ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΨΕ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣKΕΥΗΣ, Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος Λοβέρδου: Εκτός εφεδρείας σχεδόν όλο το προσωπικό των νοσοκομείων!

Νέα εγκύκλιος του υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου, εξαιρεί από το νόμο για την εφεδρεία, όχι μόνο τους γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τους φαρμακοποιούς, τους βοηθούς φαρμακείων, τους ψυχολόγους, τους βιοχημικούς, ακτινοφυσικούς, τους διαιτολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους τεχνολόγους Εργαστηρίων και ακτινογραφιών, μάγειρες, τραυματιοφορείς, φύλακες κ.α.

Η εγκύκλιος αποτελεί ουσιαστικά «απάντηση» στην αδυναμία των δημόσιων νοσοκομείων να ανταπεξέλθουν έστω και στις στοιχειώδεις λειτουργίες τους, εάν ο νόμος για την εφεδρεία, εφαρμόζονταν για το προσωπικό τους.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος αναφέρει:........

Η εγκύκλιος

«Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/11 (226 Α) και εν συνεχεία των σχετικών κατευθυντηρίων εγκυκλίων / οδηγιών που δόθηκαν από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραθέτουμε τα κάτωθι:
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 (226 Α) και να επιτευχθεί η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία εποπτείας σας, με τις οριζόμενες διαδικασίες, αναφέρουμε προς διευκόλυνσή σας αναλυτικά, όλους τους κλάδους ανά κατηγορία και ειδικότητα του Νοσηλευτικού, Επιστημονικού και Παραιατρικού προσωπικού των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που προσφέρουν υπηρεσίες συναφείς με το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των Νοσοκομείων εποπτείας σας:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών ?τριών Υγείας
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Kλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Κλάδος ΔΕ Φυλάκων Ασθενών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων- Σαβανωτών- Αποτεφρωτών , Τραυματιοφορέων, Φυλάκων Ασθενών.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 και του άρθρου 11 του ΠΔ 87/86 «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων)

-ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Κλάδος ΠΕ Χημείας ? Βιοχημείας - Βιολογίας
Κλάδος ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων)
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής ? Ακτινοφυσικής (συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι Ακτινοφυσικής και ΠΕ Φυσικών Ιατρικής)
Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΠΕ Φυσικοθεραπείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών)
Κλάδος ΤΕ Οπτικής
Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας ? Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων)
Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας

Oι αναφερόμενες θέσεις εξαιρούνται από τις περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 και του άρθρου 11 του ΠΔ 87/86 «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων)

-ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Κλάδος ΠΕ Χημείας / Βιοχημείας - Βιολογίας
Κλάδος ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων)
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής/ Ακτινοφυσικής (συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι Ακτινοφυσικής και ΠΕ Φυσικών Ιατρικής)
Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΠΕ Φυσικοθεραπείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών)
Κλάδος ΤΕ Οπτικής
Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας / Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων)
Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας

Oι αναφερόμενες θέσεις εξαιρούνται από τις περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου»

Βέβαιη η αναβολή των εκλογών, όλοι διαπιστώνουν ότι δεν βγαίνουν οι προθεσμίες...

Και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης μετά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα δύο από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης, τάχθηκε σήμερα υπέρ της αναβολής των εκλογών από την προσδιορισμένη ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου, και μέχρι «την ολοκλήρωση του έργου της κυβέρνησης Παπαδήμου», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται απλώς για την επιβεβαίωση ότι δεν βγαίνουν οι προθεσμίες για τη διενέργεια εκλογών μέχρι τον Φεβρουάριο. Εξάλλου, κάτι τέτοιο δείχνει και από πλευράς ΝΔ, η απάλειψη της ημερομηνίας εκλογών από την επιστολή που απέστειλε ο Αντώνης Σαμαράς στην τρόικα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος, χαρακτήρισε ......

την προσδιορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου ως «ενδεικτική» και «συμβατική» , ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγ. Βενιζέλος, χαρακτήρισε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ως πολύ πιθανή την αναβολή. Και αυτό όχι τυχαία, καθώς ο κ. Βενιζέλος, είπε πως η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου δεν θα έχει επέλθει στα τέλη Ιανουαρίου ακόμα και αν όλα πάνε κατ' ευχήν. Προσέθεσε δε:

«Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για τη νέα δανειακή σύμβαση αναμένεται να ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 12 Δεκεμβρίου, αφού θα έχει πρώτα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2012 στις 7 του μήνα και θα έχει μεσολαβήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Όσο για την έλευση της νέας αυτής σύμβασης προς ψήφιση στη Βουλή, αναμένεται εντός του Ιανουαρίου, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI δεν αναμένεται πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου».

Μετά από τη γενική σιωπηρή παραδοχή περί αναβολής των εκλογών, οι νέες ημερομηνίες που συζητούνται ακόμη και από στελέχη της ΝΔ, είναι ή η 18η Μαρτίου, ή η επέκτασή της ακόμη και μέχρι το Μάϊο, καθώς το πρώτο που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί , είναι η εκταμίευση της σημαντικής σε ύψος ποσού έβδομης δόσης, ενώ ακόμη λόγω των καθυστερήσεων, αναμένεται η 6η...

Eklogika.gr

Ο ΟΑΕΕ καλύπτει ιατροφαρμακευτικά άνεργους ηλικίας από 30 έως και 65 ετών για δύο χρόνια

Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος, ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι, προβλέπει εγκύκλιος του Οργανισμού.
Ειδικότερα ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ειδικότερα θα πρέπει να: ............

α) Eχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων ημερών εργασίας ή των δύο ετών αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

β) Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό (ακόμη και ως έμμεσα μέλη).

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές ασθένειας σε είδος, η οποία υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιονδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό.

γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Διάρκεια

Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά. Αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι το πρώτο έτος μετά τη διακοπή της ασφάλισης θα δικαιούνται όλες τις παροχές (σε είδος και χρήμα) και το δεύτερο έτος σύμφωνα με τις σχετικές ως άνω διατάξεις μόνο παροχές σε είδος.

Ως παροχές σε είδος νοούνται μόνο η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτονται τόσο οι άμεσα ασφαλισμένοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο και αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης και ανανεώνεται ανά εξάμηνο, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής του ανέργου. Ως εκ τούτου το βιβλιάριο ασθενείας του θεωρείται για ένα εξάμηνο.

Σε περίπτωση όμως που ο άνεργος έχει ρυθμίσει την οφειλή του τότε η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα τρίμηνο και ως εκ τούτου η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας γίνεται για ένα τρίμηνο.

Σε περίπτωση που ο άνεργος αναλάβει εργασία πριν από τη λήξη της διετίας το δικαίωμα για παροχές, όπως προαναφέρθηκε διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από τον νέο φορέα.

Express

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Το λογότυπο της σχολής «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ» προβλήθηκε στην Αγγλία σε διαφημιστικό πάνελ στο Potters Parks με θέα τη Γέφυρα του Λονδίνου. Α
υτό επιτεύχθηκε χάρη στη συμμετοχή της σχολής σε πρόγραμμα δωρεάν προβολής για επιχειρήσεις στην Αγγλία από την ΟΤΕ Business Double Play.
Ωστόσο στη διαφήμιση έχει καταχωρηθεί ............

ιστοσελίδα με συνδέσεις που αφορούν προορισμούς της Μεσσηνίας.

Με τιμή Γιάννης Λάσκαρης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Είμαι ιδιοκτήτης του σχολικού κυλικείου του 1ου δημοτικού σχολείου Γργαλιανων και θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς τα μέλη της παραπάνω επιτροπής μετά την απόρριψη του αιτήματος που υπέβαλα για μείωση στην τιμή του ενοικίου:...........

1) Γιατί δεν λάβατε υπόψιν της δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε όλοι σαν κοινωνία;
2) Γιατί απορρίφθηκε το αίτημά μου χωρίς να ακούσετε και την δική μου άποψη;
3) Γιατί ενώ γνωρίζετε ότι ιδιοκτήτες επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων ενοικίασης προχωρούν από μόνοι τους στην μείωση των τιμών των ενοικίων, διευκολύνοντας έτσι την πληρωμή τους, εσείς δεν κάνατε δεκτό το αίτημα μου;
4) Γιατί προσπαθείτε να στερήσετε τα όποια πενιχρά έσοδα έχει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
5) Γιατί ως δήμος κάνατε δεκτό αίτημα μεγάλης τουριστικής μονάδας για μη πληρωμή δημοτικών τελών για το Α τρίμηνο του 2011;
6) Γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει αυτός ο μικρός χώρος εστίασης χρειάζεται να πληρώνεις: ΡΕΥΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, ΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κτλ.

Τέλος θα κλείσω με μια παροιμία: "ΚΑΛΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙ"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Σχολικό κυλικείο Α δημοτικού σχολείου ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΏΝ

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 26ης Νοεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Μην χάσετε αύριο το Σαββατιάτικο Θάρρος της ΜεσσηνίαςΣύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις του δημάρχου Παν. Νίκα

Κερδίζεται το… στοίχημα κατασκευής περιμετρικού


Αφού πέρασε από… σαράντα κύματα και η υλοποίησή του κάποια στιγμή φάνταζε ως όνειρο απατηλό, τελικά ο περιμετρικός δακτύλιος της Καλαμάτας, ένα έργο - ανάσα για τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, φαίνεται ότι θα κατασκευασθεί.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Παν. Νίκας, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από τον κ. Ι. Καρνέση, προϊστάμενο ΕΥΔΕ του υπουργείου Υποδομών, κερδίζεται ο αγώνας για την κατασκευή ενός έργου, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο για το Δήμο Καλαμάτας και την πόλη που κατασκευάσθηκε ποτέ. «Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και για ένα πολύ καλό νέο, μπροστά στα υπόλοιπα άσχημα που μας περιτριγυρίζουν», πρόσθεσε.


