υπάρχει καν ίντερνετ ή ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Μάλιστα, ο κ. Μιχαήλ, μεταξύ σοβαρού και αστείου, σημείωσε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά έκανε την εξής πρόταση: Όταν ο γιατρός αναγκάζεται να γράψει χειρόγραφη συνταγή, να πληρώνει πρόστιμο 1 ευρώ το κράτος, και όχι ο γιατρός.

«Ο Δήμος καλύπτει ανεπάρκειες του κράτους»

Εν τω μεταξύ, για το ίδιο θέμα, από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, χθες εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:
«Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση από το Δήμο Καλαμάτας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Έτσι ο Δήμος, με δικές του δαπάνες, συνδέοντας χώρους αγροτικών και περιφερειακών ιατρείων με το internet και εγκαθιστώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Η/Υ και εκτυπωτή), συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση των πληθυσμών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παρατίθενται στοιχεία, όπου αναφέρονται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που εξυπηρετούνται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Βέργα, Αντικάλαμος, Αρτεμισία, Μικρομάνη, Μ. Μαντίνεια, Σπερχογεία, Αλώνια, Αλαγονία, Άμμος, Αριοχώρι, Άρις, Αγ. Φλώρος, Αρφαρά, Πήδημα, Αιθαία, Πλατύ, Άμφεια, Θουρία, Καλαμάτα (Δημοτικό Ιατρείο).

Σε πολλές ορεινές Κοινότητες, όπως Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώρι, Πηγές και Νέδουσα, δεν ήταν τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, λόγω ζητημάτων που είχαν σχέση με το δίκτυο του παρόχου. Καταβάλλονται προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά».

Θάρρος

Ο Γ. Μπέζος για το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών «Για όσα προβλήματα υπήρχαν, έχουν δρομολογηθεί λύσεις»

«Για κάποια προβλήματα που αναφέρθηκε ότι υπήρχαν, έχει δρομολογηθεί η λύση τους. Κάποια άλλα δεν υφίστανται» απάντησε χθες, μιλώντας στο «Θ», ο διοικητής της ενιαίας διοίκησης των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας Γιώργος Μπέζος, αναφερόμενος στο ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, σχετικά με τα όσα έχει καταγγείλει ότι διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, που επισκέφθηκε πρόσφατα το χώρο.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ............

αναφερόμενα στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (αποκεντρωμένη μονάδα που υπάγεται στο νοσοκομείο), έκαναν λόγο για έλλειψη φαρμάκων και υλικών, όπως πάνες, αλλά και προσωπικού, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη ψυχιάτρου. Μάλιστα, όπως υπογράμμισαν, σε περίπτωση κρίσης ασθενούς, η αντιμετώπιση γίνεται δια τηλεφώνου από Καλαμάτα!

Σχετικά με σχόλιο, ότι υπάλληλοι του ΚΑΦΚΑ έχουν φτάσει στο σημείο να αγοράζουν από την τσέπη τους φάρμακα για ασθενείς που φιλοξενούνται στο Κέντρο, ο Γ. Μπέζος σημείωσε: «Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα. Ακόμα και αν δεν έχουν φάρμακα, τα προμηθεύονται από το νοσοκομείο. Και αν το κάνει κάποιος υπάλληλος αυτό (να αγοράσει φάρμακα), είναι λάθος. Η προμήθεια γίνεται από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, που έχει όλα τα φάρμακα».

Για την έλλειψη σε πάνες, ο κ. Μπέζος ανέφερε ότι «υπήρχε μια καθυστέρηση από τον προμηθευτή, αλλά τώρα αυτό λύθηκε, δεν υφίσταται».
Όσο για το φαγητό, σύμφωνα με το διοικητή, διατίθεται κανονικά, όπως και τα συμπληρώματα διατροφής.

Αναφερόμενος στο προσωπικό, ο κ. Μπέζος σημείωσε ότι η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, όμως έκρινε ότι το υπάρχον καλύπτει τις ανάγκες και δεν τίθεται ζήτημα ομαλής λειτουργίας.

Της Μαρίας Νίκα - Θάρρος

Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία.

Τι θα ισχύσει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου.Ένας φόρος στα ακίνητα, καταργούνται πρόστιμα και ποινές.Τι αλλάζει για τις φοροαπαλλαγές.

Η τρόικα πιέζει να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο φορολογικό και η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει ένα σχέδιο 10 σημείων για να το παρουσιάσει στους δανειστές.

Επί της ουσίας, προωθείται η δημιουργία............

νέου φορολογικού τοπίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Η αρχή θα γίνει από την εστίαση.
Προβλέπεται επίσης σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου, ένας φόρος στα ακίνητα, κατάργηση των φορολογικών προστίμων και ποινών αλλά και κατάργηση φοροαπαλλαγών και προτιμησιακών καθεστώτων, γράφει Το Έθνος.

Το σχέδιο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι της τρόικας και γίνονται συνεχείς συσκέψεις.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί την προτεραιότητα της κυβέρνησης. Μάλιστα, συστήνεται ειδική ομάδα δράσης στο υπουργείο Οικονομικών, για να επεξεργαστεί στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει το δημοσίευμα, οι εκπρόσωποι της τρόικας θέτουν την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων καθώς και την πλήρη αναδιοργάνωση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουν οι μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Ζητούν επίσης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα που προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και θέτει ως όρο να γίνουν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για να ανάψει το "πράσινο φως" στη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και την αύξηση του αφορολόγητου.

Ιδιαίτερη θέση στο νομοσχέδιο θα έχει και η πάταξη της φοροδιαφυγής, ένας τομέας που η τρόικα μας βγάζει... "κόκκινη κάρτα".

Μείωση ΦΠΑ= ανάσα για τα νοικοκυριά
Η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης από το 23% στο 13% και εκτιμάται πως αυτό θα φέρει μειώσεις τιμών στα σερβιριζόμενα είδη (έτοιμα φαγητά, αναψυκτικά κτλ) και αναμφίβολα θα δώσει "ανάσα" στον τουρισμό.
Σταδιακά θα επιδιωχθεί και η μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του μεσαίου από το 13% στο 9% και του χαμηλού από το 6,5% στο 5%. Επίσης, έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να μειωθεί ο ΦΠΑ και στα αγροτικά προϊόντα.

Το αφορολόγητο
Η προγραμματική συμφωνία προβλέπει αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους ευρωπαϊκούς μέσους όσους, με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως για τους μισθωτούς. Αν η πρόταση "περάσει" από την τρόικα, τότε το αφορολόγητο θα επιστρέφει στις 8.000€ από τις 5.000€ που είναι σήμερα. Αυτό, βέβαια, δεν το καλοβλέπουν οι εκπρόσωποι των δανειστών. Γι' αυτό υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο: να πάει στις 8.000€ ευρώ σταδιακά, έως το 2015. Αν πάρουμε το ΟΚ από την τρόικα, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Το τρίτο μέτρο της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση της φορολογικής ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Εξετάζεται μια νέα κλίμακα, με 4 ή το πολύ 5 κλιμάκια.

Ενιαίος φόρος στα ακίνητα
Προωθείται η αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακινήτων (χαράτσι). Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι αυτό θα γίνει από 1/1/2013. Μαζί με το χαράτσι θα καταργηθεί και ο ΦΑΠ. Στη θέση τους, θα καθιερωθεί ένα ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο θα επιβαρύνει ΚΑΙ τις εκτός σχεδίου εκτάσεις αλλά και εκτάσεις που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες. Το νέο ΕΤΑΚ θα έχει αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα συντελεστών.

Ηλεκτρονικό ποθεν έσχες και περιουσιολόγιο
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν μια αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων και μετά κάθε χρόνο να δηλώνουν τις αλλαγές. Πρέπει να δηλωθούν ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, καταθέσεις, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.
Προτείνεται επίσης υποχρεωτική ηλεκτρονική αναλυτικής δήλωσης με στοιχεία για όλες τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και κυρίως τις δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

Φοροαπαλλαγές τέλος
Η πρόταση προβλέπει να κοπούν οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές για ανάπηρους, όσους έχουν 1 ή 2 προστατευόμενα παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους. Προτείνεται επίσης η εξάλειψη όλων των διατάξεων που προβλέπουν έκπτωση 10% ορισμένων προσωπικών δαπανών (ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων δωρεές, χορηγίες, διατροές κτλ). Στη θέση τους προτείνεται να χορηγούνται επιδόματα.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
Μια από τις προτάσεις είναι να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων από το 20% στο 15%. Εξετάζεται επίσης η μείωση φορολογίας στα μερίσματα από τα 25% στο 20% ή 15%.
Προτείνεται επίσης η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η αντικατάστασή τους με άλλους πιο απλούς κανόνες απεικόνισης των συναλλαγών. Καθιερώνεται επίσης ένα φορολογικό point system, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζονται κίνητρα συμμόρφωσης. Το νέο ποινολόγιο φέρει ελαστικότερα μέτρα, ειδικά για τις τυπικές παραβάσεις.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται η εφαρμογή αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού φόρου εισοδήματος για όλους τους μικρομεσσαίους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα κριτήρια μπορεί να είναι πραγματικές επαγγελματικές δαπάνες, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, η μισθωτική αξία της επαγγελματικής στέγης, τα έτη άσκησης του επαγγέλματος.

Τέλος, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αυτοτελή φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή (20%) όλων των εισοδημάτων που προέρχονται από ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή υπεραξίες από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Προτείνεται τα εισοδήματα αυτά να υπόκεινται αυτοτελώς σε φόρο από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να μην αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα των ιδιοκτητών και να μη φορολογούνται με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος, στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο.

Newsit

Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού στην Αμαλιάδα

Στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται άνδρας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι τραυματίστηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

To περιστατικό συνέβη στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αμαλιάδας, τη στιγμή που ο 35χρονος αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. έβγαζε τη ζώνη με το όπλο μετά το τέλος της βάρδιάς του.

Ο αστυνομικός όπως γράφει το ...........

ilialive.gr βρισκόταν στα γραφεία της Ομάδας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όπλο του εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα προκάλεσε ένα διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Ο αστυνομικός έπεσε σφαδάζοντας στο πάτωμα ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί ακούγοντας τον πυροβολισμό μέσα στην Υποδιεύθυνση.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του και δεν κινδυνεύει από το τραύμα του και ενώ το περιστατικό αποδίδεται σε ατύχημα.

Έβγαλε περίστροφο την ώρα της εκπομπής

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής στην Ιορδανία, οι δύο προσκεκλημένοι, ο ένας με καταγωγή από τη Συρία και ο άλλος από... την Ιορδανία διαφώνησαν έντονα, σηκώθηκαν πάνω και ο ένας από τους δύο πέταξε το παπούτσι του στον άλλο.

Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό και έβγαλε και... περίστροφο!

Δείτε το Video
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα.

Καθησυχάζει το ΚΕΕΛΠΝΟ

Μία 70χρονη γυναίκα από τη Γλυφάδα είναι το πρώτο κρούσμα του ιού Δυτικού Νείλου για φέτος, στην Αττική.

Το θύμα διεκομίσθη και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, με συμπτώματα του ιού, από τον οποίο προσβλήθηκε, ύστερα από τσίμπημα κουνουπιού.

Εξαιτίας του βεβαρημένου της ιατρικού .........

