Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΒΟΜΒ

ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ;;;;

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.........
Morias News