Αγανάκτηση, θλίψη και σύγχυση για εισφορά

Η επίσκεψη στην Εφορία δεν είναι ακριβώς… βολτούλα. Η ΔΟΥ δεν αποτελεί αυτό που θα λέγαμε «ιδανικό προορισμό». Ο χρόνος που περνάμε στους διαδρόμους και τις ουρές μπροστά από τα γκισέ της, είναι συνδυασμένος με ψυχρές και μάλλον επώδυνες καταστάσεις, ταυτισμένος με τη στείρα γραφειοκρατία και το άδειασμα της τσέπης. Ειδικά τώρα, με το κομφούζιο περί εισφοράς μέσω ΔΕΗ και τα αθροιζόμενα χαράτσια, είναι τόπος αγανάκτησης και θλίψης. Πέρα από την τετράγωνη λογική του χρήματος, η Εφορία είναι όμως πρωτίστως μια υπηρεσία στην οποία συγκεντρώνονται και συνδιαλλάσσονται άνθρωποι. Άνθρωποι, με τις ίδιες ανάγκες, προβλήματα και χαράτσια στέκονται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τα ταμεία.

--

Συλλέγουν υπογραφές για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων

Προσπάθεια μέσω ιστοσελίδας ώστε το γερμανικό κράτος να πληρώσει
Μία προσπάθεια συλλογής υπογραφών με αίτημα την πληρωμή των γερμανικών αποζημιώσεων από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, διεξάγεται μέσω διαδικτύου. Τη διοργάνωση της προσπάθειας, έχει η οργάνωση «Hellenic Electronic Center», που συστήνεται ως εθελοντική, μη κερδοσκοπική. Η συλλογή των υπογραφών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας greece.org/blogs/wwii

Στο κείμενο με το οποίο καλούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να υπογράψουν το αίτημα τους, γίνεται μία αναδρομή στα όσα συνέβησαν κατά τον πόλεμο και τις θηριωδίες που διεπράχθησαν κατά των Ελλήνων.
Επισημαίνεται η ύπαρξη του κατοχικού δανείου, το .........

οποίο οι κατακτητές ανάγκασαν την Ελλάδα να δώσει και το οποίο ουδέποτε επιστράφηκε.

Οι διοργανωτές της προσπάθειας, μέσω του κειμένου τονίζουν πως αν και κατά διαστήματα η Ελλάδα διεκδίκησε την επιστροφή του δανείου, η Γερμανία δεν κατέβαλε πότε τις υποχρεώσεις της και γίνεται μια προσπάθεια αποτίμησης των χρεών που οφείλει προς τη χώρα μας.

Η συλλογή υπογραφών σκοπό έχει να ασκηθεί πίεση στη Γερμανία προκειμένου να καταβάλλει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, τόσο για το κατοχικό δάνειο που έλαβε, όσο και βάση των αποζημιώσεων για τις θηριωδίες που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ακολουθεί το κείμενο με το οποίο καλούν τους αναγνώστες να υπογράψουν για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα:

«Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.

Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα – άμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον υπουργό Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, “Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους”.

Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιο της από το κατοχικό δάνειο. Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεμικές επανορθώσεις στην Ελλάδα, και η Γερμανία πλήρωσε πολεμικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. Παρά ταύτα, η Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωμή του δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε το 1990.

Ενδεικτικό της σημερινής αξίας των γερμανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιμοποιηθεί σαν τόκος ο μέσος τόκος των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ από το 1944 μέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή των πολεμικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 2 Ιουλίου 2011, ο γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο γερμανός καθηγητής Ιστορίας της Οικονομίας, Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι Γερμανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες μόνο “ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους”. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού χάθηκε στην μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 90 ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισσότερα από 1.700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.

Ζητούμε από την γερμανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών».

Facebook: Πώς μας παρακολουθεί;

Για πρώτη φορά, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το Facebook «ακολουθεί» τους χρήστες του σε όλο το διαδίκτυο.

Μέσα από συνεντεύξεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Facebook, ο δημοσιογράφος του Byron Acohido του «USA Today», ήταν σε θέση να συγκεντρώσει την πιο πλήρη εικόνα μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό δίκτυο κρατά «φακελωμένους» τους 800 εκατομμύρια χρήστες του.

Ιδού λοιπόν τι έμαθε ο Acohido:..........

-Το Facebook δεν παρακολουθεί τους πάντες με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για τα μέλη που είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους, με αυτά που είναι αποσυνδεδεμένα και τα μη μέλη.

-Η πρώτη φορά που θα καταλήξετε σε οποιαδήποτε σελίδα Facebook.com, η εταιρεία εισάγει cookies στον browser σας. Εάν εγγραφείτε για έναν λογαριασμό, θα εισαγάγει δύο τύπους cookies. Εάν δεν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, τότε εισάγει μόνο έναν από τους δύο τύπους.

-Αυτά τα cookies καταγράφουν την κάθε φορά που επισκέπτεστε μια άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το κουμπί Facebook Like ή άλλο plugin του Facebook την ώρα, την ημερομηνία και το δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε. Μοναδικά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας, επίσης, καταγράφονται.

-Το Facebook διατηρεί αρχεία καταγραφής των τελευταίων 90 ημερών των δραστηριοτήτων σας, τα οποία και διαγράφει μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος αυτού.

-Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα λογαριασμό στο Facebook, το όνομά σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φίλοι και όλα τα άλλα δεδομένα του προφίλ σας στο Facebook επίσης καταγράφονται.

Δεδομένα σχετικά με αναζητήσεις στο διαδίκτυο και τις συνήθειες πλοήγησης μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθούν οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μας, οι σεξουαλικές προτιμήσεις ή ακόμα και θέματα υγείας. Με λίγα λόγια, όποιος έχεις πρόσβαση σε αυτά μπορεί να μας διαβάσει σαν ανοιχτό βιβλίο.

Αν και η εκπομπή δεν υπερτόνισε μία γενικότερη «κατασκοπευτική διάθεση» από το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν παύουν να εντυπωσιάζουν.

Ανησυχίες σχετικά με την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων από το Facebook, έχουν ακουστεί ουκ ολίγες φορές. Από την άλλη, είναι γεγονός πως θα ήταν ένα μεγάλο δέλεαρ για τον οποιοδήποτε να προσπαθήσει να εξαγοράσει τέτοιου είδους πληροφορίες.

Από τη μεριά του το Facebook, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιεί τα tracking cookies, για να βελτιστοποιήσει την παροχή ασφάλειας των χρηστών του, και πως δεν σκοπεύει να αλλάξει το προγραμματισμό του σχετικά με αυτό το θέμα.

Newsbeast

Συνταγογράφηση φαρμάκων με... οδηγίες χρήσης

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το υπουργείο Υγείας στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης από τα ασφαλιστικά ταμεία και την ιατρική κοινότητα της χώρας.

Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν η ελεύθερη πρόσβαση με την κατοχύρωση των κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης καθώς και των κλειστών νοσηλίων.
(Ήδη έχουν ανακοινωθεί από τον περασμένο ..........

μήνα 700 περιπτώσεις κλειστών νοσηλίων, δηλαδή συγκεκριμένες χρεώσεις νοσηλείας και παραμονής σε νοσοκομείο). Στόχος, όπως ανέφερε ο κ.Λοβέρδος, είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου, καλοδιοικούμενου και επομένως λιγότερο διεφθαρμένου εθνικού συστήματος υγείας.

Τα πρώτα 160 θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης (τα οποία αφορούν 16 νοσολογικές κατηγορίες που όρισε ο ΕΟΦ) έχουν ήδη συνταχθεί και εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιήμενες αντίστοιχες οδηγίες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής.

"Σκοπός μας είναι αφενός να προάγουμε την ιατρική με τεκμηρίωση και την ασφάλεια των ασθενών και αφετέρου να αντιμετωπίσουμε τη λαθεμένη και την υπέρμετρη συνταγογράφηση διατηρώντας αναλλοίωτη την ελεύθερη πρόσβαση" ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μιχάλης Τιμοσίδης.

Ότι η κατάρτιση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια και τώρα αναγκαστικά γίνεται πολύ γρήγορα ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Νίκος Πολύζος. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Γεράσιμος Βουδούρης, τόνισε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της πολυφαρμακίας με στόχο των εξορθολογισμό των δαπανών.

iatropedia

STOP στη διακοπή ρεύματος σε βιομηχανικές μονάδες

Αν και ο εναλλακτικός προμηθευτής έχει συμφωνήσει με το λάθος που έγινε, δεν το διόρθωσε

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγόρευσε σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος τη διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης σε δύο βιομηχανικές μονάδες, στην περιοχή της Καλαμάτας, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων στις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Κι αυτό, επειδή είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως .........

και αυθαιρέτως, ο υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στο λογαριασμό του εναλλακτικού προμηθευτή.


Η νομοθεσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, προβλέπει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί το συγκεκριμένο τέλος σε βιομηχανική επιχείρηση, αλλά την επιβολή του στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαιρουμένων αυτών που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.http://www.blogger.com/img/blank.gif
Αν και ο εναλλακτικός προμηθευτής έχει συμφωνήσει με το λάθος που έγινε, δεν το διόρθωσε. Με αυτό το δεδομένο η πρώτη μονάδα θα έπρεπε να καταβάλει περί τα 1.048 ευρώ και η δεύτερη περί τα 1.557 ευρώ.