ιστορικού μέσα σε λίγο χρόνο εμφάνισε κλινική εικόνα παρόμοια με αυτή της μηνιγγίτιδας, με αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ανακοίνωσε εξέδωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ στην οποία αναφέρει ότι «Η γυναίκα νοσηλεύεται σε αρίστη κατάσταση και αναμένεται να εξέλθει εντός των επομένων ημερών από το νοσοκομείο».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «το καλοκαίρι του 2010 εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, η οποία συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2011. Το 2010 είχαν εργαστηριακά διαγνωστεί συνολικά 262 περιστατικά, από τα οποία 191 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το 2011 εργαστηριακά διαγνώστηκαν συνολικά 101 περιστατικά σε όλη την επικράτεια εκ των οποίων 76 είχαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ παρατηρεί οτι «η ασθενής από το Π. Φάληρο δεν αναφέρει προδιαθεσικούς παράγοντες ούτε ιστορικό μετακίνησης - έκθεσης σε περιοχή με ιστορικό εμφάνισης της νόσου».

Επίσης αναμένεται συνέχιση της εμφάνισης περιστατικών στην Ελλάδα και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του δήγματος (τσιμπήματος) των απλών κουνουπιών και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτωματολογία. Τονίζεται πως οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου εμφανίζονται σε ηλικιωμένα άτομα και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Η πρόληψη της νόσου επικεντρώνεται στην προστασία από τα κουνούπια τόσο σε προσωπικό επίπεδο (χρήση εντομοαπωθητικών ουσιών, σήτες, κουνουπιέρες), όσο και σε επίπεδο κοινότητας (συστηματικές κουνουποκτονίες, καθαρισμός λιμναζόντων υδάτων).

«Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα παρακολουθεί στενά τα τυχόν περιστατικά και θα προβαίνει σε ενημέρωση, σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της ιστοσελίδας του στην οποία και αναφέρονται αναλυτικές οδηγίες για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης (www.keelpno.gr)» επισημαίνει.

Σημειώνεται ότι ο ιός ονομάσθηκε έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα το 1937, ενώ σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο έναντι του ιού.

O Άδωνις θεωρεί «ξεφτίλα» τα λεωφορεία και τα τρένα! [ VIDEO ]

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος υποστήριξε ότι η μετακίνηση των βουλευτών με λεωφορεία και τρένα θα εξευτέλιζε τον βουλευτικό θεσμό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky υπεραμύνθηκε της παροχής αυτοκινήτου στους βουλευτές.
«Είναι εφικό να μετακινείται ο ..........

βουλευτής με λεωφορεία και τρένα; Όχι! Δεν μπορεί να ξεφτιλίζεται ο βουλευτής! Εκτός αν θέλετε να καταργήσουμε την δημοκρατία, να πάμε σε άλλο καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Δηλαδή κατά τον κ. Γεωργιάδη, οι ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως πρωθυπουργοί και υπουργοί σε σκανδιναβικές χώρες που μετακινούνται με μετρό και λεωφορεία έχουν εξευτελιστεί.

Δείτε το VideoNewpost

Η απιστία σε 21... βήματα!

Πολλές φορές, το ένστικτο λειτουργεί και άλλες υπολειτουργεί. Άλλες φορές η φαντασία οργιάζει και άλλες η ζήλια δεν είναι καλός σύμβουλος! Τελικά, υπάρχει απιστία ή εμείς έχουμε δημιουργήσει την εικόνα;

Μπορεί ο σύντροφός μας να είναι αθώος, μπορεί και όχι.

Απομακρυνθείτε απ΄ όλα αυτά και επικεντρωθείτε στα σωστά σημάδια, που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απιστία.Είναι 21 σημάδια!
Δεν μπορεί, κάποιο θα .........

αναγνωρίσετε.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν επιστημονικές μελέτες. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα σημάδια;

1. Λαμβάνει ή κάνει τηλεφωνήματα, μόνο όταν βρίσκεται μόνος του/της. Όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο και απομακρύνεται, πρέπει να σας βάλει σε υποψίες.

2. Διαγράφει το ιστορικό των κλήσεων από το κινητό του/της. Δεν μπορεί όλη μέρα να μην έχει κάνει ή να μην έχει δεχτεί κλήση.

3. Έχει πολλούς λογαρισμούς σε Facebook, twitter και μειλ.

4. Αποφεύγει τις συγκεντρώσεις με φίλους και συγγενείς.

5. Περνάει πολύ χρόνο με ένα άτομο που δεν γνωρίζετε.

6. Αρχίζει να προσφέρει δώρα ή να βοηθάει κάποιον άλλον σε καθημερινή βάση.

7. Αλλάζει άρωμα.

8. Δεν σας αγγίζει συχνά.

9. Ντύνεται διαφορετικά.

10. Λείπει περισσότερες ώρες από το σπίτι.

11. Πυροδοτεί καυγάδες.

12. Έχει γίνει πολύ μυστικοπαθής.

13. Έχει αλλάξει η συναισθηματική σχέση μεταξύ σας.

14. Έχει γίνει νευρικός/ή

15. Ξαφνικά αυξάνεται ο όγκος δουλειάς.

16. Ξοδεύει ασυνήθιστα πολλά χρήματα για την εμφανισή του.

17. Είναι υπερβολικά αμυντικός/ή.

18. Αλλάζει το στιλ του, όπως τα μαλλιά του.

19. Αλλάζει η συμπεριφορά του.

20. Αποκτά αυτοπεποίθηση.

21. Χρησιμοποιεί περισσότερο το "εγώ" από το "εμείς".

Τα 9 βήματα του Σαμαρά για έξοδο από την κρίση

Αποφασισμένος να επιβάλλει εσωτερικό…. μνημόνιο με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας του πολιτικού συστήματος αλλά και την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης εμφανίστηκε επίσης ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνοντας προς αυτή την κατεύθυνση μία δεύτερη δέσμη εννέα καίριων μέτρων με μπόλικο… ψαλίδισμα.

Συγκεκριμένα, ψαλιδίζεται η ...........

χρηματοδότηση των κομμάτων αλλά και τα βουλευτικά προνόμια όπως αυτοκίνητα και διπλές συντάξεις, όπως επίσης οι σύμβουλοι των υπουργών σύμβουλοι των υπουργών ενώ η άρση της ασυλίας θα περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή.
Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε:

1. Άμεση πρωτοβουλία για την αλλαγή του Νόμου περί ευθύνης υπουργών.
2. Πρωτοβουλία για την τροποποίηση όσων ισχύουν περί βουλευτικής ασυλίας. με τον περιορισμό της μόνο στις περιπτώσεις που άμεσα συνδέονται με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.
3. Περιορισμό της χρηματοδότησης των κομμάτων και κόψιμο όσων βουλευτικών προνομίων δεν είναι απαραίτητα όπως τα αυτοκίνητα και οι διπλές συντάξεις για τους νέους βουλευτές.
4. Περιορισμό των συμβούλων, ιδιαίτερα των υπουργών.
5. Συγκρότηση ειδικού σώματος που θα εξετάσει το «πόθεν έσχες» στελεχών των κυβερνήσεων και αρχηγών κομμάτων από το 1974 και όπου η δημιουργία περιουσίας δεν δικαιολογείται, θα υπάρξει πρόβλεψη για δήμευση.
6. Έκδοση συντάξεων σε σημαντικά λιγότερο από ένα χρόνο, μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.
7. Άμεση αναμόρφωση των κανόνων του «Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.
8. Καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονική αγορά αγροτικών προϊόντων και δημοπρατήρια
9.Και τέλος άμεση ανακούφιση των δανειοληπτών, ώστε οι δόσεις τους να μην ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους.

ΣΧΟΛΙΟ
Προεκλογικά ο Σαμαράς δεν μιλαγε για 18 μέτρα για έξοδο απο την Κρίση? Χθες παρουσίασε μόνο 9. Τα υπόλοιπα 9 μέτρα που δεν είπε (και τα έλεγε προεκλογικά) που στο διάολο πήγαν; Τα έφαγε η μαρμάγκα;

Στην Καλαμάτα κάνουν χορό τα εκατομμύρια… Και οι Καλαματιανοί… φεστιβάλ χρεών

Στην Ελλάδα η λειτουργία του Δημόσιου Τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί «μεγάλη καταβόθρα» στην οποία πέφτουν χρήματα, δεν γεμίζει ποτέ, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ κάτω των αναμενομένων. Πολλοί εκμεταλλεύθηκαν (και εξακολουθούν) αυτό «το σύστημα» προκειμένου να <<πλουτίσουν>>. Μερικοί μάλιστα ασχολούμενοι με τομείς που είναι «άβατο» για τον κοινωνικό έλεγχο, πλασάρονται και ως άνθρωποι «υπεράνω» και διαφορετικής εμβέλειας από εμάς, τους κοινούς θνητούς, που όμως καλούμαστε να πληρώσουμε τον τελικό λογαριασμό,ο οποίος παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πολλές φορές εξοργίζει όποιον μελετήσει τις λεπτομέρειές του, δηλαδή «πού ακριβώς πηγαίνουν τα λεφτά μας»!

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που, με τη βοήθεια ..........

συγκροτηματικών μέσων ενημέρωσης και ένα δίκτυο που ωφελείται, έχει αποκτήσει τη φήμη της «πόλης του πολιτισμού». Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί που αντιτείνουν λέγοντας πως ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται από τον τρόπο που τιμά τους νεκρούς του και από το πόσο εξυπηρετεί τους πεζούς με τις υποδομές που διαθέτει…

Πριν από χρόνια, «από πάνω» σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε ερήμην της Καλαμάτας και του λαού της και παρά τις αντιδράσεις, ότι αυτή θα πρέπει να είναι «πόλη του χορού» με αποκορύφωμα το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που γίνεται κάθε χρόνο για μια εβδομάδα τον μήνα Ιούλιο. Όμως το Φεστιβάλ το πληρώνουμε όλοι εμείς είτε από τους φόρους μας, είτε από τα δημοτικά τέλη και το «πολιτιστικό τέλος» που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού του νερού, είτε μέσω τω διδάκτρων και των σεμιναρίων των παιδιών που φοιτούν στις διάφορες δημοτικές σχολές, κυρίως αυτή του χορού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτα εισπράττει από το «Πολιτιστικό Τέλος» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ περίπου 60.000 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, 700.000 ευρώ τον χρόνο !!!

Αναρωτιόμαστε αν κάποιος συμπολίτης μας έχει βρει χειροπιαστά κέρδη για την πόλη από την πολυδάπανη διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ .Και επίσης αν γνωρίζει τα ποσά που δαπανώνται ,και πού αυτά πηγαίνουν .Εμείς στο παρόν θα εξετάσουμε λεπτομερώς την περυσινή χρονιά μέσα από τα επίσημα στοιχεία:
Αρχικώς είναι η λογική που χαρακτηρίζει ,αυτούς που οργανώνουν το Φεστιβάλ και αποτυπώνεται στον «Συγκεντρωτικό Ανακεφαλαιωτικό Απολογισμό Εξόδων του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 2011»:
Ξένες ομάδες: 212.688,56 ευρώ.
Οργανωτικά: 276.296,22 ευρώ.

