Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες μέσω Διαδικτύου

Νομοσχέδιο που θα φέρει διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες, οι οποίες ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 2 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση του Διαδικτύου, επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης και για το θέμα αυτό υπήρξε ενημέρωση χθες στην Κυβερνητική Επιτροπή από τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη
Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται να προωθηθούν λύσεις για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης και του πολιτικού συστήματος, τη διαφθορά και την αδιαφάνεια στη διαχείριση των κρατικών πόρων και σε αυτό το πλαίσιο, μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι...

η κυβέρνηση θα προωθήσει τη διαφάνεια στις προμήθειες του δημόσιου τομέα, «με ένα πιο σύγχρονο, περισσότερο διαφανές και πιο ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιεί και τις δυνατότητες του Διαδικτύου», ενώ επανέλαβε ότι η διαφάνεια είναι υψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες σημειώνοντας ότι στόχος είναι να δημοσιοποιούνται μέσω Διαδικτύου όλες οι προμήθειες και οι διαγωνισμοί.

Ακόμα, τόνισε ότι συζητήθηκε το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας στην ίδρυση επιχειρήσεων, ώστε από 17 - 18 βήματα που χρειάζονται σήμερα να απαιτούνται μόλις τρία με τέσσερα.

«Στόχος είναι να γίνει πιο εύκολη η ζωή των νέων επιχειρηματιών και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Από την πλευρά τους οι μικρομεσαίοι έχουν ζητήσει μετ' επιτάσεως λύση στο πρόβλημα της αδυναμίας συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και όπως δηλώνει το διοικητικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς «οι προμήθειες του Δημοσίου γίνονται πολλές φορές κάτω από καθεστώς, που δεν εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού ή υπό το κράτος νοθευμένου ανταγωνισμού, που ως αποτέλεσμα έχει την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων».

Είναι γνωστό ότι οι ΜΜΕ, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε θέματα κατακύρωσης προσφορών, εκτέλεσης έργων, παρατυπιών κ.λπ., χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε μία Ανεξάρτητη Αρχή, αιτώντας διαφάνεια και έχει προταθεί προς το υπουργείο Ανάπτυξης η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Εξάλλου χθες το απόγευμα ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών και την κατάργηση της σύνταξης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.
Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο που αποτελεί ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο δύο Οδηγιών της ΕΕ προβλέπει ότι :

- Οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς αναλυτικά στοιχεία για τους διακανονισμούς και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν γι' αυτές, αλλά και τις συναλλαγές τους με συνδεόμενα μέρη. Ετσι, διευκολύνεται η κατανόηση και η αξιολόγηση της οικονομικής θέσης των εταιρειών και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους λογαριασμούς των εταιρειών.

- Οι εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Ετσι, μέσω της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης θα γίνεται κατανοητή η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της εταιρείας. Επιπλέον, σε αντιστοιχία με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι επιχειρήσεις που καταθέτουν ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου, ειδικά εφόσον μία εταιρεία έχει τις κινητές της αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Προβλέπεται δε αστική και ποινική ευθύνη των μελών του ΔΣ των εταιρειών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

- Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εισηγμένες ασφαλιστικές ανώνυμες επιχειρήσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

- Απαλείφεται η υποχρέωση που υπάρχει σήμερα να εξετάζεται το σχέδιο συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών, εφόσον υπάρχει ομοφωνία και απόλυτη συμφωνία του 100% των μετόχων και κατόχων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Θα αρκεί πλέον η παρουσία τους και η έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συγχώνευση ή διάσπαση των εταιρειών.

Κέρδος 18/7/2009Προσοχή σε προϊόντα που υπόσχονται πρόληψη ή θεραπεία της νέας γρίπης

Προσοχή στους επιτήδειους, συνιστά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, με αφορμή τηλεφωνήματα καταναλωτών που δέχτηκε για το κατά πόσον είναι αξιόπιστα διάφορα προϊόντα ή σκευάσματα ή συσκευές προφύλαξης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και υπόσχονται πρόληψη ή θεραπεία της ' νέας γρίπης Α(Η1Ν1)'.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ συνιστά στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, υποψιασμένοι και προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο Διαδίκτυο προϊόντα όπως σαμπουάν, μάσκες, γυαλιά...

που υπόσχονται πρόληψη από τον ιό, συμπληρώματα διατροφής με "θεραπευτικές ιδιότητες", ακόμα και κλιματιστικά σώματα που "σκοτώνουν" τον ιό, κινέζικης κατά κύριο λόγο προέλευσης.

''Τέτοιου είδους ενέργειες συνιστούν αθέμιτες πρακτικές ορισμένων επιτήδειων που εκμεταλλευόμενοι την εύλογη ανησυχία των καταναλωτών αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους. Οι καταναλωτές θα πρέπει να εμπιστεύονται μόνο εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ σκευάσματα και να μην παρασύρονται από την παραπλανητική προώθηση αμφίβολης ποιότητας προϊόντων που, όχι μόνο είναι αναποτελεσματικά για την καταπολέμηση της νέας γρίπης, αλλά είναι πολύ πιθανό να θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο'' σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Έγκυρες πληροφορίες και απαντήσεις για όλα όσα αφορούν την "νέα γρίπη" μπορούν, όσοι το επιθυμούν, να αναζητήσουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες/τηλέφωνα:

- ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης Νοσημάτων, τηλ. 210-5212000, www.keelpno.gr

- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τηλ. κέντρο: 210 650 7200 http://www.eof.gr/web/guest/home

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ της Ε.Ε

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_el.htm

Τέλος, οι καταναλωτές καλούνται να καταγγέλλουν αυτές τις πρακτικές στο υπουργείο Ανάπτυξης (τηλ.1520), για να επιβληθούν κυρώσεις στους κερδοσκόπους, όπως και στην ΕΚΠΟΙΖΩ (210 3304444, info@ekpizo.gr).
Πηγή: Express.gr
«Να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο»

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο». Αυτό υπογραμμίζουν οι Έλληνες ειδικοί για την επερχόμενη εξάπλωση της νέας γρίπης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως ο νέος ιός Α (Η1Ν1), εξαιτίας του οποίου ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση πανδημίας για πρώτη φορά έπειτα από 41 χρόνια, θα μεταλλαχτεί και μάλιστα προς το χειρότερο
«Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, παρατηρείται ταχεία και ευρεία εξάπλωση ενώ σε ό,τι αφορά τη συμπτωματολογία οι εκδηλώσεις είναι ήπιες...

στην πλειονότητα των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες η πανδημία να συνεχιστεί στο ίδιο μοτίβο. Και μάλιστα, από την εμπειρία που αντλούμε από αντίστοιχες καταστάσεις του παρελθόντος έπειτα από διάστημα ενός έως δύο ετών, ο ιός αυτός ενδεχομένως να γίνει κομμάτι της εποχικής γρίπης», λέει στα «ΝΕΑ» ο επιδημιολόγος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων- καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κ. Τάκης Παναγιωτόπουλος.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πως τα σενάρια μετάλλαξης ανήκουν στην... επιστημονική φαντασία. Αντίθετα, διευκρινίζουν πως οι ιοί της γρίπης μεταλλάσσονται σχετικά εύκολα. «Τίποτα όμως δεν προδικάζει πως τυχόν μετάλλαξη θα γίνει προς μία δυσμενή κατεύθυνση, όπως έγινε με την ισπανική γρίπη που προκάλεσε πανδημία το 1918. Είναι θέμα τύχης», προσθέτει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Οι ειδικοί βέβαια, παγκοσμίως, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί ανασυνδυασμός, δηλαδή να διασταυρωθούν δύο ιοί και να δημιουργήσουν έναν νέο. Το χειρότερο σενάριο είναι ο νέος ιός Α (Η1Ν1) που εξαπλώνεται εύκολα να συναντηθεί με τον ιό της γρίπης των πτηνών Η5Ν1 που προκαλεί θνητότητα στους ασθενείς κατά 60%. Διευκρινίζουν όμως πως ο ανασυνδυασμός συμβαίνει σπάνια.

Πιο πιθανό, ωστόσο, είναι να υπάρξει κατά τύχη μια μικρή αλλαγή (διολίσθηση) στο γενετικό υλικό του ιού. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και στην περίπτωση της κοινής γρίπης, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η ετήσια ανανέωση των αντιγριπικών εμβολίων. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό. Τα δεδομένα. Όμως, τα νέα δεδεμένα επιστημονικής έρευνας- που υπογραμμίζει πως η νέα γρίπη μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνη καθώς το στέλεχος Η1Ν1 εισέρχεται πιο βαθιά στους πνεύμονες αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητες επιπλοκών και η οποία δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην επιστημονική επιθεώρηση «Νature»- ενέτειναν την ανησυχία της κοινής γνώμης. Ιδίως επειδή οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες με το στέλεχος που προκάλεσε την πανδημία της ισπανικής γρίπης και σκότωσε περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, καθηγήτρια Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τονίζει πως είναι σφάλμα να συγκρίνουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος με το σήμερα. «Τα κράτη πλέον διαθέτουν εξοπλισμένα νοσοκομεία, εξελιγμένα φάρμακα, διαγνωστικά μέσα. Συνεπώς είναι σχεδόν αδύνατον να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προ βλήματα με αυτά του 1918, γιατί η ανθρωπότητα είναι καλύτερα προετοιμασμένη. Τότε δεν διέθεταν ούτε καν αντιβιώσεις για να αντιμετωπίσουν τις μικροβιακές επιπλοκές, με κύρια την πνευμονία».

Ο πανικός. Στην πανδημία του 2009 όμως δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές επιπλοκές στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών που έχουν νοσήσει. Αντίθετα, «με τα σημερινά δεδομένα η θνητότητα που προκαλεί η εποχική γρίπη είναι δεκαπλάσια σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων που έχουν σημειωθεί από τον νέο ιό», προσθέτει η κ. Γιαμαρέλλου. Ενώ όμως επιμένει πως ο πανικός είναι κακός «σύντροφος», υπενθυμίζει πως και η ισπανική γρίπη άρχισε «ήπια», πέρασε όμως στην Ιστορία ως η πιο θανατηφόρος, αφού κατά το δεύτερο κύμα οι επιπλοκές κόστισαν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Πάντως οι επιστήμονες εξηγούν πως η Ελλάδα δεν έχει μπει καν στο πρώτο κύμα, αντίθετα αυτό προσδιορίζεται το φθινόπωρο όταν αναμένεται έξαρση. Συνεπώς, το δεύτερο κύμα θα λάβει χώρα τον χειμώνα του 2010. Όλα αυτά ωστόσο ισχύουν, χρησιμοποιώντας ως «καρμπόν» την εξέλιξη των πανδημιών του παρελθόντος. Η νέα γρίπη, ωστόσο, πιθανόν να επιφυλάσσει εκπλήξεις στην επιστημονική κοινότητα- ήδη, έχει κάνει τη... διαφορά, αποδεικνύοντας πως μεταδίδεται και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.


Θρίλερ με Έλληνες μαθητές

Aυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων μαθητών που μολύνονται από τον νέο ιό Α (Η1Ν1), ενόσω φοιτούν σε θερινό σχολείο στη Βρετανία. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ένα ακόμη γκρουπ μαθητών κόλλησε γρίπη κατά τη διαμονή του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Καλά πληροφορημένες πηγές τόνιζαν πάντως, πως τα συμπτώματα που παρουσίασαν είναι ήπια, ωστόσο θα παραμείνουν στην Αγγλία έως ότου να ιαθούν πλήρως.
Σωσίβιο το πανδημικό εμβόλιο

Το πανδημικό εμβόλιο αποτελεί «σωσίβιο», καθώς έως σήμερα είναι το μοναδικό όπλο που θα έχουν οι γιατροί ώστε να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του νέου ιού Α (Η1Ν1). Παρ΄ όλα αυτά, δεν είναι ακόμη βέβαιο πότε θα είναι έτοιμο προς διάθεση.