Θάρρος

ΣΧΟΛΙΟ
Χθες σας είχαμε παρουσιάσει τις δυο αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου Καλαμάτας που μας έστειλε αναγνώστης μας. Δείτε τις αποφάσεις εδώ.

Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΥ

Πρώτη η ΔΑΚΕ στις εκλογές

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 2 Νοεμβρίου στο Σύλλογο Εργαζομένων στις ΔΟΥ Νομών Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας και Νήσου Κυθήρων, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ Εφοριακών, τόσο για το Διοικητικό Σύμβούλιο όσο και για τον αντιπρόσωπο στο συνέδριο της ΠΟΕ – ΔΟΥ.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ...........

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
• ΔΑΚΕ (4 σύμβουλοι): Κοσμόπουλος Απόστολος, Φαρλέκας Παναγιώτης, Μπένου Αικατερίνη, Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα
• ΠΑΣΚΕ (3 σύμβουλοι): Κούβελα Ευγενία, Πετρόπουλος Πέτρος, Δούβας Ευάγγελος
• ΑΣΚΙ (1 σύμβουλος): Καλαμάρα Ελένη
• ΔΑΣ (1 σύμβουλος): Γόντικας Νικόλαος

Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΕ – ΔΟΥ
• ΔΑΚΕ (4 σύνεδροι): Κοσμόπουλος Απόστολος, Φαρλέκας Παναγιώτης, Στασινόπουλος Στυλιανός, Μπένου Αικατερίνη
• ΠΑΣΚΕ (3 σύνεδροι): Κούβελα Ευγενία, Νικολακάκος Βασίλειος, Εγκλέζος Κωνσταντίνος
• ΔΑΣ (2 σύνεδροι): Γόντικας Νικόλαος, Μιχαλάκη Βασιλική
• ΑΣΚΙ (1 σύνεδρος): Πράττης Δημήτριος
Στις 21 του μήνα, μάλιστα, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμόπουλος Απόστολος – ΔΑΚΕ
Αντιπρόεδρος: Κούβελα Ευγενία – ΠΑΣΚΕ
Γενική Γραμματέας: Μπένου Αικατερίνη – ΔΑΚΕ
Ταμίας: Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα – ΔΑΚΕ
Οργανωτικός Γραμματέας: Φαρλέκας Παναγιώτης – ΔΑΚΕ.

Οδυσσέας Βουδούρης: Ο Παπανδρέου δεν πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος

Την πόρτα της εξόδου από το ΠΑΣΟΚ έδειξε στον Γιώργο Παπανδρέου ο πρώτη φορά εκλεγμένος βουλευτής Μεσσηνίας Οδυσσέας Βουδούρης.

Αυτός τις δηλώσεις έκανε σε συνέντευξη τύπου στον τηλεοπτικό σταθμό Best Tv Καλαμάτας.

Το επιμελητήριο Μεσσηνίας για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε σε προηγούμενα έγγραφά μας (Α.Π. 10588/18-11-11, Α.Π. 10285/9-11-11, Α.Π. 10001/1-11-11 και Α.Π. 9567/18-10-11), στα οποία αναφερόμαστε στην ανάγκη, οι απαλλασσόμενες από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων μορφές χρήσεων, όπως η βιομηχανική και η βιοτεχνική, να μην καταβάλλουν το μη οφειλόμενο τέλος αναμένοντας την επιστροφή του εκ μέρους της οικείας Δ.Ο.Υ, αλλά να απαλλάσσονται πράγματι και εξ αρχής.

Ήδη, το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία .........

Ασφαλιστικών Μέτρων), με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγόρευσε σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος την διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων, για το λόγο ότι ο υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στο λογαριασμό του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως, κατά πρόδηλη και ευθεία παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών σε βιομηχανική επιχείρηση, παρόλο που ο νόμος ρητά προβλέπει την επιβολή αυτού στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαιρουμένων των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Υποβάλλουμε για μία ακόμη φορά το αίτημα, η Πολιτεία, να ρυθμίσει επιτέλους το θέμα της απόδειξης της συγκεκριμένης απαλλασσόμενης χρήσης (π.χ. με πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προκειμένου για τα μέλη του), ώστε να λήξει και η ταλαιπωρία των επιχειρήσεων, που, μέσα στην καρδιά της κρίσης και σε συνθήκες μηδενικής ρευστότητας, καλούνται να βρουν τα -κατά τα άλλα μη οφειλόμενα- ποσά και να τα καταβάλουν στη ΔΕΗ, προκειμένου να αναμένουν στη συνέχεια την επιστροφή ή τον συμψηφισμό τους σε άδηλο χρόνο.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

ΣΧΟΛΙΟ
Ο μανιακός με τις επιστολές Καραμπάτος ξαναχτυπά.

Μήνυμα Αναγνώστη: Tι παίρνουν οι βουλευτές...και τι πρέπει να τους δώσουμε εμείς

1. Μηνιαίος μισθός 6.100 ευρώ!
2. Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 ευρώ.
3. Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250 ευρώ την ώρα.
4. Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενοίκιο.
5. Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά...!!!
6. Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ..........

ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ.
7. Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι, σταθερό, όλα δωρεάν.
8. Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές.
9. Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της συντάξεως.
10. Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. (Όλους αυτούς τους πληρώνει το Δημόσιο).
11. Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες.
12. Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους.
13. Τηλεφωνική ατέλεια.
14. Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και καλλιτεχνικούς χώρους.
15. Δωρεάν διόδια.
16. Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ.....
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ...!!!!

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 51% ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Η ΝΙΚΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΟΠΛΑ. (ΤΟ ΝΟΜΟ)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: To αυτοκίνητο της Google Street View στα Φιλιατρά

Την εμφάνιση του έκανε σήμερα το μεσημέρι στις 12:15 στα Φιλιατρά το αυτοκίνητο της Google που χαρτογραφεί τους δρόμους (Google Street View).
Το Google Street View κατέβηκε από την οδό δεκατεσσάρων προς το Λιμενάρι και ξαναανέβηκε περνώντας ξανά μπροστά από την ΕΑΣ Μεσσηνίας στα Φιλιατρά και έστριψε δεξιά προς την έξοδο των Φιλιατρών μέσω της οδού δεκατεσσάρων.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε από ποιες οδούς πέρασε αλλά άνθρωπός μας που έτυχε να είναι στη συμβολή της ..........

Αναπαύσεως και Λιμεναριού, φωτογράφισε το αυτοκίνητο της Google και μας έστειλε την φωτογραφία για να μπει κατ' αποκλειστικότητα στο Φιλιατρά News.

Κλίκ στις φωτογραφίες για μεγάλο μεγεθοςΤο status του Facebook που θυμίζει ότι ζούσαμε και χωρίς την τεχνολογία!

Από χθες κυκλοφορεί ένα status στο Facebook το οποίο συγκεντρώνει δεκάδες Likes και αναδημοσιεύεται με τρελούς ρυθμούς.

Οι χρήστες του Facebook θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια όταν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα, ούτε τα κινητά και τα παιδιά έπαιζαν κρυφτό, σκοινάκι και έβλεπαν Tom και Jerry! Βάζουν αυτό το status θέλοντας να θυμίσουν – στους εαυτούς τους και τους φίλους τους - ότι κάποτε ζούσαν και χωρίς την τεχνολογία και μάλιστα χωρίς να πάθουν τίποτα! Στο τέλος καλούν όσους συμφωνούν να το κάνουν και εκείνοι post στο προφίλ τους!

Διαβάστε το: .................«Όταν ήμουν μικρός δεν είχα iphone, ούτε laptop, ούτε PSP. Έπαιζα όλη μέρα κρυφτό, σχοινάκι, ποδήλατο. Πήγαινα σπίτι όταν νύχτωνε. Η μαμά μου δεν με έπαιρνε τηλέφωνο, απλά μου φώναζε από το σπίτι. Αντί για facebook είχα μόνο τους φίλους της γειτονιάς μου. Δεν είχαμε dettol αλλά παίζαμε στη λάσπη. Κάθε μέρα βλέπαμε tom&Jerry και όχι τα ξέκ*λα και τους μλκς των πρωινών εκπομπών. Χαρούμενη παιδική ηλικία..! Ανέβασε το κι εσύ στο προφίλ σου, εάν έχεις πιει νερό από λάστιχο και πάλι επιβίωσες....!»

Economist: Το τέλος του ευρώ πλησιάζει

Το τέλος του ευρώ και σύντομα, «εκτός κι αν η Γερμανία και η ΕΚΤ κινηθούν γρήγορα», προβλέπει ο Economist, το εγκυρότερο οικονομικό περιοδικό στον κόσμο.

Σε άρθρο του με τίτλο «Είναι πράγματι το τέλος;», το δημοσίευμα του περιοδικού επισημαίνει ότι «Ακόμη και τη στιγμή που η ευρωζώνη οδεύει προς μετωπική σύγκρουση, ο περισσότερος κόσμος υποθέτει ότι στο τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να σώσουν το ενιαίο νόμισμα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνέπειες της ..........

καταστροφής του ευρώ είναι τόσο καταστροφικές ώστε κανένας λογικός υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής δεν θα μπορούσε να το αφήσει να συμβεί».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «μια διάσπαση του ευρώ θα προκαλούσε παγκόσμια ύφεση, χειρότερη ακόμα και από αυτήν του 2008-09. Η πιο ενοποιημένη οικονομική περιοχή θα διαλυόταν από χρεοκοπίες, πτωχεύσεις τραπεζών και επιβολή ελέγχων κεφαλαίου. Η ευρωζώνη θα διαλυόταν σε διαφορετικά κομμάτια ή σε ένα μεγάλο μπλοκ του βορρά και ένα κατακερματισμένο νότο. Εν μέσω αντεγκλήσεων και παραβιασμένων συμφωνιών μετά την αποτυχία του μεγαλύτερου οικονομικού προγράμματος της Ε.Ε., οι άγριες ταλαντεύσεις του νομίσματος μεταξύ όσων βρίσκονται στον πυρήνα και όσων βρίσκονται στην περιφέρεια, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα φέρουν την ενιαία αγορά σε μια ανατριχιαστική παύση. Η επιβίωση της ίδιας της Ε.Ε. θα τεθεί υπό αμφισβήτηση».