Δηλαδή, η οργάνωση του Φεστιβάλ κοστίζει 63.607,66 περισσότερο χρήματα! Κι αυτά χωρίς να βάλουμε μέσα τα έντυπα (33.962,55 ευρώ) και την προβολή – διαφήμιση (21.523,25 ευρώ)! Δεν νομίζουμε πως έχει ξανακουστεί να είναι περισσότερα τα έξοδα των «παρά» δραστηριοτήτων από την κεντρική που είναι οι χορευτικές ομάδες.
Γνωρίζουμε ότι τα συμβόλαια των χορευτικών συγκροτημάτων που έρχονται στην Καλαμάτα για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, κλείνονται από την «ισόβια» διευθύντρια, που στον προϋπολογισμό της δημοτικής επιχείρησης ΦΑΡΙΣ έχει εγγραφεί μηνιαίος μισθός της περίπου 4.000 ευρώ! Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς κάνει τις διαπραγματεύσεις η κυρία Βίκυ Μαραγκοπούλου με τους μάνατζερς αυτών. Γνωρίζουμε όμως ότι, όπως αποδεικνύει και ο «απολογισμός», είναι άλλη η αμοιβή, άλλα τα εισιτήρια, άλλο το «κάργκο» (cargo), άλλο το ξενοδοχείο και άλλο οι μετακινήσεις από και προς την Καλαμάτα. Δηλαδή, όλα αυτά πληρώνονται από την Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» ξεχωριστά. Και είναι να απορεί κάποιος γιατί δεν κλείνεται μια αμοιβή και από εκεί και πέρα να αναλάβει το κάθε συγκρότημα τα έξοδά του;

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «έντυπα», που κόστισε όσο ένα… δυάρι διαμέρισμα: 33.962,55 ευρώ! Εκεί διαβάζουμε ότι οι «αμοιβές συνεργατών» ανήλθαν σε 30.008,10 ευρώ! ΟΙ «συνεργάτες» αυτοί είναι οι ,Γαλανοπούλου, Παναγιωταρά, Κακουλίδης, Αναστασοπούλου, Σαλτάμπασης. Ο κ. Κακουλίδης δεν γνωρίζουμε τις ακριβώς κάνει για το Φεστιβάλ, ωστόσο ξέρουμε ότι εργάζεται σε διαφημιστική εταιρεία. Άραγε έχει σχέση αυτή του η δραστηριότητα με τη «συνεργασία» που κάνει στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας;

Η ενότητα «προβολή – διαφήμιση», που δαπανηθήκαν 21.523,25 ευρώ , εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς και με ποιον τρόπο ανατίθεται η προβολή – διαφήμιση , ποιος αποφασίζει τελικά και με ποια κριτήρια; Αναλύοντας αυτή την ενότητα μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι διατέθηκαν ποσά ως εξής:
-«Καλλιτεχνική επιμέλεια σχεδιασμός αφίσας»: 3.000 ευρώ. Προφανώς θα πρόκειται περί έργου τέχνης…
-« Ανακοίνωση περιεχομένου – προσθήκη προγράμματος για το διαδίκτυο»: 1.266,90 ευρώ. Δηλαδή, πήρε κάποιος τόσα χρήματα για να ανεβάσει στο διαδίκτυο (δηλαδή στην ιστοσελίδα του Δήμου;) το πρόγραμμα του Φεστιβάλ;
-«Σχεδιασμός και εκτέλεση επικοινωνιακού έργου»: 7.468,00 ευρώ. Αυτό «το έργο» πραγματικά είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Ποιος τα πήρε, τι έργο έκανε και τι τελικά απέδωσε αυτό το έργο;

-«Σχεδιασμός και συντονισμός διαφημιστικού υλικού (interface)»: 4.920,00 ευρώ. Μα η αφίσα για τον σχεδιασμό της οποίας πληρώσαμε 3.000 ευρώ δεν είναι διαφημιστικό υλικό; Τα υπόλοιπα «διαφημιστικά» τι είναι και κοστίζει τόσα πολλά χρήματα ο «σχεδιασμός» τους και όχι η παραγωγή τους;
«Κατασκευή διαφημιστικού σποτ ομάδων»: 2.214,00 ευρώ.
Ακριβοπληρωμένα όμως είναι και τα μέσα για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Χορού όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία.

Προσέξτε:
Για την «ηχητική κάλυψη» πληρώσαμε 54.308,20 ευρώ. Από αυτά 24.001,00 ευρώ αφορούν την «ενοικίαση ηχητικής κάλυψης» και 25.387,20 ευρώ την «ενοικίαση ηχητικού και τεχνικού εξοπλισμού»!

Για την «οπτική κάλυψη» και ειδικότερα για την «προβολή υπέρτιτλων» καταβλήθηκαν 3.444,00 ευρώ, ενώ για την «παραγωγή εικόνας και ειδικών εφέ» δόθηκαν 1.611,00 ευρώ!
Αλλά και οι λοιπές «ενοικιάσεις» υλικών προξενούν ενδιαφέρον και γεννούν ερωτήματα:
«Ενοικίαση και εγκατάσταση Support στο Πολυκλαδικό πληρώθηκαν 13.530 ευρώ, ενώ για την «ενοικίαση εξοπλισμού» 10.645,70 ευρώ!
Αλλά και οι φωτισμοί δεν πήγαν χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, η «φωτιστική κάλυψη» ανήλθε σε 63.406,57 ευρώ!

Ιδιαίτερα υψηλές εμφανίζονται οι αμοιβές ορισμένων συνεργατών, των οποίων το έργο ομολογούμε δεν γνωρίζουμε, ούτε βεβαίως και τον χρόνο που δαπάνησαν γι’ αυτό. Αλλά, εφ όσον ο χρόνος είναι η διάρκεια του Φεστιβάλ και έστω δύο μήνες πριν και πάλι θεωρείται υψηλότατη αμοιβή με δεδομένο τον μισθό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, διαβάσαμε ότι ο συνεργάτης κ. Καπάζογλου έλαβε 19.502,οο ευρώ, ο κ. Παπαϊωάννου 13.000, η Πετί Βαλερί 5.000, Αρέθας- Τσούπας- Δραγώνας 6.648,33 ευρώ. Πάντως το βοηθητικό προσωπικό (μοδίστρες, εργατικά, καθαρίστριες, ταξιθέτριες, πληροφορίες, υποδοχή αεροδρομίου κ.λπ.) πήραν ψίχουλα: μόλις 442,80 ευρώ!
Ενδιαφέρον όμως έχουν και ορισμένες δαπάνες της ενότητας «γενικά έξοδα», όπου διαβάζουμε για παράδειγμα ότι «για φρούτα στα παρασκήνια» πληρώθηκαν 1.377,40 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε αν αγοράστηκε η πραμάτεια ολόκληρου μανάβικου, πάντως τα φρούτα προφανώς θα ήταν εξωτικά. Ίσως του πάθους…

Στην ίδια ενότητα αναφέρεται ότι πληρώθηκαν για μεταφορές υλικών – φορτωτικές 9.616,78 ευρώ, για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων 3.400,95 ευρώ και για διαφημιστική προβολή (άλλη αυτή) 6.355,20 !!! Ποιοι άραγε τα πήραν και με ποιες διαφανείς διαδικασίες τους ανατέθηκε η δουλειά; Απορίες προκαλούν και το σύνολο άλλων «γενικών εξόδων» που αφορούν «αγορά εξοπλισμού, ενοικίαση, επισκευές, σύνδεση internet, φαρμακεία, ταινίες, πυροσβεστήρες κ.λπ.» 14.137,74 ευρώ. Μα καλά πολλά από αυτά τα υλικά δεν τα έχουν από τις προηγούμενες χρονιές;

Αυτοί που κατ’ επάγγελμα αρμέγουν την αγελάδα του πολιτισμού ισχυρίζονται πως «ο πολιτισμός δεν είναι ανταποδοτικός», δικαιολογώντας με αυτή τη φράση την τεράστια σπατάλη πόρων που γίνεται, ιδιαίτερα στο «Διεθνές» Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Σπατάλη που λαμβάνει ιδιαίτερη αξία σε μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα και το νερό του σπιτιού του, σε μια εποχή που συνάνθρωποί μας αυτοκτονούν για λόγους αξιοπρέπειας.

Ένα «διεθνές φεστιβάλ» που δεν είναι καινούργιο αλλά διανύει εφέτος το 18ο έτος από την έναρξή του ,όφειλε, αν μη τι άλλο, να βγάζει τα μισά από τα έξοδά του. Όμως, τα έσοδα από τα εισιτήρια των παραστάσεων δεν φτάνουν για να πληρωθεί ο… κ. Καπάζογλου αφού ανέρχονται σε μόλις 18.350 ευρώ συν 663,72 ευρώ από την πώληση περιοδικών του Φεστιβάλ. Τα «έσοδα από το σεμινάριο χορού» ύψους 44.176,11 ευρώ που αναγράφονται, ουσιαστικά είναι ετήσια δίδακτρα που πληρώνουν οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά.

Συνολικά τα έξοδα του 17ου Φεστιβάλ ανήλθαν σε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ (566.695,34) και τα έσοδα σε 1.139.333,10 ευρώ. Όμως, αυτά τα έσοδα είναι πλασματικά αφού ουσιαστικά πρόκειται περί επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού (400.000 ευρώ), του Δήμου Καλαμάτας μέσω του Πολιτιστικού Τέλους που πληρώνουμε όλοι μας, (170.000 για το 2010 και 480.000 για το 2011) σύνολο 1.050.000 ευρώ και από χορηγίες συνολικού ύψους 26.143,27 ευρώ.

Με μισό εκατομμύριο ευρώ ο Δήμος Καλαμάτας θα μπορούσε να προβληθεί διεθνώς και με άλλους τρόπους ώστε να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Σε εποχές που η οικονομική κρίση χτυπά τους πάντες είναι υπερπολυτέλεια να σπαταλάται το υστέρημα των δημοτών για θεάματα που δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Πόσοι είναι άραγε αυτοί που ξεκινούν για παράδειγμα από το Παρίσι ,την Αθήνα την Θεσσαλονίκη (όχι τζαμπαζήδες), να έλθουν στην Καλαμάτα για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ; Κοντολογίς ποιο είναι πρακτικό όφελος του Δήμου και των κατοίκων του που πληρώνουν αδρά για να γίνεται αυτή η εκδήλωση; Με ποιο δικαίωμα αποφάσισε μια ομαδούλα που προφανώς διακατέχεται από… πολιτιστικούς μεγαλοϊδεατισμούς, ερήμην του Καλαματιανού λαού να φορτώσει τις πλάτες του το Μέγαρο Χορού του οποίου τα λειτουργικά έξοδα, ομολογημένα πλέον, ξεπερνούν το 1.000.000€(ένα εκατομμύριο) τον χρόνο; Και για να μην ξεχνιόμαστε ας θυμηθούμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που εν μέσω κρίσης η κυβέρνηση του Γ.Α.Π. επιχορήγησε με 60 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του προς τις τράπεζες!

Θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να μπουν σε δημόσια συζήτηση για να κατατεθούν απόψεις και να γίνει αναπροσανατολισμός όλων αυτών των εκδηλώσεων ώστε να ελαφρυνθούν οι δημότες από τα βάρη που έχουν γίνει πλέον δυσβάσταχτα. Δεν μπορεί να πληρώνει ολόκληρος Δήμος για εκδηλώσεις που δεν τον αγγίζουν (το δείχνει ο… συνωστισμός για εισιτήρια) και κοστίζουν ακριβά, ενώ διατίθενται με διαδικασίες που δεν είναι και οι πιο διαφανείς…

Από σήμερα ξεκινάμε έναν αγώνα ενημέρωσης των συμπολιτών μας, ώστε στις δύσκολες οικονομικές – κοινωνικές συνθήκες που ζούμε, να φανούμε χρήσιμοι και να τιμήσουμε τη θέση που μας έδωσαν με την ψήφο τους. Θέλουμε να γνωρίζει ο κάθε συμπολίτης μας πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνει με δυσκολία για να έχει από τον Δήμο τις παροχές που δικαιούται. Με αυτό το πνεύμα τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν!