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για μαζική παρασκευή του εμβολίου στα τέλη του Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα ωστόσο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πιθανόν να δοθεί το πράσινο φως στις φαρμακοβιομηχανίες τον Δεκέμβριο. «Είναι ωστόσο σημαντικό να είναι ασφαλές. Για παράδειγμα το εμβόλιο της κοινής γρίπης είναι μη τοξικό, εκτός εάν χορηγηθεί σε κάποιον που έχει αλλεργία στα αυγά. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε σίγουροι έπειτα από τις κλινικές μελέτες, ότι το νέο εμβόλιο δεν θα προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις», λέει η κ. Γιαμαρέλλου, προσθέτοντας ότι δεν θα χορηγούσε ένα αμφιβόλου ποιότητος εμβόλιο για να προλάβει μια ήπια νόσο.

Εάν όμως ο νέος ιός γίνει πιο επικίνδυνος, τότε πιθανόν τα κράτη να χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις που θα ενέχουν ρίσκο....
ΤΑ ΝΕΑΣαφάρι ΣΔΟΕ με φοροπρόστιμα σε 4 ημέρες

Σαρωτικούς ελέγχους-εξπρές με ένστολους ελεγκτές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ετοιμάζει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ).
Το νέο σχέδιο ελέγχων που έχει καταρτίσει η ΥΠΕΕ και το οποίο στοχεύει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων για την αντιμετώπιση της μαύρης τρύπας ρεκόρ του προϋπολογισμού προβλέπει ότι από τη διενέργεια του φορολογικού...

ελέγχου έως και την επιβολή των προστίμων για τις φορολογικές φορολογικές παραβάσεις που θα διαπιστώνονται δεν θα μεσολαβούν περισσότερες από τέσσερις ημέρες.
Επιπλέον, το σχέδιο το οποίο θα αρχίσει σταδιακά να ξεδιπλώνεται από τις επόμενες εβδομάδες προβλέπει την παρουσία ελεγκτών της υπηρεσίας με στολή σε εμφανή σημεία των εμπορικών κέντρων των πόλεων, «μυστικούς» ελέγχους όπου οι ελεγκτές θα επισκέπτονται ως πελάτες τις επιχειρήσεις για να διαπιστώσουν αν εκδίδουν αποδείξεις, αιφνιδιαστικούς ελέγχους διάρκειας μιας ημέρας από πολλαπλά ελεγκτικά συνεργεία σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα σε ένα νησί.

Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει:

● τη διενέργεια των λεγόμενων «προσωρινών ελέγχων» σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με την επιβολή προστίμων με διαδικασία εξπρές. Οι ελεγκτές θα εισέρχονται στην επιχείρηση και θα παραμένουν για μία ημέρα συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο. Στη συνέχεια θα επιστρέφουν στα γραφεία της ΥΠΕΕ όπου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος taxis θα κάνουν μία σειρά από επαληθεύσεις και ελέγχους (απόδοση ΦΠΑ, έκδοση τιμολογίων κ.λπ). Θα συντάσσεται την ίδια ημέρα έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου και θα αποστέλλεται στην Εφορία όπου υπάγεται ο φορολογούμενος. Η Εφορία θα υποχρεώνεται εντός 48 ωρών από τη λήψη της έκθεσης να επιβάλλει τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και να τα κοινοποιεί στον ελεγχόμενο. Όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη της ΥΠΕΕ από τη διενέργεια του ελέγχου έως και τη βεβαίωση των προστίμων δεν θα μεσολαβούν περισσότερα από τέσσερα εικοσιτετράωρα. Αυτό έχει επιλεγεί καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν εντοπισθεί από την ΥΠΕΕ καθυστερούν να ολοκληρωθούν και να επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα από τις Εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα. Επίσης, τα στελέχη της ΥΠΕΕ τονίζουν ότι οι παραπάνω προσωρινοί έλεγχοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τη «φορολογική συμμόρφωση» των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, σε σχέση με τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα από τη διαπίστωση της παράβασης έως και την επιβολή των προστίμων να περνούν ακόμη και μήνες ή χρόνια.

● τη δημιουργία κλίματος «φορολογικής συμμόρφωσης» στην αγορά μέσω της παρουσίας ένστολων ελεγκτών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας, όταν εμφανίζεται ένα ελεγκτικό συνεργείο σε μια περιοχή τότε «η αξία των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων- όπως είναι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης και τα τιμολόγια- αυξάνεται έως και κατά 100%». Για τον λόγο αυτόν ειδικά συνεργεία της ΥΠΕΕ θα εμφανίζονται σε εμπορικά κέντρα των πόλεων (π.χ. Ερμού, εμπορικό κέντρο Γλυφάδας κ.λπ.). Στα συνεργεία αυτά ελεγκτές θα φορούν ειδικά γιλέκα που φέρουν το όνομα και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

● τη διενέργεια των λεγόμενων «μυστικών» ελέγχων. Ελεγκτές της ΥΠΕΕ θα επισκέπτονται μια επιχείρηση (π.χ. μια καφετέρια) ως απλοί πελάτες. Αρχικά, όπως λέει στέλεχος της ΥΠΕΕ, «θα κάνουν μια βόλτα στα τραπέζια για να δουν αν έχουν εκδοθεί αποδείξεις για τα ποτά που έχουν σερβιριστεί. Στη συνέχεια θα κάθονται οι ίδιοι σε ένα τραπέζι και θα παραγγέλλουν για να δουν αν θα τους δοθεί απόδειξη». Όταν θα διαπιστώνουν παραβάσεις, θα «αποκαλύπτονται» και θα προχωρούν σε σύνταξη έκθεσης ελέγχου.

● τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων διάρκειας μιας ημέρας από πολλαπλά ελεγκτικά συνεργεία σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΥΠΕΕ που θα προίσταται σε πέντε ελεγκτικά συνεργεία θα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά ένα νησί και θα διενεργεί ελέγχους κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις της περιοχής.

● την παροχή της δυνατότητας στις περιφερειακές διευθύνσεις να διενεργούν ελέγχους σε περιοχές εκτός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Εντός των ημερών πρόκειται να υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση που θα «λύνει τα χέρια» της ηγεσίας της ΥΠΕΕ για να μπορεί «να στείλει ελεγκτικό συνεργείο της Αχαΐας να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικά ελέγχους στην Αττική και αντίστροφα». Η κίνηση αυτή γίνεται, όπως σημειώνουν στελέχη της υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κρούσματα διαφθοράς αλλά και να είναι αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι.

Η Εφορία θα υποχρεώνεται εντός 48 ωρών από τη λήψη της έκθεσης να επιβάλλει τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και να τα κοινοποιήσει στον ελεγχόμενο


Όλοι οι εφοριακοί στον δρόμο

Κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του επίμαχου σχεδίου θεωρεί η ΥΠΕΕ το να βγουν για ελέγχους όσο το δυνατόν περισσότεροι ελεγκτές. Όπως σημειώνουν στελέχη της υπηρεσίας, μεγάλος αριθμός του προσωπικού ασχολείται με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προκειμένου να απελευθερωθούν και να «βγουν για έλεγχο» έχει αρχίσει ταχεία διαδικασία κλεισίματος παλαιών υποθέσεων που εκκρεμούν, στα συρτάρια της υπηρεσίας, απασχολώντας τους ελεγκτές. Να σημειωθεί ότι στην κατάρτιση του ελεγκτικού σχεδίου έχουν συμμετάσχει και στελέχη της υπηρεσίας με εμπειρία πολλών ετών στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον χειρισμό ειδικών υποθέσεων.
ΤΑ ΝΕΑ
Τα κλειστά επαγγέλματα παρέμειναν... κλειδωμένα

Η κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο προαναγγέλλει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, το οποίο θα έδινε μία δημοσιονομική ανάσα στην οικονομία της τάξης των 4 δισ. ευρώ ετησίως (μόνο οι κλειστές μεταφορές δηλαδή το καθεστώς στα φορτηγά Δημοσίας Χρήσης κοστίζουν ετησίως 700 εκατ. με 1,5 δισ. ευρώ) αλλά φοβούμενη το πολιτικό κόστος ενόψει και των πρόωρων εκλογών αρκέστηκε στην απελευθέρωση μόνο των υπηρεσιών. Κίνηση που ήταν υποχρεωμένη να κάνει, καθώς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έπρεπε να εντάξει στο εθνικό δίκαιο τη σχετική κοινοτική οδηγία γνωστή...

και ως οδηγία Μπόλκενσταϊν.
Η διαφορά μεταξύ απελευθέρωσης υπηρεσιών και ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων είναι... χαώδης.
Κι αυτό γιατί η διευκόλυνση Ευρωπαίων πολιτών να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας δεν αλλάζει την εικόνα της εγχώριας αγοράς αφού σε δεκάδες επαγγέλματα (δικηγόροι, αρχιτέκτονες, συμβολαιογράφοι, ιδιοκτήτες ταξί και βυτιοφόρων, φαρμακοποιοί κ.ά.) ο καθορισμός κατώτατων - ανώτατων τιμών ή η έκδοση αδειών επαγγέλματος με βάση ποσοτικά και γεωγραφικά κριτήρια θα συνεχίσει να υφίσταται διατηρώντας ολιγοπωλιακές καταστάσεις.

Μπορεί από τον Σεπτέμβριο του 2008 ο κ. Καραμανλής να έχει δεσμευθεί για το άμεσο άνοιγμα των επαγγελμάτων μιλώντας για «κρίσιμη μεταρρύθμιση», στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως, το θέμα, όπως όλα δείχνουν, παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες?

Τα ευρήματα μελετών για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων είναι εντυπωσιακά.

Ειδικότερα σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ και της Copenhagen Economics, το άνοιγμα στους κλάδους των υπηρεσιών πριμοδοτεί το ΑΕΠ κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα αυξάνει άμεσα τους πραγματικούς μισθούς κατά 0,4%, ενισχύει το επίπεδο της κατανάλωσης κατά 0,3%, ενώ σε βάθος χρόνου μπορεί να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών έως και 10,5%.

Κόστος
Τα κλειστά επαγγέλματα κοστίζουν κάθε χρόνο 4 δισ. ευρώ Τόση είναι και η επιβάρυνση από το περιττό κόστος της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα μελέτη που είχε κάνει το ΙΟΒΕ δείχνει ότι η πλήρης απελευθέρωση της «κλειστής» αγοράς των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης θα μειώσει το μεταφορικό κόστος, με θετικές συνέπειες στον πληθωρισμό και στην οικονομία γενικότερα.

Το όφελος για την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Μεξικό, εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή μεταξύ 0,28% και 0,6% του ΑΕΠ.

Η άρση των ιδιαίτερα αυστηρών εμποδίων εισόδου στο επάγγελμα του μεταφορέα θα οδηγήσει αυτόματα και στην εξάλειψη της άτυπης υπεραξίας που έχει διαμορφωθεί για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η απελευθέρωση της αγοράς θα οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση των κομίστρων κατά 1,5% με 2,5% ετησίως και κατ’ επέκταση στην υποχώρηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,2-0,3 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο.

Αναμένεται επίσης ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο (1%-2% ετησίως), αύξηση της απασχόλησης (2%-4% ετησίως) και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επειδή το άνοιγμα των κλειστών αγορών αργεί, η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που θα καταθέσει ίσως και την άλλη εβδομάδα στη Βουλή προχωρά στην απελευθέρωση των ακόλουθων υπηρεσιών αίροντας τα εμπόδια για τη δραστηριοποίηση στο εσωτερικό Ευρωπαίων πολιτών:

1. Δικηγόροι, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Λογιστές, Τοπογράφοι κ.ά.

2. Τεχνίτες (ξυλουργοί, υδραυλικοί, κάθε είδους επισκευαστές και συντηρητές).

3. Υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρήσεις συντήρησης και υποστήριξης γραφείων, παροχής διαχειριστικών συμβούλων, οργάνωσης εκδηλώσεων, τηλεφωνικών κέντρων, παροχής συμβουλών μηχανογράφησης, είσπραξης οφειλών, διαφήμισης, έρευνας.

4. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

5. Τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. ταξιδιωτικών πρακτορείων).

6. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας από αθλητικά κέντρα και πάρκα διασκέδασης.

7. Υπηρεσίες κατασκευής.