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ακόμη «ο πανικός που περιβάλλει τις τράπεζες της Ευρώπης», που «δεν είναι λιγότερο ανησυχητικός», ενώ εκτιμάται ότι η πιστωτική κρίση θα μπορούσε να είναι βαθύτερη από αυτή που έπληξε την Ευρώπη μετά την κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς.

«Αν δεν υπάρξει μια δραματική αλλαγή από την ΕΚΤ και από τους ευρωπαίους ηγέτες, το ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να διαλυθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες», προειδοποιεί ο Economist, που στο εξώφυλλό του έχει ένα ευρώ που πέφτει σαν φλεγόμενος μετεωρίτης.

Ο μόνος που μπορεί να παράσχει άμεση ανακούφιση είναι η ΕΚΤ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ως δανειστής έσχατης ανάγκης, πρέπει να κάνει περισσότερα για να σώσει τις τράπεζες, προσφέροντας απεριόριστη ρευστότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καταλήγει το δημοσίευμα.

Newsbomb

Δ' Εθνική 6ος όμιλος: Οι διαιτητές της 4ης Αγωνιστικής

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 4ης Αγωνιστικής στο 6ο όμιλο της Δ΄ εθνικής κατηγορίας.

Τον αγώνα της Βρασιές - Εράνη σφυρίζει ο Κόλλιας

Αναλυτικά: ..........


ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)


ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)


ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΗΛΕΙΑΣ)


ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΣΙΛΙΒΙ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)


ΒΡΑΣΙΕΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)


ΤΡΙΤΑΙΪΚΟΣ - ΑΧΑΙΚΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΗΛΕΙΑΣ)
http://www.blogger.com/img/blank.gif


ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΒΟΗΘΟΙ: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

Εράνη Φιλιατρών

Οι Ελλήνες κόβουν κινητό, ιντερνετ και σταθερό λόγω κρίσης

Τις θεωρούμενες, μέχρι πρότινος, ως ανελαστικές δαπάνες, αυτές των τηλεπικοινωνιών, ετοιμάζονται να «ψαλιδίσουν» οι Ελληνες καταναλωτές, σε μία προσπάθεια να τιθασεύσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Για του λόγου το αληθές περισσότεροι από 6 στους 10 Ελληνες (61%) αναμένεται να μειώσουν τις δαπάνες χρήσης κινητού τηλεφώνου, ενώ περίπου 1 στους 2 (52%) τις δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας και το 53% τις δαπάνες ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω φορητών συσκευών.

Τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποίησε ........

το IBM Institute for Business Value (IBV), μεταξύ 13.000 καταναλωτών σε 24 χώρες, είναι ενδεικτικά των πιέσεων που υφίστανται οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στη χώρα μας, οι οποίοι πλέον αγωνίζονται να κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών τους, καθώς οι καταναλωτές δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στον προϋπολογισμό εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών.

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες η έρευνα της IBM ανέδειξε πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα, όπως για παράδειγμα, ότι 33% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι συχνά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν κλήσεις από το κινητό τους τηλέφωνο και το 12% συχνά αντιμετωπίζουν διακοπές της σύνδεσής τους στη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Το 50% συχνά δεν μπορούν να συνδεθούν στο Internet μέσω του κινητού τηλεφώνου τους και, αφού συνδεθούν, ένας στους πέντε καταναλωτές συχνά αποσυνδέεται απροειδοποίητα από το Internet. Το 19% δήλωσαν ότι τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να κατανοήσουν τον λογαριασμό και, ακόμη χειρότερα, το 17% πιστεύουν ότι τις περισσότερες φορές οι χρεώσεις είναι ανακριβείς.

Ωστόσο, οι καταναλωτές, σε ένα μεγάλο ποσοστό (35%), δεν παραπονούνται στον πάροχό τους. Το 27% δεν πιστεύουν ότι τα παράπονα θα έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα και ένα ποσοστό 26% δήλωσαν ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου τους. Το 21% δήλωσαν ότι ο χρόνος αναμονής είναι αρκετά μεγάλος για να συνομιλήσουν με υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών όποτε καλούν το κέντρο εξυπηρέτησης.

Νέα δεδομένα

Με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες στην εγχώρια αγορά, πολλοί καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν μετάβαση ή θα αυξήσουν τη χρήση των εναλλακτικών υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως η φωνητική επικοινωνία μέσω IP (voice over IP) και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κοινωνική δικτύωση έχει εξελιχθεί σε βασικό μέσο επικοινωνίας για τους περισσότερους Ελληνες καταναλωτές, με το 87% να το χρησιμοποιούν σε εβδομαδιαία βάση. Το 84% των καταναλωτών μικρότερης ηλικίας (κάτω των 25 ετών) πραγματοποιούν ακόμη και καθημερινή πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, στις ημέρες μας, σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και η χρήση της ροής/λήψης βίντεο από το Internet. Το 46% των καταναλωτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα προβάλλουν ροές (streaming video) ή μεταφορτώνουν βίντεο από το YouTube και άλλες ιστοσελίδες με βίντεο σε καθημερινή βάση.

Kerdos on line

Στον αέρα το χαράτσι της ΔΕΗ, η Επιτροπή ζητάει να αποσυνδεθεί η παροχή ενέργειας από τη φορολογία

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ Günther Oettinger απαντώντας στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, υπενθυμίζει την οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης που ορίζει ότι θα πρέπει θα αποσυνδεθεί η προμήθεια ρεύματος από τις φορολογικές υποχρεώσεις.

«Οι διατάξεις γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών ..........

μελών να παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια” αναφέρει στην απάντηση του ο Επίτροπος. “Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής ανέφερε ότι μετά την τοποθέτηση του επιτρόπου ενέργειας, η επιβολή του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ είναι «στον αέρα» από άποψης κοινοτικής νομοθεσίας και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απάντηση.

Και η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού όμως αναφέρει στην έκθεση που έχει αποστείλει στον υπουργό Οικονομικών ότι «η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν το τέλος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα».

Zoomnews

Μαχαίρι στους μισθούς της ΔΕΗ

Η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη περιμένει 21.255 εργαζομένους της ΔΕΗ όταν παραλάβουν τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας του Νοεμβρίου. Η απαίτηση του νόμου για μείωση σε ποσοστό μέχρι και 35% από τα επίπεδα που ίσχυαν στο τέλος του 2009 θα φέρει σημαντική μείωση των αποδοχών τους.

Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ έχουν συμφωνήσει μόνο για τον τρέχοντα μήνα οι μειώσεις να είναι “έναντι”, να επανεξεταστούν για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, και ως το τέλος του τριμήνου να έχουν καταλήξει σε μια νέα συλλογική σύμβαση, χωρίς τις στρεβλώσεις.

Η εγκύκλιος του ειδικού γραμματέα του υπ. ...........

Οικονομικών Γ. Κυριακού που εποπτεύει τις ΔΕΚΟ, ορίζει το μέγεθος αλλά και τις κατηγορίες των εργαζομένων των οποίων οι απολαβές θα μειωθούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε όσους εργαζόμενους πρέπει να γίνει μείωση μεγαλύτερη του 25% σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν τον Οκτώβριο, οι περικοπές θα γίνουν τμηματικά σε τρεις δόσεις, από φέτος ως και το Νοέμβριο του 2013.

Το μεγάλο “μαχαίρι” του μείον 25% θα εφαρμοστεί ήδη από αυτό το μήνα, και το επιπλέον ποσοστό μείωσης θα μοιραστεί σε μια δόση την 1η Νοέμβριου του 2012, και σε μια δεύτερη, την 1η Νοεμβρίου του 2013.

Πώς θα γίνουν οι περικοπές

Έστω για παράδειγμα, υπάλληλος που στο τέλος Οκτωβρίου είχε μεικτές μηνιαίες αποδοχές 3.000 ευρώ, οι οποίες βάσει του νόμου, πρέπει να πέσουν στα 2.000 ευρώ (-33%), η περικοπή θα γίνει ως εξής :

• Κατά 25% στο διάστημα από την 1η/11/2011 έως και την 31η/10/2012, άρα οι απολαβές θα διαμορφωθούν στα 2.250 ευρώ. Και το ποσό των 250 ευρώ που απομένει ως τα 2.000 ευρώ, «σπάει» σε δύο δόσεις.

• Κατά 125 ευρώ θα μειωθούν οι αποδοχές μεταξύ 1η/11/2012 και 31ης/10/2013.

• Και επιπλέον κατά 125 ευρώ μείωση θα υποστούν από την 1η/11/2013, πέφτοντας τελικά στα 2.000 ευρώ.

24h

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 25ης Νοεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣSTOP στη διακοπή ρεύματος σε βιομηχανικές μονάδες

*Αν και ο εναλλακτικός προμηθευτής έχει συμφωνήσει με το λάθος που έγινε, δεν το διόρθωσε

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγόρευσε σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος τη διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης σε δύο βιομηχανικές μονάδες, στην περιοχή της Καλαμάτας, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Κι αυτό, επειδή είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως, ο υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στο λογαριασμό του εναλλακτικού προμηθευτή.

