Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Επιδότηση Νέων Αγροτών. Αναρτήθηκαν τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της γνωμοδοτικής επιτροπής στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου «1.1.2. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Τα ονόματα των Νέων Αγροτών είναι:

Κατεβάστε τους πίνακες Αποτελεσμάτων (Αρχείο xls)Morias News