8. Σχολές οδήγησης, υπηρεσίες μετακόμισης, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, γραφείων τελετών, υπηρεσίες λήψης αεροφωτογραφιών.

9. Καταστήματα και εστιατόρια σε λιμάνια και αεροδρόμια.

10. Εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού.

11. Υπηρεσίες πληροφόρησης. Περιλαμβάνονται οι δικτυακές πύλες, οι δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων.

12. Υπηρεσίες διαμονής και σίτισης, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες τροφοδοσίας.

13. Εκμίσθωση αυτοκινήτων και χρηματοδοτική μίσθωση.

14. Μεσίτες.

15. Υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμής.

16. Υπηρεσίες οικιακής υποστήριξης (καθαρισμού, φύλαξης παιδιών ή κηπουρικής).

17. Υπηρεσίες πολιτισμού ιδιωτικά μουσεία και βιβλιοθήκες, θέατρα, κονσέρτα, διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων και συναυλιών.

18. Υπηρεσίες που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα (ψεκασμοί και συγκομιδή) και τη δασοκομία.

19. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη βιομηχανία (εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, βιομηχανικοί καθαρισμοί, γραμματειακές υπηρεσίες).

20. Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και συναφείς υπηρεσίες.

21. Υπηρεσίες βοηθητικές στις μεταφορές.

22. Υπηρεσίες προμήθειας και συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων και εργαστηρίων.

23. Παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων, οικιακοί βοηθοί κ.ά.

24. Υπηρεσίες δικτύων (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης.

25. Υπηρεσίες άθλησης και περιποίησης όπως γυμναστήρια.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την απελεύθερωση εξαιρούνται:

Υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας.

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η εξαίρεση καλύπτει «τις ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους, όταν η άσκηση των δραστηριοτήτων επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες».

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών υπηρεσιών και στις ραδιοφωνικές εκπομπές.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στα οποία ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών και των τυχερών παιγνίων σε καζίνα.

Δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την παιδική μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινών ανάγκη.

Ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Υπηρεσίες συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, που διορίζονται με επίσημη πράξη της Διοικήσεως.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν τράπεζες, πιστώσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία, πληρωμές, συμβουλές επενδύσεων.

Υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στις συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών. Έτσι, η Οδηγία δεν καλύπτει τις εναέριες μεταφορές, τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, καθώς και τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των αστικών συγκοινωνιών, των αγοραίων οχημάτων (ταξί) και των ασθενοφόρων.
Του Κώστα Τσαχάκη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Cinema κάτω απο τ' αστέρια. Συνεχίζονται οι προβολές.

Συνεχίζονται από χθες το βράδυ οι προβολές της κινηματογραφικής λέσχης στα Φιλιατρά με την ταινία GRAN TORINO.

Πρωταγωνιστούν:
Clint Eastwood... Walt Kowalski
Bee Vang... Tao Vang Lor
Cory Hardrict... Duke
Geraldine Hughes... Karen Kowalski
Brian Haley... Mitch Kowalski
Dreama Walker... Ashley Kowalski
Brian Howe... Steve Kowalski
Doua Moua... Fong / Spider
Sarah Neubauer... Paralegal

Η ταινία θα προβάλλεται από τις 17, 18, 19, 20 Ιουλίου.

Για Υπόθεση Και Τrailer της ταινίας πατήστε εδώ

Ολόκληρο το πρόγραμμα προβολών βρίσκεται εδώ
(πατήστε σε κάθε πόστερ ξεχωριστά)Ανοίγει η αγορά. Η λίστα με τις 25 κατηγορίες επαγγελμάτων

Ερχεται ο Πολωνός υδραυλικός αλλά το άνοιγμα των λεγόμενων «κλειστών επαγγελμάτων» βρίσκεται ακόμη?καθοδόν, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει ευρύτερες αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες.
Χθες η διυπουργική επιτροπή για την οικονομία, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, αποφάσισε και ανακοίνωσε την εφαρμογή της εξελιγμένης οδηγίας Μπολκενστάιν, όπως άλλωστε όφειλε να κάνει έως το τέλος του 2010, ανοίγοντας...

τον δρόμο ώστε ένας πολίτης χώραςμέλους της Ε.Ε. να μπορεί, από τις αρχές του 2010, να παράσχει μία υπηρεσία στην Ελλάδα χωρίς εμπόδια. Αντίστοιχα φυσικά θα μπορούν να λειτουργήσουν και οι Έλληνες υπήκοοι σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

«Η κυβέρνηση θα καταθέσει σχέδιο νόμου με το οποίο θα ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία της ΕΕ για την απελευθέρωση των υπηρεσιών», δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασίου.

«Θα ακολουθήσουν μετά από μελέτη και διάλογο, οι αλλαγές στις κλειστές αγορές και τα κλειστά επαγγέλματα, που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία» διευκρίνισε προαναγγέλλοντας αλλαγές όπως η κατάργηση κατώτατων ή ανώτατων αμοιβών και στην αδειοδότηση με γεωγραφικούς και ποσοτικούς περιορισμούς που εφόσον δρομολογηθούν αναμένεται να προκαλέσουν κύμα αντιδράσεων. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομίας:

Υπηρεσίες
Από την οδηγία καλύπτονται οι εξής υπηρεσίες:

1. Δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, λογιστές.

2. Δικτύων, δηλαδή ηλεκτρισμού, νερού, φυσικού αερίου, ταχυδρομικών υπηρεσιών.

3. Οι υπηρεσίες των τεχνιτών, όπως υδραυλικοί, ξυλουργοί, εφαρμοστές κ.α. καθώς και υπηρεσίες που αφορούν σε επισκευή και συντήρηση.

4. Υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρήσεις, όπως συντήρησης και υποστήριξης γραφείων, οργάνωσης εκδηλώσεων, τηλεφωνικών κέντρων, είσπραξης οφειλών, διαφήμισης, τοποθέτησης και πρόσληψης, έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης κ.α.

5. Διανεμητικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου λιανικού και χονδρικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, σούπερ - μάρκετ και άλλα εμπορικά καταστήματα, εμπορικές εκθέσεις, περιοδεύοντες πωλητές και υπηρεσίες μετά την πώληση, όπως εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, επισκευές κ.α.

6. Στον τομέα του τουρισμού, όπως για παράδειγμα ταξιδιωτικά πρακτορεία 7. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως αθλητικά κέντρα και πάρκα διασκέδασης.

8. Υπηρεσίες κατασκευής, δηλαδή κατασκευαστικέςεταιρείες, εταιρείες προετοιμασίας εδάφους, δηλαδή κατεδαφίσεις, διατρήσεις καθώς και τομείς ολοκλήρωσης υπηρεσιών, όπως ηλεκτρολόγοι κ.α.

9. Σχολές οδήγησης, υπηρεσίες μετακόμισης, ενοικίασης αυτοκινήτων, γραφεία τελετών, λήψης αεροφωτογραφιών, ρυμούλκησης, πτήσεις αναψυχής, καταστήματα και εστιατόρια σε λιμάνια και σε αεροδρόμια.

10. Φορτοεκφόρτωσης και άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των μεταφορών 11. Εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού.

12. Πληροφόρησης, δηλαδή δικτυακές πύλες, δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων, εκδόσεις, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών.

13. Διαμονής και σίτισης, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις τροφοδοσίας.

14. Εκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης αυτοκινήτων και της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

15. Ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών.

16. Πιστοποίησης και δοκιμής.

17. Οικιακής υποστήριξης, όπως καθαρισμός, φύλαξη παιδιών, κηπουρική κ.α.

18. Πολιτισμού, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, κονσέρτα, διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων και συναυλιών.

19. Βοηθητικές στην υγειονομική περίθαλψη, όπως προμήθεια και συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων, εργαστηρίων καθώς και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

20. Κοινωνικές υπηρεσίες, όπως παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.

21. Σχετικές με πνευματικά δικαιώματα, όπως διαχείριση δικαιωμάτων κ.α.

22. Σχετικές με τη βιομηχανία, όπως εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, γραμματειακή υποστήριξη κ.α.

23. Άθλησης και περιποίησης, δηλαδή γυμναστήρια, SPA κ.α.

24. Σχετικές με δασοκομία και αγροτικό τομέα, όπως ψεκασμοί, συγκομιδή, αγροτουρισμός, κτηνιατρικά και βιολογικά εργαστήρια.

25. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, δηλαδή παροχή κοινής ωφέλειας υπηρεσιών εάν δεν υπάρχουν αποκλειστικές συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Αποκλείονται
Η οδηγία δεν αναφέρεται σε:

1. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυτές αφορούν σε τράπεζες, πιστώσεις, ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία, πληρωμές συμβουλές επενδύσεων, υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών.

Δεν καλύπτονται δηλαδή εναέριες μεταφορές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων αστικών συγκοινωνιών, ταξί και ασθενοφόρων.

2. Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, πλην των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν.

3. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες, δηλαδή κινηματογραφικές υπηρεσίες και ραδιοφωνικές εκπομπές.

4. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων λαχειοφόρων αγορών, παιχνιδιών σε καζίνο και συναλλαγών σχετικών με στοιχήματα.

5. Δραστηριότητες άσκησης δημόσιας εξουσίας.

6. Ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας.

7. Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές.

8. Κοινωνικές υπηρεσίες, σχετικές με κοινωνική στέγαση, παιδική μέριμνα.
Της Ελευθερίας Αρλαπάνου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Γιούροστατ: Πού ¨χτυπάει¨ η ακρίβεια στην Ελλάδα

Μεγάλη απόκλιση μεταξύ των κοινοτικών χωρών ως προς το ύψος των τιμών ομοειδών προιόντων και υπηρεσιών διαπιστώνει και καταγράφει η Γιούροστατ, η κοινοτική στατιστική υπηρεσία σε ανακοίνωση της χθες στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ τις υψηλότερες τιμές τις εμφανίζει η Δανία η οποία, με μέσο κοινοτικό όρο τις 100 μονάδες, έχει μέσο όρο τιμών στα κύρια προιόντα και τις υπηρεσίες της 147% ενώ η Βουλγαρία...

είναι η πιο φθηνή χώρα της κοινοτικής Ευρώπης με μέσο όρο τιμών τις 67 μονάδες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα η Ελλάδα εμφανίζει μέσο επίπεδο τιμών καταναλωτή στις 94 μονάδες (σ.σ. με μέσο κοινοτικό όρο πάντοτε τις 100 μονάδες) ενώ στην γενική κατάταξη «ακρίβειας»(δείκτης δαπάνης τελικής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού για το 2008) καταλαμβάνει την 17η θέση μεταξύ 37 χωρών (σ.σ. οι 27 χώρες-μέλη μαζί με Τουρκία, ΠΓΔΜ, Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία).