Η νομοθεσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, προβλέπει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί το συγκεκριμένο τέλος σε βιομηχανική επιχείρηση…


Προχωρεί η κατασκευή της ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα έγγραφο του υπουργείου Υποδομών που αφορά στην κατασκευή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από το υπουργείο Υποδομών: «Σας αποστέλλουμε το 2ον εγκεκριμένο διορθωτικό κτηματολόγιο του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Καλαμάτα στο τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα για την κατασκευή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας από χ.θ 29+100 στη Γ.Ε. 29Ν».

Ο κτηματολογικός χάρτης έχει αποσταλεί για δημοσιοποίηση-ανάρτηση στο Δικαστικό Γραφείο και στην Κτηματική Υπηρεσία Καλαμάτας.

ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ700 Μεσσήνιοι αγρότες όμηροι της κρίσης

Η κατάσταση που βιώνει η Χώρα μας, μας κάνει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας ,να στραφούμε πάλι στη γη μας και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον μέσω αυτής της διεξόδου να επιβιώσουμε.

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν ήταν χρόνια ανεκμετάλλευτα για τον αγροτικό κόσμο , που αφέθηκε να επιβιώσει χωρίς να νοιαστεί η Πολιτεία να του προσφέρει λύσεις , κατευθύνσεις νέων και προσοδοφόρων καλλιεργειών παρά μόνο εφήμερες «ανάσες» μέσω επιδοτήσεων κλπ.

Είδαμε παιδιά του κομματικού σωλήνα να διαχειρίζονται τις τύχες του αγροτικού κόσμου από έμμισθες θέσεις, χωρίς την εμπειρία και την εξειδίκευση που απαιτείται ,με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ακούσαμε λόγια μεγάλα και βαρύγδουπα αυτά τα .........

χρόνια ,που απλά αποπροσανατόλισαν τους αγρότες μας, χωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα επί του πρακτέου.

Αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της απαξίωσης της γης , είναι περιοχές ευλογημένες και πολυπληθείς να καταλήξουν σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό μαρασμό ,με έντονη τη μείωση των πληθυσμιακών τους χαρακτηριστικών και σε σταδιακό αφανισμό των όμορφων χωριών και μικροπόλεων.

Γέννημα θρέμμα της Μεσσηνίας ,αγωνιώντας για τον τόπο μου ,θέλω να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για την έστω και την τελευταία στιγμή δημιουργία ερεισμάτων υγιούς ανάπτυξης των μικρότερων χωριών μας.

Και η πρότασή μου αφορά στην ανεύρεση λύσης για όσους αγρότες έχουν υποβάλει αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.

Αναγκαιοί η εξεύρεση λύσης για την υποστήριξη των νέων αγροτών που έχουν υποβάλει αιτήσεις να λειτουργήσουν Φωτοβολταϊκά Πάρκα, διότι βρισκόμαστε προ αδιεξόδου.

Τι γίνεται σήμερα.

Από πληροφορίες, έχουν υποβληθεί 700 αιτήσεις αγροτών στις περισσότερες εκ των οποίων, λήγει η προθεσμία αξιολόγησης γιατί οι αγρότες μας αδυνατούν :

Α) Να πληρώσουν τα τέλη σύνδεσης που ανέρχονται σε 20.000¤ κατά μέσο όρο.

Β) Να εκδώσουν εγγυητική Επιστολή Τράπεζας

Γ) Να έχουν 25.000¤ ως ίδια κεφάλαια

Δ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν χρηματοδότηση 75% από τις Τράπεζες μάλιστα με επιτόκιο 8%.

Το αποτέλεσμα

Η αδυναμία των αγροτών, έχει ως αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερη η χωρητικότητα των δικτύων προ άγρα και όφελος συγκεκριμένων μεγαλοεπενδυτών και οι αγρότες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να έχουν παραγκωνισθεί.

Η πρόταση

Α) Να επιλεγούν με δυναμική κίνηση όσοι αγρότες ηλικίας μέχρι 40 ετών έχουν υποβάλει αιτήσεις με προτεραιότητα και διάφορα αυστηρά κριτήρια που θα τους δίνουν προβάδισμα.

Β) Να γίνει συμφωνία πληρωμής των όρων σύνδεσης με διακανονισμό.

Γ) Να εξευρεθεί τρόπος διευκόλυνσης για τις εγγυητικές επιστολές

Δ) Να εξευρεθεί τρόπος χρηματοδότησης των πάρκων με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Αποτέλεσμα

Εάν πετύχουμε να υλοποιηθούν στη Μεσσηνία 300 έργα, σημαίνει ότι 300 οικογένειες θα παραμείνουν στα χωριά, θα έχουν ικανό εισόδημα για να ζουν και θα μπορούν σιγά, σιγά να αναπτύξουν και άλλες πρωτοβουλίες.

Δεν θα μεταναστεύσουν ούτε θα οδηγηθούν στην ανεργία, στην ανασφάλεια και χειροτέρευση της ποιότητας ζωής τους.

Ας μην ποδοπατήσουμε τελείως τα όνειρα για καλύτερες συνθήκες ζωής του αγροτικού κόσμου , που απλώς έχει αφεθεί στην τύχη και σιγά-σιγά περιθωριοποιείται.

Aντωνία Μπούζα-Κωνσταντέλου
Μέλος Τομέα Ενημέρωσης και ΜΜΕ ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προωθείται λύση του ζητήματος της καθυστέρησης του έργου που έχει προκύψει στον οδικό άξονα Γαργαλιάνοι – Ρωμανού Μεσσηνίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης, σε απάντησή του στην υπ’ αριθμόν 45934 ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κα. Νάντια Γιαννακοπούλου στις 02/11/11, αναφέρει ότι «προωθείται λύση του ζητήματος των μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του οδικού άξονα Γαργαλιάνοι – Ρωμανού Μεσσηνίας με δημοπράτηση νέου έργου για την αποπεράτωση των απαιτούμενων έργων και την απόδοση του εν λόγω τμήματος σε χρήση, στον συντομότερο δυνατό χρόνο».

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ............

ερώτησή της εξέφραζε την ανησυχία της για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων του παραπάνω οδικού άξονα, στον οποίο τρία χρόνια μετά την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσής του δεν έχει τελειώσει η υπόθεση των απαλλοτριώσεων με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει τις εργασίες ο ανάδοχος του έργου.

Επί των ανωτέρω, απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης ενημερώνοντας την κα. Γιαννακοπούλου σχετικά με την πορεία της διαδικασίας καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, η εκδίκαση των οποίων αναβλήθηκε κατ’ αρχήν 2 φορές κατόπιν αιτήματος των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτητών και άλλες 2 φορές λόγω αποχής των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

Στη συνέχεια της απάντησης του, ο Υπουργός αναφέρει ότι η υπόθεση τελικά συζητήθηκε στις 04/05/11, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ορισμού τιμής μονάδας, ζήτημα για το οποίο αναμένεται να απαντήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το οποίο επίσης απευθύνεται το ερώτημα της Μεσσήνιας βουλευτή.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης ενημερώνει την κα. Γιαννακοπούλου ότι, κατά προσέγγιση, η προβλεπόμενη αποζημίωση θα είναι της τάξεως των 2 εκατομμυρίων ευρώ και θα βαρύνει τις Δημόσιες Επενδύσεις (Εθνικοί Πόροι) και καταλήγει, λέγοντας ότι λόγω κυρίως αυτών των καθυστερήσεων, ο ανάδοχος του έργου έχει ζητήσει διάλυση της εργολαβίας.

Το "γιατί" στην αυτοκτονία Ενώ αυξάνονται τα κρούσματα

Άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News.

Αφορμή για τη σημερινή μου blog-άποψη μου δίνουν οι συχνές πρωτοσέλιδες αναφορές στον πολλαπλασιασμό των αυτοκτονιών στην Ελλάδα εξαιτίας της δραματικής αύξησης οικονομικών προβλημάτων που οδηγούν στην καταστροφή αμέτρητους Έλληνες και Ελληνίδες επιχειρηματίες.

Ο θάνατος βρίσκεται αναμφίβολα στο τραγικότερο σημείο στο ευρύ φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων.
Ο θάνατος, όμως, από αυτοκτονία, πέρα από την εγγενή .........

τραγικότητά του εμπεριέχει και τα καταθλιπτικά στοιχεία που δημιουργούν οι υποκειμενικές ενοχές συγγενών και φίλων για την αδυναμία τους να προβλέψουν και να αποτρέψουν το γεγονός! Επιπρόσθετα η κοινή γνώμη θέτει το φαινομενικά απλό, αλλά φοβερά δύσκολο να απαντηθεί, μονολεκτικό ερώτημα του "γιατί".

Στην εποχή μας τα άτομα που αυτοκτονούν δεν το κάνουν μόνο για τους κλασικά γνωστούς λόγους της ερωτικής απογοήτευσης, επειδή αδυνατούν να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της στρατιωτικής ζωής ή επειδή απέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Κυρίαρχη αιτία είναι πλέον η οικονομική καταστροφή (και εδώ υπογραμμίζω το γεγονός ότι καθώς βουλιάζουμε στην οικονομική δυσπραγία και ύφεση φοβάμαι ότι θα βιώσουμε και στη χώρα και διεθνώς μεγάλη αύξηση στα κρούσματα αυτοκτονιών.)