Νίκος Φωτέας
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικ. Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Πρωτοπορία

Ανακοίνωση από τους Τρίτεκνους Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00π.μ. ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 3ΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤο χθεσινοβραδινό Δελτίο ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας της 6-7-2012
Μεσσηνιακές εφημερίδες της 7ης Ιουλίου 2012

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.


Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Ικανοποίηση για Ανδριόπουλο στους φιλάθλους της Εράνης [ Ηχητική Δήλωση ]

Αίσθηση έκανε η χθεσινή μας αποκλειστική είδηση ότι ο νέος προπονητής της ομάδας που θα την αναλάβει εξ ολοκλήρου την νέα χρονιά είναι ο Θοδωρής Ανδριόπουλος.
Το όνομα του νέου προπονητή δημιούργησε ευχάριστη διάθεση στους φίλους της Εράνης αφού ο Θοδωρής είναι ένα πρόσωπο γνωστό στον κόσμο και γνωρίζουν την εμπειρία του στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό η νέα διοίκηση της ομάδας το ξέρει καλά και οι συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στις δυο πλευρές και η συμφωνία που επήλθε στο οικονομικό κομμάτι της ήταν αρκετά για να δώσουν οι δυο πλευρές τα χέρια για την συνεργασία.

Όπως γράψαμε στην χθεσινή μας αποκλειστική δημοσίευση (Κλίκ) η ........

νέα διοίκηση της Εράνης όπου εξελέγη από τις πρόσφατες εκλογές έδειξε ότι δεν θα αφήσει την ομάδα στην τύχη της και θα παλέψουν για ότι καλύτερο μπορούν να πετύχουν την νέα αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής.
Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής όπου θα της εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και από εκεί και μετά ότι καλύτερο μπορεί να επιτευχθεί για την ομάδα.
Φυσικά εδώ απαιτείται και η βοήθεια του κόσμου. Γι αυτό και από την ομάδα έχουν εκδοθεί κάρτες διαρκείας οι οποίες κοστίζουν 50 ευρώ.

Στο μεταγραφικό πεδίο

Στα μεταγραφικά της ομάδας, παρελθόν για την ομάδα αποτελεί ο Βαγγέλης Κουτσουρές αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλιατρά News η διοίκηση της ομάδας του πρότεινε διπλό ρόλο (παίκτη - προπονητή) πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από τον παίκτη.
Ως προς του υπόλοιπους, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ένας γύρος επαφών και συζητήσεων με παίκτες που λήγει φέτος η συνεργασία τους και θα διερευνήσουν το κατά πόσο θέλουν ή όχι να συνεχίσουν την συνεργασία τους με την ομάδα.

Ο Νέος προπονητής της Εράνης κ. Θοδωρής Ανδριόπουλος μίλησε σε συνεργάτη αποκλειστικά για το Φιλιατρά News σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του ως προπονητής της ομάδας και τους στόχους που θέτουν διοίκηση και προπονητής.Πώς να πάρετε επιδότηση έως 3700 ευρώ για να στείλετε το παιδί σας στον παιδικό σταθμόΣας παρουσιάζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιδότησης προκειμένου να στείλετε τα παιδιά σας στον παιδικό σταθμό με αισθητά μειωμένο κόστος. Η επιδότηση, χορηγείται στις μητέρες με σειρά κριτηρίων μεταξύ των οποίων και το εισοδηματικό. Το ύψος της, όπως θα διαπιστώσετε στο αφιέρωμα που ακολουθεί, μπορεί να φτάσει στα 3700 ευρώ. Αφορά σε μητέρες οι οποίες είτε είναι άνεργες είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα επιδότησης, μπορούν να ενταχθούν οι μητέρες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: .........

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα, να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2010 τα οποία εμφανίστηκαν στη φορολογική δήλωση του 2011.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α' και β' βαθμού)

Το ποσό της επιδότησης

Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης για το σχολικό έτος 2012 – 2013, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης), πλην των υπηρεσιών μετακίνησης που πλέον θα επιβαρύνει την κάθε ωφελούμενη, σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί:

Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση

Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 2.900€ με σίτιση / 2.600€ χωρίς σίτιση

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:

1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση

2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 2.900€ με σίτιση / 2.600€ χωρίς σίτιση

3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 7.000€.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):

Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 2.000€ ανεξαρτήτου βάρδιας.

Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.)

Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή / και κινητική αναπηρία: 7.000,00 €.

Που και πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, από τις 13/07/2012, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω Διευθύνσεις

1. Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 2131320600.

2. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714 και 2310- 544731.

3. Γραφείο Θεσσαλίας (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.

Επίσης η αίτηση μπορείτε να την παραλάβετε και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (http://www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Οι προθεσμίες: Προσοχή

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 13/07/2012 έως τις 23/07/2012.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ.

Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή:

1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 23/07/2012, δεν λαμβάνονται υπόψη.

2) Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

FINACIAL PRESS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ » ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Φιάσκο του υπουργείου Παιδείας με τους κωδικούς κατάθεσης των μηχανογραφικών - Ανάστατοι χιλιάδες μαθητές από τις πλαστογραφίες των δελτίων τους

Η υπόθεση ανακαλύφθηκε μετά από καταγγελία δύο 18χρονων μαθητών
- Οι περισσότεροι μαθητές έβαζαν κωδικούς είτε το κινητό τους είτε την ημερομηνία γέννησης
- Προς το παρόν υπάρχουν 4 κρούσματα μαθητών με κλειδωμένους κωδικούς - Φόβοι για πολλαπλασιασμό των περιστατικών
- Δύο πατεράδες μαθητών κατηγορούνται ήδη για πλαστογραφία και απάτη με υπολογιστή

Μετά το σάλο που προέκυψε στις ..........

πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της Φυσικής έρχεται άλλη μία αδυναμία του υπουργείου Παιδείας, να προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους.

Η αδυναμία του υπουργείου Παιδείας να παράσχει οποιαδήποτε μορφή ασφάλειας στην υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μέσω internet, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τα οποία αναμένεται τις επόμενες ώρες να πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

Η αρχή του κακού έγινε όταν το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην παράσχει στους μαθητές που ήθελαν να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο μέσω διαδικτύου ένα προσωπικό κωδικό "pin". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να βάλουν έναν δικό τους κωδικό με τους περισσότερους να βάζουν είτε την ημερομηνία γεννήσεώς τους είτε ακόμα και το κινητό τους τηλέφωνο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες μαθητές μεταξύ τους να γνωρίζουν εξαρχής τους κωδικούς των άλλων συμμαθητών τους και στο πλαίσιο των πειραγμάτων, ο ένας να καταθέτει μηχανογραφικό για λογαριασμό του άλλου. Έτσι όταν ένας μαθητής προσπάθησε να καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο μέσω διαδικτύου, το υπουργείο Παιδείας του κλείδωνε τον λογαριασμό, γιατί υπήρχε άλλη κατάθεση με τα ίδια στοιχεία.

Για το θέμα έχουν υπάρξει ήδη μέχρι στιγμής 4 καταγγελίες για πλαστές δηλώσεις μηχανογραφικών δελτίων συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εις βάρος δύο ελλήνων ηλικίας 50 και 55 ετών για πλαστογραφία και απάτη με υπολογιστή.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του NewsIt οι δύο άνθρωποι αυτοί ουδεμία ευθύνη φέρουν για το περιστατικό, απλά τα παιδιά τους φέρονται να έκαναν πλάκα σε συμμαθητές τους και να κατάθεσαν αντί για αυτούς μηχανογραφικά, αλλά το έκαναν από τον υπολογιστή του μπαμπά τους. Και έτσι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισε το στίγμα αυτών των δύο υπολογιστών που οι ιδιοκτήτες είναι οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι.

Για την υπόθεση αυτή υπεβλήθη, προ ημερών, έγκληση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από δύο 18χρονους ημεδαπούς, τελειόφοιτους Λυκείου, που διαμένουν στην Αθήνα. Ειδικότερα, οι δύο 18χρονοι κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν να υποβάλλουν μηχανογραφικά δελτία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, γιατί άγνωστα άτομα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους, είχαν ήδη υποβάλλει πλαστά μηχανογραφικά δελτία, με αποτέλεσμα οι κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα να «κλειδωθούν».

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δύο ημεδαπών θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Newsit

Τέλος οι χειρόγραφες συνταγές από τους γιατρούς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη του να μην υπογράφουν από την προσεχή Δευτέρα 9 Ιουλίου καμία χειρόγραφη συνταγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: ............

"Έπειτα από την από 05.07.2012 ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με την αναστολή οιασδήποτε χειρόγραφης συνταγογράφησης από όλους τους ιατρούς, η πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τα μέλη του είναι να μην προβαίνουν από την Δευτέρα 09.07.2012 σε χειρόγραφες συνταγογραφήσεις ακόμα και στην περίπτωση που το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάσει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο ιατρικός κόσμος έχει φτάσει στα όρια των αντοχών του. Ο ΙΣΑ κατέβαλλε αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου να ανακληθεί άμεσα η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ3Γ/ΓΠ 5547/30.05.2012 υπουργική απόφαση που ορίζει επιβολή προστίμου ύψους 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή από τους γιατρούς, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2012, χωρίς δυστυχώς έως σήμερα να λάβει κάποια ανταπόκριση.

Καλούμε όλα τα μέλη μας όπως συμμορφωθούν με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ του ΙΣΑ.

Ζητούμε την κατανόηση των ασθενών".

difernews

Επίθεση σε πρωτοκλασάτους από Βενιζέλο

Νέα σφοδρή επίθεση προς τους κορυφαίους εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην δευτερολογία του, κλείνοντας τις εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων είπε τα εξής:.......

"Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με εσάς έδειξε σήμερα ότι το μέλλον του ανήκει.

Η εναρκτήρια Συνδιάσκεψη συνέπεσε χρονικά με την πρώτη Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ του 1977.

Μετά από 35 χρόνια θα αναλάβουμε τις ίδιες πρωτοβουλίες

Εσείς οι ίδιοι εγγυάστε την αυτοοργάνωση. Το δεύτερο μήνυμα μας λέει πως η ανασύσταση είναι υπαρξιακή ανάγκη της παράταξης.

Όλοι περιμένουν ριζικές αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ.

Οι αλλαγές θα γίνουν από τους πολίτες.

Νέα απλά οργανωτικά σχήματα θα προκύψουν από την αυτοοργάνωση.

Η ανασύσταση γίνεται αντιληπτή ως επιστροφή προς την κοινωνία.

Σήμερα είπατε όχι σε όσους παρασιτούν πολιτικά εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Σε όσους αναπαράγουν γκρίνια, μιζέρια, που συνηθίζουν να τονίζουν τον προσωπικό τους ρόλο χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι έχουν αλλάξει τα πάντα.

Όποιοι νιώθουν ότι ανήκουν στην παράταξη, αυτοργανώνονται.

Ρεύμα είναι η Αριστερή Πρωτοβουλία, δεν είναι οι μικρές και ευκαιριακές παρέες!

Αρχίζουμε από τώρα να φτιάχνουμε το αυθεντικό μητρώο του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα ξανασυναντηθήκαμε και αυτό είναι «σπαθί».

Βγαίνω πολύ πιο αισιόδοξος από τα όσα είπαμε σήμερα. Διαμορφώσαμε τον πιο καλό οιωνό για το μέλλον της παράταξης.

Αύριο το πρωί με την τρόικα θα παρουσιάσω την εθνική στρατηγική. Θα μιλήσω του εξ’ ονόματος του Ελληνικού Έθνους..."