Η Ελλάδα εμφανίζει έντονα μεγαλύτερες τιμές από το μέσο κοινοτικό όρο στους τομείς των υποδημάτων (118%) και των ενδυμάτων (113%), των ηλεκτρονικών συσκευών-υπολογιστές κ.λ.π.- (112%), στις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών (111%) χωρίς να έχουν υπολογισθεί οι προβλεπόμενες νέες φορολογικές αυξήσεις σ αυτό τον τομέα. Υψηλότερες από το μέσο κοινοτικό όρο(100) είναι στην Ελλάδα και οι τιμές για των επίπλων, χαλιών και οικιακών συσκευών (κουζίνες, ψυγεία κ.λ.π.) που φθάνουν στο 106% του μέσου κοινοτικού όρου. Οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών είναι της τάξης του 101% , δηλαδή πολύ κοντά στο μέσο κοινοτικό όρο και χαμηλότερα από αυτόν οι τιμές τσιγάρων, καπνού και οινοπνευματωδών ποτών (89%). Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές ηλεκτρικού ,γκαζιού και λοιπών καυσίμων (73%), οι τιμές στις μεταφορές (76%) ενώ το κόστος για μεταφορές με Ι.Χ ισοδυναμεί προς το 93% του μέσου κοινοτικού όρου(100). Τέλος οι τιμές για ξενοδοχεία και εστιατόρια αντιστοιχούν στην Ελλάδα στο 96% του μέσου κοινοτικού όρου. Κοντά στο μέσο κοινοτικό επίπεδο τιμών καταναλωτή βρίσκονται η Μ. Βρετανία (99%) , η Ισπανία(96%), η Ελλάδα (94%), η Κύπρος(90%) και η Πορτογαλία(87%). Τις υψηλότερες τιμές καταναλωτή τις εμφανίζουν η Δανία (141% του μέσου κοινοτικού όρου), η Ιρλανδία (127%), και η Φιλανδία (125%)ενώ τις χαμηλότερες τιμές έχουν η Βουλγαρία(51%), η Ρουμανία (62%), η Λιθουανία(67%) και η Πολωνία (69%) . Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φθηνότερες ευρωπαικές χώρες με τις χαμηλότερες τιμές καταναλωτή σε σύγκριση πάντα με το μέσο κοινοτικό όρο (100) είναι η ΠΓΔΜ (47%) ,η Αλβανία (53%), η Σερβία (58%), η Τουρκία(73%) και η Κροατία (75%). Από τι τη σύγκριση των τιμών καταναλωτή φαίνεται σαφέστατα ότι τις υψηλότερες τιμές τις έχουν ( με άλλα λόγια η ζωή είναι εκεί πολύ πιο «ακριβή») οι βορειοευρωπαικές χώρες ενώ τις χαμηλότερες τις έχουν οι νοτιοπανατολικές χώρες της Ευρώπης. Επίσης, η σύγκριση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ελλιπής διότι δεν λαμβάνει υπόψη της και τα κατά κεφαλή εισοδήματα (μισθοί κ.λ.π.) των πολιτών κάθε χώρας διότι μπορεί οι τιμές να είναι σε κάποιες από αυτές χαμηλές αλλά ίσως οι αμοιβές(μισθοί κ.λ.π.), να είναι αναλογικά ακόμη πιο χαμηλές και η χώρα να είναι τελικά »ακριβή» ακόμη και για τους ίδιους του πολίτες της. Τέλος, για την συνολική σύγκριση δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των δωρεάν η επιδοτούμενων από το κράτος προιόντων και κυρίως υπηρεσιών(υγεία, εκπαίδευση κ.λ.π.) που κατά κανόνα ευνοεί τις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης μειώνοντας έτσι τις αρχικές ,μονόπλευρες εντυπώσεις ότι είναι «ακριβές» διότι πολλά αγαθά και υπηρεσίες προσφέρονται σε καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές απ ότι στις »φθηνές» χώρες της νοτιο ανατολικής Ευρώπης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για το ερωτικό ρεσάλτο

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από χθες ο 42χρονος αστυνομικός του Α.Τ. Πεταλιδίου που τα ξημερώματα της Πέμπτης κλείδωσε την υπηρεσία του και με πολιτικά πήγε στο σπίτι παντρεμένης Αλβανής, όπου ο άντρας της τον ξυλοκόπησε, τον έδεσε και κάλεσε το "100".

Ο αστυνομικός συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού, διατάραξη οικιακής ειρήνης και εγκατάλειψη διατεταγμένης υπηρεσίας.
Ο δικηγόρος του Παναγιώτης Μουργής, ο οποίος συνεργάζεται για την υπόθεση με το δικηγόρο Ιωάννη Νικητέα, είπε πως οι γιατροί ακόμα δε μπορούν να εκτιμήσουν πότε ο 42χρονος θα είναι σε θέση να απολογηθεί.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος ......

ισχυρίζεται ότι υπήρχε μεθόδευση σε βάρος του από τη μεριά του ζευγαριού των Αλβανών και πως 4 άτομα του την είχαν στήσει πριν μπει στο σπίτι, όπου νωρίτερα λέει πως τον είχε προσκαλέσει η σύζυγος του Αλβανού.
Το ζευγάρι κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Χθες, ο 36χρονος σύζυγος κρατήθηκε στην Αστυνομία. Η 24χρονη γυναίκα του μαζί με τα δύο κοριτσάκια τους 2 και 4 ετών, φιλοξενούνταν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.
Η κοπέλα, φέρεται να επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ο αστυνομικός την παρενοχλούσε διαρκώς στο δρόμο και στην ταβέρνα που δουλεύει στο Πεταλίδι, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης μπήκε στο σπίτι της από τη μπαλκονόπορτα νομίζοντας ότι ο άντρας της έλειπε. Οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπόθεση από την πλευρά του ζευγαριού είναι ο Γιώργος Αποστολίδης και ο Δημήτρης Δικαιουλάκος.

Το ζευγάρι επρόκειτο να απολογηθεί χθες το βράδυ στον Ανακριτή.

Πηγή: Ελευθερία

Περί το φυτοφάρμακο Lebaycid

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτ. Χατζηγάκης γράφει:
Διάβασα στη στήλη «Τα μάθατε τα νέα;» (16.7.2009) σχόλιο για τη χρήση του φυτοφαρμάκου Lebaycid και θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια και τις λανθασμένες εντυπώσεις που προκάλεσε η ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ κυρία Μαριλένα Κοππά για την «επικινδυνότητα» του εν λόγω φυτοφαρμάκου.
Το φυτοφάρμακο Lebaycid που περιέχει τη δραστική ουσία fenthion...

χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες, επί δεκαετίες, για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ποτέ κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. Η ποσότητα του εν λόγω φυτοφαρμάκου δεν προέρχεται από νέα αγορά, αλλά είναι απόθεμα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα του συγκεκριμένου σκευάσματος για την καταπολέμηση του δάκου, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγήθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων (ΑΣΥΓΕΦ) τη δυνατότητα χρήσης τους μετά από εργαστηριακό έλεγχο για τη διασφάλιση της ποιότητας του φυτοφαρμάκου. Το ΑΣΥΓΕΦ, στο οποίο συμμετέχουν

ΤΟ ΒΗΜΑ

Μονιμοποιούνται στο Δημόσιο 80.000 συμβασιούχοι

Ειδική ρύθμιση που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή την Παρασκευή στη Βουλή ανοίγει το δρόμο για τη μονιμοποίηση 80.000 και πλέον συμβασιούχων του Δημοσίου, και κυρίως του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία το Σάββατο, με τη ρύθμιση που περιέχεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών –και αφήνει άρωμα εκλογών- δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες υπαλλήλους που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες) αλλά...

και σε ανεξάρτητες Αρχές να καταλάβουν θέσεις μονίμων, αρκεί να κατέχουν μέχρι σήμερα οργανική ή προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο και να έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με τη μονιμοποίησή τους οι υπάλληλοι αυτοί εξισώνονται πλήρως με τους μόνιμους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους υπαλλήλους στη νέα ρύθμιση είναι η δυνατότητα που τους δίδεται να εξελιχθούν ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα προσόντα τους στη διοικητική ιεραρχία.

Έτσι προβλέπεται και γι' αυτούς βαθμολογική κλίμακα με πέντε επίπεδα σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι υπάλληλοι με βαθμό Α αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή γενικότερα θέσεις ευθύνης σε επίπεδο τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς τμήματος ή γραφείου.

Επίσης, θα έχουν δικαίωμα μετάταξης ή μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με στόχο και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και την πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Newsroom ΔΟΛOΠΑΠ: Aναστολή των κινητοποιήσεων των πρακτόρων

Στην αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχώρησαν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, μετά τις επαφές τους με το υπουργείο Οικονομικών ενώ κατά τις συνομιλίες τους συμφώνησαν σε συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πράκτορες επιθυμούν να επιβληθεί πλαφόν 150 ευρώ, και οι παίκτες να φορολογούνται από το ποσό αυτό και πάνω.
Το υπουργείο ξεκαθάρισε ότι η φορολόγηση με ........

10% από το πρώτο ευρώ κέρδους, σε όλα τα παιχνίδια του Οργανισμού, αφορά τα καθαρά κέρδη των παικτών.

Τέσσερα τα κρούσματα της νέας γρίπης στη Μεσσηνία.

Τέσσερα είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης στη Μεσσηνία.
Και οι τέσσερις ασθενείς είναι είναι νεαροί ποδοσφαιριστές στην ομάδα παίδων του Μεσσηνιακού που πρόσφατα είχαν επισκεφθεί τη Βαρκελώνη συμμετέχοντας σε διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου.

Τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι τους, σε κατ οίκον νοσηλεία και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αναρρώνουν.

Πηγή: Trifylia News

ΣΧΟΛΙΟ
Επειδή όλα τα κρούσματα είναι σε παιδιά της ομάδας του Μεσσηνιακού, θα πρέπει να ελεγχθεί ΟΛΗ η ομάδα. Ας ελπίσουμε να μην δούμε και άλλα κρούσματα.
Οδηγίες αντιμετώπισης του καύσωνα από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας

Οδηγίες για την αντιμετώπιση καύσωνα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.
Επειδή διανύουμε περίοδο καλοκαιριού και οι καύσωνες θα έρθουν και θα ξαναέρθουν καλό είναι να ξέρουμε τρόπους που μπορούμε να προστατευθούμε.
Ακόμα και να εκτυπώσουμε αυτές τις οδηγίες ωστε να τις έχουμε άμεσα σε πρώτη ζήτηση.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας λοιπόν στις οδηγίες που έβγαλε αναφέρει:

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό, σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους παράγοντες (υγρασία - άπνοια - ρύπανση περιβάλλοντος) δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη κατάσταση αλλά και στον θάνατο.

Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, ο ..........

οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του.
Αυτό το κατορθώνει μόνο μέχρι ενός ορίου (43° C) πέρα από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει.
Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται λειτουργικές διαταραχές και ελαφρά ή βαριά νοσηρά φαινόμενα.
Ενα από αυτά είναι η θερμική εξάντληση η οποία εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες ή ημέρες) σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πρόκειται για παροδική ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος σ’ ένα θερμικό στρες.
Τα αρχικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλος, ίλιγγος, ανορεξία, ναυτία, έντονο αίσθημα εξάντλησης τα οποία καταλήγουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση.

Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή και υπάρχει ταχυκαρδία. Το δέρμα είναι ψυχρό και υγρό.
Οι κόρες των ματιών είναι διεσταλμένες. Η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Το σύνδρομο αποδίδεται σε μέτρια απώλεια ύδατος και χλωριούχου νατρίου (αλατιού).
Η θεραπεία είναι απλή και συνιστάται στη μεταφορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη χορήγηση ύδατος και χλωριούχου νατρίου.
Αν παρ’ όλα αυτά ο ίλιγγος και η ναυτία δεν υποχωρήσουν, συστήνεται η ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικός ορός) από γιατρό.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερμοπληξία, η οποία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πάνω από 70% γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει την εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότητας του σώματος.
Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στο να πάθει κάποιος θερμοπληξία. Μερικοί από αυτούς είναι η βαριά σωματική εργασία (ιδιαίτερα σε χώρους υψηλής θερμοκρασίας, άπνοιας και μεγάλης υγρασίας), η παρατεταμένη βάδιση κάτω από τον ήλιο, η ένδυση με θερμά σκούρου χρώματος ρούχα που απορροφούν μεγάλο ποσό ηλιακών ακτίνων, η ανεπαρκής λήψη νερού, τα άφθονα και βαριά γεύματα και η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντονη δίψα, η ξηρότητα του στόματος, του φάρυγγα και του δέρματος.
Στη συνέχεια εμφανίζεται ερυθρότητα του προσώπου που συνοδεύεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνο στο κεφάλι και στο στήθος, κατάπτωση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια και μυϊκές κράμπες, δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά στ’ αυτιά.
Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί να φτάσει στους 42° C .
Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά φαινόμενα και ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος.
Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πάσχουν από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, οι αλκοολικοί, οι διαβητικοί, οι ηλικιωμένοι και κυρίως τα βρέφη, των οποίων ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να αντιδρά και να προσαρμόζεται στις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, προσβάλλονται ευκολότερα από θερμοπληξία.