Η κλασική τυπολογία της αυτοκτονίας έγινε από τον Γάλλο κοινωνιολόγο Emile Durkheim, ο οποίος καθόρισε τρεις συγκεκριμένους τύπους:
Πρώτον "την αλτρουιστική", όπου το άτομο στην προσπάθειά του να διασώσει κάποιον ή κάποιους συγγενείς, φίλους, γνωστούς ή ακόμη και εντελώς άγνωστους συνανθρώπους του από άμεσο κίνδυνο "θυσιάζει" την προσωπική του ύπαρξη,
Δεύτερον, "την εγωιστική", όπου το άτομο τερματίζει τη ζωή του για καθαρά προσωπικούς του λόγους όντας εντελώς αποστασιοποιημένο από τον πόνο και την οδύνη που αυτή του η πράξη μπορεί να προκαλέσει σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους και,
Τρίτον την «ανομική», όπου το άτομο προτιμά να διακόψει αμετάκλητα τη συνέχιση της υπαρξιακής του οντότητας ακριβώς επειδή κάποιες φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες ή πόλεμοι), ή ακόμη και η ραγδαία κοινωνική αλλαγή που υφίσταται το σύστημα στο οποίο ζει μετουσιώνει τα γνωστά του πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων, αλλάζουν τα νοήματα και οι αξίες της ζωής και επικρατεί "κοινωνική ανομία", την οποία το άτομο την αισθάνεται ως μείωση της ικανότητάς του να ζήσει και να λειτουργήσει όπως ήξερε.

Μέσα στα πλαίσια του παρόντος προβληματισμού, καθώς η προσπάθεια απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και ευαισθησία στην προσέγγισή μας για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες, χρειάζεται να επισημάνω ότι το άτομο που αποπειράται να αυτοκτονήσει, άσχετα εάν το κατορθώνει ή όχι σε τελική ανάλυση, πιστεύει ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο μόνο επιλογές - δηλαδή να συνεχίσει την υπαρξιακή του πορεία όπως έχει, ή να την αναστείλει τελεσίδικα. Ο αυτόχειρας πριν πραγματοποιήσει την τελική επιλογή του δίνει πολλά μηνύματα, προειδοποιεί τους γύρω του αναφορικά με τον περιορισμό των επιλογών του σε ότι αφορά την επικείμενη πράξη του.

Δυστυχώς, μέσα στην πολύβουη, αγχωτική, καθημερινή μας ζωή οι πιο πολλοί από εμάς - γονείς, συγγενείς και φίλοι - ή αδυνατούμε να συλλάβουμε "τις κραυγές απόγνωσης του ατόμου" ή όταν τις συλλαμβάνουμε τις εκτιμούμε περισσότερο ως "κενές απειλές" ή ακόμη ως "παρατραβηγμένους θεατρινισμούς"

Σε γενικές γραμμές, γιατί η κάθε περίπτωση είναι αυτοτελής, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα ως ερμηνευτικά ψυχοκοινωνικά στοιχεία:
1] Χρόνια επώδυνη μοναξιά και νευρωσική κατάθλιψη ή μελαγχολία. Το άτομο χωρίς βοήθεια από τον ειδικευμένο ψυχολόγο ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή που θα του προσφέρει ο νευρολόγος-ψυχίατρος [ σε συνδυασμό πάντοτε με την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη ] δεν βλέπει πλέον τον λόγο να δώσει συνέχεια στην άδεια του υπαρξιακή οντότητα.
2] Το άτομο διακατέχεται από υποκειμενικό, ακατανίκητο συναίσθημα "ντροπής" ή και από υπερβολικό "φόβο" ότι θα τιμωρηθεί επειδή απέτυχε σε κάποιες σημαντικές του επιδιώξεις ή σε κάποιους στόχους που είχε θέσει.
3] Υπάρχουν έντονα συναισθήματα "ενοχών" για πράξεις που το άτομο ποτέ δεν εκμυστηρεύθηκε σε οικείους του ή σε κάποιον φίλο του, σε κάποιον ιερέα ή σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή.
4] Το άτομο διακατέχεται από την αδήριτη ανάγκη της φυγής από ένα περιβάλλον που αντιλαμβάνεται ως καταπιεστικό, ή από πρόσωπα που καθημερινά το πληγώνουν και έτσι η πραγματικά οδυνηρή "φυγή με την αυτοκτονία" αποτελεί πράξη επιβολής συναισθηματικής "τιμωρίας" σε κάποιον ή κάποιους από τους οποίους το άτομο θέλει να...ξεφύγει!

Έχουν καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 2003 σε 24ωρη βάση οι γραμμές SOS στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και τα άτομα που απασχολούνται εκεί έχουν επιτελέσει εκπληκτικά χρήσιμο έργο, παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ χρονικό διάστημα κάποια στρατευμένα παιδιά πραγματοποίησαν την κακή-μεγάλη απόφαση της αυτοαναίρεσης.

Με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν σύντομα όχι μόνο επιχειρηματίες αλλά και άλλοι συνάνθρωποί μας που θα στερηθούν εισοδήματα ή θα βρεθούν στις ουρές των ανέργων, θεωρώ απαραίτητο να δημιουργηθούν ΑΜΕΣΑ στα μεγάλα αστικά κέντρα ειδικοί συμβουλευτικοί σταθμοί βοήθειας για περιπτώσεις ψυχολογικών κρίσεων (οι γνωστές crisis lines ή hot lines) που να λειτουργούν σε 24ωρη βάση παρέχοντας στον ή στην πιθανή αυτόχειρα την έγκαιρη κάλυψη των έντονων στιγμιαίων συναισθηματικών του αναγκών και ψυχικών του κρίσεων με ανθρωπιά αλλά και με επιστημονική δεξιότητα ώστε να αποτραπεί το μοιραίο.

Είναι απαραίτητο γονείς, συγγενείς και φίλοι να ζητήσουν άμεσα τη βοήθεια οικογενειακού γιατρού ή κάποιου ειδικού μόλις γίνουν αντιληπτά τα πρώτα σημάδια ή αμέσως μετά την πρώτη "ανεπιτυχή απόπειρα". Η μέχρι σήμερα προσφερόμενη νοσοκομειακή βοήθεια δεν εξαντλεί το πλήρες, το απαιτούμενο φάσμα ψυχοκοινωνικής αρωγής στο άτομο και τα μέλη της οικογενείας του.

Επαναλαμβάνω, και ας γίνω κουραστικός, ότι το κάθε άτομο πολύ πριν την τελική του πράξη δίνει σημαντικά σήματα "έκκλησης για βοήθεια"...Εάν τα πάρουμε στα σοβαρά και τα δούμε με αγάπη και κατανόηση οπωσδήποτε θα προλάβουμε την μετέπειτα ανείπωτη ψυχική οδύνη των συγγενών και φίλων του κάθε αυτόχειρα που κλείνει βίαια την "παρένθεση της εφήμερης προσωπικής του ύπαρξης"...

«Αν η Ελλάδα θυμηθεί τις αποζημιώσεις, θα μας πάρουν και τα σώβρακα»

Albrecht Ritschl: Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα

«Έξω από τα δόντια» μίλησε ο καθηγητής Ιστορίας της Οικονομίας, Albrecht Ritschl, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό «Spiegel» αναφορικά με την κρίση χρέους της Ελλάδας, την οικονομική βοήθεια από τις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τις πολεμικές αποζημιώσεις που ουδέποτε καταβλήθηκαν στην Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο Albrecht Ritschl, η Γερμανία είναι ..........

«ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα» καθώς έχει χρεοκοπήσει τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ την οικονομική της ευμάρεια τη χρωστάει στις ΗΠΑ που παραιτήθηκαν του δικαιώματος για τεράστιες χρηματικές αποζημιώσεις μετά τους 2 παγκόσμιους πολέμους.

Αναφορικά με το θέμα της Ελλάδας, ο καθηγητής θεωρεί λογικό η Γερμανία να πληρώσει τα περισσότερα από τα χρήματα που οι πιστωτές έχουν δανείσει στην χώρα μας, καθώς το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, όπως λέει, βασίζεται στη μη πληρωμή των αποζημιώσεων.

Αντιθέτως, όπως σημειώνει «θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας» καθώς όπως λέει αν οι Έλληνες θυμηθούν τις παλιές διεκδικήσεις, γίνουν πιο επιθετικοί και η Γερμανία αναγκαστεί να πληρώσει, τότε «θα μας πάρουν ακόμη και τα σώβρακα»!

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη του Albrecht Ritschl:

-Κύριε Ritschl, η Γερμανία συζητάει αυτόν τον καιρό για περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα σαν υπεράνω όλων ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με ακαμψία σύμφωνα με τη ρήση : «λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε». Είναι δίκαιη αυτή η συμπεριφορά;
«Όχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη».

-Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι Γερμανοί.
«Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Την σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως διδασκάλου της Ευρώπης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 1ο αλλά και τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς».

-Τι ακριβώς συνέβη τότε;
«Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρθωσε να επιζήσει από το 1924 μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρήματα για τις αποζημιώσεις του 1ου Παγκοσμίου πολέμου τα δανείστηκε από τις ΗΠΑ. Αυτή η “δανειακή πυραμίδα” κατέρρευσε με την κρίση του 1931. Τα χρήματα των δανείων των ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ ήταν τεράστια, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία ήταν καταστροφικές».

-Το ίδιο και μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο;
«Η Αμερική τότε φρόντισε να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος. Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν των δικαιωμάτων τους για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες».

-Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελλάδα από Ευρώπη και ΔΝΤ, 110 δισ. και συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν οι γερμανικές χρεοκοπίες;
«Αναλογικά με την οικονομική επιφάνεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. Συγκριτικά λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά».

– Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποια θα ήταν η θέση της Γερμανίας;
«Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας».

-Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί;
«Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης της κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες».

-Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεωρείται ως η ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία;
«Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστον τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, ή αλλιώς ένα “haircut”, που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο “afro-look” που μετατρέπεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών».

-Πώς είπατε;
«Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων) ούτε τα αναγκαστικά δάνεια, ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα».

-Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρόντος η διάσωση της Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης των χρεών και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του χρόνου πληρωμής των κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επαπειλούμενη χρεοκοπία;
«Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ένα κράτος δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του, μπορεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της Γερμανίας τη δεκαετία του 50. Είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού χρεοκοπημένος. Τώρα θα έπρεπε να καθοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο».