Apospasma.gr

ΣΧΟΛΙΟ
Εξ ονόματος τίνος θα μιλήσεις Βαγγέλη;;;; Εχεις αντιληφθεί άνθρωπε ότι στις εκλογές πήρες μόνο 13%;
Εξ ονόματος ποιών θα μιλήσεις; Ουτε εξ ονόματος σου δεν μπορείς να μιλήσεις. Οχι του Ελληνικού λαού.

Προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία κατά των Πολυτέκνων

ΜΟΝΟ εμπάθεια μπορεί να περιέχει μίσος κατά των πολύτεκνων οικογενειών και των υπολοίπων ευπαθών ομάδων της Ελληνικής κοινωνίας, τέτοιου είδους άρθρα. Η αναφορά μας σε άρθρο που είδε την δημοσιότητα στην εφ. Βραδυνή 06/Ιουλ/2012. ΣΗΜΕΡΑ κάποιοι ανακάλυψαν όσα επί εδώ και ενα χρόνο οι πολύτεκνοι κραυγάζουν για νομοθετήματα εκτρώματα.

Όχι μόνο τα ανακάλυψαν σήμερα, αλλά επαίρονται κιόλας για το... "Μέγα σκάνδαλο" που "ξεσκέπασαν". Είναι "απορίας άξιον" όμως το γιατί; Όχι το γιατί το "ανακάλυψαν" τώρα, αλλά γιατί επέλεξαν την συγκεκριμένη στιγμή, όπως επίσης και το ήφος του δημοσιεύματος, (λες και οι πολύτεκνοι επέβαλαν και νομοθετήθηκε αυτό το έκτρωμα) που διαβάλλει ό,τι πιό υγειές έχει μιά κοινωνία - ειδικά η Ελληνική κοινωνία - την πολύτεκνη οικογένεια.

Δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία για ανάλογες περιπτώσεις. Για ...........

περιπτώσεις που "θάφτηκαν" με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με την επί δεκαετίες κατασπατάληση του εθνικού πλούτου. Τον πλούτο όμως, που προέρχεται από τα παιδιά για το μέλλον αυτού του τόπου, προσπαθούν να τον διαβάλουν με τον χειρότερο τρόπο. Παρουσιάζονται στο δημοσίευμα - εμβόλημα - περιστατικά, που πιθανόν να είναι αξιόποινα, ώστε να "στηριχθεί λογικά" η επιχειρηματολογία του άρθρου, ενώ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ το άρθρο αποφεύγει να αναφερθεί στην νομική και ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ προστασία των πολυτέκνων. Λέμε συνειδητά, γιατί δεν νοείται δημοσιογράφος σε έγκριτη και σοβαρή εφημερίδα δεν γνωρίζει. Κι άν δεν γνώριζε θα μπορούσε να ρωτήσει και να μάθει.

Βεβαίως δόθηκε τεκμηριωμένη απάντηση από την Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας) αλλά η αγανάκτηση δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Η οργή για τη σπίλωση των πολύτεκνων οικογενειών έχει υπερβεί τα όρια. Το 'χουμε ξαναπεί: εκτός από το νόμιμο, υπάρχει και το ήθικο, και τα ηθικά όρια κάποιοι τα έχουν ξεπεράσει αρκετά.

Το πρώτο «έξυπνο» ελληνικό Smartphone [ VIDEO ]


Τρανό παράδειγμα το πρώτο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ελληνικής προέλευσης...

Δείτε το βίντεο:
Αφορολόγητο στα 8.000 ευρώ και μείωση στον ΦΠΑ εστίασης, θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

«Η αύξηση του αφορολόγητου στις 8.000 είναι στο κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας και θα επαναληφθεί από τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα αναφερθεί και στη μείωση του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις εστίασης» δήλωσε, στον ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Ν. Τσούκαλης.

Στις 7 το απόγευμα αρχίζει στην ..........

Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Σαμαρά.

Η διαδικασία θα αρχίσει με την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, για να ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής με τη διεξαγωγή φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας.

ΚΕΡΔΟΣ

Χωρίς σήματα τα τέλη κυκλοφορίας [ VIDEO ]

Σχέδιο για κατάργηση των σημάτων των τελών κυκλοφορίες επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών καθώς το κόστος τους φτάνει τα 80 εκατ. ευρώ.

Το κόστος για τα αυτοκόλλητα σήματα των τελών κυκλοφορίας που τοποθετούνταν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων και τις μοτοσικλέτες, καθώς και τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό απαγορευτικό πλέον για τη χώρα.

Σύμφωνα με σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.......

καταργείται πλέον το σύστημα της ειδοποίησης και τις παραλαβής των σημάτων, αφού εκτός από το μεγάλο κόστος, έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλά κρούσματα παράνομης τοποθέτησης αυτοκόλλητου σήματος σε οχήματα που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη.

Με το νέο σύστημα οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων θα πηγαίνουν στην τράπεζα με τη φορολογική τους δήλωση αλλά και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους ώστε οι υπάλληλοι να μη χρειάζεται να βεβαιώσουν ούτε τους φορολογήσιμους ίππους αν πρόκειται για παλιό ΙΧ ούτε τις εκπομπές ρύπων αν είναι καινούργιο και θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία.

Πως «έκλεβαν» σήματα οι ιδιοκτήτες Ι.Χ.

Κάποιος που έχει δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα κατέβαλε τα τέλη για το όχημα που είχε το μικρότερο κινητήρα ή τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και για το άλλο δεν έπαιρνε. Μετά από 20 μέρες πήγαινε στην εφορία με την απόδειξη καταβολής των Τελών του ΙΧ και υποστήριζε πως καταστράφηκε το παρμπρίζ όπου είχε βάλει το αυτοκόλλητο. Ετσι έπαιρνε καινούργιο μόνο με 3 ευρώ και το τοποθετούσε στο όχημα που δεν είχε πληρώσει τα τέλη!Πρώτο Θέμα

Καλαμάτα Καλοκαίρι 2012
ΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΣΕΓΕΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Πριν 2 χρόνια ανακοινώθηκε η πρόθεση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να τροποποιηθεί το νομικό καθεστώς που διέπει τους συνεταιρισμούς , εφόσον έχουν πλέον απαξιωθεί από διαφόρους λόγους με πιο σημαντικό αυτόν της κομματικοποίησης, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στον ιδρυτικό τους σκοπό.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δεν χωρούν αμφισβήτησης :......

Κάτω από το 10% των ελληνικών αγροτικών προϊόντων διακινούνται μέσω των συνεταιρισμών, ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. φτάνουν και το 90%.

Αναλύθηκε τότε η αναγκαιότητα για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, της εξυγίανσης των συνεταιρισμών και ανακοινώθηκαν σοβαρές τροποποιήσεις στον νόμο 2945./2001, όπως –τη συμμετοχή στα Δ.Σ.. αποκλειστικά επαγγελματιών αγροτών που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων – κίνητρα για την συμμετοχή του αγροτικού κόσμου – άρθρα εξυγίανσης , με στόχο εάν ήταν δυνατόν, όλος ο νομός ένας συνεταιρισμός , καθολική συμμετοχή από την βάση.

Aυτό που ως τώρα έγινε είναι ότι το υπουργείο νικήθηκε κατά κράτος στην κυριολεξία, ενώ υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν αναδρομικά 3ετίας 1.200.000 € από τον ΕΛΓΑ αγροτών στη ΓΕΣΑΣΕ.

(Ποιος ξέρει τι είναι η ΓΕΣΑΣΕ;).

Όσο για εμάς τους αγρότες που πιστεύουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει το ρόλο που μπορούν και πρέπει να έχουν οι συνεταιρισμοί και πόσο πίσω έχουν μείνει, πληρώνουμε σήμερα τη νύφη.

Η αντίδραση από το σύστημα ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν άμεση και συνεχώς αυξανόμενη. Ξεκίνησε με δηλώσεις στον τύπο ότι θα ρίξουν τον νόμο στην πράξη και συνεχίστηκε με χαρακτηριστικά παραδείγματα την παραίτηση του προέδρου της Οργάνωσης από μέλος του κόμματος του, την προσφυγή περί αντισυνταγματικότητας του νoμου.

Το μοναδικό ζήτημα κατά την γνώμη μας ήταν ότι ταράχτηκαν τα λιμνάζοντα ύδατα και πως αμφισβητήθηκε το κατεστημένο τους.

Το τελευταίο που έκαναν ήταν η τακτική τους να εκμεταλλευτούν το κενό που υπήρξε με τις εθνικές εκλογές αλλά και με την υπηρεσιακή κυβέρνηση που άργησε να δώσει παράταση και στην εκπνοή της προθεσμίας που έδινε ο νόμος αποφάσισαν να προχωρήσουν σε εκλογές με συνοπτικές διαδικασίες. Μετά από αυτά όλοι εμείς, κοινωνία, αγρότες, κομματικοί μηχανισμοί, γίναμε πιόνια τους.

Άξιο τέκνο και γραμματέας αυτού του συστήματος ο απελθών πρόεδρος της ΕΑΣ Μεσσηνίας. Όχι ότι σκέφτηκε ο ίδιος όλα αυτά, αλλά γιατί έχει εμπιστοσύνη πως ξέρουν τι κάνουν για να μην αλλάξει τίποτα.

Χωρίς λοιπόν τους απολογισμούς που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Χωρίς ενημερώσεις στους αγρότες –γιατί για αυτούς πρόκειται. Χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς να πούμε τι θέλουμε και τι οραματιζόμαστε, χωρίς να λέμε πως θα το πετύχουμε.

Άνοιξαν οι εγγραφές για συγχωνεύσεις συνεταιρισμών – σφραγίδων που σε κάποιες περιπτώσεις είχαν να λειτουργήσουν από το 1960 – χωρίς διαδικασίες αυξημένης πλειοψηφίας και χωρίς να πληρώσουν την μερίδα τους, όπως ορίζει ο νόμος- αλλά καλυπτόμενοι από την περιουσία τους όπως μας δήλωσαν παραπάνω από 3 σύμβουλοι.

Άνοιξαν τις εγγραφές για φυσικά πρόσωπα από 07-06-2012 (τότε έγινε η αναγγελία από τις εφημερίδες) ως την 11-06-2012, 5 ημέρες δηλαδή, ενώ μεσολαβούσε και Σαββατοκύριακο και ο σκοπός ήταν όχι να γραφτούμε οι πολλοί αλλά να κοπούμε κιόλας.

Θύμα αυτής της λογικής είναι και ο συντάκτης του παρόντος κειμένου.

«Υπέστην « και την «τιμή» ενώ είχα εγγραφεί κανονικά να καλεστεί εκπρόθεσμα έκτακτο ΔΣ μετά την λήξη των εγγραφών, όπου αποφασίστηκαν νέοι όροι εγγραφής, με αποτέλεσμα 8 φυσικά πρόσωπα να μην θεωρούνται μέλη, παρά το ότι είχαν αγοράσει την συνεταιριστική μερίδα τους.

Η συνεταιριστική μερίδα όπως είχε ανακοινώσει ο τότε σύμβουλος κ. Καμαρινός λίγο πριν αρχίσει η διαδικασία, είχε καθοριστεί να καταβάλλεται σε δόσεις (100€το χρόνο – για 3 χρόνια) και χωρίς να τον διαψεύσει η διοίκηση. Όταν όμως ο κόσμος πήγαινε να γραφτεί τους ζητούσαν 300€ εφ’ άπαξ, με αποτέλεσμα όσοι ήθελαν να γραφτούν να φεύγουν άπρακτοι.