Πρώτες βοήθειες που μπορεί κάποιος να προσφέρει σε κάποιον πολίτη που εμφανίζει συμπτώματα θερμοπληξίας
- Μεταφέρετε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή σε μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό ή κάτω από δένδρα αν υπάρχουν.
Τον ξαπλώνετε ανάσκελα και απομακρύνετε τους περίεργους που συγκεντρώνονται γύρω για να μην εμποδίζουν τον αερισμό.
- Αφαιρείτε τα βαριά ρούχα για να αερίζεται το σώμα και του κάνετε αέρα με οποιοδήποτε πρόχειρο μέσο π.χ. βεντάλια, χαρτόνι.
- Βρέχετε το πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος και γενικά το σώμα του με κρύο νερό.
- Τοποθετείτε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.
- Κάνετε εντριβές στα άκρα με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
- Αν μπορεί να πιει, του δίνετε άφθονα υγρά και μικρές ποσότητες αλατιού, για να αναπληρώσει αυτό που έχασε ο οργανισμός του εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης.
- Καλείτε το ΕΚΑΒ για την μεταφορά του σε νοσοκομείο και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Πρόληψη θερμοπληξίας

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.
- Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη.
- Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.
- Το ντύσιμο πρέπει να είναι ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.
- Απαραίτητη είναι η χρήση καπέλου και γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ηλίου.
- Πολλά δροσερά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό επίσης είναι να τοποθετούνται υγρά πανιά στο κεφάλι και στο λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα.
- Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων).
- Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό.
- Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
- Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών και περιορισμός στα λιπαρά.
- Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
- Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.
- Αποφυγή πολύωρων ταξιδίων με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά την διάρκεια της υψηλής ζέστης.
- Ατομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κ.λπ.) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα γιατρό τους για εφαρμογή ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβουλευτούν τον γιατρό τους αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος.
- Τα βρέφη και τα παιδιά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά (ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες) και να πίνουν συχνά υγρά (νερό- τσάι) μαζί με το γάλα.
- Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά πρέπει να είναι δροσερό κατά την διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου.
- Να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε πρόβλημα της υγείας σας.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την προστασία των ηλικιωμένων ατόμων
- Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε περίπτωση θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από το σπίτι.
- Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Απο Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας

Στα ύψη ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο

Προ των πυλών βρίσκεται ο πρώτος μίνι καύσωνας, καθώς το μελτέμι υποχωρεί και η θερμοκρασία παρουσιάζει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα και κυρίως στο Ιόνιο, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, αλλά η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Κυριακή, όπου προβλέπονται θερμοκρασίες 40 βαθμών κατά τόπους στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την αύξηση της .........

θερμοκρασίας τόσο στην εξασθένιση των ανέμων στο Αιγαίο όσο και στις θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που θα κινηθούν προς την περιοχή μας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει προοδευτική πτώση τη Δευτέρα και την Τρίτη, για να σημειώσει νέα μικρή άνοδο από την Τετάρτη.

Πρωτοσέλιδα Μεσσηνιακού Τύπου 18ης Ιουλίου 2009

Κλίκ στα πρωτοσέλιδα για πλήρες μέγεθος

Ele18.jpg (686 KB) 8arr18.jpg (220 KB) Foni18.jpg (213 KB) messlogos16.jpg (63 KB)Opt-out για τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες ζητούν 11 ευρωπαϊκές χώρες

Eντεκα χώρες μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης, μεταξύ των οποίων και η Eλλάδα, προετοιμάζονται να ζητήσουν από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή την αναγνώριση του δικαιώματος εξαίρεσης (οpt-out) από τους κοινοτικούς κανονισμούς για τις γενετικά τροποποιημένες (μεταλλαγμένες) καλλιέργειες.
Tα 11 κράτη μέλη επισημαίνουν ότι, δεδομένης της αρνητικής στάσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού τους έναντι των γενετικά...

τροποποιημένων οργανισμών, έχει φτάσει η ώρα για μία νέα προσέγγιση.

H πιο συνετή λύση, σύμφωνα με τους «11», θα ήταν να δοθεί το δικαίωμα σε κάθε κράτος μέλος να περιορίζει ή να απαγορεύει επ’ αόριστον την καλλιέργεια εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός του.

Tο κείμενο πέραν της χώρας μας, συνυπογράφουν η Kύπρος, η Oλλανδία, το Bέλγιο, η Aυστρία, η Oυγγαρία, η Iρλανδία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Σλοβενία και η Mάλτα. Tην ίδια στιγμή, δύο «γίγαντες» της παγκόσμιας βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία βιοτεχνολογίας Monsanto και η επίσης αμερικανική πολυεθνική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φρουτολαχανικών Dole, ήρθαν σε συμφωνία για την παραγωγή νέων γενετικά τροποποιημένων οπωροκηπευτικών.

H συμφωνία προβλέπει την πενταετή συνεργασία των δύο εταιρειών στην αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής για την παραγωγή λαχανικών (κυρίως μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου και σπανακιού) με βελτιωμένες διατροφικές αξίες, άρωμα, χρώμα, υφή και γεύση.

Mε βάση τους όρους της συμφωνίας, σε περίπτωση που κάποια από τα νέα προϊόντα προκύψουν από τη συνεργασία των δύο εταιρειών, θα προωθηθούν κατ’ αρχάς στην αγορά της B. Aμερικής από την Dole.

Στις Hνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται ήδη η κατανάλωση κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα κι αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο, μπορεί να διακινηθεί και στις 27 αγορές των χωρών-μελών της E.E.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΑπλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων

Πρωτοβουλίες για την απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση των επιχειρήσεων, συζήτησαν την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης με τον Πρωθυπουργό. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, συζητήθηκε το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας στην ίδρυση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μειωθούν στα τρία-τέσσερα τα βήματα που χρειάζονται, από 17-18 που χρειάζονται σήμερα. «Στόχος είναι να γίνει πιο εύκολη η ζωή των νέων επιχειρηματιών και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», είπε ο κ. Χατζηδάκης.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει...

περαιτέρω τη διαφάνεια στις προμήθειες του δημόσιου τομέα, με ένα πιο σύγχρονο, πιο διαφανές και πιο ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιεί και τις δυνατότητες του διαδικτύου.

«Η διαφάνεια είναι ψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να θα δημοσιοποιούνται, μέσω διαδικτύου, όλες οι προμήθειες και οι διαγωνισμοί.
Απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα σχετικά με τη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, ο κ. Χατζηδάκης είπε «δεν είναι στις προτεραιότητές μας, ισχύουν οι παλαιότερες τοποθετήσεις μας».
Πηγή: Express.grΠαρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Κυκλοφόρησε νωρίτερα ο Firefox 3.5.1 μετα το σημαντικότατο κενό ασφαλείας που βρέθηκε.

Η κυκλοφορία της έκδοσης 3.5.1 του πιο διάσημου Browser της Μozilla Foundation είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στα τέλη του μήνα.
Ενα υψηλού κινδύνου κενό ασφαλείας που εντοπίστηκε έκανε τους ανθρώπους της Mozilla να επιταχύνουν τις... διαδικασίες αναβάθμισης. Το κενό που εντοπίστηκε αφορά στον Just-In-Time JavaScript compiler του browser.
Έτσι, η αναβάθμιση Firefox 3.5.1 είναι έτοιμη και διαθέσιμη για Download.

AN δεν έχει γίνει αυτόματα ακόμα η αναβάθμιση του browser σας μπορείτε να την κάνετε χειροκίνητα ως εξής: .......

Στην γραμμή του μενού πατάτε το βοήθεια και επιλέγετε έλεγχος για ενημερώσεις.

Αλλιώς πατήστε εδώ

Δημήτρης Κουσελάς: «Αιτία πολέμου» οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά .

Αιτία πολέμου χαρακτηρίζει με δήλωση του ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας κος Δημήτρης Κουσελάς τις μεθοδεύσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση για τα βαρέα και ανθυγιεινά.

Μιλώντας ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για την «αναμόρφωση του νομικού πλαισίου των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και την επιβολή ειδικού φόρου & έκτακτης εισφοράς, καθώς και για τη ρύθμιση θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους», άσκησε μεταξύ άλλων σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για τις μεθοδεύσεις της στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τονίζοντας ότι: .........


«Το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών είναι από τα πιο μεγάλα, τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη. Με αυτό το νομοσχέδιο θέλετε να δώσουμε εξουσιοδότηση, για Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία θα ρυθμιστεί το θέμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής. Δηλαδή, η Υπουργός Απασχόλησης θα εκδώσει Υπουργική απόφαση για το ποια ανθυγιεινά επαγγέλματα θα απενταχθούν και ποια θα μπουν στο σύστημα των βαρέων και ανθυγιεινών.

Αυτό, κ. Υπουργέ, είναι casus belli, αιτία πολέμου. Κανείς δεν περίμενε τέτοιο αιφνιδιασμό μέσα στο καλοκαίρι. Είναι δυνατόν για ζητήματα που έχουν ρυθμιστεί με νόμους -και μάλιστα για πολλά από αυτά και για κάθε κλάδο υπάρχει ξεχωριστός νόμος-, εσείς να μας λέτε πως θα εξουσιοδοτήσουμε την Υπουργό, που μόνη της πλέον θα βγάλει μια απόφαση και θα ρυθμίσει ζητήματα για το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ελλάδα με μια τέτοια διαδικασία;

Είναι απαράδεκτο! Πρέπει να το ξανασκεφθείτε και να το πάρετε πίσω, διότι θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου.»

Στήνουν μπλόκο για τους μπλόγκερ

Καζάνι που βράζει η «μπλογκόσφαιρα» με τις κονταρομαχίες μεταξύ δημοσιογράφων-μπλόγκερ, δημοσιογράφων-μη μπλόγκερ, κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών να έχουν χτυπήσει «κόκκινο».
Ο νέος κύκλος «αίματος» κορυφώθηκε την περασμένη Κυριακή όταν έκλεισε το «pressmme» προκειμένου να μην ανιχνευθεί η «ψηφιακή» ταυτότητα του διαχειριστή από το Google που μπορεί να εντοπίσει μόνο ενεργά μπλογκ, όχι όμως και να κρατά αρχεία.
Η ιστορία θύμισε μέρες του 2008 όταν ασκήθηκε δίωξη κατά του Α.Καψαμπέλη (π. διευθυντής ...

σύνταξης «Επενδυτή») μετά από καταγγελία του Β. Χιώτη («Βήμα») για εκβιασμό μέσω «press.gr» ? για να περάσει η υπόθεση στο αρχείο λόγω ελλείψεως αποδείξεων.
Η μπλογκόσφαιρα συγκλονίστηκε από τα δημοσιεύματα του «pressmme» κατά του Χρ. Ράπτη («Πρώτο Θέμα») που κατέθεσε μήνυση εναντίον του φερόμενου ως διαχειριστή, Γ. Παπαγιάννη (Extra3).
Το μπλογκ φέρεται να ξήλωσε ο διαχειριστής του με τον οποίο ο Γ. Παπαγιάννης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι «ταυτίζεται» δηλώνοντας στο «Εθνος» ότι «δεν έχει καμία σχέση και με το πανομοιότυπο «fimotro.blogspot.com».
Ο ίδιος θεωρεί πολύ πιθανό «να τα βρει με τον μηνυτή του Χρ. Ράπτη, ως συνάδελφοι που είναι». Την Παρασκευή (10/7) αφού είχε κατατεθεί η μήνυση κατά του Γ. Παπαγιάννη από τον δικηγόρο του Χρ. Ράπτη, ο διοικητής Α.Τ. Περιστερίου κάλεσε τον δημοσιογράφο που δήλωσε ότι «δεν είναι ο διαχειριστής».
Στην μήνυση ο Γ. Παπαγιάννης κατηγορείται για απειλή, συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, πλημμελήματα που επισύρουν το αυτόφωρο. Ο διοικητής ενημέρωσε την εισαγγελέα Ελένη Ράικου και ανέφερε πως «δεν ταυτοποιείται ο διαχειριστής του ?Pressmme? με τον Γ. Παπαγιάννη. Εκείνη διέταξε να σχηματιστεί δικογραφία.
Στον καυγά έχει εμπλακεί και ο Μ. Τριανταφυλλόπουλος του «zougla.gr» προειδοποιώντας για μηνύσεις και αναφέροντας ότι «μετά το μπλογκ του θλιβερού Παπαγιάννη, που έκλεισε κατόπιν εορτής η εισαγγελεύς Ράϊκου που έκανε σωστά τη δουλειά της- έρχεται η ώρα των υπολοίπων».
Νέα τροπή δίνει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) σε σημείωμά της προς τον πρόεδρο της Βουλής και τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Τέντε, καθώς αναφέρει ότι «η παράκαμψη της δικαστικής αρχής παραβιάζει τη νομιμότητα, αφού και τα εξωτερικά στοιχεία των επικοινωνιών (ταυτότητα, τόπος και χρόνος επικοινωνίας, αριθμοί κλήσεων, διευθύνσεις, μηνύματα κ.ά.) ανήκουν στην προστατευτική σφαίρα του απορρήτου».
Σύμφωνα με τις πηγές από το υπ. Δικαιοσύνης «δεν θα προωθηθεί νομοσχέδιο καθώς η κυβέρνηση καλύπτεται από την εισαγγελική γνωμοδότηση προς τις αρχές να συλλαμβάνουν παρανομούντες διαχειριστές μπλογκ όταν βρεθούν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».
Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός έχει στα χέρια του γνωμοδότηση του υπ. Εσωτερικών για την κατάθεση ν/σ που θα εξουσιοδοτεί ΕΥΠ και Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να δημιουργήσουν βάση δεδομένων μπλόγκερ, οι οποίοι σε περίπτωση παρεκτροπής θα παρακολουθούνται και θα τιμωρούνται με πρόστιμα από το ΕΣΡ!
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Παρέμβαση των ΕΑΣ για την ΒΦΛ, ζητούν οι εργαζόμενοι