-Το κράτος που πληρώνει τα περισσότερα είναι η Γερμανία.
«Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική μας παραγωγή κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι πολύ επικίνδυνες. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι: το οικονομικό μας θαύμα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις».

-Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένη;
«Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δυο πολέμους -το δεύτερο τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης- και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν του δικαιώματος τους εν μέρει ή και καθολικά για αποζημιώσεις. Το ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων Ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες».

-Τι εννοείτε;
«Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας “πάρουν ακόμη και τα σώβρακα”. Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς».

-Τουλάχιστον στο τέλος μερικές ηπιότερες σκέψεις: αν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση θα ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη Γερμανία;
«Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας τα περασμένα χρόνια το δείχνουν: Το λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί μια μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελλάδα, πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις τράπεζες, γι’ αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουμε. Κι έτσι θα είχε και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή».

moriasnews

Περιφέρεια Πελοποννήσου Προπαραμονή Χριστουγέννων ο διαγωνισμός για σκουπίδια

Στις 23 Δεκεμβρίου θα προκηρυχτεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη Μονάδα Ολικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης κατά τη συνάντησή του χθες με το προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην Τρίπολη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Ντίνα Νικολάκου και Ανδρέας Πουλάς.

Ο κ. Τατούλης εξέφρασε αρχικά την ιδιαίτερη χαρά του ..........

για τη συνάντηση με το προεδρείο της ΠΕΔ και τόνισε την ευθύνη που Περιφέρεια και Δήμοι έχουν αναλάβει από τους πολίτες για να βγει η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιο ισχυρή και δυνατή από την κρίση.
Όπως ενημέρωσε στη συνέχεια, υπάρχει πλέον συμφωνία για Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα όσον αφορά στο διεθνή διαγωνισμό για τη Μονάδα Ολικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αναμένεται και τυπικά να εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, θα ανακουφίσει από την αγωνία τους πολίτες και τους Δήμους, οι οποίοι και θα εκμεταλλευτούν το χρόνο τους σε άλλα εξίσου σημαντικά ζητήματα, στην τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα.

Θάρρος

Δ.Σ. Τριφυλίας: Δυναμικές αντιδράσεις για το χαράτσι στη ΔΕΗ

Την πλήρη αντίθεσή του με το χαράτσι στη ΔΕΗ εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στη χθεσινή συνεδρίασή του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το οποίο ήταν πρώτο στην ημερήσια διάταξη, ομόφωνα αποφάσισαν να προβούν σε μια σειρά από δυναμικές αντιδράσεις!

Ο δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας, ............

μεταξύ άλλων, τόνισε πως έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για το χαράτσι εκφράζοντας την αντίθεσή του και σημείωσε πως το θέμα έχει τρεις πτυχές: την πολιτική απόφαση επιβολής του, που είναι κοινωνικά άδικη και ανάλγητη και πολιτικά ανήθικη, την οποία και κατήγγειλε, τη νομική, με τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ, και το «δια ταύτα», που είναι το ερώτημα «τι κάνουμε;». Για αυτό είπε πως παρουσιάζεται πολυφωνία και μεγάλη δυσκολία.

Σημείωσε, δε, πως δεν μπορεί να πει στους πολίτες να μην το πληρώσουν και να υποστούν τις όποιες συνέπειες. Συνοψίζοντας είπε πως η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να κινηθεί στους άξονες «όχι στην οριζόντια επιβολή του ειδικού αυτού τέλους ακίνητης περιουσίας, όχι στην επιβολή του σε όσους αδυνατούν, όχι στη σύνδεσή του με τη ΔΕΗ». Και πρόσθεσε: «Να δοθεί πολιτική διάσταση, με παραστάσεις παντού, εξώδικο στη ΔΕΗ για να μην κόψει το ρεύμα, παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ».

Ο Θανάσης Πετρόπουλος από τη μείζονα μειοψηφία σημείωσε πως «υπάρχουν αγαθά, όπως το νερό και το ρεύμα, που δεν μπορούν να μπουν σε οικονομίστικη λογική», και χαρακτήρισε το χαράτσι «άδικο, σκληρό, αντιλαϊκό και αντισυνταγματικό».
Στο ερώτημα «τι κάνουμε;», τόνισε πως «δεν είναι ώρα για γνωμοδοτήσεις, είναι ώρα να δράσουμε, ώρα αντίστασης! Να προβούμε σε ριζοσπαστικές αντιδράσεις, όπως εξώδικο, αποκλεισμοί - καταλήψεις, καταγραφή όσων αδυνατούν να το πληρώσουν και επιχειρήματα για να μην πληρωθεί».

Και συνέχισε: «Αυτοί είναι αγώνες τιμής που πρέπει να τους δώσουμε!», ενώ πρότεινε στην απόφαση να γραφεί πως όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αρνούνται και δεν πληρώνουν το χαράτσι, με τις όποιες ίσως συνέπειες υποστούν.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Σαράντος Κουκούμης έκανε λόγο για «δυσβάσταχτο, ισοπεδωτικό, φορομπηχτικό μέτρο, χαράτσι, στο πλαίσιο ισοπεδωτικής λογικής», που μαζί με τα άλλα αντιλαϊκά και βάρβαρα μέτρα έχει κάνει τα λαϊκά στρώματα να παραμιλούν. Ακολούθησε μέχρι αργά το βράδυ συζήτηση, με τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων και πολιτών.

Του Ηλία Γιαννόπουλου - Θάρρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το προσωπικό και οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, ευχαριστούν θερμά την Κοινοπραξία Intrakat ΓΔΚ Τεχνική, για την ευγενική χορηγία τους προς το σχολείο μας, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

Η Προϊσταμένη
Λεβεντάκη ΕλένηΣυνάντηση Αλευρά με Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Γεωργακόπουλο

Τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας Παναγιώτη Αλευρά, επισκέφθηκε σήμερα, 24 Νοεμβρίου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Γεωργακόπουλος.
Στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της συνεργασίας των δύο υπηρεσιών.

Ο κ. Ταξίαρχος, ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη, για το επίπεδο αστυνόμευσης καθώς επίσης και για τα προβλήματα που προκύπτουν από την έξαρση της παραβατικότητας, την έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, καθώς και για την λήψη μέτρων μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο κ. Αλευράς υποστήριξε, την ανάγκη .........

εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στο Σώμα της Αστυνομίας, πιστεύοντας στη δημιουργία ισχυρών αστυνομικών τμημάτων η οποία θα συνεπάγεται και την καλύτερη αστυνόμευση σε όλα τα επίπεδα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Τέλος ευχαρίστησε για την επίσκεψη το κ. Γεωργακόπουλο, ευχόμενος δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο που επιτελεί, τονίζοντας την αμέριστη συμπαράσταση της Π.Ε στο έργο της Αστυνομίας.

Δύο νέα δικαστικά «STOP» από το πρωτοδικείο Καλαμάτας στο χαράτσι Βενιζέλου.

Δύο νέες αποφάσεις απαγόρευσης διακοπής ρεύματος εξέδωσε το μονομελές πρωτοδικείο Καλαμάτας το οποίο έκανε δεκτές δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από εταιρίες, με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγορεύοντας σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος τη διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης λόγω χαρατσιού έως τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων (28-2-2012).

Ο λόγος; Διότι στο λογαριασμό του εναλλακτικού ..........

προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως, κατά πρόδηλη και ευθεία παράβαση της κείμενης νομοθεσίας το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών σε βιομηχανική επιχείρηση, παρόλο που ο νόμος ρητά προβλέπει την επιβολή αυτού στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαιρουμένων των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Συνημένα 2 Έγγραφα: Κατεβάστε και διαβάστε την Απόφαση 1 και την Απόφαση 2

Λύση για τις ελλείψεις φαρμάκων! Θα μπορεί ο φαρμακοποιός να αλλάζει την συνταγή

Ακόμη και τις συνταγές των γιατρών θα μπορούν να αλλάζουν πλέον οι φαρμακοποιοί καθώς ο κλάδος εξασφάλισε τη συμφωνία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου ώστε να μπορούν να αντικαθιστούν ακόμη και τα φάρμακα που θα αναγράφονται στις συνταγές με άλλα αντίστοιχα.

Το δικαίωμα αντικατάστασης ενός φαρμάκου ............

με άλλο ισοδύναμο του, θα αποκτήσουν σύντομα οι φαρμακοποιοί καθώς ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε ευπρόσδεκτο το αίτημά τους και ανέθεσε ήδη στη νομική υπηρεσία του υπουργείου να το διευθετήσει.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με τον υπουργό Υγείας οι εκπρόσωποι του κλάδου ζήτησαν να ληφθεί αυτό το μέτρο καθώς όπως είπαν πολλές φαρμακευτικές εταιρείες αρνούνται να τους δώσουν με πίστωση φάρμακα ενώ κάποιες άλλες ζητούν ακόμη και να προκαταβάλουν οι φαρμακοποιοί το κόστος των σκευασμάτων . Όλα αυτά την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν να εξοφλήσουν τις συνταγές στους φαρμακοποιούς ακόμη και έναν χρόνο. Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το Ταμείο της ΔΕΗ έχει να πληρώσει από τον Απρίλιο.

Πάντως ο Ανδρέας Λοβέρδος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ορατές».

Σχετικά με το μέτρο της απελευθέρωσης του ωραρίου ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το μέτρο δίνει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερη η αγορά για το δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα αποφεύγεται η δυνατότητα ίδρυσης αλυσίδων φαρμακειών που θα έβλαπταν τον κλάδο. «Όσο θα είμαι εγώ εδώ αυτό δε θα γίνει» κατέληξε ο κ.Λοβέρδος.