Σκοπός ήταν ένα μικρό και διαχειρίσιμο εκλογικό σώμα, που θα τους επανεκλέξει και όπως ισχυρίστηκε ο νομικός σύμβουλος του ΔΣ κωλύονται νομικά και στις αρχαιρεσίες για την μόνιμη διοίκηση, να έχουν ψήφο μόνο τα ιδρυτικά μέλη ακόμα και αν οι εγγραφές άρχιζαν αύριο.

Κάτι που δεν συμμερίζεται ο επόπτης του ΥΠΑΑΤ, όπως και ο δικός μας δικηγόρος.

Εύκολα καταλαβαίνει ο αναγνώστης τα νομικά κενά που παρουσιάζονται και πως εύκολα μπορεί να προσβληθούν.

Το να βάλει κανείς όμως τον νέο συνεταιρισμό σε δικαστικές περιπέτειες, ίσως και να αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα, εμείς πάντως δεν θα το κάνουμε.

Το να γράψουμε 100 άτομα και να πάρουμε την Συνέλευση, μια συνέλευση που τώρα αποτελείται από 100 ανομοιογενή μέλη και με διαφορετικά μεταξύ τους συμφέροντα, παλεύεται.

Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν ο ασθενής θα ζήσει

Αν δηλαδή η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι η μαζική εγγραφή μελών. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι κρατικοί και η περιουσία τους δεν είναι του δημοσίου αλλά των αγροτών εμάς και των πατεράδων μας.

Καλούμε λοιπόν την προσωρινή διοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συνειδητοποιήσει πως εδώ γράφεται ιστορία.

Να ανοίξει τις εγγραφές μελών με 100 € τον χρόνο για τρία χρόνια και πάλι πολύ είναι. Θα μπορούσε να βρεθεί και άλλος τρόπος να δώσουν στον αγροτικό κόσμο το αναφαίρετο δικαίωμα του στις εκλογές και στο συνεταιρίζεσθαι. Δεσμεύονται από 3500 ελαιοπαραγωγούς που έχουν φάκελο με την ομάδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Δεσμεύονται για 1500 παραγωγούς που είναι στην ομάδα της σταφίδας. Οι 2 αυτές ομάδες εάν δεν είναι μέλη θα έχουν απώλεια εισοδήματος.

Δεσμεύονται με τους 50000 ελαιοπαραγωγούς που πλήρωσαν 30 € για διατήρηση αρχείου .

Σε διαφορετική περίπτωση η διακίνηση προϊόντων με ζητούμενο την παρέμβαση στην αγορά και η προμήθεια εφοδίων θα γίνεται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Στο ταξίδι μας στην Ισπανία είδαμε να γίνεται η προμήθεια εφοδίων από την κορυφαία συνεταιριστική τους οργάνωση και στην συνέχεια να διανέμονται στους κατά τόπους συνεταιρισμούς, τους εξασφάλισε 40% μείωση κόστους. Εδώ έχουμε άλλη τιμή στο συνεταιριστικό κατάστημα Γαργαλιάνων άλλη στα Φιλιατρά άλλη στην Κυπαρισσία και αυτό γιατί ο γεωπόνος του κάθε μαγαζιού παραγγέλλει μόνο για το δικό του.

Μήπως, λέω, στην ιστορία με τους συνεταιρισμούς βλέπουμε ομοιότητες με την κατάσταση στην χώρα μας. Μήπως λέω έρθει ένα μνημόνιο για τον αγροτικό συνεταιρισμό Μεσσηνίας που θα λέγεται σχέδιό εξυγίανσης με μέτρα όπως το κλείσιμό των καταστημάτων και συρρίκνωσης της δραστηριότητας της οργάνωσης. Μήπως λέω τελικά δεν πιάσουμε τους στόχους του σχεδίου και οδηγηθούμε όπως ορίζει ο νόμος μετά από 3 χρόνια σε εκκαθάριση, που σημαίνει πτώχευση. Μήπως, έτσι και όλοι μαζί οδηγούμε την χώρα μας στην χρεοκοπία ; Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.

Εκ μέρους του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 6ης Ιουλίου 2012

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.


Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων για την επιστροφή ΦΠΑ

Είναι γνωστό ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος (δηλ αυτοί που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία επομένως οι περισσότεροι) δικαιούνται επιστροφή από το Δημόσιο του Φ.Π.Α που έχουν καταβάλει για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους.

Με τον ν 3943/2011 προβλέφθηκε ο ............

συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο με απαιτήσεις των φορολογούμενων κατά του Δημοσίου. Μέχρι εδώ το πράγμα πάει καλά. Ωστόσο με την εγκύκλιο με αρ 1022/21-1-2012 το Υπουργείο οικονομικών δίνει οδηγίες στις Δ.Ο.Υ να προβαίνουν σε συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών ακόμα και αν αυτές δεν είναι ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ και επίσης ακόμα και αν αυτές ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ με δικαστική απόφαση, με κάθε απαίτηση ιδιώτη προς το Δημόσιο ( π.χ. απαίτηση από Φ.Π.Α)

Η άνω εγκύκλιος είναι εντελώς αντίθετη με κάθε έννοια δικαίου γιατί: Κάθε αγρότης προσδοκά στην συμπλήρωση του εισοδήματός του με την επιστροφή του Φ.Π.Α. η παρακράτηση του οποίου για οφειλές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα λήξει είναι απαράδεκτη, γιατί καθένας συνετός άνθρωπος κάνει τον οικογενειακό προγραμματισμό του με βάση τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του, σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο.

Όταν λοιπόν στις σημερινές αντίξοες συνθήκες το κράτος απαιτεί την προκαταβολική είσπραξη των οφειλών από τους αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχιας, αυτό αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της ανάλγητης πολιτικής που ασκείται σε βάρος του λαού τα τελευταία χρόνια .

Η άνω εγκύκλιος θα πρέπει να καταργηθεί και ο συμψηφισμός θα πρέπει να περιορίζεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Διαφορετικά είναι αυτονόητο ότι το ίδιο το κράτος ωθεί με την πολιτική του, τους πολίτες στην μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, γιατί θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ ανόητος να καταβάλει τις δόσεις του εμπρόθεσμα, όταν γνωρίζει ότι το ίδιο το Δημόσιο παρά τη συνέπειά του θα του κρατήσει και τις μελλοντικά οφειλόμενες δόσεις. Επομένως, εφόσον συνεχίσει να ισχύει η άνω απαράδεκτη εγκύκλιος, η μόνη συνετή τακτική είναι, οι έχοντες απαίτηση από το Δημόσιο να μη καταβάλουν τις οφειλές τους σε αυτό έτσι ώστε ο συμψηφισμός να γίνει για τις ληγμένες δόσεις των χρεών του και όχι για μελλοντικές.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛ . ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ

Δεκτές από τα φαρμακεία οι παλιές συνταγές

Δεκτές θα γίνονται από τα φαρμακεία οι συνταγές, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών και για τις οποίες έχει παρέλθει το, εκ του νόμου, οριζόμενο πενθήμερο, με χειρόγραφη διόρθωση της ημερομηνίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής είχε ..........

απευθύνει σχετικό αίτημα προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκλεισε νέο προπονητή η Εράνη τον Θοδωρή Ανδριόπουλο

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο

Παρελθόν για την εράνη αποτελεί εδώ και μερικές μέρες ο Νίκος Κακαλέτρης.
Η Νέα διοίκηση όπου εξελέγη από τις πρόσφατες εκλογές στην Εράνη έδειξε ότι δεν θα αφήσει την ομάδα στην τύχη της και θα παλέψουν για ότι καλύτερο μπορούν να πετύχουν την νέα αγωνιστική χρονιά στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής.

Η νέα διοίκηση λοιπόν κινούμενη νωρίς ήρθε σε συμφωνία με την Ηλειό τεχνικό Θοδωρή Ανδριόπουλο όπου και συμφώνησαν να αναλάβει πλήρως την Εράνη την νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο Θοδωρής Ανδριόπουλος ξέρει καλά την ομάδα.

Γνωρίζει το έμψυχο δυναμικό της καθώς την ...........

πρό προηγούμενη περίοδο είχε αναλάβει την Εράνη περίπου στο μέσον της περιόδου και κατάφερε με την εμπειρία του και με τις γνώσεις του να βοηθήσει την Εράνη να πετύχει τον στόχο της που δεν ήταν άλλος από την παραμονή της ομάδας στην Δ Εθνική κατηγορία.

«Μας περιμένουν δύσκολα…χρόνια!»

Άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Καλή επιτυχία στον νέο Υπουργό οικονομικών κ Γιάννη Στουρνάρα και μαζί ένα ΒΡΟΝΤΕΡΟ, εκ μέρους μου, «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» καθότι μετά την ορκωμοσία του σήμερα Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο δήλωσε, μεταξύ άλλων:
«μας περιμένουν δύσκολα…χρόνια!»

Το προσωπικό μου «ευχαριστώ» στον εκλεκτό ............

συνάδελφο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών το καταθέτω δημοσίως διότι όταν εγώ έλεγα στους φίλους των πρωινών και άλλων ραδιο-τηλεοπτικών εκπομπών το καλοκαίρι του 2010 ότι μπήκαμε σε σκληρή περιπέτεια, ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς και μας περιμένουν δύσκολα χρόνια αντιμετωπίστηκα ως «απαισιόδοξος» ως «Κασσάνδρα» για να μην πω «…καταστροφολόγος»…

Στη συνέχεια εγώ ορκίστηκα να μην με δείτε ποτέ ξανά στην ελληνική Ti-Bι όπως και έγινε και συνεχίζει να γίνεται…
Το τι περνάμε ως Λαός και Έθνος επί 2 χρόνια ΟΛΟΙ το ξέρουμε!..
Αλλά να μας λέει ο νέο-ορκισθείς Υπουργός Ιούλιο του 2012 ότι «μας περιμένουν δύσκολα…χρόνια» είναι «γλυκιά» και μαζί πολύ ΠΙΚΡΗ δικαίωση...
Κουράγιο, αδέλφια, για να αντέξουμε!…

Τρείς Διμηνίτες ναυαγοσώστες προσλαμβάνει ο Δήμος Τριφυλίας

Τρείς διμηνίτες με την ειδικότητα ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ προσέλαβε ο Δήμος Τριφυλίας.
Η σύμβαση θα καλύψει το χρονικό διάστημα από 05/07/2012 έως 04/09/2012.
Η Δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους Κ.Α:15.6041.02 και Κ.Α:15.6054.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας.

Μετα το πέρας της 4/9 η λύση της ..............

σύμβασης είναι αυτοδίκαια χωρίς καμιά άλλη παράταση και απαίτηση από αυτή.

Τα ονόματα των προσλαμβανομένων ναυαγοσωστών είναι:

1. ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ γεννημένος στις 07/04/1993
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ γεννημένη στις 15/09/1987
3. ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ γεννημένη στις 24/05/1992

Τριφυλία Οι δημότες πληρώνουν, ο Δήμος χρωστά τα πολιτιστικά

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο Δήμο Τριφυλίας, που, από τη μια, προβληματίζουν έντονα τους φορολογούμενους δημότες και, από την άλλη, τους οργίζουν για τη διαχείριση του δημοτικού χρήματος!

Μάλιστα, πολλοί σε συζητήσεις τους κάνουν λόγο για πλήρη ανικανότητα διαχείρισης, διοικητικής και οικονομικής, καθώς και για απόλυτη διάλυση των υπηρεσιών!

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, .........