Να παρέμβουν στην Πολιτεία και «να απαιτήσουν να ακυρωθεί η πώληση της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων» καλούν τις Ενώσεις οι εργαζόμενοι στη ΒΦΛ.

Σε επιστολή που απέστειλαν χθες στο νομαρχιακό και το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας οι εργαζόμενοι στη ΒΦΛ δηλώνουν ότι ξεκινούν «αγώνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κόσμου της χώρας» και διευκρινίζουν:

«Δεν λέμε απλά όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΒΦΛ. Υπερασπιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο χαρακτήρα της ΒΦΛ ΑΕ με την υφιστάμενη μετοχική...

σύνθεση που να αποτελεί τον πυλώνα στήριξης της αγροτικής οικονομίας. Οι τράπεζες πουλάνε τη ΒΦΛ. Γιατί; Η πολιτεία σιωπά. Θα τους αφήσουμε έτσι; Εμείς λέμε όχι».

Οι εργαζόμενοι της ΒΦΛ χαρακτηρίζουν την Βιομηχανία ως «το διαμάντι της χώρας» και επισημαίνουν:

«Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το θέμα πώλησης της ΒΦΛ είναι πολιτικό και ότι η Πολιτεία μπορεί να την σταματήσει. Αρμοδίως μπορεί και πρέπει να παρέμβει στην ΔΕΠΑ και την Εθνική τράπεζα, της οποίας την διοίκησή ορίζει το κράτος και να σταματήσει αυτήν την ανεπίτρεπτη και καταχρηστική συμπεριφορά τους απέναντι σε μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας για τον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και να πιεσθεί πολιτικά τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ΠΑΣΕΓΕΣ
Επιδότηση από τα 200 ευρώ ζητεί η Ενωση Μεσσηνίας

Στα 200 ευρώ να καθοριστεί το όριο για την επιδότηση, με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ζητεί η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, ταυτιζόμενη με τη θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ενωσης, όπου καθορίστηκαν οι θέσεις της που θα σταλούν ως απάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Οι αποφάσεις μας ήταν σχεδόν ομόφωνες», μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣ και εκτός από τα 200 ευρώ, επεσήμανε πως αποφασίστηκε και η Ενωση ζητεί:

Να καταργηθεί το ποιοτικό παρακράτημα και τα χρήματα να επιστραφούν στους δικαιούχους, στους αγρότες.
Την επιδότηση να παίρνουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην ........

περιφέρεια του νομού που βρίσκεται η μεγαλύτερη αγροτική εκμετάλλευση.
Να εξαιρεθούν νομικά πρόσωπα (εταιρείες και μοναστήρια) και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα.
Εφαρμογή του ιστορικού μοντέλου.
«Δε συζητάμε για περιφερειακό ή υβριδικό μοντέλο. Να μείνουμε στο ιστορικό», ανέφερε ο κ. Κοζομπόλης και διευκρίνισε:
«Εχουμε υψηλές αποδόσεις, λόγω του ελαιολάδου και της σταφίδας και θα χάσουμε χρήματα αν θα πάμε σ’ αλλο μοντέλο»

Πηγή: Ελευθερία

ΕΡΑΝΗ: "Ηρθα σε μία πραγματικά μεγάλη ομάδα"

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΑΝΗΣ, Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ.

Αποφασισμένος να δικαιώσει τους ανθρώπους τής Εράνης για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν να τον αποκτήσουν είναι ο Θανάσης Γεωργιόπουλος...
Ο νεαρός επιθετικός είναι παίκτης της Φιλιατρινής ομάδας εδώ και τρεις ημέρες, με την απόκτησή του να κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αφού πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
ταλέντα στη Μεσσηνία αυτή την εποχή.

Ο 18χρονος επιθετικός είναι έτοιμος να πέσει με τα... μούτρα στη δουλειά και αδημονεί να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας.
Η χρονιά που έρχεται θα είναι καθοριστική για τον ίδιο αφού θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να... αναγκάσει ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών να κινηθούν για την απόκτηση του.

"Να δικαιώσω τους ανθρώπους της Εράνης" .........

Ο ίδιος μίλησε χθες στην "Ε" για αυτή την μεταγραφή και έδειξε έτοιμος να πιάσει την ευκαιρία από τα... μαλλιά.
"Πρόκειται για μία νέα αρχή για μένα μιας και πηγαίνω σε μία πραγματικά μεγάλη ομάδα με εξαιρετική οργάνωση που ξέρει να αξιοποιεί και να προωθεί τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Δεν το κρύβω πως εξ αρχής ήθελα να πάω στην Εράνη και είμαι πολύ ευχαριστημένος που η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.
Πρόκειται για μία ομάδα που κατά το παρελθόν έχει βγάλει μεγάλους παίκτες. Και αποτελεί μεγάλο κίνητρο αυτό για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή.
Στόχος μου είναι να βοηθήσω την Εράνη να επιτύχει τους στόχους της και να προσπαθήσω να φτάσω όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δουλέψω και να δικαιώσω τούς ανθρώπους της Εράνης που πίστεψαν σε μένα και έδειξαν από την πρώτη στιγμή πως με θέλουν πραγματικά".

Στην Αθήνα ο Ενγκεμά

Πέρα από αυτά, σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό παζάρι, οι ιθύνοντες της Εράνης συνεχίζουν την αναζήτηση για έναν επιθετικό και έναν τερματοφύλακα.
Οσον αφορά τον επιθετικό υπάρχουν επαφές με παίκτες εκτός Μεσσηνίας, με τους "πράσινους" να μην βιάζονται και να επιθυμούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση.
Το σίγουρο είναι πως θα αποκτηθεί παίκτης με "δυνατό" όνομα, που θα αποτελέσει σούπερ δίδυμο με τον Θανάση Γεωργιόπουλο στη γραμμή κρούσης.
Για αυτό το λόγο ο τεχνικός της ομάδας Πατρίκ Ενγκεμά βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, όπου έχει επαφές με διάφορους παίκτες.
Ο Καμερουνέζος τεχνικός αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στα Φιλιατρά, μιας και στις 27 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας.

Η "πρώτη" θα γίνει στο υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο των Φιλιατρών, όμως το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα τής Εράνης.
Τέλος να πούμε πως πιθανότατα σήμερα θα υπάρξει συνάντηση με τον Κώστα Νικολόπουλο, όμως ο Ζακυνθινός μέσος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εράνη μιας και τον Αύγουστο να κληθεί να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία.

Πηγή: Ελευθερία

Προστατέψτε το εξοχικό σας με οικονομικές λύσεις!

Το εξοχικό είναι το αγαπημένο σπίτι κάθε ελληνικής οικογένειας και συγχρόνως και το πιο δύσκολο στη συντήρηση. Κλειστό το χειμώνα, δέχεται την επίθεση των καιρικών συνθηκών με ακραίες θερμοκρασίες και χωρίς θέρμανση, παραμένει ευάλωτο σε διαρρήκτες και είναι πάντα σκοτεινό και χωρίς καμία προστασία.
Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν λύσεις χωρίς μεγάλα κόστη, που μπορούν να εξασφαλίσουν, αν όχι την απόλυτη ασφάλεια, τουλάχιστον...

την διατήρηση του εξοχικού σας σε μία καλή κατάσταση για να σας υποδεχτεί το καλοκαίρι!
Ο λόγος που το αφιέρωμα αυτό γίνεται καλοκαίρι είναι ότι αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για την εφαρμογή των προτάσεων που θα κάνουν τον επόμενο χειμώνα πολύ πιο εύκολο.
Θέρμανση
Η μεγαλύτερη φθορά στο εξοχικό γίνεται από τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα που μπορούν να επιβαρύνουν την τοιχοποιία του εσωτερικού, τις σωληνώσεις και εν γένει όλα τα λειτουργικά του στοιχεία που ακινήτου.
Η πρώτη λύση, που επιδρά θετικά σε όλο το ακίνητο είναι η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος θέρμανσης με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Αυτό είναι εφικτό είτε με την τοποθέτηση του μηχανισμού απομακρυσμένου ελέγχου στο ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης, είτε με την αγορά και εγκατάσταση ενός καινούργιου συστήματος θέρμανσης με ενσωματωμένο μηχανισμό απομακρυσμένου ελέγχου.

Και στις δύο περιπτώσεις το θετικό είναι ότι μπορούμε νε ενεργοποιούμε την θέρμανση από μακριά με ένα τηλεφώνημα είτε σε σταθερή γραμμή είτε σε κινητό τηλέφωνο που θα έχουμε εγκαταστήσει εκεί. Ακόμα και να μην υπάρχει τηλεφωνική γραμμή ή σήμα κινητού όμως στην περιοχή του εξοχικού μας, υπάρχει λύσει γιατί τα καινούργια μηχανήματα με απομακρυσμένο έλεγχο μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή του εσωτερικού του σπιτιού πέφτει κάτω από συγκεκριμένο επίπεδο που εμείς θα ορίσουμε.

Στην περίπτωση της αγοράς νέου μηχανισμού θέρμανσης υπάρχει η δυνατότητα λειτουργία του με υγραέριο, γεγονός που καθιστά πολύ πιο απλό τον ανεφοδιασμό χειμώνα καλοκαίρι με φιάλες.
Ως γενικός κανόνας προστασίας ενός ακινήτου προτείνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του να μην πέφτει κάτω από τους 15-16 βαθμούς κελσίου. Η διατήρηση μίας τέτοιας θερμοκρασίας το χειμώνα ακόμα κι σε ορεινό σπίτι είναι αρκετά οικονομική υπόθεση από πλευράς κατανάλωσης και σίγουρα οι μειωμένες φθορές θα σας αποσβέσουν το κόστος.

Σωληνώσεις
Όλοι θυμούνται ότι κατά την αποχώρηση από το εξοχικό, ειδικά στο βουνό, ο τελευταίος καλείται να κλείσει… το νερό και να αδειάσει το δίκτυο του σπιτιού ώστε να κάποια κρύα ημερα να μην σκάσουν οι σωλήνες. Η περίπτωση του δικτύου ύδρευσης δεν είναι απλή, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μονώσουμε πολύ τις σωληνώσεις αυτές που είναι πιο εκτεθειμένες στον καιρό. Υπάρχουν αρκετοί σωλήνες στα εξοχικά που καταλήγουν έξω από το σπίτι. Σε αυτούς μπορεί να μπει διπλή μόνωση (αυτή η μαύρη αφρώδης) και να τους καταστήσει πιο ανθεκτικούς στις παγωνιές.