Iatropedia

Τέλος ακινήτων και στα λυόμενα!

Οι σεισμοπαθείς των Γρεβενών μένουν σε κοντέινερ τα τελευταία 16 χρόνια, έπειτα από τη σεισμική δόνηση των 6,6 ρίχτερ που ισοπέδωσε τα σπίτια τους, το Μάιο του 1995.

Μόνο το 5% των σεισμοπαθών των τριών σεισμόπληκτων οικισμών Καλαμιτσίου, Καλοχίου και Μεσολάκκου κατόρθωσε να πάρει στεγαστικό δάνειο για την ανέγερση κατοικίας, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που διαμόρφωσαν στάβλους και αποθήκες σε χώρο κατοικίας...

Κανένας εξ αυτών, ωστόσο, δεν εξαιρείται του ...........

ειδικού τέλους ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν μέσω της ΔΕΗ.

Από την πλευρά του, ο δήμος Γρεβενών ετοιμάζεται να στείλει εξώδικο στη ΔΕΗ, ζητώντας να απαλλαγούν οι σεισμοπαθείς από το «χαράτσι»...

Real.gr

ΣΧΟΛΙΟ
Πάντως μην νομίζετε. Οι πολιτικοί και ειδικά του ΠΑΣΟΚ είναι τόσο χοντρόπετσοι που θα έχουν το θράσος στις επόμενες εκλογές να παίρνουν τηλέφωνα στα σπίτια του κόσμου, να στέλνουν διαφημιστικά για να ζητάνε ψήφους. Αυτό που δεν θα έχουν υπολογίσει καλά είναι το πόσοι θα τους "ρίξουν καντήλια" ως απάντηση...
Ε ρε γλέντια....

Καστανίδης: Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ΜΜΕ έριξαν τον Παπανδρέου

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης κατήγγειλε σήμερα ότι η αποχώρηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου από την πρωθυπουργία ήταν αποτέλεσμα εκβιασμού, ανοίγοντας έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο μέσα στο ΠΑΣΟΚ το οποίο αναμένεται να προκαλέσει πολλές αναταράξεις στη συνέχεια.

Ο κ. Καστανιδης, ένας εκ των εμπνευστών του ..........

δημοψηφίσματος που αποτέλεσε ουσιαστικά το κύκνειο άσμα του πρώην πρωθυπουργού, είπε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ 99,5, ότι τον κ. Παπανδρέου «έριξε από την πρωθυπουργία μερίδα βουλευτών σε σύμπραξη με μέσα ενημέρωσης» και ότι η αποχώρησή του δεν ήταν οικοιοθελής, αλλά προϊόν εκβιασμού.

iefhmerida

ΣΧΟΛΙΟ
Σιγά την μεγάλη απώλεια βρε Χαρούλη που χάσαμε από την πρωθυπουργία τον Jefry papandreos. Σιγά μην βάλουμε μαύρες πλερέζες που αναγκάστηκε να φύγει από πρωθυπουργός ο Jefry.
Κανονικά έπρεπε να έχετε ήδη γκρεμοτσακιστεί από την εξουσία εδώ και καιρό. ΣοσιαλΗστές που γονατίσατε την κοινωνία και μας βάλατε την Κωλοαμερική στο σβέρκο μας. Τα κολλητάρια του Papandreos στο ΔΝΤ.
Υπομονή και θα πάρετε απάντηση στις εκλογές.

Οσοι μεγαλοοφειλέτες δεν πληρώσουν θα δουν τα ονόματα τους στο διαδίκτυο

Λήγει σήμερα η προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών στους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Στην περίπτωση που δεν προχωρήσουν στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους, θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους σε σχετική λίστα που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου.

Μέχρι σήμερα, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, ..........

έχουν κληθεί φυσικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μεγαλύτερες των 150.000 ευρώ, να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ τους και να καταβάλουν ή να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους, προκειμένου να μην συμπεριληφθούν στη σχετική λίστα των οφειλετών φυσικών προσώπων που θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον ν. 3943/2011 (άρθ. 9, § 1&2, ΦΕΚ 66 Α') και την Υ.Α. 1185/2011.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

«Η δημοσίευση των προαναφερθέντων στοιχείων επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη συλλογή των εσόδων και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ της φορολογικής Αρχής και των φορολογουμένων μέσω της προώθησης της διαφάνειας».

iefhmerida

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των επικουρικών συντάξεων

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των επικουρικών συντάξεων.. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ταμείου, όλες οι επικουρικές θα καταβάλλονται στους δικαιούχους κάθε δίμηνο απο την 1η Ιανουαρίου του έτους.
Η πληρωμή θα γίνεται στις παρακάτω ημερομηνίες: ..........

1η Φεβρουαρίου - για το 1ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου)
1η Απριλίου - για το 2ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου)
1η Ιουνίου - για το 3ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου)
1η Αυγούστου - για το 4ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου)
1η Οκτωβρίου - για το 5ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου)
1η Δεκεμβρίου - για το 6ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου)

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, της πρώην ΙΑ Υπηρεσιακής Μονάδας (Τελωνειακών) των οποίων η καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης θα εξακολουθήσει να γίνεται την 13η ημέρα κάθε μήνα , του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται την 24η ημέρα κάθε μήνα.

Για όλα τα παραπάνω οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα ενημερωθούν αναλυτικά με προσωπική επιστολή που θα τους αποσταλεί μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα για τις συντάξεις που τους έχουν καταβληθεί για το 3ο και 4ο τρίμηνο του έτους 2011.

Δηλώσεις Φωτόπουλου κατα την σύλληψη του από την αστυνομία\

Συνθήκες απόλυτης φτώχειας για 500.000 Έλληνες το πρώτο 6μηνο του 2011

Χωρίς κανένα εισόδημα έζησαν το πρώτο εξάμηνο του 2011 περίπου 500.000 άνθρωποι μέσα σε Ελληνικά νοικοκυρία καθώς όλα τα μέλη τους ήταν άνεργα , σύμφωνα με εκτιμήσεις τις Τράπεζας της Ελλάδος.

Το ποσοστό ανέρχεται στο 12,9%, από 9,8% ..........

που ήταν πέρυσι ενώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλαδος η ανεργία στο τέλος του χρόνου θα αγγίξει το 17% ενω οι προβλέψεις για το 2012 για αύξηση του ποσοστού πάνω απο το 18%.

Σημαντικές απώλειες έχουν υποστεί και οι αποδοχές όσων εργάζονται. Οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκαν φέτος κατά 6,3%, μετά από πτώση 9,1% που ήταν πέρυσι.

iefhmerida

Στις εφορίες το "βάρος" της εξαίρεσης από το χαράτσι της ΔΕΗ

Σε μία τριμελή επιτροπή στην εφορία θα απευθύνονται οι πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εξαιρεθούν από το «χαράτσι» γιατί βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής. Στο υπουργείο Οικονομικών ακόμη δεν έχουν καταλήξει στην οριστική ρύθμιση - απόφαση με την οποία δεν θα κόβεται το ρεύμα σε όσους πολίτες δεν πληρώσουν το λογαριασμό ΔΕΗ λόγω της εισφοράς στα ακίνητα.

Ωστόσο, έχει αποφασιστεί να εξαιρούνται άτομα με αναπηρία άνω του 80% και τα προστατευόμενα μέλη καθώς και οι άνεργοι και οι πολύτεκνοι με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.
Ετσι, δεν θα κόβεται το ρεύμα σε όσους έχουν ..........

αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Ωστόσο, η αδυναμία πληρωμής θα αποφασίζεται από τριμελή επιτροπή σε κάθε εφορία.

Από την άλλη, άνεργοι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία πρέπει να στείλουν έως 30 Νοεμβρίου sms στο 54160 για να μάθουν αν εξαιρούνται. Οσοι δεν εξαιρεθούν και δεν πληρώσουν το ρεύμα και μαζί με αυτό το χαράτσι των ακινήτων θα δίνεται εντολή να διακόπτεται άμεσα το ρεύμα αφού περάσουν 40 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

Επίσης, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση λόγω μείωσης αποδοχών και πληρωμής στεγαστικών θα γίνεται ρύθμιση.

Υπάρχει σκέψη το τέλος των ακινήτων να περάσει μέσα στη δόση του στεγαστικού δανείου, δηλαδή να πληρωθεί σε αρκετές δόσεις. Αυτό στην περίπτωση που το δάνειο έχει δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοσίους υπαλλήλους.

Τέλος, οι Δήμοι θα καλέσουν τους δημότες να διορθώσουν λάθη στα τετραγωνικά, τιμή ζώνης, παλαιότητα, ενώ σε λάθη που είτε είναι υπέρ του πολίτη είτε εις βάρος του θα γίνεται συμψηφισμός στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Briefing news

Καλαμάτα: Ζωηρό ενδιαφέρον από Easy Jet και Ryan Air για το αεροδρόμιο

Ζωηρό ενδιαφέρον για πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχουν εκδηλώσει δύο εταιρείες low cost, η Easy Jet και η Ryan Air.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Τατούλης, οι επενδύσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ και τόνισε πως σε καλό δρόμο βρίσκεται και το αεροδρόμιο της Τρίπολης προκειμένου να γίνει αμιγές low cost.

Συγκεκριμένα είπε ότι ολοκληρώνεται σύντομα η .........

ωρίμανση της μελέτης, ενώ υπάρχει και η έγκριση του υπουργείου Άμυνας για λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου κι ως πολιτικό και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η λειτουργία και των δύο αεροδρομίων στην περιφέρεια δεν θα είναι ανταγωνιστική, αλλά το ένα θα δημιουργήσει μεγαλύτερη δυναμική και για το άλλο.

24Η