κατά τη διάρκεια της ταραχώδους και επεισοδιακής συζήτησης του θέματος για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Βιβή Παντελάκη, ανέφερε πως το πολιτιστικό τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τους δημότες και είναι ανταποδοτικό, ανέρχεται σε 170.000 ευρώ περίπου. Από αυτά, εισπράττονται 90.000 ευρώ από τη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, 50.000 ευρώ από τη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων και 30.000 ευρώ από τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών! Χρεώνεται, δε, στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Σαμπαζιώτης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων, είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος χρωστά ακόμα τις περυσινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναφέροντας ως αιτία – δικαιολογία ότι καθυστέρησαν να σταλούν οι λογαριασμοί του νερού στους δημότες και δεν εισπράχθηκαν εγκαίρως τα χρήματα από το πολιτιστικό τέλος.

Δεκαεννέα μήνες τώρα, από τη λειτουργία του Δήμου Τριφυλίας, δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα οι λογαριασμοί νερού του 2011; Είναι δυνατόν; Αδιανόητο μου φαίνεται! Και εντάξει για τους λογαριασμούς του πρώτου εξαμήνου του 2012 που διανύουμε, μα ούτε καν οι περυσινοί λογαριασμοί δεν έχουν πληρωθεί; Δε δουλεύει τίποτα, πια, στο Δήμο; Έχουν όλα διαλυθεί; Όλες οι υπηρεσίες είναι διαλυμένες;
Αξίζει να σημειωθεί πως, επειδή διαπιστώθηκε υστέρηση εσόδων, από οφειλές, με απόφαση και υπογραφή δημάρχου έχει οριστεί δημοτική σύμβουλος, η Μαρία Πανουσοπούλου, εντεταλμένη για τα έσοδα, που θα συνεπικουρεί και θα συντονίζει τις οικονομικές υπηρεσίες, συνεργαζόμενη με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, το δήμαρχο και τους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών!

Έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό ή ο ορισμός της εντεταλμένης συμβούλου έγινε έτσι για να γίνει, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις και εισηγήσεις της, αν έχουν κατατεθεί τέτοιες;
Μετά από σχετική έρευνα που κάναμε στο «Θ» και σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφέραμε και συγκεντρώσαμε, ενδεικτικά αναφέρω:
Πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού Δήμου Φιλιατρών - «Εράνια 2010», Παρασκευή 12 Αυγούστου 2010, Συναυλία – Λαϊκό πρόγραμμα από τον Κώστα Μακεδόνα και τους συνεργάτες του στο πάρκο της Βλαχέρνας. Δεν πληρώθηκε από το Δήμο Φιλιατρών (προ «Καλλικράτη») και ακόμα ο νέος Δήμος Τριφυλίας χρωστά τις οφειλές του Δήμου Φιλιατρών, ύψους 18.000 ευρώ!
Γιορτή Καρπουζιού 2011 στον Αγρίλη - Συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 και ένα χρόνο μετά, ακόμα ο Δήμος Τριφυλίας χρωστά για τη συναυλία αυτή περίπου 8.000 ευρώ!
«Βλαχέρνια 2011» στα Φιλιατρά και ένα χρόνο μετά, ακόμα ο Δήμος Τριφυλίας χρωστά σε εστιατόριο στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών 2.300 ευρώ!
Θέατρο Σκιών Α. Αθανασίου, που έδωσε παραστάσεις προηγούμενες χρονιές, και ακόμα ο Δήμος Τριφυλίας τού χρωστά 3.600 ευρώ περίπου!
Κλόουν και ξυλοπόδαροι στο Καρναβάλι των Φούληδων 2011 στα Φιλιατρά. Ενάμιση χρόνο περίπου μετά, ο Δήμος τούς χρωστά γύρω στα 1.800 ευρώ! Μόνο αυτές οι οφειλές, από το πρώην Δήμο Φιλιατρών και το Δήμο Τριφυλίας, αγγίζουν τα 34.000 ευρώ (33.700 ευρώ συγκεκριμένα)!

Όπως ελέχθη στην τελευταία συνεδρίαση, το ύψος των περυσινών εκδηλώσεων ήταν περίπου 55.000 ευρώ. 34.000 είναι οι οφειλές μόνο των εκδηλώσεων που καταφέραμε να πληροφορηθούμε. Αντιλαμβάνεται κανείς, μετά από αυτά, το μπάχαλο που επικρατεί στα οικονομικά του Δήμου, τη διαχείριση του δημοτικού χρήματος και τη διοίκηση των υπηρεσιών, όπως και στον έλεγχο και την εποπτεία αυτών!
Με την ευκαιρία αυτή, μήπως μπορούν επισήμως, αρμοδίως και δημοσίως να απαντήσουν από το Δήμο στα εύλογα και επίμονα ερωτήματα των δημοτών για το πολιτιστικό τέλος:

1. Πόσα χρήματα εισέπραξε ο Δήμος Τριφυλίας το 2011 από την ύδρευση στις Δημοτικές Ενότητες Φιλιατρών και Γαργαλιάνων;
2. Πόσα χρήματα εισέπραξε η ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας το 2011 από την ύδρευση στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας;
3. Πόσα χρήματα εισέπραξε ο Δήμος Τριφυλίας από το πολιτιστικό τέλος, αναλυτικά ανά Δημοτική Ενότητα (Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας);
4. Πόσες είναι οι παροχές ύδρευσης στις οποίες χρεώνεται και το πολιτιστικό τέλος, αναλυτικά ανά Δημοτική Ενότητα (Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας);
5. Η ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας έχει αποδώσει στο Δήμο Τριφυλίας το πολιτιστικό τέλος που εισπράττει για λογαριασμό του από τη Δ.Ε. Κυπαρισσίας;
6. Και τελικά, εισπράττεται ή δεν εισπράττεται πολιτιστικό τέλος και αν εισπράττεται, ποιοι είναι αυτοί και από ποια Δημοτική Ενότητα που πληρώνουν, ενώ οι άλλοι δεν πληρώνουν; Για να ξέρουν και οι πολίτες τι γίνεται και πώς λειτουργεί ο Δήμος Τριφυλίας!

Του Ηλία Γιαννόπουλου - Θάρρος

Υπάλληλοι βουλής κατά Δημοσιογράφων.

Πολεμικό είναι το κλίμα στους διαδρόμους της Βουλής από νωρίς το πρωί, αφού υπάλληλοι στρέφονται εναντίον των δημοσιογράφων, ενώ κάποιοι από αυτούς διαπληκτίζονται και μεταξύ τους. Αφορμή για τις αντιπαραθέσεις αποτελεί η χθεσινή αποκάλυψη ότι οι υπάλληλοι της Βουλής ζήτησαν να τους καταβληθεί κανονικά το εκλογικό επίδομα, 4.000 ευρώ, για τους δύο μήνες που το Κοινοβούλιο ήταν κλειστό.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής .......

Βύρων Πολύδωρας, επικαλούμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπέγραψε απόφαση με την οποία θα χορηγούνταν στους 1.200 περίπου υπαλλήλους της Βουλής εκλογικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ. Η αποκάλυψη της προκλητικής απόφασης προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επικοινώνησε με τον νέο πρόεδρο της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ζητώντας του να ακυρώσει την καταβολή του επιδόματος, η οποία θα γινόταν σήμερα.

«Είστε ικανοποιημένοι τώρα;» λένε με ειρωνικό ύφος οι πιο ευγενικοί από τους υπαλλήλους της Βουλής απευθυνόμενοι στους δημοσιογράφους. Κάποιοι προχωράνε και ένα βήμα παραπέρα φωνάζοντας και εξαπολύοντας μύδρους κατά των δημοσιογράφων που συναντούν στους διαδρόμους της Βουλής επειδή εξαιτίας της αποκάλυψης τελικά το επίδομα δεν καταβλήθηκε. «Αυτό που έγινε χθες ήταν αλητεία» ακούστηκε να λέει κάποιος υπάλληλος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο σε έντονο ύφος.

Την ίδια ώρα, έντονοι είναι οι διαξιφισμοί και ανάμεσα στους ίδιους τους υπαλλήλους. Κάποιοι από αυτούς τονίζουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα και ότι το θέμα το κανόνισαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής με κάποιους εκπροσώπους τους, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το επίδομα δεν έπρεπε να έχει ζητηθεί καθώς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα ήταν προκλητικό. «Εγώ τους είχα προειδοποιήσει ότι θα φτάναμε εδώ», ακούστηκε να λέει άλλος υπάλληλος.

Αυτή την ώρα συνεδριάζει το ΔΣ των υπαλλήλων της Βουλής για το θέμα και ενδέχεται να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση.

real.gr

«Κόβει» το Μαξίμου το «μπόνους» Πολύδωρα στους υπαλλήλους της Βουλής

Ακαριαία αντανακλαστικά επέδειξε το Μέγαρο Μαξίμου στην αποκάλυψη χορήγησης προκλητικού μετεκλογικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ σε κάθε υπάλληλο της Βουλής, καθώς ο νέος πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι θα ακυρωθεί η σχετική απόφαση.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ............

αποτελεί στην ουσία το πρώτο «γαλάζιο φάλτσο», καθώς φέρει την υπογραφή του απερχόμενου προέδρου του Κοινοβουλίου, Βύρωνα Πολύδωρα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο κ. Πολύδωρας υπέγραψε την απόφαση, λίγα εικοσιτετράωρα πριν αποχωρήσει από το προεδρείο και όταν ήδη γνώριζε ότι το κόμμα του αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Πάντως, η αποκάλυψη του προκλητικού επιδόματος και κυρίως η απόφαση της κυβέρνησης να το «παγώσει», φαίνεται πως έχει εξοργίσει τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κατηγορούν τους δημοσιογράφους για «επιχείρηση στοχοποίησής τους».

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι μια μερίδα των υπαλλήλων είχε διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη απαίτηση και είχε επισημάνει προς το προεδρείο του Συλλόγου τους πως, «την ώρα που η κοινωνία στενάζει από τις περικοπές, εμείς δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε χιλιάρικα. Θα μας πάρουν με τις πέτρες». Εισήγηση που, όπως φάνηκε, δεν έγινε αποδεκτή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση, κάθε υπάλληλος του Κοινοβουλίου θα λάμβανε, μαζί με το μηνιαίο μισθό, 1.000 ευρώ έξτρα. Μάλιστα, ο κ.Πολύδωρας, ερωτώμενος σχετικά, απάντησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά πρόκληση, καθώς έδωσε μεν το επίδομα, αλλά «κουρεμένο» κατά 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι πρώτη η κυρία Αννα Ψαρούδα Μπενάκη είχε «θεσπίσει» την χορήγησή του και ως «εθιμικό δίκαιο» το εφάρμοσαν όλοι οι μετέπειτα πρόεδροι.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο «κρυφό» προνόμιο προβλέπει 2.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο ως επίδομα για τον φόρτο εργασίας που παρατηρείται μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας; Ορισμένοι από τους περίπου 1.300 υπάλληλους της Βουλής καλούνται να καταγράψουν τη νέα σύνθεση της Ολομέλειας! Για τη συγκεκριμένη εργασία μοιράζονται 2.000 ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους!

Υπό αυτά τα δεδομένα, αντιπροσωπεία των υπαλλήλων της Βουλής επισκέφθηκαν τον κ. Πολύδωρα, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του και του ζήτησαν την καταβολή του επιδόματος. Συνολικά ζήτησαν 4.000 ευρώ για κάθε έναν για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις Μαΐου και Ιουνίου. Ο Πολύδωρας τους απάντησε ότι αυτό που μπορεί να κάνει είναι να τους δώσει το επίδομα, «κουρεμένο» όμως κατά 75%.