Μια ακόμα λύση που δεν είναι πολύ ακριβή είναι η τοποθέτηση επανακυκλοφορίας ζεστού νερού στο δίκτυο του σπιτιού. Αν ακολουθήσετε την λύση εγκατάστασης συστήματος για την χαμηλής θερμοκρασίας θέρμανση του ακινήτου, μπορείτε με τη βοήθεια ενός υδραυλικού να τοποθετήσετε και σύστημα που κυκλοφορεί το ζεστό νερό από τον λέβητα στις σωληνώσεις του σπιτιού.

Αυτό ενεργοποιείται αυτόματα και επανακυκλοφορεί το ζεστό νερό στους σωλήνες του δικτύου όταν η θερμοκρασία του ξεπεράσει συγκεκριμένη θερμοκρασία που εσείς ορίζετε. Αν το προγραμματίσετε να επανακυκλοφορεί στους 15 βαθμούς κελσίου, έχει γλυτώσει μία και καλή από τον κίνδυνο σπασίματος των σωλήνων από το κρύο, με ελάχιστο κόστος.

Το ατού και η πραγματική χρησιμότητα της επανακυκλοφορίας ζεστού νερού όμως είναι ότι –ειδικά αν κάνετε χειμερινές εξορμήσεις στο εξοχικό- με το που ανοίγετε την βρύση του ζεστού δεν χρειάζεται να περιμένετε παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι να βγεί ζεστό νερό από την βρύση!

Ασφάλεια
Η ασφάλεια του εξοχικού σας όταν εσείς λείπετε είναι γνωστό πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες. Η τοποθέτηση συναγερμού είναι μία λύση αλλά αν δεν συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης επέμβασης, μάλλον είναι άχρηστη. Μία πιο λογική λύση είναι η τοποθέτηση μέσα στο σπίτι καμερών με ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο.

Με τη λύση αυτή μπορείτε να «καλείτε» την κάμερα-κινητό και να έχετε άμεσα εικόνα για το τι συμβαίνει στο σπίτι σας είτε με φωτογραφίες μέσω mms είτε με βίντεο. Δεν χρειάζεται σύνδεση ίντερνετ απλά πρέπει να υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Δεν θα σώσετε απαραίτητα το σπίτι σας από τη διάρρηξη αλλά αν οι διαρρήκτες μπουν μέσα θα το μάθετε αμέσως γιατί οι κάμερες αυτές εντοπίζουν την κίνηση και στέλνουν αμέσως μήνυμα με εικόνα, οπότε μπορεί να προλάβετε να ειδοποιήσετε και την τοπική αστυνομία.
Παράλληλα αν οι διαρρήκτες έχουν σπάσει παράθυρα ή πόρτες για να μπουν μέσα θα το μάθετε ώστε να σπεύσετε και να ασφαλίσετε ξανά το σπίτι σας.

Φωτισμός
Μία ακόμα καλή ιδεά είναι η τοποθέτηση λαμπτήρων με αυτόματη λειτουργία μέσα φωτοκύτταρου που ενεργοποιείται είτε με το σκοτείνιασμα, είτε με την κίνηση ή και με τα δύο μαζί. Ένα απόλυτα σκοτεινό σπίτι είναι πιο εύκολος στόχος από αυτό με δύο φώτα στον κήπο και την βεράντα. Οι οικονομικοί λαμπτήρες με τους οποίους λειτουργούν τα συστήματα αυτά (7 watt) εγγυώνται ότι η επιβάρυνση στο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι ελάχιστη.

Δεν είναι πανάκεια αλλά οι παραπάνω προτάσεις είναι μία καλή λύση για τον σωστό έλεγχο του αγαπημένου σας εξοχικού. Μπορείτε να τις ακολουθήσετε και να νιώθετε αρκετά πιο ασφαλείς.

Χρήστος Δασκαλόπουλος
ΕΣΥΕ: Το ένα τρίτο της τιμής του έχασε το ελαιόλαδο σε σχέση με το 2008

Η βουτιά στην τιμή του ελαιολάδου και του πετρελαίου είναι αυτή που ξεχωρίζει στους πίνακες με τις τιμές των εισροών και εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία που δημοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ).
Συγκεκριμένα, αύξηση 0,7% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) τον Μάιο 2009, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ενώ ανεπαίσθητη μείωση κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα γνώρισε ο Γενικός Δείκτης Εισροών.Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ), ο Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) σημείωσε τον Μάιο του 2009 αύξησε 1,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2008. Τον Μάιο...

του 2008 είχε αυξηθεί κατά 5,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2007, ενώ τον Μάιο του 2007 είχε μειωθεί κατά 1,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 - Μαΐου 2009, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2007 - Μαΐου 2008, παρουσίασε μείωση 4,5%, έναντι αυξήσεων 12,2% και 3,5%, που σημειώθηκαν κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα (Πίνακας 3).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, κατά 1,6%, το μήνα Μάιο 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2008, οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των ομάδων, υποομάδων και προϊόντων των εκροών:

Φυτική παραγωγή 2,7

- Λαχανικά και Κηπευτικά 11,3

- Φρούτα 10,0

- Πατάτες και σπόροι πατάτας 17,4

- Άνθη 27,4

-Κτηνοτροφικά Φυτά 5,1

- Εσπεριδοειδή 5,8

- Ελαιόλαδο -28,3

- Δημητριακά και σπόροι δημητριακών -3,3

Ζωική παραγωγή -0,1

-Κρέατα Γενικά 0,5

- Προβατοειδή και Αίγες 1,8

- Χοιρινά -1,4

-Κτηνοτροφικά Προϊόντα εκτός Κρεάτων -0,4

- Γάλα -0,7

- Αυγά 8,1

- Λοιπά Πρωτογενή Κτηνοτροφικά Προϊόντα -4,1

Κατά την ΕΣΥΕ, οι λοιποί Δείκτες Τιμών Εκροών δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή και είχαν μικρότερη επίδραση στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών.

Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2008, σημείωσε μείωση 8,8%, έναντι αυξήσεων 16,0% και 4,4%, που είχαν σημειωθεί, κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2008 προς 2007 και 2007 προς 2006.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Μάιο 2009, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2009, σημείωσε μείωση 0,2%, έναντι αυξήσεων 1,7% και 0,4% που σημειώθηκαν κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των ετών 2008 και 2007.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 - Μαΐου 2009, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2007 - Μαΐου 2008, παρουσίασε αύξηση 2,5% έναντι αυξήσεων 10,6% και 3,9%, που σημειώθηκαν κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα .

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, κατά 8,8%, το μήνα Μάιο 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2008, οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των ομάδων, υποομάδων και προϊόντων των εισροών:

Αναλώσιμα μέσα -12,4

- Ενέργεια και λιπαντικά -25,3%

Πετρέλαιο -30,3%

Βενζίνη - 18,1%

- Ζωοτροφές -15,1

- Λοιπά έξοδα -28,1

- Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες -15,3

- Λιπάσματα 14,1

- Σπόροι 4,4

- Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 7,3

- Γεωργικά φάρμακα 1,9Σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου -0,7

Γεωργικά Μηχανήματα και εξοπλισμός -0,5

- Μηχανήματα συγκομιδής 5,3

- Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 2,5

- Λοιπά οχήματα -2,5

Γεωργικά κτίρια -1,3

Κατά την ΕΣΥΕ, οι λοιποί Δείκτες Τιμών Εισροών δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή και είχαν μικρότερη επίδραση στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών.
ΠΑΣΕΓΕΣ
Αστυνομικός μπούκαρε στο σπίτι Αλβανής που γούσταρε

ΑΦΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟ Α.Τ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Σε ώρα υπηρεσίας κλείδωσε το Αστυνομικό Τμήμα Πεταλιδίου και με πολιτικά ο μοναδικός αστυνομικός βάρδιας “επισκέφθηκε” ξημερώματα και απρόσκλητος “για προσωπική του υπόθεση” σπίτι οικογένειας από την Αλβανία.

Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε δεμένος και δαρμένος μέχρι που έφτασαν συνάδελφοί του από το Πεταλίδι και την Ασφάλεια.
Οι αστυνομικοί εκλήθησαν γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον Αλβανό σύζυγο και πατέρα 2 μικρών παιδιών, ο οποίος τηλεφώνησε στο 100 για να συλλάβουν τον αστυνομικό που στο μεταξύ είχε δέσει.
Συμπατριώτες τού συζύγου και άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον της οικογένειάς του που επικοινώνησαν με την “Ε” ανέφεραν πως ο 42χρονος αστυνομικός... γούσταρε τη γυναίκα του και την διεκδικούσε ερωτικά.

Την ενοχλούσε λένε κάθε φορά που την έβλεπε στο δρόμο αλλά εισέπραττε την .........

απόρριψη, καθώς εκείνη του ζητούσε να την αφήσει ήσυχη.
Πρόσφατα, μας είπαν ακόμα, ο συγκεκριμένος αστυνομικός έκοψε κλήση 1.200 ευρώ στο σύζυγο για κάθε παράβαση που θα μπορούσε να έχει το αυτοκίνητό του.
Αυτή η κλήση λένε πως έδωσε και την αφορμή για περαιτέρω επικοινωνίες με την κοπέλα στο κινητό της προκειμένου να της ασκήσει πίεση να συνευρεθούν ερωτικά.
Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία έγινε αργά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και όπως έγινε γνωστό, το τηλεφώνημα έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεταλιδίου στο κινητό της Αλβανής.

Λίγο αργότερα το Τμήμα ήταν κλειστό και ο αστυνομικός στο σπίτι του ζευγαριού, μάλιστα με πολιτικά έχοντας χρησιμοποιήσει το προσωπικό του αυτοκίνητο.
Οπως αναφέρουν κοντινοί στο ζευγάρι ομοεθνείς τους ο σύζυγος είχε ενημερωθεί πως ο αστυνομικός παρενοχλούσε την κοπέλα και όταν ο πρώτος τηλεφώνησε αργά τη νύχτα στο κινητό της, ενώ ήταν σε ώρα υπηρεσίας, η γυναίκα του είπε πως ο άντρας της λείπει στην Αθήνα.

ΕΛΕΙΠΕ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

Ωστόσο, ο σύζυγος που πράγματι έλειπε στη διάρκεια της ημέρας, είχε επιστρέψει νωρίτερα από το ταξίδι του.
Οταν ο αστυνομικός μπήκε στο σπίτι και άρχισε τα γλυκόλογα ο σύζυγος εμφανίστηκε και πιάστηκαν στα χέρια ώσπου τον χτύπησε και τον έδεσε σε καρέκλα.
Λίγη ώρα πριν αφήσει ο αστυνομικός το πόστο του ακάλυπτο, στο Τμήμα βρισκόταν και ο αστυνομικός διευθυντής, ταξίαρχος Γιώργος Καραβίτης και ο διοικητής του μαζί με άλλους αστυνομικούς καθώς παρουσία εισαγγελέα είχαν γίνει από αρμόδια επιτροπή μετρήσεις με ραδιογωνιόμετρο στο Λυκόδημο για παρεμβολές κεραιών σε συχνότητα της Αεροπορίας.

Ωστόσο, από τη μεριά τού αστυνομικού η ιστορία περιγράφεται διαφορετικά. Οτι δηλαδή “του την έστησαν τέσσερις” κατά μία εκδοχή ή πως είδε κλέφτες και μπήκε στο σπίτι, όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες.
Σε καμιά περίπτωση πάντως δε δέχεται πως είχε ασκήσει πίεση στην κοπέλα. Οι καταθέσεις πάντως των δύο πλευρών δεν έχουν κοινά σημεία.
Ο 42χρονος υπαρχιφύλακας υπηρετεί στο Τμήμα Πεταλιδίου από το 2003. Εδώ και χρόνια είναι σε διάσταση με τη γυναίκα του με την οποία έχει αποκτήσει 2 παιδιά 19 και 16 ετών.

Οσοι αναφέρονται στο πρόσωπό του μιλούν για έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Οσο για το ζευγάρι, είναι γονείς 2 μικρών κοριτσιών 2 και 4 ετών, και κατοικούν στο Πεταλίδι εδώ και χρόνια.
Ο άνδρας μάλιστα μένει στο Πεταλίδι πάνω από 20 χρόνια, κι εκεί επέλεξε να παραμείνει και με την οικογένεια που απέκτησε.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ

Χθες από τα ξημερώματα μέχρι αργά το απόγευμα η 4μελής οικογένεια και ο αστυνομικός ήταν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.
Το ζευγάρι και ο αστυνομικός έδωσαν καταθέσεις. Κατατέθηκαν μηνύσεις εκατέρωθεν και συνελήφθησαν και οι 3 για τους οποίους τηρήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.
Ο αστυνομικός ωστόσο το απόγευμα διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Το ζευγάρι των Αλβανών κρατείται στην Ασφάλεια, όπου φιλοξενούνται και τα παιδιά τους, προκειμένου να είναι κοντά στους γονείς τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, η οποία επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου περιστατικού, στις 4.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης “έλαβε χώρα επεισόδιο στην περιοχή του Δ.Δ. Πεταλιδίου Μεσσηνίας, μεταξύ 42χρονου αστυνομικού της Α.Δ. Μεσσηνίας και ζεύγους πολιτών Αλβανίας.
Ο αστυνομικός ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη διατεταγμένη υπηρεσία του, μετέβη απρόσκλητα στην οικία των ανωτέρω αλλοδαπών, για λόγους οι οποίοι εξετάζονται και δεν εντάσσονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, δημιούργησε επεισόδιο, το οποίο εξελίχθηκε σε συμπλοκή μεταξύ το και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Από ποινικής πλευράς εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα κατά την προανάκριση που διενεργεί η Υ.Α. Καλαμάτας”.

ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

Να σημειώσουμε πως ανάμεσα στα όσα εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο της κατάχρησης εξουσίας από τη μεριά τού αστυνομικού, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το σοβαρό ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς αναμένεται σχετική διαταγή.
Από τη μεριά του ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας, ταξίαρχος Γιώργος Καραβίτης, είναι εξοργισμένος για το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε ώρα υπηρεσίας τού αστυνομικού.
Η εγκατάλειψη του πόστου του κλειδώνοντας το τμήμα -πέραν των άλλων καταγγελιών σχετικά με το περιστατικό- έχει προκαλέσει το θυμό του καθώς ο ίδιος ο κ. Καραβίτης επανειλημμένως έχει δηλώσει πως θα είναι αμείλικτος σε ανάρμοστες συμπεριφορές αστυνομικών.

Πηγή: Ελευθερία

Στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων 60 ετών βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα

Στα ύψη έχουν εκτιναχθεί τα χρέη των Ταμείων, καθιστώντας προβληματική την καταβολή του εφάπαξ και των συντάξεων, αφού τους «λείπουν» περίπου 5 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ταμεία, . Ενα χρόνο μετά την ενοποίηση, που μεταξύ άλλων στόχευε -βάσει των κυβερνητικών εξαγγελιών- στην εξυγίανση των οικονομικών των Ταμείων, ο πρόεδρος του Ομοσπονδίας Γ.Κουτρουμάνης δηλώνει ότι «είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 60 χρόνια που ...

το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε τόσο άσχημη οικονομική κατάσταση».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, το χρέος του Δημοσίου προς τα ταμεία θα φτάσει εφέτος τα 12,6 δισ. ευρώ (από 2,7 δισ. ευρώ το 2003), ενώ η εισφοροδιαφυγή εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 8,5 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την περιουσία των Ταμείων αυτή έχει μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 25%.

Αναφορικά δε με το κρίσιμο θέμα της καταβολής των συντάξεων, μόνο τα 5 μεγαλύτερα ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΝΑΤ -στα οποία είναι ασφαλισμένο το 93% του ελληνικού πληθυσμού- έχουν ήδη εξαντλήσει τα χρήματα που έχουν πάρει από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα χρειαστούν φέτος επιπλέον 4,7 δισ. ευρώ για να καλύψουν τις ανάγκες σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη.
AnalitisΦεστιβάλ Χειροποίητης Φαντασίας στα Φιλιατρά

Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώνει αυτές τις μέρες η Ενωση Φιλιατρινών Γυναικών. Πρόκειται για το πενθήμερο Φεστιβάλ Χειροποίητης Φαντασίας που πραγματοποιείται στον πεζόδρομο των Φιλιατρών μπροστά στα γραφεία του Συλλόγου.

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται αύριο και σε αυτό μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος δημιουργιών των γυναικών αλλά και να μάθει τα μυστικά από διάφορες τέχνες και τεχνικές όπως είναι το εργόχειρο, η χαρακτική σε γυαλί και πέτρα, η παρασκευή σπιτικών εδεσμάτων αλλά και η ζωγραφική.

Οι χειροτεχνίες των γυναικών εντυπωσιάζουν τον καθένα, γι’ αυτό και στόχος του .....

Συλλόγου, όπως τόνισε στην «Ε» η πρόεδρός του Ελένη Μακρή, είναι να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η προσπάθεια της επαφής των νέων αλλά και των μεγαλύτερων με την παράδοση του τόπου.
Χαρακτηριστικά η κ. Μακρή τόνισε: «Το πενθήμερο ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 17. Ξεκινήσαμε με τα σπιτικά προϊόντα, γλυκίσματα, εδέσματα, λικέρ, αρτοσκευάσματα, είδη λαογραφικής τέχνης, ζωγραφικής και χειροτεχνίας που είναι κάτι το ξεχωριστό.
Όλα αυτά είναι δημιουργήματα γυναικών του Συλλόγου μας. Κάθε μέρα φροντίσαμε να έχουμε και μια διαφορετική δραστηριότητα, όπως επίδειξη χειροτεχνίας, χαρακτική σε γυαλί και σε πέτρα, ενώ θα κλείσουμε τις δύο τελευταίες μέρες με ζωγραφική από αρκετούς καλλιτέχνες τόσο από τα Φιλιατρά όσο και από άλλα μέρη της Ελλάδος.

Οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι πρώτη χρονιά που γίνονται. Εχουν ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια με διάφορες κατασκευές, συνεχίσαμε με τη ζωγραφική δαπέδου, περάσαμε σε ζωγραφική σε ταμπλό και συνεχώς εμπλουτίζουμε με νέες δραστηριότητες, κάνοντας παραλλαγές. Βλέπουμε ότι και ο κόσμος αγαπά αυτή την έκθεση και ιδιαίτερα την λαογραφική μας κουλτούρα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλος καθώς οι νεότεροι μαθαίνουν, ενώ τους πιο μεγάλους τούς φέρνουμε στο παρελθόν, γι’ αυτό και κατά την άποψή μου πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια καθώς η παράδοση είναι το Α και τα Ω για την Ελλάδα μας».

Η υπεύθυνη πολιτιστικών του Δήμου Φιλιατρών, αντιδήμαρχος Δώρα Λεβεντούρη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο η Ενωση Φιλιατρινών Γυναικών εκθέτει προϊόντα της.
Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια της προέδρου αλλά και των γυναικών που απαρτίζουν τον Σύλλογο.
Στηρίζουμε σαν δήμος αυτή την εκδήλωση και ευελπιστούμε στο μέλλον σε ακόμη μεγαλύτερες δραστηριότητες, ευρύτερου φάσματος αν και ήδη οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι αρκετοί.
Ο δήμος πάντα θα είναι αρωγός στην προσπάθειά τους».

Πηγή: Ελευθερία

Έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη των αμπελουργών

Σε έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, προκειμένου να αποφευχθεί το «κραχ» της οινικής αγοράς στον επικείμενο τρυγητό, καλεί τους εκπροσώπους των ενώσεων μελών της η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελουργικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). Η σύσκεψη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 21 Ιουλίου, στα ...

γραφεία της Οργάνωσης, στους Αμπελοκήπους.

Βασικότερα αιτήματα των αμπελουργών αυτή τη στιγμή είναι η άμεση υλοποίηση της απόφασης για απόσταξη κρίσης τουλάχιστον 20.000 τόνων κρασιού και ο ορισμός εθνικής συνδρομής στην ενιαία ενίσχυση.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ


Ψηφίζουν... εισφορά στον εαυτό τους

Ξαφνικό «δωράκι» κατακαλόκαιρο και μάλιστα στην αιχμή της οικονομικής κρίσης περιμένει τους βουλευτές! Με ειδική ρύθμιση, η οποία τελείως αιφνιδιαστικά συμπεριλήφθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο και αφορά τη φορολόγηση των σκαφών αναψυχής, προβλέπεται ότι από τον προϋπολογισμό της Βουλής θα πληρώνονται στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές όσων από τους βουλευτές επέλεξαν να μην επιστρέψουν στην εργασία τους και προτίμησαν να μείνουν μόνο στην πολιτική.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα πρόκειται για δική του πρωτοβουλία, καθώς- όπως επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση- «ύστερα από την πάροδο ενός έτους από την κατάργηση του επαγγελματικού ...
ασυμβίβαστου, διαπιστώθηκε ότι αριθμός βουλευτών, που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, έχει επιλέξει να μην ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και να ασχολείται μόνο με τα βουλευτικά του καθήκοντα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη κατάσταση ίσχυε και κατά τη χρονική περίοδο 2003-2008 όταν είχε καθιερωθεί για τους βουλευτές το επαγγελματικό ασυμβίβαστο που ψηφίσθηκε κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001. Ακολούθησε όμως η κατάργησή του και στη συνέχεια με την παρέμβαση του Δημήτρη Σιούφα αποφασίστηκε η Βουλή να μην καταβάλλει από την 1η Αυγούστου του 2008 τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων οι οποίοι επέστρεψαν εκουσίως στην εργασία τους και ταυτόχρονα διατήρησαν και τη βουλευτική τους ιδιότητα.

Αντίθετα, από τον προϋπολογισμό της Βουλής εδώ και έναν χρόνο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία όσων βουλευτών αποφάσισαν να μην ασκήσουν το προηγούμενο επάγγελμά τους και επέλεξαν να παραμείνουν μόνο στην εθνική αντιπροσωπεία δίνοντας το αντίστοιχο ποσό από τη βουλευτική τους αποζημίωση.

Σύμφωνα με βουλευτές η ρύθμιση αφορούσε μεγάλο αριθμό συναδέλφων τους, που ανήκουν στη «β΄ κατηγορία» καθώςόπως εξηγούσαν χθες- εκτός ορισμένων περιπτώσεων λίγοι ήταν εκείνοι που επέστρεψαν στις δουλειές τους μετά την κατάργηση του ασυμβίβαστου.

Με βάση τους προϋπολογισμούς της Βουλής, την περίοδο που ίσχυε το επαγγελματικό ασυμβίβαστο, το ποσό για τις ασφαλιστικές εισφορές των βουλευτών ανερχόταν περίπου σε 400.000-500.000 ευρώ ετησίως.

Ένα χρόνο αναδρομικά και δεύτερη σύνταξη...
Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι με τη ρύθμιση θα δοθούν στους βουλευτές αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2008 οι εισφορές στους αναγνωρισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που παρακρατήθηκαν από τους βουλευτές οι οποίοι επέλεξαν την αντίστοιχη περίοδο να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματός τους.

Στην εισηγητική έκθεση σημειώνεται- μεταξύ άλλων- ότι μετά την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου διαπιστώθηκε ότι πολλοί βουλευτές επιλέγουν να μην επιστρέψουν στην πρότερη εργασία τους «τελούντες σε κατ΄ ουσία αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας». Στην περίπτωση πάντως που υπερψηφισθεί η ρύθμιση, η συγκεκριμένη κατηγορία βουλευτών θεμελιώνει δικαίωμα και δεύτερης σύνταξης- εκτός από τη βουλευτική σύνταξη- και μάλιστα επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της Βουλής. Από την πλευρά του ο κ. Δ. Σιούφας ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη «κατά τρόπο ευθύ έρχεται στην εθνική αντιπροσωπεία για να συζητηθεί». Και τη χαρακτηρίζει «σωστή και δίκαια» ώστε- όπως σημειώνει- «να μη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση βουλευτές έναντι συναδέλφων τους που επέλεξαν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου».
ΤΑ ΝΕΑ