Πρώτο Θέμα

Μεσσηνία: Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια για τα κουνούπια.

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συσκέψεων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ» του Διοικητηρίου (4ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2012, με πεδίο εφαρμογής Δήμους της ..........

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Παν. Αλευρά και με τη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και εκπροσώπων των Δήμων.

Τοποθετήσεις καθηγητών στα σχολεία της Μεσσηνίας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Απόφαση για την τοποθέτηση ή μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99 έλαβε η περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Τα ονόματα των καθηγητών που τοποθετούνται στα σχολεία της Μεσσηνίας είναι:

Διαβάστε ολόκληρη της απόφαση που ακολουθεί.

Ιθαγένεια και νόμος Ραγκούση διχάζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ

Ο νόμος Ραγκούση για την ιθαγένεια διχάζει τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και αποτελεί το μεγάλο αγκάθι για την ολοκλήρωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Χρύσανθος Λαζαρίδης, Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Χατζησωκράτης αποφάσισαν χθες, μπροστά στο αδιέξοδο, να βρεθούν και σήμερα το μεσημέρι, ενώ το θέμα δεν αποκλείεται να παραπεμφθεί σε διακομματική επιτροπή μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο.

Το θέμα της ιθαγένειας επανέφερε η ............

Νέα Δημοκρατία, καθώς η κατάργηση του νόμου Ραγκούση υπήρξε προεκλογική δέσμευση και η πίεση από Χρυσή Αυγή και Ανεξάρτητους Έλληνες υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση του νόμου Ραγκούση που προβλέπει την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας μέσα από μια ειδική διαδικασία σε παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα όταν φτάσουν 18 ετών δεν υπήρξε στην προγραμματική συμφωνία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ για τη συγκρότηση της κυβέρνησης μετά από βέτο του Φώτη Κουβέλη.

Η Δημοκρατική Αριστερά θα έχει μεγάλες δυσκολίες στο εσωτερικό της αν υποκύψει στην –πολύ μεγάλη-πίεση της ΝΔ για αλλαγή του νόμου Ραγκούση, ενώ σημαντικά εσωκομματικά προβλήματα θα προκύψουν και στο ΠΑΣΟΚ.

Real.gr

ΣΧΟΛΙΟ
Αντώνη προχώρα στην κατάργηση του Νόμου Ραγκούση. Το ψηφίσουν δεν το ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να μην σε απασχολήσει αυτό. Θα το ψηφίσουν άλλοι. Χρυσή αυγή Ανεξάρτητοι Ελληνες... Εσύ προχώρα στην κατάργηση του νόμου.
Βάλε τέλος στο έκτρωμα του Ραγκούση και ξήλωσε τον άθλιο νόμο του ΠΑΣΟΚ

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 13:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας στην αίθουσα συνεδριάζουν του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την πρόσκληση υπογράφει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Γιώργος Σαμπαζιώτης και σε σ' αυτήν περιλαμβάνονται τα εξής δυο θέματα:


1) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Ε. Τριπύλης (ισόγειο κατάστημα του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Σελλά).
2) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Ε. Αετού (Τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ», Τ.Κ. Αετού).

Να γιατί ήθελαν επίδομα 4.000 ευρώ οι υπάλληλοι της Βουλής

Τελικά γνωρίζουμε ποιο ήταν το έργο του Βύρωνα Πολύδωρα στον ένα μήνα θητείας του ως πρόεδρος της Βουλής. Ενέκρινε εκλογικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ στους υπαλλήλους του κοινοβουλίου!

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την οργή του πρωθυπουργού και ξεπερνά κάθε όριο λογικής καθώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έλαβαν επίδομα για τους δύο μήνες κατά τους οποίους η Βουλή ήταν κλειστή!

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξοργισμένος ο ...........

Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε με τον νέο πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη του ζήτησε να βρεθεί τρόπος προκειμένου να μην δοθεί το συγκεκριμένο επίδομα και εξήγησε ότι αποτελεί πρόκληση για τους πολίτες να δίνονται τέτοια χαριστικά μπόνους σε μια ομάδα εργαζομένων που έχει ήδη προκαλέσει την κοινή γνώμη με τις αμοιβές και τα επιδόματά της.

Ο κ. Πολύδωρας ερωτήθηκε σχετικά και απάντησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά πρόκληση καθώς έδωσε το επίδομα μειωμένο κατά 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι πρώτη η κυρία Αννα Ψαρούδα Μπενάκη -το 2004- ως πρόεδρος της Βουλής είχε «θεσπίσει» την χορήγηση του συγκεκριμένου μετεκλογικού επιδόματος προς τους υπαλλήλους της Βουλής και ως «εθιμικό δίκαιο» το εφάρμοσαν όλοι οι μετέπειτα Πρόεδροι.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο «κρυφό» επίδομα προβλέπει 2.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο ως επίδομα για τον φόρτο εργασίας που παρατηρείται μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή οι εκλογικές αναμετρήσεις ήταν διπλές, οι υπάλληλοι εδικαιούντο 4.000 ευρώ συνολικά !

Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας; Ορισμένοι από τους περίπου 1.300 υπάλληλους της Βουλής καλούνται, μετά από αρκετές εβδομάδες διακοπών λόγω εκλογών, να καταγράψουν την νέα σύνθεση της Ολομέλειας! Για την συγκεκριμένη εργασία μοιράζονται 2.000 ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους για κάθε εκλογική αναμέτρηση!

Έγινε γνωστό ότι αντιπροσωπεία των υπαλλήλων της Βουλής επισκέφθηκε τον κ. Πολύδωρα λίγες ημέρες μετά την εκλογή του και του ζήτησαν να εγκρίνει το επίδομα για τις εκλογικές αναμετρήσεις Μαΐου και Ιουνίου. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι μπορεί να τους δώσει μόνο το 1/4 του επιδόματος και έτσι εγκρίθηκαν τα 1.000 ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι της Βουλής απολαμβάνουν χρυσών προνομίων με το αιτιολογικό ότι εργάζονται επί πολλές ώρες αφού οι εργασίες της βουλής κρατούν συχνά ολόκληρη την ημέρα και επεκτείνονται ως αργά το βράδυ, ενώ παράλληλα λειτουργούν καθημερινά πολλές επιτροπές ελέγχου του κοινοβουλευτικού έργου που διαρκούν τουλάχιστον 3 ώρες η καθεμία.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τον παχυλό μισθό, τις έξτρα αμοιβές και τα «εθιμικω δικαίω» επιδόματα τα οποία μάλιστα επιδίδονται την ώρα που οι Έλληνες πολίτες ζουν τις τραγικές συνέπειες της κρίσης.

Ο κ. Πολύδωρας ερωτήθηκε σχετικά χθες και ανέφερε ότι η απόφαση για την περικοπή του έκτακτου επιδόματος ανήκει στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη ο οποίος μπορεί να ακυρώσει την απόφαση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μισθοί των υπαλλήλων της Βουλής απασχολούν την κοινή γνώμη. Όταν επεβλήθησαν τα μέτρα του Α” Μνημονίου από τον Γιώργο Παπανδρέου και επιχειρήθηκε να μειωθούν οι αμοιβές, οι αποζημιώσεις και οι παχυλές συντάξεις των εργαζομένων στη Βουλή αυτοί αντέδρασαν έντονα κάνοντας έτσι γνωστά στο πανελλήνιο τα ποσά με τα οποία αμείβονται για τις εργασίες τους, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο επιπλέον μισθοί τον χρόνο.

iefimerida

SOS από τον Συνήγορο του Πολίτη: Κύριε Στουρνάρα, κόψτε τις έκτακτες εισφορές

Σε μια θεσμικού χαρακτήρα παρέμβαση, προχωρά ο Συνήγορος του Πολίτη, με σημερινή του ανακοίνωση, σχετικά με τα έκτακτα φορολογικά μέτρα που πλήττουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Όπως σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, «οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί με τον συνήθη φόρο εισοδήματος και υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες ευπαθών ομάδων πολιτών», σύμφωνα με το parapolitika.gr

Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, η ...........

ανεξάρτητη αρχή με επιστολή της προς τον υπ. Οικονομικών υπογραμμίζει ότι «τα φορολογικά βάρη πρέπει να κατανέμονται στους Έλληνες πολίτες ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Η κατανομή δηλαδή του φορολογικού βάρους θα πρέπει να γίνεται όχι με οριζόντια μέτρα, αλλά με την έννοια της ισότητας στη φορολογική προσπάθεια».

Ήδη από πέρσι στο Συνήγορο του Πολίτη έχει αυξηθεί υπέρμετρα ο αριθμός αναφορών από πολίτες σχετικά με τα φορολογικά μέτρα, που για άλλη μια φορά επιβαρύνουν υπέρμετρα τα δηλωθέντα εισοδήματα χωρίς να γίνεται ανάλογη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ενώ γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη φοροδιαφυγή, η καταπολέμησή της παραμένει ουσιαστικά σε επίπεδο σχεδίου.

Όπως σημειώνει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στο ΑΜΠΕ «η παρέμβασή μας είναι θεσμικού χαρακτήρα. Θέτουμε ζητήματα φορολογικής Δικαιοσύνης και κατανομής των βαρών. Σήμερα κοινοποιούμε επιστολή που έχουμε ήδη αποστείλει από τον περασμένο Ιανουάριο στον υπουργό Οικονομικών. Πλέον έχει περάσει αρκετός χρόνος και δύο κυβερνήσεις. Δίνουμε λοιπόν την επιστολή στη δημοσιότητα με την προσδοκία να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές αποφάσεις».

«Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι, αλλά με τρόπο που να μην από-νομιμοποιηθεί αυτή η υποχρέωση» σημειώνει η κ. Σπανού και διευκρινίζει ότι «εάν δεν ληφθούν υπόψη κάποιες άλλες παράμετροι, άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια τους και εφόσον συνεχισθεί η φορολογική πίεση ενδέχεται να οδηγηθούν σε μη συμμόρφωση».

«Θα πρέπει να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του κόσμου η αίσθηση ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών, ότι δεν είναι υπέρμετρη και δεν θίγονται δικαιώματα των πολιτών» τονίζει η κ. Σπανού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, από τις μέχρι σήμερα αναφορές προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένα (αποπληρώνουν ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό δάνειο) εν μέσω συνεχόμενης μείωσης εισοδήματος.

Οι πολίτες αδυνατούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στα φορολογικά βάρη, ορισμένοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα βιοπορισμού.

Έτσι το ύψος των έκτακτων φόρων εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδέχεται να εκποιήσουν ιδιοκτησία ή να λάβουν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση μάλιστα μη συμμόρφωσης υπάρχει κίνδυνος επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση ακίνητης περιουσίας τους.

«Πολύ περισσότερο την περίοδο της οικονομικής κρίσης που πλήττει άνισα τις διάφορες κοινωνικές ομάδες» σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη «έχει σημασία η εξέταση των μέτρων αυτών υπό το πρίσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε άλλες έννομες τάξεις της ΕΕ έχει κριθεί ότι η φορολόγηση του εισοδήματος σε ποσοστό άνω του 50% αυτού, προσδίδει στο φόρο απαγορευμένο δημευτικό χαρακτήρα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι από τη διαδοχική φορολογική επιβάρυνση, τόσο σε επίπεδο άμεσης φορολογίας (φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία ακινήτων) όσο και σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α. και ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών, καπνών κλπ) δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας.

marketbeast